Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

02008R1333 — SV — 14.05.2018 — 036.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1333/2008

av den 16 december 2008

om livsmedelstillsatser

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 354 31.12.2008, s. 16)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 238/2010 av den 22 mars 2010

  L 75

17

23.3.2010

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1129/2011 av den 11 november 2011

  L 295

1

12.11.2011

 M3

Ändrad genom: KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1152/2013 av den 19 november 2013

  L 311

1

20.11.2013

►M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1130/2011 av den 11 november 2011

  L 295

178

12.11.2011

►M5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1131/2011 av den 11 november 2011

  L 295

205

12.11.2011

►M6

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 232/2012 av den 16 mars 2012

  L 78

1

17.3.2012

►M7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 380/2012 av den 3 maj 2012

  L 119

14

4.5.2012

►M8

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 470/2012 av den 4 juni 2012

  L 144

16

5.6.2012

►M9

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 471/2012 av den 4 juni 2012

  L 144

19

5.6.2012

►M10

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 472/2012 av den 4 juni 2012

  L 144

22

5.6.2012

►M11

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 570/2012 av den 28 juni 2012

  L 169

43

29.6.2012

►M12

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 583/2012 av den 2 juli 2012

  L 173

8

3.7.2012

►M13

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 675/2012 av den 23 juli 2012

  L 196

52

24.7.2012

►M14

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1049/2012 av den 8 november 2012

  L 310

41

9.11.2012

 M15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1057/2012 av den 12 november 2012

  L 313

11

13.11.2012

►M16

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1147/2012 av den 4 december 2012

  L 333

34

5.12.2012

►M17

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1148/2012 av den 4 december 2012

  L 333

37

5.12.2012

►M18

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1149/2012 av den 4 december 2012

  L 333

40

5.12.2012

►M19

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1166/2012 av den 7 december 2012

  L 336

75

8.12.2012

►M20

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 25/2013 av den 16 januari 2013

  L 13

1

17.1.2013

►M21

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 244/2013 av den 19 mars 2013

  L 77

3

20.3.2013

►M22

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 256/2013 av den 20 mars 2013

  L 79

24

21.3.2013

►M23

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 438/2013 av den 13 maj 2013

  L 129

28

14.5.2013

►M24

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 509/2013 av den 3 juni 2013

  L 150

13

4.6.2013

►M25

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 510/2013 av den 3 juni 2013

  L 150

17

4.6.2013

►M26

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 723/2013 av den 26 juli 2013

  L 202

8

27.7.2013

►M27

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 738/2013 av den 30 juli 2013

  L 204

32

31.7.2013

►M28

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 739/2013 av den 30 juli 2013

  L 204

35

31.7.2013

►M29

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 816/2013 av den 28 augusti 2013

  L 230

1

29.8.2013

►M30

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 817/2013 av den 28 augusti 2013

  L 230

7

29.8.2013

►M31

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 818/2013 av den 28 augusti 2013

  L 230

12

29.8.2013

►M32

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 913/2013 av den 23 september 2013

  L 252

11

24.9.2013

►M33

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1068/2013 av den 30 oktober 2013

  L 289

58

31.10.2013

►M34

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1069/2013 av den 30 oktober 2013

  L 289

61

31.10.2013

►M35

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1274/2013 av den 6 december 2013

  L 328

79

7.12.2013

►M36

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 59/2014 av den 23 januari 2014

  L 21

9

24.1.2014

►M37

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 264/2014 av den 14 mars 2014

  L 76

22

15.3.2014

►M38

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 298/2014 av den 21 mars 2014

  L 89

36

25.3.2014

►M39

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 497/2014 av den 14 maj 2014

  L 143

6

15.5.2014

►M40

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 505/2014 av den 15 maj 2014

  L 145

32

16.5.2014

►M41

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 506/2014 av den 15 maj 2014

  L 145

35

16.5.2014

►M42

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 601/2014 av den 4 juni 2014

  L 166

11

5.6.2014

►M43

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 685/2014 av den 20 juni 2014

  L 182

23

21.6.2014

►M44

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 923/2014 av den 25 augusti 2014

  L 252

11

26.8.2014

►M45

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 957/2014 av den 10 september 2014

  L 270

1

11.9.2014

►M46

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 969/2014 av den 12 september 2014

  L 272

8

13.9.2014

►M47

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1084/2014 av den 15 oktober 2014

  L 298

8

16.10.2014

►M48

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1092/2014 av den 16 oktober 2014

  L 299

19

17.10.2014

►M49

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1093/2014 av den 16 oktober 2014

  L 299

22

17.10.2014

►M50

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/537 av den 31 mars 2015

  L 88

1

1.4.2015

►M51

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/538 av den 31 mars 2015

  L 88

4

1.4.2015

►M52

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/639 av den 23 april 2015

  L 106

16

24.4.2015

►M53

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/647 av den 24 april 2015

  L 107

1

25.4.2015

►M54

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/649 av den 24 april 2015

  L 107

17

25.4.2015

►M55

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1362 av den 6 augusti 2015

  L 210

22

7.8.2015

►M56

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1378 av den 11 augusti 2015

  L 213

1

12.8.2015

►M57

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1739 av den 28 september 2015

  L 253

3

30.9.2015

►M58

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1832 av den 12 oktober 2015

  L 266

27

13.10.2015

►M59

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/56 av den 19 januari 2016

  L 13

46

20.1.2016

►M60

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/263 av den 25 februari 2016

  L 50

25

26.2.2016

►M61

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/324 av den 7 mars 2016

  L 61

1

8.3.2016

►M62

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/441 av den 23 mars 2016

  L 78

47

24.3.2016

►M63

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/479 av den 1 april 2016

  L 87

1

2.4.2016

►M64

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/683 av den 2 maj 2016

  L 117

28

3.5.2016

►M65

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/691 av den 4 maj 2016

  L 120

4

5.5.2016

►M66

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1776 av den 6 oktober 2016

  L 272

2

7.10.2016

►M67

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/335 av den 27 februari 2017

  L 50

15

28.2.2017

►M68

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/839 av den 17 maj 2017

  L 125

7

18.5.2017

 M69

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/871 av den 22 maj 2017

  L 134

3

23.5.2017

►M70

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/874 av den 22 maj 2017

  L 134

18

23.5.2017

►M71

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1270 av den 14 juli 2017

  L 184

1

15.7.2017

►M72

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1271 av den 14 juli 2017

  L 184

3

15.7.2017

►M73

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1399 av den 28 juli 2017

  L 199

8

29.7.2017

►M74

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/74 av den 17 januari 2018

  L 13

21

18.1.2018

►M75

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/97 av den 22 januari 2018

  L 17

11

23.1.2018

 M76

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/627 av den 20 april 2018

  L 104

57

24.4.2018

Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 107, 25.4.2015, s.  82 (913/2013)


▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1333/2008

av den 16 december 2008

om livsmedelstillsatser

(Text av betydelse för EES)

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

Denna förordning innehåller bestämmelser om livsmedelstillsatser som används i livsmedel i syfte att säkerställa en effektivt fungerande inre marknad samt en hög skyddsnivå för människors hälsa och en hög nivå på konsumentskyddet, inbegripet skyddet av konsumenternas intressen och god sed inom handeln med livsmedel, när så är lämpligt med beaktande av skyddet av miljön.

I denna förordning föreskrivs därför om

a) gemenskapsförteckningar över godkända livsmedelstillsatser enligt bilagorna II och III,

b) villkor för användning av livsmedelstillsatser i livsmedel, inbegripet i livsmedelstillsatser, och i livsmedelsenzymer som omfattas av förordning (EG) nr 1332/2008 om livsmedelsenzymer, och i livsmedelsaromer som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel ( 1 ).

c) märkningsbestämmelser för livsmedelstillsatser som säljs som sådana.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  Denna förordning ska tillämpas på livsmedelstillsatser.

2.  Denna förordning ska inte tillämpas på följande ämnen om de inte används som livsmedelstillsatser:

a) Processhjälpmedel.

b) Ämnen som används för skydd av växter och växtprodukter i enlighet med gemenskapsregler om växtskydd.

c) Ämnen som tillförs livsmedel som näringsämnen.

d) Ämnen som används för behandling av dricksvatten som omfattas av rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten ( 2 ).

e) Aromer som omfattas av förordning (EG) nr 1334/2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel.

3.  Denna förordning ska inte tillämpas på livsmedelsenzymer som omfattas av förordning (EG) nr 1332/2008 om livsmedelenzymer, med verkan från och med den dag då gemenskapens förteckning över livsmedelsenzymer antas i enlighet med artikel 17 i den förordningen.

4.  Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av eventuella särskilda gemenskapsbestämmelser om användning av livsmedelstillsatser

a) i specifika livsmedel,

b) för ändamål som inte omfattas av denna förordning.

