Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:844

Utkom från trycket den 26 juli 2016
Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor;
utfärdad den 14 juli 2016.

Regeringen föreskriver1) att bilagan till förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor ska ha följande lydelse.

1)

Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

Bilaga2)

Förteckning över varor som ska anses som hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor

N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)

1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)

5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT)

5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT)

5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT)

2,5-dimetoxi-4-etylfenetylamin (2C-E)

alfa-metyltryptamin (AMT)

2,5-dimetoxi-4-klorfenetylamin (2C-C)

2,5-dimetoxi-4-metylfenetylamin (2C-D)

4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-AcO-DIPT)

4-hydroxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-HO-DIPT)

gammabutyrolakton (GBL)

1,4-butandiol (1,4-BD)

4-acetoxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-AcO-MIPT)

4-hydroxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-HO-MIPT)

4-acetoxi-N,N-dietyltryptamin (4-AcO-DET)

4-hydroxi-N,N-dietyltryptamin (4-HO-DET)

1-(3-trifluormetylfenyl)piperazin (TFMPP)

2,5-dimetoxi-4-isopropyltiofenetylamin (2C-T-4)

[2,3-dihydro-5-metyl-3-(4-morfolinylmetyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-bensoxazin-6-yl]-1-naftalenylmetanon (WIN 55,212-2)

5-(1,1-dimetylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]fenol (CP 55,940)

(2-metyl-1-pentylindol-3-yl)-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-007)

(2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-015)

(1-hexyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-019)

2-metylnaftalen-1-yl-(butylindol-3-yl)metanon (JWH-073 metylderivat)

4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-2-metyl-3-yl)metanon (JWH-098)

1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrrol (JWH-147)

(4-metoxyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4)

4-metylhexan-2-amin (DMAA)

4-(2-aminopropyl)bensofuran (4-APB)

5-(2-aminopropyl)bensofuran (5-APB)

6-(2-aminopropyl)bensofuran (6-APB)

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyclopropyl)metanon (UR-144)

1-(1-bensofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin (5-MAPB)

1-(5-fluoropentyl)-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid (STS-135)

1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid (APICA [JWH-018 adamantyl karboxamid])

1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indazol-3-karboxamid (AKB48)

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-metanon (AB-001)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)met-anon (5F-UR-144)

1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylsyra 8-kinolinester (5F-PB22)

1-(5-fluoropentyl)-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indazol-3-karboxamid (5F-AKB48)

1-[(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-018 N-[5-kloropentyl] derivat)

N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-[(4-fluorofenyl)metyl]-1Hindazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-((4-fluorofenyl)metyl)-1Hindazol-3-karboxamid (ADB-FUBINACA)

N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-(cyclohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid (AB-CHMINACA)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (AB-PINACA)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5F-AB-PINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (ADBICA)

kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxylat (PB-22)

kinolin-8-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FUB-PB-22)

naftalen-1-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FDU-PB-22)

kinolin-8-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-PB-22 indazol)

kinolin-8-yl-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxylat (BB-22)

4-hydroxi-3,3,4-trimetyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-on (4-HTMPIPO)

(1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon (UR-144-heptylderivat)

N-bensyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-SDB-006)

N-bensyl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (SDB-006)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-PINACA)

N-(naftalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (MN-18)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-NNEI)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-AB-144)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon (THJ-2201)

[1-(5-fluoropentyl)-1H-benso[d]imidazol-2-yl](naftalen-1-yl)metanon (FUBIMINA)

metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat (5F-AMB)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (5F-MN-18)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-3-karboxamid (5F-PCN)

naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-SDB-005)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(2-fluorofenyl)metyl]-1Hindazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA 2-fluorobensyl isomer)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1Hindazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA)

7-kloro-N-[1-[((2-((cyklopropylsulfonyl)amino)-etyl)amino)karbonyl]-2,2-dimetyl-propyl]-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADSBFUB-187)

adamant-1-yl-(1-[(N-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3-yl)metanon (AM-1248)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-5F-PICA)

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-5F-PINACA, SGT-25)

1-butyl-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-BICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-PICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYLPINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-THPINACA)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon (FAB-144)

N-(adamant-1-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (FUBAKB48)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat (FUB-AMB)

metyl-2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karboxamido)-3-metylbutanoat (I-AMB)

metyl-2-(1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat (MMB-CHMINACA, MDMB-CHMICA)

