Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:930

Publicerad den 15 juni 2018
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 35 § patentkungörelsen (1967:838)1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1991:1331.

2) Patenthavaren ska få en kopia av samtliga skrivelser från invändare. I övrigt tillämpas 25 § förvaltningslagen (2017:900).

2)

Senaste lydelse 1993:1312.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:930

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)