Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:367

Utkom från trycket den 11 juni 2008
Förordning om ikraftträdande av lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837);
utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 8 § lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837) ska träda i kraft den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)