Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:332

Publicerad den 4 juni 2019
Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver1) att bilagan till förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor ska ha följande lydelse.

1)

Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

Bilaga2)

Förteckning över varor som ska anses som hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor

N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)

1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)

5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT)

5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT)

5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT)

2,5-dimetoxi-4-etylfenetylamin (2C-E)

alfa-metyltryptamin (AMT)

2,5-dimetoxi-4-klorfenetylamin (2C-C)

2,5-dimetoxi-4-metylfenetylamin (2C-D)

4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-AcO-DIPT)

gammabutyrolakton (GBL)

1,4-butandiol (1,4-BD)

4-acetoxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-AcO-MIPT)

4-hydroxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-HO-MIPT)

4-acetoxi-N,N-dietyltryptamin (4-AcO-DET)

4-hydroxi-N,N-dietyltryptamin (4-HO-DET)

1-(3-trifluormetylfenyl)piperazin (TFMPP)

2,5-dimetoxi-4-isopropyltiofenetylamin (2C-T-4)

[2,3-dihydro-5-metyl-3-(4-morfolinylmetyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-bensoxazin-6-yl]-1-naftalenylmetanon (WIN 55,212-2)

5-(1,1-dimetylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]fenol (CP 55,940)

(2-metyl-1-pentylindol-3-yl)-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-007)

(2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-015)

(1-hexyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-019)

2-metylnaftalen-1-yl-(butylindol-3-yl)metanon (JWH-073 metylderivat)

4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-2-metyl-3-yl)metanon (JWH-098)

1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrrol (JWH-147)

(4-metoxyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4)

4-metylhexan-2-amin (DMAA)

4-(2-aminopropyl)bensofuran (4-APB)

5-(2-aminopropyl)bensofuran (5-APB)

1-(1-bensofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin (5-MAPB)

1-(5-fluoropentyl)-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid (STS-135)

1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid (APICA [JWH-018 adamantyl karboxamid])

1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indazol-3-karboxamid (AKB48)

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-metanon (AB-001)

1-[(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-018 N-[5-kloropentyl] derivat)

N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-[(4-fluorofenyl)metyl]-1H-indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5F-AB-PINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (ADBICA)

kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxylat (PB-22)

kinolin-8-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FUB-PB-22)

naftalen-1-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FDU-PB-22)

kinolin-8-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-PB-22 indazol)

kinolin-8-yl-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxylat (BB-22)

4-hydroxi-3,3,4-trimetyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-on (4-HTMPIPO)

(1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon (UR-144-heptylderivat)

N-bensyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-SDB-006)

N-bensyl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (SDB-006)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-PINACA)

N-(naftalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (MN-18)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-NNEI)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-AB-144)

[1-(5-fluoropentyl)-1H-benso[d]imidazol-2-yl](naftalen-1-yl)metanon (FUBIMINA)

metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat (5F-AMB)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (5F-MN-18)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-3-karboxamid (5F-PCN)

naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-SDB-005)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(2-fluorofenyl)metyl]-1H-indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA 2-fluorobensyl isomer)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA)

7-kloro-N-[1-[((2-((cyklopropylsulfonyl)amino)-etyl)amino)karbonyl]-2,2-dimetyl-propyl]-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADSB-FUB-187)

adamant-1-yl-(1-[(N-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3-yl)metanon (AM-1248)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-5F-PICA)

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-5F-PINACA, SGT-25)

1-butyl-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-BICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-PICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-PINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-THPINACA)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon (FAB-144)

N-(adamant-1-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (FUB-AKB48)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat (FUB-AMB)

metyl-2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karboxamido)-3-metyl-butanoat (I-AMB)

(4-metylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (mepirapim)

naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylat (NM-2201)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (PX-1)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (PX-2)

naftalen-1-yl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)metanon (THJ-018)

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)butan-1-on (alfa-PBT)

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on (alfa-PVT)

1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MPHP)

1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4Cl-alfa-PPP)

