Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:815

Publicerad den 20 juli 2021
Förordning om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021
Utfärdad den 15 juli 2021

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 20211) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:587.

2) Stöd enligt denna förordning får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för en period som anges i 1 §.

2)

Senaste lydelse 2021:587.

Det sammanlagda stödet med avseende på en hyresgäst får inte överstiga ett belopp som motsvarar 800 000 euro. Från det beloppet ska avdrag göras för följande stöd eller lån som beviljats hyresgästen eller ett annat företag i samma koncern som hyresgästen där koncernen är av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554):

  1. stöd enligt denna förordning,

  2. stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran,

  3. stöd för stödperioden juni och juli 2020 enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020,

  4. lån enligt 13 § förordningen (2021:57) om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, och

  5. lån enligt 13 § förordningen (2021:814) om statligt lån för betalning av skulder för vissa avbeställda eller inställda paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:815

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Conny Öhman
(Näringsdepartementet)