Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:277

Utkom från trycket den 21 maj 2013
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 6 § och bilaga 1 till förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

1) Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

1)

Senaste lydelse 2012:655.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

Reducerat normalarvode kronor

Ersättningstak kronor

Allmänmedicin

 

372

 

2 918 000

 

Anestesi och intensivvård

 

372

 

4 305 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

448

 

2 996 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

372

 

3 612 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

388 3

 

229 000

 

Reumatologi

 

563

 

3 301 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

389 4

 

414 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

482

 

3 700 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

662

 

2 453 000

 

Ögonsjukdomar

 

416

 

3 904 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

389

 

3 775 000

 

Onkologi

 

389

 

3 242 000

 

Neurologi

 

612

 

3 491 000

 

Läkare utan specialistkompetens

 

219

 

2 058 000

 

Bilaga 12)

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder

Arvode kr

Reducerat arvode kr

 

 

 

 

386

 

När 314 är en tillkommande åtgärd

 

1 913

 

1 524

 

387

 

När 332 är en tillkommande åtgärd

 

2 619

 

2 107

 

Obstetrik och gynekologi

 

401

 

Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort

 

2 322

 

1 852

 

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:277

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013. Bestämmelsen i 6 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)