Artikel 3

Definitioner

1.  I denna förordning ska definitionerna i förordningarna (EG) nr 178/2002 och (EG) nr 1829/2003 gälla.

2.  I denna förordning ska dessutom följande definitioner gälla:

a)  livsmedelstillsats: varje ämne som normalt inte i sig konsumeras som ett livsmedel och som normalt inte används som en karakteristisk ingrediens i livsmedel, oavsett om det har något näringsvärde eller inte, och som liksom dess biprodukter på goda grunder kan antas direkt eller indirekt bli en beståndsdel i livsmedel när det för något tekniskt ändamål avsiktligt tillförs sådana vid framställning, bearbetning, beredning, behandling, förpackning, transport eller lagring.

Följande anses inte vara livsmedelstillsatser:

i) Monosackarider, disackarider eller oligosackarider samt livsmedel som innehåller dessa ämnen och som används på grund av sina sötande egenskaper.

ii) Livsmedel i torkad eller koncentrerad form, inklusive aromer, som tillförs under tillverkningen av sammansatta livsmedel på grund av sina aromatiska, smakförhöjande eller näringsmässiga egenskaper, samtidigt som de har en sekundär färgande effekt.

iii) Ämnen som används i material för skydd eller överdrag och som inte utgör en del av livsmedlet och inte är avsedda att konsumeras tillsammans med livsmedlet.

iv) Pektinhaltiga produkter utvunna ur torkade pressrester av äpple eller skal av citrusfrukter eller kvitten, eller en blandning av dessa, genom behandling med utspädd syra följd av delvis neutralisering med natrium- eller kaliumsalter (”flytande pektin”).

v) Tuggummibaser.

vi) Vitt eller gult dextrin, rostad eller dextrinerad stärkelse, stärkelse som är modifierad genom behandling med syra eller alkali, blekt stärkelse, fysikaliskt modifierad stärkelse och stärkelse som behandlats med amylolytiska enzymer.

vii) Ammoniumklorid.

viii) Blodplasma, ätbart gelatin, proteinhydrolysater och deras salter, mjölkprotein och gluten.

ix) Aminosyror och deras salter, förutom glutaminsyra, glycin, cystein och cystin och deras salter som inte har någon teknisk funktion.

x) Kaseinater och kasein.

xi) Inulin.

b)  processhjälpmedel: varje ämne som

i) inte i sig konsumeras som livsmedel,

ii) avsiktligt används vid bearbetning av råvaror, livsmedel eller livsmedelsingredienser för att uppnå ett visst tekniskt ändamål under behandlingen eller bearbetningen, och

iii) kan leda till att det i slutprodukten finns en inte avsiktlig, men tekniskt oundviklig förekomst av rester av detta ämne eller derivater av detta, förutsatt att dessa rester inte innebär någon hälsorisk och inte har någon teknisk verkan på slutprodukten.

c)  funktionsgrupp: en av kategorierna i bilaga I som grundar sig på livsmedelstillsatsens tekniska funktion i livsmedlet.

d)  obearbetade livsmedel: livsmedel som inte har genomgått någon behandling som väsentligen ändrat dess ursprungliga egenskaper; de kan dock ha delats, styckats, trancherats, benats ur, hackats, flåtts, befriats från delar, skalats, krossats, skurits upp, rensats, putsats, djupfrysts, frysts, kylts, malts, förpackats eller packats upp utan att anses ha blivit väsentligen förändrade.

e)  livsmedel utan tillförda sockerarter: livsmedel utan

i) tillförda monosackarider eller disackarider,

ii) tillförda livsmedel som innehåller monosackarider eller disackarider som används på grund av sina sötande egenskaper.

f)  energireducerat livsmedel: livsmedel vars energivärde reducerats med minst 30 % jämfört med det ursprungliga livsmedlet eller med en liknande produkt.

g)  bordssötningsmedel: beredningar av tillåtna sötningsmedel som kan innehålla andra livsmedelstillsatser och/eller livsmedelsingredienser och som är avsedda att säljas till slutkonsumenter som ersättning för sockerarter.

h)  quantum satis: ingen numerisk maximihalt finns angiven och ämnena ska användas i enlighet med god tillverkningssed och inte i större mängd än som är nödvändigt för att uppnå det önskade syftet och under förutsättning att konsumenterna inte vilseleds.

KAPITEL II

GEMENSKAPSFÖRTECKNINGAR ÖVER GODKÄNDA LIVSMEDELSTILLSATSER

Artikel 4

Gemenskapsförteckningar över livsmedelstillsatser

1.  Endast livsmedelstillsatser som har införts i gemenskapsförteckningen i bilaga II får släppas ut på marknaden som sådana och användas i livsmedel på de villkor som anges däri.

2.  Endast livsmedelstillsatser som har införts i gemenskapsförteckningen i bilaga III får användas i livsmedelstillsatser, i livsmedelsenzymer och i livsmedelsaromer på de villkor som anges där.

3.  Livsmedelstillsatser i bilaga II ska införas med utgångspunkt från de kategorier av livsmedel de får tillföras.

4.  Livsmedelstillsatser i bilaga III ska införas med utgångspunkt från de livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och näringsämnen eller kategorier av dessa de får tillföras.

5.  Livsmedelstillsatser ska uppfylla de specifikationer som avses i artikel 14.

Artikel 5

Förbud mot livsmedelstillsatser och/eller livsmedel som inte uppfyller kraven

En livsmedelstillsats eller ett livsmedel som innehåller en livsmedelstillsats får inte släppas ut på marknaden om användningen av livsmedelstillsatsen inte uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 6

Allmänna villkor för införande och användning av livsmedelstillsatser i gemenskapsförteckningarna

1.  En livsmedelstillsats får införas i gemenskapsförteckningarna i bilagorna II och III endast om den uppfyller följande villkor och i förekommande fall tillgodoser andra berättigade hänsyn, däribland miljöhänsyn:

a) Den utgör, med utgångspunkt från tillgängliga vetenskapliga rön, inte en hälsorisk för konsumenten när den används i den mängd som föreslås.

b) Det finns ett skäligt tekniskt behov som inte kan tillgodoses på andra ekonomiskt och tekniskt genomförbara sätt.

c) Konsumenten vilseleds inte av användningen.

2.  För att en livsmedelstillsats ska införas i gemenskapsförteckningarna i bilagorna II och III måste den ha fördelar för konsumenten och därför tjäna minst ett av följande syften:

a) Bevara livsmedlets näringskvalitet.

b) Tillföra nödvändiga ingredienser eller beståndsdelar till livsmedel som framställs för konsumentgrupper med behov av särskild kost.

c) Öka hållbarheten eller stabiliteten hos ett livsmedel eller förbättra dess organoleptiska egenskaper, under förutsättning att detta inte förändrar livsmedlets karaktär, beskaffenhet eller kvalitet så att konsumenten vilseleds.

d) Fungera som hjälpmedel vid framställning, bearbetning, beredning, behandling, förpackning, transport eller lagring av livsmedel, inbegripet livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer, under förutsättning att livsmedelstillsatsen inte används för att dölja effekterna av att dåliga råvaror använts eller av icke önskvärda (däribland ohygieniska) metoder eller tekniker under någon av dessa aktiviteter.

3.  Genom undantag från punkt 2 a får en livsmedelstillsats som minskar ett livsmedels näringskvalitet införas i gemenskapsförteckningen i bilaga II om

a) livsmedlet inte utgör en väsentlig del av en normal kost, eller

b) livsmedelstillsatsen är nödvändig för framställning av livsmedel för konsumentgrupper med behov av särskild kost.

Artikel 7

Särskilda villkor för sötningsmedel

En livsmedelstillsats får införas i gemenskapsförteckningen i bilaga II för funktionsgruppen sötningsmedel endast om den förutom att tjäna minst ett av syftena i artikel 6.2 även tjänar minst ett av följande syften:

a) Ersätta sockerarter vid framställningen av energireducerade livsmedel, livsmedel som inte orsakar karies eller livsmedel utan tillförda sockerarter.

b) Ersätta sockerarter för att livsmedlet ska få bättre hållbarhet.

c) Framställa livsmedel för särskilda näringsändamål enligt definitionen i artikel 1.2 a i direktiv 89/398/EEG.

Artikel 8

Särskilda villkor för färgämnen

En livsmedelstillsats får införas i gemenskapsförteckningen i bilaga II för funktionsgruppen färgämnen endast om den förutom att tjäna minst ett av syftena i artikel 6.2 även tjänar ett av följande syften:

a) Återställa det ursprungliga utseendet hos livsmedel vars färg påverkats genom bearbetning, lagring, förpackning och distribution och därigenom kan ha blivit utseendemässigt mindre acceptabla.

b) Göra livsmedel visuellt mer tilltalande.

c) Ge färg åt annars färglösa livsmedel.

Artikel 9

Funktionsgrupper av livsmedelstillsatser

1.  Livsmedelstillsatser får i bilagorna II och III hänföras till en av funktionsgrupperna i bilaga I på grundval av livsmedelstillsatsens huvudsakliga tekniska funktion.

Att en livsmedelstillsats tillhör en funktionsgrupp betyder inte att den inte kan användas för flera olika funktioner.

