Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:131

Utkom från trycket den 15 april 2008
Förordning om ikraftträdande av lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837);
utfärdad den 3 april 2008.

Regeringen föreskriver att lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837) ska träda i kraft den 1 maj 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)