Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:389

Publicerad den 4 maj 2018
Förordning om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)
Utfärdad den 26 april 2018

Regeringen föreskriver i fråga om varumärkesförordningen (2011:594)

dels att 1 kap. 6 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

Patent- och registreringsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i varumärkesregistret och i diariet över varumärkesärenden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:389

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)