Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:621

Utkom från trycket den 30 oktober 2012
Förordning om ändring i varumärkesförordningen (2011:594);
utfärdad den 18 oktober 2012.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § varumärkesförordningen (2011:594) ska ha följande lydelse.

Vid ansökan i ett varumärkesärende ska avgift betalas enligt följande.

Slag av ärende

kronor

Elektronisk ansökan om registrering

 
 

a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke

 

1 800

 

b) för varje klass utöver den första

 

900

 

Annan ansökan om registrering

 
 

a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke

 

2 300

 

b) för varje klass utöver den första

 

900

 

Ansökan om delning av en ansökan om registrering, för varje avdelad ansökan

 

1 500

 

Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad registrering

 

1 500

 

Elektronisk ansökan om förnyelse

 
 

a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke

 

1 800

 

b) för varje klass utöver den första

 

900

 

Annan ansökan om förnyelse

 
 

a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke

 

2 300

 

b) för varje klass utöver den första

 

900

 

Om förnyelse söks efter registreringsperiodens utgång tillkommer för varje klass

 

150

 

Ansökan om anteckning av ny innehavare, för varje anteckning av innehav

 

900

 

Ansökan om anteckning av licens, för varje licensanteckning

 

900

 

Ansökan om ändring i ett varumärke

 

700

 

Ansökan om registrering av pantsättning eller anteckning av ny panthavare

 

1 600

 

Återupptagningsavgift enligt 2 kap. 20 § andra stycket eller 2 kap. 34 § tredje stycket varumärkeslagen (2010:1877)

 

500

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:621

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)