Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:381

Utkom från trycket den 31 maj 2017
Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369);
utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver att det i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska införas en ny paragraf, 3 kap. 13 §, av följande lydelse.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om sådana särskilda förordnanden som avses i 4 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:381

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)