Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1339

Utkom från trycket den 25 november 2014
Förordning om ikraftträdande av lagen (2014:814) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877);
utfärdad den 13 november 2014.

Regeringen föreskriver att lagen (2014:814) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877) ska träda i kraft den 21 februari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)