2.  Om det till följd av vetenskapliga framsteg eller teknisk utveckling föreligger behov av det, ska åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, som avser tillägg av ytterligare funktionsgrupper i bilaga I, antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.3.

Artikel 10

Innehållet i gemenskapsförteckningarna över livsmedelstillsatser

1.  En livsmedelstillsats som uppfyller villkoren i artiklarna 6, 7 och 8 får, i enlighet med det förfarande som avses i förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer införas i

a) gemenskapsförteckningen i bilaga II till den här förordningen, och/eller

b) gemenskapsförteckningen i bilaga III till den här förordningen.

2.  För en livsmedelstillsats som förs in i gemenskapsförteckningarna i bilagorna II och III ska följande uppgifter anges:

a) Livsmedeltillsatsens namn och E-nummer.

b) Livsmedel som livsmedelstillsatsen får tillföras.

c) Villkoren för hur livsmedelstillsatsen får användas.

d) Eventuella begränsningar som gäller för försäljning av livsmedelstillsatsen direkt till slutkonsumenterna.

3.  Gemenskapsförteckningarna i bilagorna II och III ska ändras i enlighet med det förfarande som avses i förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer.

Artikel 11

Mängd livsmedelstillsatser som får användas

1.  När de villkor för användning som avses i artikel 10.2 c fastställs ska

a) den mängd som får användas fastställas till den lägsta nivå som krävs för att uppnå den önskade effekten,

b) mängden fastställas med hänsyn till följande:

i) Det acceptabla dagliga intaget, eller motsvarande bedömning, som fastställts för livsmedelstillsatsen och det sannolika dagliga intaget av denna från samtliga källor.

ii) I de fall livsmedelstillsatsen ska användas i livsmedel som äts av särskilda konsumentgrupper, det möjliga dagliga intaget av livsmedelstillsatsen i dessa konsumentgrupper.

2.  När det är lämpligt ska ingen numerisk maximimängd fastställas för en livsmedelstillsats (quantum satis). I så fall ska livsmedelstillsatsen användas i enlighet med quantum satis-principen.

3.  Om inget annat anges, ska de maximihalter för livsmedelstillsatser som fastställs i bilaga II tillämpas på saluförda livsmedel. Genom undantag från denna princip ska maximihalterna, när det gäller torkade och/eller koncentrerade livsmedel som behöver rekonstitueras, tillämpas på livsmedlet efter det att det rekonstituerats enligt anvisningarna på etiketten och med beaktande av den minsta utspädningsfaktorn.

4.  Om inget annat anges ska de maximihalter för färgämnen som fastställs i bilaga II avse mängden av den aktivt färgande substansen i färgberedningen.

Artikel 12

Förändringar i produktionsprocessen eller ursprungsmaterialen för en livsmedelstillsats som redan införts i en av gemenskapens förteckningar

När en livsmedelstillsats redan införts i en av gemenskapens förteckningar och det sker en väsentlig förändring av produktionsmetoderna för denna eller de ursprungsmaterial som används, eller vid en förändring av partikelstorleken, till exempel med hjälp av nanoteknik, ska den livsmedelstillsats som beretts med hjälp av dessa nya metoder eller material anses som en annan livsmedelstillsats och ett nytt införande i gemenskapens förteckningar eller en ändring av specifikationerna ska krävas innan den kan släppas ut på marknaden.

Artikel 13

Livsmedelstillsatser som omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003

1.  En livsmedelstillsats som omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003 får införas i gemenskapsförteckningarna i bilagorna II och III i enlighet med den här förordningen endast om den godkänts i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Om en livsmedelstillsats som redan införts i gemenskapens förteckning framställs från ett annat ursprungsmaterial som omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1829/2003 krävs inget nytt godkännande enligt den här förordningen, förutsatt att det nya ursprungsmaterialet omfattas av ett tillstånd i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003, och livsmedelstillsatsen uppfyller de specifikationer som fastställs enligt den här förordningen.

Artikel 14

Specifikationer för livsmedelstillsatser

Specifikationer för livsmedelstillsatser, som särskilt avser ursprung, renhetskriterier och eventuella övriga nödvändiga uppgifter, ska antas i enlighet med det förfarande som avses i förordning (EG) nr 1331/2008 [om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer] när livsmedelstillsatsen för första gången införs i gemenskapsförteckningarna i bilagorna II och III.

KAPITEL III

ANVÄNDNING AV LIVSMEDELSTILLSATSER I LIVSMEDEL

Artikel 15

Användning av livsmedelstillsatser i obearbetade livsmedel

Livsmedelstillsatser får inte användas i obearbetade livsmedel utom när sådan användning uttryckligen anges i bilaga II.

Artikel 16

Användning av livsmedelstillsatser i livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn

Livsmedelstillsatser får inte användas i sådana livsmedel för spädbarn och småbarn som avses i direktiv 89/398/EEG, inklusive livsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn och småbarn, utom när detta uttryckligen anges i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 17

Användning av färgämnen för märkning

Endast sådana färgämnen för livsmedel som förtecknas i bilaga II till den här förordningen får användas för kontrollmärkning enligt rådets direktiv 91/497/EEG av den 29 juli 1991 om ändring och konsolidering av direktiv 64/433/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen, för att utvidga det till produktion och utsläppande på marknaden av färskt kött ( 3 ) och för annan märkning som krävs för köttprodukter, dekorationsmålning av äggskal och märkning av äggskal enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung ( 4 ).

Artikel 18

Överföringsprincipen

1.  En livsmedelstillsats får förekomma

a) i andra sammansatta livsmedel än de som avses i bilaga II om livsmedelstillsatsen är tillåten i någon av ingredienserna i det sammansatta livsmedlet,

b) i livsmedel som tillförts livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer eller livsmedelsaromer och där livsmedelstillsatsen

i) är tillåten i livsmedeltillsatsen, livsmedelsenzymet eller livsmedelsaromen i enlighet med denna förordning, och

ii) har överförts till livsmedlet via livsmedelstillsatsen, livsmedelsenzymet eller livsmedelsaromen, och

iii) inte har någon teknisk funktion i det slutliga livsmedlet,

c) i livsmedel som uteslutande kommer att användas vid beredningen av ett sammansatt livsmedel och under förutsättning att det sammansatta livsmedlet uppfyller kraven i denna förordning.

2.  Punkt 1 ska inte tillämpas på modersmjölksersättningar, tillskottsnäring, bearbetade spannmålsbaserade livsmedel och barnmat samt sådana livsmedel för särskilda medicinska ändamål för spädbarn och småbarn som avses i direktiv 89/398/EEG utom när detta uttryckligen anges.

3.  Om en livsmedelstillsats i en livsmedelsarom, i en livsmedelstillsats eller i ett livsmedelsenzym tillförs livsmedel och har en teknisk funktion i livsmedlet ska den anses som en livsmedelstillsats i det livsmedlet och inte som en livsmedelstillsats i den arom, den livsmedelstillsats eller det livsmedelsenzym som tillförts och måste då uppfylla de användningsvillkor som anges för det livsmedlet.

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, får en livsmedelstillsats som används som sötningsmedel förekomma i sammansatta livsmedel utan tillförda sockerarter, i energireducerade sammansatta livsmedel, i sammansatta dietetiska livsmedel avsedda för lågkaloridieter, i sammansatta livsmedel som inte ger upphov till karies och i sammansatta livsmedel med förlängd hållbarhet, under förutsättning att sötningsmedlet är tillåtet i någon av ingredienserna i det sammansatta livsmedlet.

Artikel 19

Tolkningsbeslut

Det kan vid behov, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 28.2, beslutas huruvida

a) ett visst livsmedel tillhör en av de kategorier livsmedel som avses i bilaga II, eller

b) en tillsats som förtecknas i bilagorna II och III och som tillåts i quantum satis används enligt de kriterier som avses i artikel 11.2, eller

c) ett givet ämne motsvarar definitionen på livsmedelstillsats enligt artikel 3.

Artikel 20

Traditionella livsmedel

De medlemsstater som förtecknas i bilaga IV får fortsätta att förbjuda användning av vissa kategorier av livsmedelstillsatser i de traditionella livsmedel som framställs inom deras territorier enligt förteckningen i den bilagan.

KAPITEL IV

MÄRKNING

Artikel 21

Märkning av livsmedelstillsatser som inte är avsedda att säljas till slutkonsumenter

1.  Livsmedelstillsatser som inte är avsedda att säljas till slutkonsumenter får, oavsett om de säljs var för sig eller blandade med varandra och/eller med andra livsmedelsingredienser enligt definitionen i artikel 6.4 i direktiv 2000/13/EG, saluföras endast med märkning enligt artikel 22 i denna förordning, vilken ska vara väl synlig, klart läslig och outplånlig. Informationen ska anges på ett språk som lätt kan förstås av köparna.

2.  Den medlemsstat i vilken produkten saluförs får inom sitt eget territorium, i enlighet med fördraget, föreskriva att den information som föreskrivs i artikel 22 ska lämnas på ett eller flera av gemenskapens officiella språk, vilka fastställs av medlemsstaten. Detta ska inte hindra att denna information anges på flera språk.

