Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:123

Publicerad den 19 februari 2021
Förordning om ändring i förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19
Utfärdad den 18 februari 2021

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 ska ha följande lydelse.

1) Stöd enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 22 april 2020 i ärende SA.57051 (2020/N) och den 15 februari 2021 i ärende SA.60323 (2021/N).

1)

Senaste lydelse 2020:831.

2) Förutsättningar för stöd är att evenemanget

2)

Senaste lydelse 2020:831.

  1. har ställts in eller skjutits upp på grund av att det omfattas av de föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som regeringen eller en länsstyrelse har meddelat för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19,

  2. har anordnats för allmänheten eller allmänheten skulle ha haft tillträde till det,

  3. har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten, och

  4. skulle ha hållits mellan 1 oktober och 31 december 2020 och inte har hållits under denna period.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:123
  1. Denna förordning träder i kraft den 4 mars 2021.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som avser tid före den 1 oktober 2020.

På regeringens vägnar

PER OLSSON FRIDH
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)