(4-metylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (mepirapim)

naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylat (NM-2201)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (PX-1)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (PX-2)

naftalen-1-yl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)metanon (THJ-018)

1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (MDPBP)

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)butan-1-on (alfa-PBT)

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on (alfa-PVT)

1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MPHP)

1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4Cl-alfa-PPP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (alfa-PHP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (alfa-PEP)

1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin (5-APDB)

1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin (6-APDB)

1-(1-bensofuran-6-yl)-N-metylpropan-2-amin (6-MAPB)

2-(etylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (N-etyl-4'-metylnorpentedron)

metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat (5F-MDMB-PINACA)

[1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl) metanon (A-834735)

N-(adamantan-2-yl)-1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indazol-3-karboxamid (adamantyl-THPINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamid (ADB-CHMICA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (APP-FUBINACA)

naftalen-1-yl-(9-pentyl-9H-karbazol-3-yl)metanon (EG-018)

(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl) metanon (FUB-144)

kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (PB-22 indazol)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer, 2F-AB-PINACA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid (APP-CHMINACA)

N-(adamantyl)-1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5C-AKB48)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat (MDMB-FUBICA)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat (MDMB-FUBINACA)

naftalen-1-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (SDB-005)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5F-ADB-PINACA)

N-etyl-1,2-difenyletanamin (efenidin, NEDPA)

N-(1,2-difenyletyl)propan-2-amin (NPDPA)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)butanamid (4-fluorobutyrfentanyl, 4F-BF)

1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-CMC, klefedron)

1-(3-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-CMC, klofedron)

1-(4-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (brefedron, 4-BMC)

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etanon (bk-2C-B)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PYPINACA)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PYPICA)

etyl-2-(1-[4-fluorobensyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat (EMB-FUBINACA)

etyl-2-(1-[5-fluoropentyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat (5F-EMB-PINACA)

metyl-2-(9-(cyklohexylmetyl)-9H-karbazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat (MDMB-CHMCZCA)

N,N-dietyl-6-metyl-1-propionyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (1p-LSD)

2-[(metylamino)metyl]-3,4-dihydro-(2H)-naftalen-1-on (meftetramin, MTTA)

1-(2,3-dihydrobensofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (5-DBFPV)

1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-PVP)

1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-PHP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4F-alfa-PEP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (alfa-POP)

1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4-MeO-alfa-PPP)

2-(etylamino)-1-(2-metylfenyl)propan-1-on (2-MEC)

3-metoxi-2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (mexedron, 4-MMC-OMe)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-metoxifenyl)butanamid (4-metoxibutyrfentanyl, 4-MeO-BF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl, Fu-F)

1-(5-fluoropentyl)-N-fenyl-1H-indol-3-karboxamid (LTI-701)

(naftalen-1-yl)[4-(pentyloxi)naftalen-1-yl]metanon (CRA-13)

[9-(5-fluoropentyl)-9H-karbazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (EG-2201)

metyl-2-(1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat (MMB-CHMICA, AMB-CHMICA)

etyl-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylnaftidat, HDEP-28)

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan-1-on (THPVP)

1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Cl-alfa-PVP)

1-(4-bromofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Br-alfa-PVP)

1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4-MeO-alfa-PVP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4F-alfa-PBP)

1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4-MeO-alfa-PBP)

1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4-MeO-alfa-PEP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (4F-alfa-PHP)

2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)butan-1-on (4-metylbufedron, 4-Me-MABP)

2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (4-metylpentedron)

1-fenyl-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (N-isopropylnorpentedron, NiPP)

1-(4-fluorofenyl)-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (4F-N-isopropylnorpentedron)

1-(4-fluorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4F-pentedron)

2-(etylamino)-1-fenylpentan-1-on (N-etylnorpentedron)

2-(etylamino)-1-fenylhexan-1-on (N-etylnorhexedron)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)pentan-1-on (efylon)

2-(etylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4-kloroetkatinon, 4-CEC)

salvinorin A

alla delar av växten Salvia divinorum från vilka salvinorin A inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer

Salter av ämnena när sådana kan förekomma.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:844

Denna förordning träder i kraft den 23 augusti 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Helena Rosén
(Socialdepartementet)