1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin (5-APDB)

1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin (6-APDB)

1-(1-bensofuran-6-yl)-N-metylpropan-2-amin (6-MAPB)

2-(etylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (N-etyl-4'-metylnorpentedron)

[1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon (A-834735)

N-(adamantan-2-yl)-1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indazol-3-karboxamid (adamantyl-THPINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamid (ADB-CHMICA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (APP-FUBINACA)

naftalen-1-yl-(9-pentyl-9H-karbazol-3-yl)metanon (EG-018)

kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (PB-22 indazol)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer, 2F-AB-PINACA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid (APP-CHMINACA)

N-(adamantyl)-1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5C-AKB48)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat (MDMB-FUBICA)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat (MDMB-FUBINACA)

naftalen-1-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (SDB-005)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5F-ADB-PINACA)

N-etyl-1,2-difenyletanamin (efenidin, NEDPA)

N-(1,2-difenyletyl)propan-2-amin (NPDPA)

1-(4-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (brefedron, 4-BMC)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-PINACA)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-PICA)

etyl-2-(1-[4-fluorobensyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat (EMB-FUBINACA)

etyl-2-(1-[5-fluoropentyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat (5F-EMB-PINACA)

metyl-2-(9-(cyklohexylmetyl)-9H-karbazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat (MDMB-CHMCZCA)

N,N-dietyl-6-metyl-1-propionyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (1p-LSD)

2-[(metylamino)metyl]-3,4-dihydro-(2H)-naftalen-1-on (meftetramin, MTTA)

1-(2,3-dihydrobensofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (5-DBFPV)

1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-PVP)

1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-PHP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4F-alfa-PEP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (alfa-POP)

1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4-MeO-alfa-PPP)

2-(etylamino)-1-(2-metylfenyl)propan-1-on (2-MEC)

3-metoxi-2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (mexedron, 4-MMC-OMe)

1-(5-fluoropentyl)-N-fenyl-1H-indol-3-karboxamid (LTI-701)

(naftalen-1-yl)[4-(pentyloxi)naftalen-1-yl]metanon (CRA-13)

[9-(5-fluoropentyl)-9H-karbazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (EG-2201)

metyl-2-(1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat (MMB-CHMICA, AMB-CHMICA)

etyl-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylnaftidat, HDEP-28)

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan-1-on (TH-PVP)

1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Cl-alfa-PVP)

1-(4-bromofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Br-alfa-PVP)

1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4-MeO-alfa-PVP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4F-alfa-PBP)

1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4-MeO-alfa-PBP)

1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4-MeO-alfa-PEP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (4F-alfa-PHP)

2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)butan-1-on (4-metylbufedron, 4-Me-MABP)

2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (4-metylpentedron)

1-fenyl-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (N-isopropylnorpentedron, NiPP)

1-(4-fluorofenyl)-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (4F-N-isopropylnorpentedron)

1-(4-fluorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4F-pentedron)

2-(etylamino)-1-fenylpentan-1-on (N-etylnorpentedron)

2-(etylamino)-1-fenylhexan-1-on (N-etylnorhexedron)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)pentan-1-on (efylon)

2-(etylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4-kloroetkatinon, 4-CEC)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-klorofenyl)-2-metylpropanamid (4-kloroisobutyrfentanyl, 4Cl-iBF)

1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (4-MeO-alfa-POP)

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA)

2-(2-fluorofenyl)-2-(metylamino)cyklohexanon (2-fluorodeskloroketamin)

2-fenyl-2-(metylamino)cyklohexanon (deskloroketamin)

etyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4-fluoroetylfenidat, 4F-EPH)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-benso[d][1,3]dioxol-5-karbox-amid (bensodioxolfentanyl)

N-[2-(dietylamino)cyklohexyl]-3,4-dikloro-N-metylbensamid (U-49900)

1-fenyl-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (alfa-PiHP)

1-fenyl-2-(1-metyletylamino)hexan-1-on (N-isopropylnorhexedron, NiPH)

