Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:751

Utkom från trycket den 6 november 2007
Förordning om ikraftträdande av lagen (2007:516) om ändring i patentlagen (1967:837);
utfärdad den 25 oktober 2007.

Regeringen föreskriver att 1, 1 d, 2, 6, 82, 85, 87 och 92 §§ lagen (2007:516) om ändring i patentlagen (1967:837) ska träda i kraft den 13 december 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI
Carl Josefsson
(Justitiedepartementet)