Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:917

Publicerad den 23 oktober 2021
Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:1275) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Utfärdad den 20 oktober 2021

Regeringen föreskriver att lagen (2018:1275) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska träda i kraft den 31 januari 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)