Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:914

Publicerad den 23 oktober 2021
Utfärdad den 20 oktober 2021

Regeringen föreskriver att lagen (2018:1272) om ändring i läkemedelslagen (2015:315) ska träda i kraft.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:914
  1. Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2022.

  2. Äldre föreskrifter ska dock fortsätta att gälla fram till och med den 31 januari 2025 för ansökningar om tillstånd till en klinisk läkemedelsprövning som har lämnats in före ikraftträdandet.

  3. Äldre föreskrifter gäller för en klinisk läkemedelsprövning fram till och med den 31 januari 2025 i det fall ansökan om tillstånd till den kliniska läkemedelsprövningen har lämnats in efter ikraftträdandet men före den 31 januari 2023, och om sponsorn har begärt att ansökan ska handläggas enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)