Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:889

Utkom från trycket den 29 november 2013
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

För laboratorieundersökning som utförs av Folkhälsomyndigheten lämnas ersättning från landstinget om undersökningen utförs efter remiss från

 1. en läkare som har ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,

 2. en läkare som är anställd av studerandehälsovårdsorganisation, eller

 3. en läkare inom företagshälsovård som

  • är en rådgivande expertfunktion för arbetsgivare och arbetstagare,

  • arbetar förebyggande med arbetsmiljön och medverkar i arbets-, anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället,

  • aktivt medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet,

  • samverkar med berörda samhällsorgan, och

  • drivs med för ändamålet utbildad personal.

Ersättning lämnas med högst det belopp som finns angivet för sådan undersökning i den för Folkhälsomyndigheten gällande taxan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:889

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning för laboratorieundersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)