Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:797

Utkom från trycket den 8 december 2015
Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond;
utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1979:394.

2) Efter upphovsmannens död övergår rätten till individuell ersättning enligt lagstiftningen om bodelning, arv och testamente.

2)

Senaste lydelse 2014:1522.

Rätten till individuell ersättning övergår dock inte om ersättningen till den enskilda mottagaren understiger hälften av den nivå som berättigar en upphovsman till ersättning enligt 6 a §.

Rätten till individuell ersättning som inte är tillgänglig för lyftning kan inte överlåtas och får därför inte utmätas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:797

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Daniel Ström
(Kulturdepartementet)