Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:67

Utkom från trycket den 5 mars 2013
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 21 februari 2013.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

1) Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

1)

Senaste lydelse 2012:655.

Läkare

Normalarvode kronor

Tidsåtgång minuter

Sammanlagt mottaget arvode kronor

Allmänmedicin

 

744

 

25

 

2 359 000

 

Anestesi och intensivvård

 

744

 

20

 

2 752 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

897

 

30

 

2 258 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

744

 

20

 

2 693 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

771

 

25

 

2 441 000

 

Reumatologi

 

1 127

 

35

 

2 251 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

771

 

20

 

2 853 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

957

 

25

 

2 760 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

1 323

 

50

 

1 849 000

 

Ögonsjukdomar

 

831

 

25

 

2 687 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

771

 

20

 

2 852 000

 

Onkologi

 

771

 

25

 

2 343 000

 

Neurologi

 

1 225

 

35

 

2 576 000

 

Läkare utan specialistkompetens

 

438

 

20

 

1 512 000

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:67

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)