Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2006:954) om underrättelseskyldighet vid tvångslicensiering av patent för tillverkning och export av vissa läkemedelsprodukter

Utkom från trycket den 28 juni 2006
utfärdad den 14 juni 2006.

Den underrättelseskyldighet som följer av artiklarna 12 och 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem1) , skall fullgöras av den domstol som har beviljat respektive upphävt tvångslicensen.

1)

EUT L 157, 9.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0816).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:954

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2006.