Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Utkom från trycket den 28 mars 2017
utfärdad den 16 mars 2017.

1 §

Regionen ska, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), på initiativ av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år inleds.

SFS 2019:975

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om hälsoundersökningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:209

Denna lag träder i kraft d. 15 april 2017.

SFS 2019:975

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.