Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:984

Publicerad den 3 november 2021
Förordning om ändring i förordningen (2011:595) om hävning av en registrering av ett företagsnamn
Utfärdad den 28 oktober 2021

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2011:595) om hävning av en registrering av ett företagsnamn1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2018:1841.

2) I ett ärende om administrativ hävning av en registrering av ett företagsnamn tas en ansökningsavgift ut med 900 kronor. Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften betalas inte tillbaka om handläggningen av ärendet har påbörjats.

2)

Senaste lydelse 2018:1841.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:984

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)