2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)butan-1-on (4-fluoro-N-etylbufedron, 4F-NEB)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxamid (CUMYL-5F-P7AICA)

(1-metoxi-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxylat (MO-AMB, MO-CHMINACA)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-3-fenylpropanamid (3-fenylpropanoylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]bensamid (bensoylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2,2,3,3-tetrametylcyklopropan-1-karboxamid (tetrametylcyklopropanfentanyl)

2-(2,4-diklorofenyl)-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylacetamid (U-48800)

4-acetoxi-N-etyl-N-metyltryptamin (4-AcO-MET)

1-(4-fluorofenyl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F-alfa-PiHP)

2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)pentan-1-on (4-fluoro-N-etylpentedron, 4F-NEP)

1-(1-bensofuran-6-yl)-N-etylpropan-2-amin (6-EAPB)

N-(1-bensylpiperidin-4-yl)-N-fenylacetamid (acetylbensylfentanyl)

N-(1-bensylpiperidin-4-yl)-N-fenylbensamid (bensoylbensylfentanyl)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5Cl-AB-PINACA)

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxamid (CUMYL-4CN-B7AICA)

4-hydroxi-N,N-dipropyltryptamin (4-HO-DPT)

N-etyl-N-metyltryptamin (MET)

3-[1-(etylamino)cyklohexyl]fenol (3-hydroxieticyklidin, 3-HO-PCE)

N-etyl-1-(4-fluorofenyl)propan-2-amin (4-fluoroetamfetamin, 4-FEA)

2-(etylamino)-1-fenyl-4-metylpentan-1-on (NEiH)

1-(3-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3F-alfa-PVP)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-hydroxifenyl)butanamid (4-hydroxibutyrfentanyl)

N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-isopropyl-3,4-diklorobensamid (isopropyl-U-47700)

4-(2-fluorofenyl)-2-kloro-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepin (fluklotizolam)

2-(dimetylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4-klorodimetylkatinon, 4-CDMC, 4-CDC)

2-(dimetylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (4-metyl-N,N-dimetylkatinon, 4-MDMC)

1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (5-PPDi)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-3-(4-fluorofenyl)-1H-pyrazol-5-karboxamid (3,5-AB-CHMFUPPYCA)

metyl-3,3-dimetyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamido]-butanoat (MDMB-4en-PINACA)

metyl-3-metyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-karboxamido]butanoat (MMB-022, AMB-4en-PICA)

metyl-3-fenyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]propanoat (MPhP-2201)

N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metyl-2H-1,3-bensodioxol-5-karboxamid (3,4-metylendioxi-U-47700)

N,N,6-trietyl-1-propanoyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (1P-ETH-LAD)

N-etyl-1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroetamfetamin, 2-FEA)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-metylfenyl)acetamid (2-metylacetylfentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(3-fluorofenyl)-2-metoxiacetamid (3-fluorometoxiacetylfentanyl)

4-hydroxi-N-metyl-N-propyltryptamin (4-HO-MPT)

1-(1-bensofuran-2-yl)-N-metylbutan-2-amin (2-MABB)

2,N,N-trimetyltryptamin (2-Me-DMT)

2-(bensylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (bensedron)

1-(4-fluoro-3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-metylflefedron)

1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4-kloropentedron)

metyl-2-([1-(4-fluorobutyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino)-3,3-dimetylbutanoat (4F-MDMB-BINACA)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxamid (5F-AB-P7AICA)

2-(2-fenylpropan-2-yl)-5-(5-fluoropentyl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-on (5F-CUMYL-PeGACLONE)

5-metoxi-N-etyl-N-isopropyltryptamin (5-MeO-EIPT)

5-metoxi-N-etyl-N-metyltryptamin (5-MeO-MET)

salvinorin A

alla delar av växten Salvia divinorum från vilka salvinorin A inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer

Salter av ämnena när sådana kan förekomma.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:332

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)