Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2017-0209

Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Utkom från trycket den 28 mars 2017
utfärdad den 16 mars 2017.

Regionen ska, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), på initiativ av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år inleds.

SFS 2019:975

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om hälsoundersökningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:209

Denna lag träder i kraft d. 15 april 2017.

SFS 2019:975

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.