Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2016:533) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

Utkom från trycket den 3 juni 2016
utfärdad den 26 maj 2016.

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.

Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om

  1. tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel, och

  2. dokumentation och kontroll av åtkomst till uppgifter som behandlas enligt den lagen.

SFS 2020:1137

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:533

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2020:1137

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.