Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Utkom från trycket den 27 maj 2003
Utfärdad den 15 maj 2003.

1 §

En region och en eller flera kommuner som ingår i regionen får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra

 1. regionens uppgifter

  • enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

  • enligt tandvårdslagen (1985:125),

  • enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

  • enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,

  • enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

  • enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården,

  • enligt smittskyddslagen (2004:168), eller

  • som i annat fall enligt lag ska skötas av en sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, och

 2. kommunens uppgifter

  • enligt socialtjänstlagen (2001:453),

  • enligt hälso- och sjukvårdslagen,

  • enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

  • enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,

  • enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

  • enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, eller

  • som i annat fall enligt lag ska skötas av socialnämnd.

SFS 2019:913

2 §

Regionen och kommunen eller kommunerna får samverka enligt denna lag endast om uppgifter från såväl regionen som kommunen eller kommunerna ingår i den gemensamma nämndens ansvarsområde.

SFS 2019:913

3 §

För en gemensam nämnd gäller i övrigt bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om gemensam nämnd.

SFS 2017:744