Artikel 22

Allmänna märkningskrav för livsmedelstillsatser som inte är avsedda att säljas till slutkonsumenter

1.  Om livsmedelstillsatser som inte är avsedda att säljas till slutkonsumenter säljs var för sig eller blandade med varandra och/eller med andra livsmedelsingredienser och/eller till vilka andra ämnen har tillförts, ska följande uppgifter anges på förpackningar eller behållare:

a) Det namn och/eller E-nummer som fastställs i denna förordning för varje livsmedelstillsats eller en försäljningsbeskrivning som innehåller namnet och/eller E-numret på varje livsmedelstillsats.

b) Uppgiften ”för livsmedel” eller ”för begränsad användning i livsmedel” eller en mer specifik hänvisning till den avsedda användningen i livsmedel.

c) Vid behov särskilda villkor för lagring och/eller användning.

d) Ett märke för identifiering av sändningen eller partiet.

e) Bruksanvisning, om avsaknad av en sådan skulle förhindra att livsmedelstillsatsen används på rätt sätt.

f) Tillverkarens, förpackarens eller säljarens namn eller firmanamn och adress.

g) En uppgift om högsta mängd av varje beståndsdel eller grupp av beståndsdelar som endast får förekomma i en begränsad mängd i livsmedel och/eller lämplig, tydlig och lätt begriplig information som gör det möjligt för köparen att följa bestämmelserna i denna förordning eller annan tillämplig gemenskapslagstiftning; om samma mängdbegränsning gäller för en grupp beståndsdelar som används var för sig eller tillsammans, får det sammanlagda procenttalet anges som en enda siffra; mängdbegränsningen ska anges antingen med siffror eller enligt quantum satis-principen.

h) Nettomängden.

i) Datum för minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

j) I tillämpliga fall uppgifter om en livsmedelstillsats eller andra ämnen som avses i denna artikel och som förtecknas i bilaga IIIa till direktiv 2000/13/EG när det gäller uppgifter om ingredienser i livsmedel.

2.  Om livsmedelstillsatser säljs blandade med varandra och/eller med andra livsmedelsingredienser, ska en förteckning över alla ingredienser i fallande ordning efter procentandelen av den totala vikten finnas på förpackningen eller behållaren.

3.  Om ämnen (inbegripet livsmedelstillsatser eller andra livsmedelsingredienser) tillsätts livsmedelstillsatsen för att underlätta dess lagring, försäljning, standardisering, utspädning eller upplösning, ska förpackningen eller behållaren ha en förteckning över alla sådana ämnen i fallande storleksordning efter procentandelen av den totala vikten.

4.  Genom undantag från punkterna 1, 2 och 3 behöver de uppgifter som krävs enligt punkt 1 e–g och i punkterna 2 och 3 lämnas endast i de handlingar om sändningen som ska överlämnas senast vid leveransen, förutsatt att uppgiften ”ej för försäljning i detaljhandeln” är väl synlig på den förpackning eller behållare som innehåller produkten i fråga.

5.  Genom undantag från punkterna 1–3 behöver uppgifter om livsmedelstillsatser som levereras i tankar endast anges i de medföljande handlingar som avser sändningen och som ska överlämnas vid leveransen.

Artikel 23

Märkning av livsmedelstillsatser som är avsedda att säljas till slutkonsumenter

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2000/13/EG, rådets direktiv 89/396/EEG av den 14 juni 1989 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier ( 5 ) och förordning (EG) nr 1829/2003 får livsmedelstillsatser som säljs var för sig eller blandade med varandra och/eller med andra livsmedelsingredienser och som är avsedda att säljas till slutkonsumenter saluföras endast om följande uppgifter anges på förpackningen:

a) Det namn och E-nummer som fastställs i denna förordning för varje livsmedelstillsats eller en försäljningsbeskrivning som innehåller namnet och E-numret på varje livsmedelstillsats.

b) Uppgiften ”för livsmedel” eller ”för begränsad användning i livsmedel” eller en mer specifik hänvisning till den avsedda användningen i livsmedel.

2.  Genom undantag från punkt 1 a ska försäljningsbeskrivningen på bordssötningsmedel innehålla uttrycket ”… -baserat bordssötningsmedel” kompletterat med namnet på det eller de sötningsmedel som ingår i sammansättningen.

3.  I märkningen av bordssötningsmedel som innehåller sockeralkoholer och/eller aspartam och/eller salt av aspartam och acesulfam ska följande varningstext ingå:

a) Sockeralkoholer: ”Överdriven konsumtion kan ha laxerande verkan”.

b) Aspartam/salt av aspartam och acesulfam: ”Innehåller en källa till fenylalanin”.

4.  Tillverkare av bordssötningsmedel ska på lämpligt sätt ge den information som behövs för att konsumenterna ska kunna använda det säkert. Vägledning för tillämpningen av denna punkt får antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.3.

5.  Artikel 13.2 i direktiv 2000/13/EG ska även tillämpas på de uppgifter som anges i punkterna 1–3 i den här artikeln.

Artikel 24

Märkningskrav för livsmedel som innehåller vissa färgämnen

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2000/13/EG ska märkningen av livsmedel som innehåller färgämnen förtecknade i bilaga V till denna förordning innehålla de ytterligare uppgifter som anges i den bilagan.

2.  När det gäller uppgifterna som föreskrivs i punkt 1 i denna artikel ska artikel 13.2 i direktiv 2000/13/EG tillämpas.

3.  Vid behov ska bilaga V ändras till följd av vetenskapliga framsteg eller teknisk utveckling genom åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.4.

Artikel 25

Övriga märkningskrav

Artiklarna 21, 22, 23 och 24 ska inte påverka tillämpningen av mer detaljerade eller långtgående lagar eller andra författningar om vikt och mått eller om presentation, klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och beredningar eller om transport av sådana ämnen och beredningar.

KAPITEL V

FÖRFARANDEBESTÄMMELSER OCH TILLÄMPNING

Artikel 26

Informationsskyldighet

1.  Den som framställer eller använder en livsmedelstillsats ska omedelbart underrätta kommissionen om eventuella nya vetenskapliga eller tekniska uppgifter som kan påverka bedömningen av livsmedelstillsatsens säkerhet.

2.  Den som framställer eller använder en livsmedelstillsats ska på begäran av kommissionen underrätta denna om livsmedelstillsatsens faktiska användning. Kommissionen ska göra dessa uppgifter tillgängliga för medlemsstaterna.

Artikel 27

Övervakning av intaget av livsmedelstillsatser

1.  Medlemsstaterna ska upprätthålla system för övervakning av konsumtion och användning av livsmedelstillsatser på grundval av en riskbaserad metod och med lämpliga intervaller rapportera resultaten till kommissionen och myndigheten.

2.  Efter samråd med myndigheten ska gemensamma metoder för medlemsstaternas insamling av uppgifter om intaget inom gemenskapen av livsmedelstillsatser via födan antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 28.2.

Artikel 28

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 5a.5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG ska vara 2 månader, 2 månader respektive 4 månader.

Artikel 29

Gemenskapens finansiering av harmoniserade åtgärder

Den rättsliga grunden för finansieringen av åtgärder som följer av denna förordning ska vara artikel 66.1 c i förordning (EG) nr 882/2004.

KAPITEL VI

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 30

Upprättande av gemenskapsförteckningar över livsmedelstillsatser

1.  De livsmedelstillsatser som enligt direktiven 94/35/EG, 94/36/EG och 95/2/EG, ändrade på grundval av artikel 31 i denna förordning, får användas i livsmedel och villkoren för användningen av dem ska införas i bilaga II till denna förordning efter en översyn av om de uppfyller kraven i artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning. Åtgärder för att införa sådana tillsatser i bilaga II, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.4. Denna översyn ska inte omfatta en ny riskbedömning av myndigheten. Översynen ska vara avslutad senast den 20 januari 2011.

Livsmedelstillsatser och användningar som inte längre behövs ska inte införas i bilaga II.

2.  Livsmedelstillsatser som i direktiv 95/2/EG godkänts för användning i livsmedelstillsatser och villkoren för användningen av dem ska införas i del 1 i bilaga III till denna förordning efter en undersökning av om de uppfyller kraven i artikel 6 i denna förordning. Åtgärder för att införa sådana tillsatser i bilaga III, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.4. Denna undersökning ska inte omfatta en ny riskbedömning av myndigheten. Undersökningen ska vara avslutad senast den 20 januari 2011.

Livsmedelstillsatser och användningar som inte längre behövs ska inte införas i bilaga III.

3.  Livsmedelstillsatser som i direktiv 95/2/EG godkänts för användning i livsmedelsaromer och villkoren för användningen av dem ska införas i del 4 i bilaga III till denna förordning efter en översyn av om de uppfyller kraven i artikel 6 i denna förordning. Åtgärder för att införa sådana tillsatser i bilaga III, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.4. Denna översyn ska inte omfatta en ny riskbedömning av myndigheten. Översynen ska vara avslutad senast den 20 januari 2011.

