Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:170

Publicerad den 2 april 2019
Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Utfärdad den 28 mars 2019

Regeringen föreskriver att 8 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.

1) Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) eller enligt denna förordning i de fall som anges i tabellen.

1)

Senaste lydelse 2016:161.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 1014 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tillämpas:

Ärendeslag

Avgiftsklass

Legitimation (ej tidsbegränsad)

 
 

Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog eller psykoterapeut

 

4

 

Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, hälso- och sjukvårdskurator, logoped, optiker, ortopedingenjör, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist eller tandläkare

 

2

 

Bevis om specialistkompetens (ej tidsbegränsat)

 

4

 

Bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska

 

2

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:170

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)