Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:154

Utkom från trycket den 21 mars 2006
Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor;
utfärdad den 9 mars 2006.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor skall ha av följande lydelse.

1) Statens folkhälsoinstitut får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

1)

Senaste lydelse 2005:641.

Statens folkhälsoinstitut får meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:154

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)