Livsmedelstillsatser och användningar som inte längre behövs ska inte införas i bilaga III.

4.  Specifikationer för de livsmedelstillsatser som omfattas av punkterna 1–3 i denna artikel ska antas i enlighet med förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer då dessa livsmedelstillsatser införs i bilagorna i enlighet med dessa punkter.

5.  Åtgärder angående lämpliga övergångsbestämmelser som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.3.

Artikel 31

Övergångsbestämmelser

Till dess att gemenskapsförteckningarna över livsmedelstillsatser enligt artikel 30 har upprättats, ska vid behov bilagorna till direktiv 94/35/EG, 94/36/EG och 95/2/EG ändras genom åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av dessa direktiv och som antas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.4.

Livsmedel som släppts ut på marknaden eller märkts före den 20 januari 2010 och som inte uppfyller kraven i artikel 22.1 i och 22.4 i denna förordning får saluföras under deras minsta hållbarhetstid eller fram till sista förbrukningsdag.

Livsmedel som släppts ut på marknaden eller märkts före den 20 juli 2010 och som inte uppfyller kraven i artikel 24 får saluföras under deras minsta hållbarhetstid eller fram till sista förbrukningsdag.

Artikel 32

Förnyad utvärdering av godkända livsmedelstillsatser

1.  Myndigheten ska genomföra en ny riskbedömning av livsmedelstillsatser som var tillåtna före den 20 januari 2009.

2.  Efter det att myndigheten har rådfrågats ska ett utvärderingsprogram för dessa tillsatser antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 28.2 senast den 20 januari 2010 Utvärderingsprogrammet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 33

Upphävanden

1.  Följande rättsakter ska upphöra att gälla:

a) Rådets direktiv av den 23 oktober 1962 om tillnärmning av medlemsstaternas bestämmelser om färgämnen som är godkända för användning i livsmedel.

b) Direktiv 65/66/EEG.

c) Direktiv 78/663/EEG.

d) Direktiv 78/664/EEG.

e) Direktiv 81/712/EEG.

f) Direktiv 89/107/EEG.

g) Direktiv 94/35/EG.

h) Direktiv 94/36/EG.

i) Direktiv 95/2/EG.

j) Beslut nr 292/97/EG.

k) Beslut 2002/247/EG.

2.  Hänvisningar till de upphävda rättsakterna ska anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 34

Övergångsbestämmelser

Genom undantag från artikel 33 ska följande bestämmelser fortsätta att tillämpas tills överföringen enligt artikel 30.1, 30.2 och 30.3 i denna förordning av livsmedelstillsatser som redan tillåtits i direktiven 94/35/EG, 94/36/EG och 95/2/EG har avslutats:

a) Artikel 2.1, 2.2 och 2.4 i direktiv 94/35/EG och bilagan till det direktivet.

b) Artikel 2.1–2.6, 2.8, 2.9 och 2.10 i direktiv 94/36/EG och bilagorna I–V till det direktivet.

c) Artiklarna 2 och 4 i direktiv 95/2/EG och bilagorna I–VI till det direktivet.

Trots vad som sägs i led c ska de godkännanden för E 1103 invertas och E 1105 lysozym som fastställs i direktiv 95/2/EG upphöra att gälla med verkan från och med den dag då gemenskapsförteckningen över livsmedelsenzymer enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1332/2008 [om livsmedelsenzymer] ska börja tillämpas.

Artikel 35

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 20 januari 2010.

Artikel 4.2 ska dock tillämpas på delarna 2, 3 och 5 i bilaga III från och med den 1 januari 2011, och artikel 23.4 ska tillämpas från och med den 20 januari 2011. Artikel 24 ska tillämpas från och med den 20 juli 2010. Artikel 31 ska tillämpas från och med den 20 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGA I

Funktionsgrupper av livsmedelstillsatser i livsmedel och av livsmedelstillsatser i livsmedelstillsatser och livsmedelsenzymer

1.  Sötningsmedel: ämnen som används för att ge livsmedel söt smak eller i bordssötningsmedel.

2.  Färgämnen: ämnen som tillför eller återställer färg hos livsmedel, inklusive naturliga beståndsdelar i livsmedel och naturliga ursprungsmaterial, som normalt inte i sig konsumeras som livsmedel och som normalt inte används som en karakteristisk ingrediens i livsmedel. Beredningar som framställs från livsmedel och andra ätliga naturliga ursprungsmaterial genom en fysikalisk och/eller kemisk extraktion som leder till en selektiv extraktion av pigmenten i förhållande till de näringsmässiga eller aromatiska beståndsdelarna är färgämnen enligt denna förordning.

3.  Konserveringsmedel: ämnen som förlänger hållbarheten hos livsmedel genom att skydda dem mot nedbrytning orsakad av mikroorganismer och/eller skydda dem mot tillväxt av patogena mikroorganismer.

4.  Antioxidationsmedel: ämnen som förlänger hållbarheten hos livsmedel genom att skydda dem från att försämras genom oxidering, som t.ex. härskning av fett och färgförändringar.

5.  Bärare: ämnen, som används för upplösning, spädning eller dispergering eller som på annat fysikaliskt sätt förändrar en livsmedelstillsats, en arom, ett livsmedelsenzym, ett näringsämne och/eller ett annat ämne som för näringsmässiga eller fysiologiska ändamål tillförs ett livsmedel utan att ändra dess funktion (och utan att själva ha någon teknisk verkan) för att underlätta dess hantering, tillsättning och användning.

6.  Syror: ämnen som ökar surheten hos ett livsmedel och/eller ger det en syrlig smak.

7.  Surhetsreglerande medel: ämnen som förändrar eller styr ett livsmedels surhet eller alkalinitet.

8.  Klumpförebyggande medel: ämnen som minskar tendensen hos enskilda partiklar i ett livsmedel att klumpa ihop sig.

9.  Skumdämpningsmedel: ämnen som förhindrar eller minskar skumbildning.

10.  Fyllnadsmedel: ämnen som ökar ett livsmedels volym utan att väsentligt bidra till dess tillgängliga näringsvärde.

11.  Emulgeringsmedel: ämnen som gör det möjligt att skapa eller bibehålla en homogen blandning av två eller flera icke blandbara faser som olja och vatten i ett livsmedel.

12.  Smältsalter: ämnen som omvandlar proteiner i ost till en dispergerad form och därigenom ger en homogen fördelning av fett och andra beståndsdelar.

13.  Konsistensmedel: ämnen som gör eller håller frukt eller grönsaker fasta eller spröda eller som reagerar med geleringsmedel och bildar eller förstärker ett gel.

14.  Smakförstärkare: ämnen som förstärker den existerande smaken och/eller lukten hos ett livsmedel.

15.  Skumbildande medel: ämnen som gör det möjligt att skapa en homogen spridning av en gasfas i ett flytande eller fast livsmedel.

16.  Geleringsmedel: ämnen som ger ett livsmedel struktur genom att bilda ett gel.

17.  Ytbehandlingsmedel (inklusive smörjmedel): ämnen som ger ett blankt utseende eller ett skyddande skikt när de appliceras på ytan av ett livsmedel.

18.  Fuktighetsbevarande medel: ämnen som förhindrar uttorkning av livsmedel genom att motverka effekten av luft med låg fuktighet, eller förbättrar upplösningen av pulver i vattenlösningar.

19.  Modifierad stärkelse: ämnen som framställs genom en eller flera kemiska behandlingar av ätlig stärkelse, som kan ha undergått fysikalisk behandling eller enzymbehandling och som kan ha förtunnats med syra eller alkali eller ha blekts.

20.  Förpackningsgaser: andra gaser än luft som fylls i en behållare före, under eller efter det att livsmedlet placerats i denna.

21.  Drivgaser: andra gaser än luft som driver ut ett livsmedel ur en behållare.

22.  Bakpulver: ämnen eller kombinationer av ämnen som frigör gaser och därigenom ökar volymen på en deg eller smet.

23.  Komplexbildare: ämnen som bildar kemiska komplex med metalljoner.

24.  Stabiliseringsmedel: ämnen som gör det möjligt att bevara ett livsmedels fysikaliska och kemiska tillstånd; stabiliseringsmedel inkluderar ämnen som gör det möjligt att bibehålla en homogen blandning av två eller flera icke blandbara ämnen i ett livsmedel, ämnen som stabiliserar, bevarar eller förstärker ett livsmedels existerande färg samt ämnen som ökar ett livsmedels bindande egenskaper, inklusive bildande av tvärgående bindningar mellan proteiner så att bitar av livsmedel kan bindas samman till ett rekonstituerat livsmedel.

25.  Förtjockningsmedel: ämnen som ökar ett livsmedels viskositet.

26.  Mjölbehandlingsmedel: andra ämnen än emulgeringsmedel som tillförs mjöl eller deg för att förbättra dess bakegenskaper.

