Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1196

Publicerad den 11 december 2020
Förordning om ändring i förordningen (2020:331) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:331) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska utgå.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)