Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:580

Utkom från trycket den 13 juni 2016
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);
utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 2 a § patentkungörelsen (1967:838) ska ha följande lydelse.

1) En patentansökan får överföras elektroniskt till Patentverket och ska i så fall vara undertecknad med en elektronisk underskrift. Patentverket får meddela föreskrifter om sådan överföring.

1)

Senaste lydelse 2008:368.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:580

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)