▼M25

27.  Kontrastförstärkare: ämnen som när de appliceras på ytan av frukt eller grönsaker efter pigmentborttagning av fördefinierade delar (t.ex. genom laserbehandling) bidrar till att skilja dessa delar från den övriga ytan genom att de färgas efter interaktion med vissa komponenter av epidermis.

▼M2


BILAGA II

Unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användning av dessa

DEL A

1.    Inledning

Unionsförteckningen omfattar

▼M53

 livsmedeltillsatsens namn och E-nummer; alternativt får de mer specifika E-nummer och namn som förtecknas i kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 ( 6 ) användas, med undantag av synonymer, om de angivna livsmedelstillsatserna verkligen har tillförts ett visst livsmedel,

▼M2

 livsmedel som livsmedelstillsatsen får tillföras,

 villkoren för hur livsmedelstillsatsen får användas,

 begränsningar som gäller för försäljning av livsmedelstillsatsen direkt till slutkonsumenterna.

2.    Allmänna bestämmelser om livsmedelstillsatser som förtecknas och villkoren för användning av dessa

▼M53

1. Endast de ämnen som förtecknas i del B, i enlighet med förordning (EU) nr 231/2012, får användas som tillsatser i livsmedel, såvida inte något annat specifikt fastställs i del E.

▼M2

2. Tillsatser får endast användas i de livsmedel och på de villkor som anges i del E i denna bilaga.

3. I del E i denna bilaga förtecknas livsmedel utifrån livsmedelskategorierna i del D i denna bilaga och tillsatser grupperas utifrån definitionen i del C i denna bilaga.

▼M7

4. Substratpigment av aluminium som erhålls av färgämnena i tabell 1 i del B är tillåtna till och med den 31 juli 2014.

Från och med den 1 augusti 2014 är endast substratpigment av aluminium som erhålls av färgämnena i tabell 3 i denna del A tillåtna och endast i de livsmedelskategorier för vilka det i del E uttryckligen har angivits maximihalter för aluminium från substratpigment.

▼M53

5. Färgämnena E 123, E 127, E 160 b, E 161 g, E 173 och E 180 och blandningar av dessa får inte säljas direkt till konsumenterna.

▼M2

6. De ämnen som förtecknas under numren E 407, E 407a och E 440 får standardiseras med sockerarter om detta anges som tillägg till numret och beteckningen.

7. När nitrit är märkt ”för användning i livsmedel” får det endast säljas blandat med salt eller en saltersättning.

8. Överföringsprincipen i artikel 18.1 a i förordning (EG) nr 1333/2008 ska inte tillämpas på livsmedel som förtecknas i tabell 1 (livsmedelstillsatser i allmänhet) och i tabell 2 (färgämnen i livsmedel).

Tabell 1

Livsmedel i vilka tillsatser inte får förekomma genom tillämpning av överföringsprincipen i artikel 18.1 a i förordning (EG) nr 1333/2008

▼M42

1

Obearbetade livsmedel enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1333/2008, utom köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004

▼M2

2

Honung enligt definitionen i rådets direktiv 2001/110/EG (1)

3

Icke-emulgerade oljor och fetter av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

4

Smör

5

Ej smaksatt, pastöriserad och steriliserad (inklusive UHT-behandlad) mjölk och ej smaksatt, vanlig pastöriserad grädde (utom grädde med reducerad fetthalt)

6

Ej smaksatta, syrade mjölkprodukter som inte värmebehandlats efter syrning

7

Ej smaksatt kärnmjölk (utom steriliserad kärnmjölk)

8

Naturligt mineralvatten enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG (2) och källvatten samt alla former av buteljerat eller förpackat vatten

9

Kaffe (utom smaksatt snabbkaffe) och kaffeextrakt

10

Ej smaksatta teblad

11

Sockerarter enligt definitionen i direktiv 2001/111/EG (3)

12

Torkad pasta utom glutenfri pasta och/eller pasta som är avsedd för lågproteinkost, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG (4)

▼M61

13

Livsmedel för spädbarn och småbarn enligt förordning (EU) nr 609/2013 (5), inklusive livsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn och småbarn

▼M2

(1)   EGT L 10, 12.1.2002, s. 47.

(2)   EUT L 164, 26.6.2009, s. 45.

(3)   EGT L 10, 12.1.2002, s. 53.

(4)   EUT L 124, 20.5.2009, s. 21.

(5)   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

Tabell 2

Livsmedel i vilka färgämnen inte får förekomma genom tillämpning av överföringsprincipen i artikel 18.1 a i förordning (EG) nr 1333/2008

1

Obearbetade livsmedel enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1333/2008

2

Alla former av buteljerat eller förpackat vatten

3

Mjölk, helmjölk, mellanmjölk, lättmjölk/minimjölk och skummjölk, pastöriserad eller steriliserad (även UHT-steriliserad) (ej smaksatt)

4

Chokladmjölk

5

Syrad mjölk (ej smaksatt)

6

Hållbarhetsbehandlad mjölk enligt rådets direktiv 2001/114/EG (1) (ej smaksatt)

7

Kärnmjölk (ej smaksatt)

8

Grädde och gräddpulver (ej smaksatt)

9

Oljor och fetter av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

10

Mognadslagrad och icke mognadslagrad ost (ej smaksatt)

11

Smör av får- och getmjölk

12

Ägg och äggprodukter enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004

13

Mjöl och andra malda produkter samt stärkelse

14

Bröd och liknande produkter

15

Pasta och gnocchi

16

Socker, inklusive samtliga mono- och disackarider

17

Tomatpuré och konserverade tomater

18

Tomatbaserade såser

19

Fruktjuice och fruktnektar enligt rådets direktiv 2001/112/EG (2) samt grönsaksjuice och grönsaksnektar

20

Frukt, bär, grönsaker (inklusive potatis) och svamp – på burk, i flaska eller torkade; bearbetade frukter, bär, grönsaker (inklusive potatis) och bearbetad svamp

21

Extra sylt, extra marmelad, extra gelé och kastanjepuré enligt rådets direktiv 2001/113/EG (3); crème de pruneaux

22

Fisk, blötdjur och kräftdjur, kött (även av fågel och vilt) även i beredd form, men inte färdiglagade rätter som innehåller sådana ingredienser

23

Kakaovaror och chokladbeståndsdelar i chokladvaror enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG (4)

24

Rostat kaffe, te, örtte, fruktte, bärte, cikoria; extrakt av te, örtte, fruktte, bärte och cikoria; beredningar för te, plantte, fruktte, bärte och te av spannmål samt blandningar och instantblandningar av sådana produkter

25

Salt, saltersättningar, kryddor och kryddblandningar

26

Vin och andra produkter som omfattas av förordning (EG) nr 1234/2007 (5) enligt förteckningen i del XII i bilaga I

27

Spritdrycker enligt definitionerna i punkterna 1–14 i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 (6), sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som erhållits genom maceration och destillering samt London gin (punkt 16 respektive 22 i bilaga II)

Sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino och mistrà enligt definitionerna i punkt 38, 39 respektive 43 i förordning (EG) nr 110/2008

28

Sangria, clarea och zurra enligt rådets förordning (EEG) nr 1601/91 (7)

29

Vinvinäger som omfattas av förordning (EG) nr 1234/2007 enligt förteckningen i del XII i bilaga I

30

Livsmedel för spädbarn och småbarn enligt direktiv 2009/39/EG, inklusive livsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn och småbarn

31

Honung enligt definitionen i direktiv 2001/110/EG

32

Malt och maltprodukter

(1)   EGT L 15, 17.1.2002, s. 19.

(2)   EGT L 10, 12.1.2002, s. 58.

(3)   EGT L 10, 12.1.2002, s. 67.

(4)   EGT L 197, 3.8.2000, s. 19.

(5)   EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(6)   EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.

(7)   EGT L 149, 14.6.1991, s. 1.

▼M7

Tabell 3

Färgämnen som får användas i form av substratpigment

E-nummer

Namn

E 100

Kurkumin

▼M44

E 101

Riboflaviner

▼M7

E 102

Tartrazin

E 104

Kinolingult

E 110

Para-orange

E 120

Karmin, karminsyra

E 122

Azorubin, karmosin

E 123

Amarant

E 124

Nykockin

E 127

Erytrosin

E 129

Allurarött AC

E 131

Patentblått V

E 132

Indigotin, indigokarmin

E 133

Briljantblått FCF

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

E 142

Grön S

▼M35

E 151

Briljantsvart PN

▼M7

E 155

Brun HT

E 163

Antocyaner

E 180

Litolrubin BK

▼M2

DEL B

FÖRTECKNING ÖVER SAMTLIGA LIVSMEDELSTILLSATSER

1.    Färgämnen

E-nummer

Namn

E 100

Kurkumin

E 101

Riboflaviner

E 102

Tartrazin

E 104

Kinolingult

E 110

Para-orange

E 120

Karmin, karminsyra

E 122

Azorubin, karmosin

E 123

Amarant

E 124

Nykockin

E 127

Erytrosin

E 129

Allurarött AC

E 131

Patentblått V

E 132

Indigotin, indigokarmin

E 133

Briljantblått FCF

E 140

Klorofyller, klorofylliner

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

E 142

Grön S

E 150 a

Sockerkulör (1)

E 150 b

Sockerkulör, kaustiksulfitprocessen

E 150 c

Sockerkulör, ammoniakprocessen

E 150 d

Sockerkulör, ammoniaksulfitprocessen

▼M35

E 151

Briljantsvart PN

▼M2

E 153

Vegetabiliskt kol

E 155

Brun HT

E 160 a

Karotener

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

E 160 d

Lykopen

E 160 e

Beta-apo-8'-karotenal (C 30)

E 161 b

Lutein

E 161 g

Kantaxantin (1)

E 162

Rödbetsrött, betanin

E 163

Antocyaner

E 170

Kalciumkarbonat

E 171

Titandioxid

E 172

Järnoxider och järnhydroxider

E 173

Aluminium

E 174

Silver

E 175

Guld

E 180

Litolrubin BK

(1)   Sockerkulör är mer eller mindre starkt brunfärgade produkter som är avsedda som färgämnen. Det är inte den söta aromatiska produkt som framställs genom upphettning av sockerarter och som används som smaksättning av livsmedel (t.ex. konfektyrprodukter, konditorivaror, alkoholhaltiga drycker).

