Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1372

Utkom från trycket den 3 december 2010
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

1) I denna förordning indelas de läkare med specialistkompetens som kan få läkarvårdsersättning i följande grupper av specialiteter.

1)

Senaste lydelse 2006:1261.

Grupp av specialiteter

Motsvarande bas-, gren- eller tillläggsspecialitet

Allmänmedicin

 

Allmänmedicin

 

Anestesi och intensivvård m.m.

 

Anestesi och intensivvård

 
 

Smärtlindring

 

Barnmedicinska specialiteter

 

Barn- och ungdomsmedicin

 
 

Barn- och ungdomsallergologi

 
 

Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

 
 

Neonatologi

 
 

Barnkardiologi

 

Hud- och könssjukdomar

 

Hud- och könssjukdomar

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

Internmedicin

 
 

Kardiologi

 
 

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

 
 

Endokrinologi och diabetologi

 
 

Medicinska njursjukdomar

 
 

Lungsjukdomar

 
 

Hematologi

 
 

Allergologi

 
 

Geriatrik

 
 

Klinisk fysiologi

 
 

Infektionsmedicin

 
 

Arbets- och miljömedicin

 

Reumatologi

 

Reumatologi

 

Vissa opererande specialiteter

 

Kirurgi

 
 

Urologi

 
 

Barn- och ungdomskirurgi

 
 

Plastikkirurgi

 
 

Thoraxkirurgi

 
 

Ortopedi

 
 

Handkirurgi

 
 

Neurokirurgi

 

Obstetrik och gynekologi

 

Obstetrik och gynekologi

 

Psykiatriska specialiteter

 

Psykiatri

 
 

Rättspsykiatri

 
 

Barn- och ungdomspsykiatri

 

Ögonsjukdomar

 

Ögonsjukdomar

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

Öron-, näs- och halssjukdomar

 
 

Hörsel- och balansrubbningar

 
 

Röst- och talrubbningar

 

Onkologi m.m.

 

Onkologi

 
 

Gynekologisk onkologi

 

Neurologi

 

Neurologi

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1372

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Läkare som enligt äldre bestämmelser har rätt till läkarvårdsersättning ska även i fortsättningen kunna få sådan ersättning.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)