Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:135

Utkom från trycket den 8 mars 2011
Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor;
utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor ska ha följande lydelse.

1) Statens folkhälsoinstitut får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

1)

Senaste lydelse 2006:154.

Statens folkhälsoinstitut får meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, innehav och förande av anteckningar.

Statens folkhälsoinstitut får även meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.

Statens folkhälsoinstitut har tillsyn över efterlevnaden av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor samt av de föreskrifter och villkor som meddelats i anslutning till lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:135

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)