(*1)   Kantaxantin är inte tillåtet i de livsmedelskategorier som förtecknas i delarna D och E. Ämnet finns med i förteckningen B1 eftersom det används i läkemedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/35/EG (EUT L 109, 30.4.2009, s. 10).

2.    Sötningsmedel

E-nummer

Namn

E 420

Sorbitoler

E 421

Mannitol

E 950

Acesulfam K

E 951

Aspartam

E 952

Cyklamater

E 953

Isomalt

E 954

Sackariner

E 955

Sukralos

E 957

Taumatin

E 959

Neohesperidin DC

▼M5

E 960

Steviolglykosider

▼M2

E 961

Neotam

E 962

Salt av aspartam och acesulfam

▼M14

E 964

Polyglycitolsirap

▼M2

E 965

Maltitoler

E 966

Laktitol

E 967

Xylitol

E 968

Erytritol

▼M39

E 969

Advantam

▼M2

3.    Andra tillsatser än färgämnen och sötningsmedel

E-nummer

Namn

E 170

Kalciumkarbonat

▼M25

E 172

Järnoxider och järnhydroxider

▼M2

E 200

Sorbinsyra

E 202

Kaliumsorbat

E 203

Kalciumsorbat

E 210

Bensoesyra (1)

E 211

Natriumbensoat (1)

E 212

Kaliumbensoat (1)

E 213

Kalciumbensoat (1)

E 214

p-Hydroxibensoesyreetylester

E 215

p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt

E 218

p-Hydroxibensoesyrametylester

E 219

p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt

E 220

Svaveldioxid

E 221

Natriumsulfit

E 222

Natriumvätesulfit

E 223

Natriumdisulfit

E 224

Kaliumdisulfit

E 226

Kalciumsulfit

E 227

Kalciumvätesulfit

E 228

Kaliumvätesulfit

E 234

Nisin

E 235

Natamycin

E 239

Hexametylentetramin

E 242

Dimetyldikarbonat

▼M41

E 243

Etyllauroylarginat

▼M2

E 249

Kaliumnitrit

E 250

Natriumnitrit

E 251

Natriumnitrat

E 252

Kaliumnitrat

E 260

Ättiksyra

▼M20

E 261

Kaliumacetater (4)

▼M2

E 262

Natriumacetater

E 263

Kalciumacetat

E 270

Mjölksyra

E 280

Propionsyra

E 281

Natriumpropionat

E 282

Kalciumpropionat

E 283

Kaliumpropionat

E 284

Borsyra

E 285

Natriumtetraborat (borax)

E 290

Koldioxid

E 296

Äppelsyra

E 297

Fumarsyra

E 300

Askorbinsyra

E 301

Natriumaskorbat

E 302

Kalciumaskorbat

E 304

Askorbinsyraestrar av fettsyror

E 306

Tokoferolrika extrakt

E 307

Alfa-tokoferol

E 308

Gamma-tokoferol

E 309

Delta-tokoferol

E 310

Propylgallat

E 311

Oktylgallat

E 312

Dodecylgallat

E 315

Isoaskorbinsyra

E 316

Natriumisoaskorbat

E 319

Tertiär-butylhydrokinon (TBHQ)

E 320

Butylhydroxianisol (BHA)

E 321

Butylhydroxitoluen (BHT)

E 322

Lecitiner

E 325

Natriumlaktat

E 326

Kaliumlaktat

E 327

Kalciumlaktat

E 330

Citronsyra

E 331

Natriumcitrater

E 332

Kaliumcitrater

E 333

Kalciumcitrater

E 334

L(+)-Vinsyra

E 335

Natriumtartrater

E 336

Kaliumtartrater

E 337

Kaliumnatriumtartrat

E 338

Fosforsyra

E 339

Natriumfosfater

E 340

Kaliumfosfater

E 341

Kalciumfosfater

E 343

Magnesiumfosfater

E 350

Natriummalater

E 351

Kaliummalat

E 352

Kalciummalater

E 353

Metavinsyra

E 354

Kalciumtartrat

E 355

Adipinsyra

E 356

Natriumadipat

E 357

Kaliumadipat

E 363

Bärnstenssyra

E 380

Triammoniumcitrat

E 385

Kalciumdinatriumetylendiamintetraacetat (kalciumdinatrium-EDTA)

E 392

Extrakt av rosmarin

E 400

Alginsyra

E 401

Natriumalginat

E 402

Kaliumalginat

E 403

Ammoniumalginat

E 404

Kalciumalginat

E 405

1,2-Propylenglykolalginat

E 406

Agar

E 407 a

Bearbetad Eucheumaalg

E 407

Karragenan

E 410

Fruktkärnmjöl

E 412

Guarkärnmjöl

E 413

Dragant

E 414

Gummi arabicum (akaciagummi)

E 415

Xantangummi

E 416

Karayagummi

E 417

Taragummi

E 418

Gellangummi

E 422

Glycerol

▼M30

E 423

Gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra

▼M2

E 425

Konjak

E 426

Sojabönshemicellulosa

E 427

Cassiagummi

E 431

Polyoxietylen(40)stearat

E 432

Polyoxietylensorbitanmonolaurat (Polysorbat 20)

E 433

Polyoxietylensorbitanmonooleat (Polysorbat 80)

E 434

Polyoxietylensorbitanmonopalmitat (Polysorbat 40)

E 435

Polyoxietylensorbitanmonostearat (Polysorbat 60)

E 436

Polyoxietylensorbitantristearat (Polysorbat 65)

E 440

Pektiner

E 442

Ammoniumfosfatider

E 444

Sackarosacetatisobutyrat

E 445

Glycerolestrar av trähartser

E 450

Difosfater

E 451

Trifosfater

E 452

Polyfosfater

▼M73

E 456

Kaliumpolyaspartat

▼M2

E 459

Beta-cyklodextrin

E 460

Cellulosa

E 461

Metylcellulosa

E 462

Etylcellulosa

E 463

Hydroxipropylcellulosa

E 464

Hydroxipropylmetylcellulosa

E 465

Metyletylcellulosa

▼M35

E 466

Natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi

▼M2

E 468

Tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa, tvärbundet cellulosagummi

E 469

Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa, enzymatiskt hydrolyserat cellulosagummi

E 470 a

Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror

E 470 b

Magnesiumsalter av fettsyror

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

E 472 a

Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar

E 472 b

Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar

E 472 c

Mono- och diglyceriders citronsyraestrar

E 472 d

Mono- och diglyceriders vinsyraestrar

E 472 e

Mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar

E 472 f

Blandade ättik- och vinsyraestrar av mono- och diglycerider

E 473

Sackarosestrar av fettsyror

E 474

Sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

E 475

Polyglycerolestrar av fettsyror

E 476

Polyglycerolpolyricinoleat

E 477

1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror

E 479 b

Termiskt oxiderad sojabönsolja som reagerat med mono- och diglycerider av fettsyror

E 481

Natriumstearoyl-2-laktylat

E 482

Kalciumstearoyl-2-laktylat

E 483

Stearyltartrat

E 491

Sorbitanmonostearat

E 492

Sorbitantristearat

E 493

Sorbitanmonolaurat

E 494

Sorbitanmonooleat

E 495

Sorbitanmonopalmitat

▼M28

E 499

Stigmasterolrika växtsteroler

▼M2

E 500

Natriumkarbonater

E 501

Kaliumkarbonater

E 503

Ammoniumkarbonater

E 504

Magnesiumkarbonater

E 507

Saltsyra

E 508

Kaliumklorid

E 509

Kalciumklorid

E 511

Magnesiumklorid

E 512

Tennklorid

E 513

Svavelsyra

E 514

Natriumsulfater

E 515

Kaliumsulfater

E 516

Kalciumsulfat

E 517

Ammoniumsulfat

E 520

Aluminiumsulfat

E 521

Aluminiumnatriumsulfat

E 522

Aluminiumkaliumsulfat

E 523

Aluminiumammoniumsulfat

E 524

Natriumhydroxid

E 525

Kaliumhydroxid

E 526

Kalciumhydroxid

E 527

Ammoniumhydroxid

E 528

Magnesiumhydroxid

E 529

Kalciumoxid

E 530

Magnesiumoxid

▼M57

E 534

Järntartrat

▼M2

E 535

Natriumferrocyanid

E 536

Kaliumferrocyanid

E 538

Kalciumferrocyanid

E 541

Natriumaluminiumfosfat, surt

E 551

Kiseldioxid

E 552

Kalciumsilikat

E 553 a

Magnesiumsilikat

E 553 b

Talk

E 554

Natriumaluminiumsilikat

E 555

Kaliumaluminiumsilikat

▼M7

E 556

Kalciumaluminiumsilikat (2)

