Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:593

Utkom från trycket den 13 juni 2016
Förordning om ändring i varumärkesförordningen (2011:594);
utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § varumärkesförordningen (2011:594) ska ha följande lydelse.

Patent- och registreringsverket får meddela föreskrifter om att en handling som avses i 1 § får överföras elektroniskt till verket och på vilket sätt detta ska ske.

En handling som överförs elektroniskt ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

Verket får meddela föreskrifter om vilka elektroniska underskrifter som får användas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:593

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)