E 558

Bentonit (3)

E 559

Aluminiumsilikat (kaolin) (2)

▼M2

E 570

Fettsyror

E 574

Glukonsyra

E 575

Glukonsyrans deltalakton

E 576

Natriumglukonat

E 577

Kaliumglukonat

E 578

Kalciumglukonat

E 579

Järnglukonat

E 585

Järnlaktat

E 586

4-Hexylresorcinol

E 620

Glutaminsyra

E 621

Mononatriumglutamat

E 622

Monokaliumglutamat

E 623

Kalciumdiglutamat

E 624

Monoammoniumglutamat

E 625

Magnesiumdiglutamat

E 626

Guanylsyra

E 627

Dinatriumguanylat

E 628

Dikaliumguanylat

E 629

Kalciumguanylat

E 630

Inosinsyra

E 631

Dinatriuminosinat

E 632

Dikaliuminosinat

E 633

Kalciuminosinat

E 634

Kalcium-5’-ribonukleotider

E 635

Dinatrium-5’-ribonukleotider

E 640

Glycin och natriumglycinat

▼M54

E 641

L-Leucin

▼M2

E 650

Zinkacetat

E 900

Dimetylpolysiloxan

E 901

Bivax, vitt och gult

E 902

Kandelillavax

E 903

Karnaubavax

E 904

Shellack

E 905

Mikrokristallint vax

E 907

Hydrogenerat poly-1-deken

▼M45 —————

▼M2

E 914

Oxiderat polyetylenvax

E 920

L-cystein

E 927 b

Karbamid

E 938

Argon

E 939

Helium

E 941

Kväve

E 942

Dikväveoxid

E 943 a

Butan

E 943 b

Isobutan

E 944

Propan

E 948

Syre

E 949

Väte

E 999

Kvillajaextrakt

E 1103

Invertas

E 1105

Lysozym

E 1200

Polydextros

E 1201

Polyvinylpyrrolidon

E 1202

Polyvinylpolypyrrolidon

E 1203

Polyvinylalkohol

E 1204

Pullulan

E 1205

Basisk metakrylatsampolymer

▼M29

E 1206

Neutral metakrylatsampolymer

E 1207

Anjonisk metakrylatsampolymer

▼M37

E 1208

Polyvinylpyrrolidon-vinylacetatsampolymer

▼M43

E 1209

Polyvinylalkohol-polyetylenglykol-ymp-sampolymer

▼M2

E 1404

Oxiderad stärkelse

E 1410

Monostärkelsefosfat

E 1412

Distärkelsefosfat

E 1413

Fosfaterat distärkelsefosfat

E 1414

Acetylerat distärkelsefosfat

E 1420

Stärkelseacetat

E 1422

Acetylerat distärkelseadipat

E 1440

Hydroxipropylstärkelse

E 1442

Hydroxipropyldistärkelsefosfat

E 1450

Natriumoktenylsuccinatstärkelse

E 1451

Acetylerad oxiderad stärkelse

E 1452

Stärkelse-aluminium-oktenyl-succinat

E 1505

Trietylcitrat

E 1517

Glyceryldiacetat (diacetin)

E 1518

Glyceryltriacetat (triacetin)

E 1519

Bensylalkohol

E 1520

Propan-1,2-diol (propylenglykol)

E 1521

Polyetylenglykol

(1)   Bensoesyra kan finnas i vissa fermenterade/syrade produkter som resultat av fermenterings-/syrningsprocessen enligt god tillverkningssed.

(2)   Tillåtet till och med den 31 januari 2014.

(3)   Tillåtet till och med den 31 maj 2013.

(4)   Gäller från den 6 februari 2013.

DEL C

DEFINITION AV GRUPPER AV TILLSATSER

1.    Grupp I

E-nummer

Namn

Specifik maximihalt

E 170

Kalciumkarbonat

quantum satis

E 260

Ättiksyra

quantum satis

▼M20

E 261

Kaliumacetater (4)

quantum satis

▼M2

E 262

Natriumacetater

quantum satis

E 263

Kalciumacetat

quantum satis

E 270

Mjölksyra

quantum satis

E 290

Koldioxid

quantum satis

E 296

Äppelsyra

quantum satis

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

E 301

Natriumaskorbat

quantum satis

E 302

Kalciumaskorbat

quantum satis

E 304

Askorbinsyraestrar av fettsyror

quantum satis

E 306

Tokoferolrika extrakt

quantum satis

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis

E 308

Gamma-tokoferol

quantum satis

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

E 322

Lecitiner

quantum satis

E 325

Natriumlaktat

quantum satis

E 326

Kaliumlaktat

quantum satis

E 327

Kalciumlaktat

quantum satis

E 330

Citronsyra

quantum satis

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

E 334

L(+)-Vinsyra

quantum satis

E 335

Natriumtartrater

quantum satis

E 336

Kaliumtartrater

quantum satis

E 337

Kaliumnatriumtartrat

quantum satis

E 350

Natriummalater

quantum satis

E 351

Kaliummalat

quantum satis

E 352

Kalciummalater

quantum satis

E 354

Kalciumtartrat

quantum satis

E 380

Triammoniumcitrat

quantum satis

E 400

Alginsyra

quantum satis (1)

E 401

Natriumalginat

quantum satis (1)

E 402

Kaliumalginat

quantum satis (1)

E 403

Ammoniumalginat

quantum satis (1)

E 404

Kalciumalginat

quantum satis (1)

E 406

Agar

quantum satis (1)

E 407

Karragenan

quantum satis (1)

E 407 a

Bearbetad Eucheumaalg

quantum satis (1)

E 410

Fruktkärnmjöl

quantum satis (1) (2)

E 412

Guarkärnmjöl

quantum satis (1) (2)

E 413

Dragant

quantum satis (1)

E 414

Gummi arabicum (akaciagummi)

quantum satis (1)

E 415

Xantangummi

quantum satis (1) (2)

E 417

Taragummi

quantum satis (1) (2)

E 418

Gellangummi

quantum satis (1)

E 422

Glycerol

quantum satis

▼M53

E 425

Konjak

i)  Konjakgummi

ii)  Konjakglukomannan

10 g/kg, var för sig eller i kombination (1) (2) (3)

▼M2

E 440

Pektiner

quantum satis (1)

E 460

Cellulosa

quantum satis

E 461

Metylcellulosa

quantum satis

E 462

Etylcellulosa

quantum satis

E 463

Hydroxipropylcellulosa

quantum satis

E 464

Hydroxipropylmetylcellulosa

quantum satis

E 465

Metyletylcellulosa

quantum satis

▼M35

E 466

Natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi

quantum satis

▼M2

E 469

Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa

quantum satis

E 470 a

Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror

quantum satis

E 470 b

Magnesiumsalter av fettsyror

quantum satis

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

quantum satis

E 472 a

Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar

quantum satis

E 472 b

Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar

quantum satis

E 472 c

Mono- och diglyceriders citronsyraestrar

quantum satis

E 472 d

Mono- och diglyceriders vinsyraestrar

quantum satis

E 472 e

Mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar

quantum satis

E 472 f

Blandade ättik- och vinsyraestrar av mono- och diglycerider

quantum satis

E 500

Natriumkarbonater

quantum satis

E 501

Kaliumkarbonater

quantum satis

E 503

Ammoniumkarbonater

quantum satis

E 504

Magnesiumkarbonater

quantum satis

E 507

Saltsyra

quantum satis

E 508

Kaliumklorid

quantum satis

E 509

Kalciumklorid

quantum satis

E 511

Magnesiumklorid

quantum satis

E 513

Svavelsyra

quantum satis

E 514

Natriumsulfater

quantum satis

E 515

Kaliumsulfater

quantum satis

E 516

Kalciumsulfat

quantum satis

E 524

Natriumhydroxid

quantum satis

E 525

Kaliumhydroxid

quantum satis

E 526

Kalciumhydroxid

quantum satis

E 527

Ammoniumhydroxid

quantum satis

E 528

Magnesiumhydroxid

quantum satis

E 529

Kalciumoxid

quantum satis

E 530

Magnesiumoxid

quantum satis

E 570

Fettsyror

quantum satis

E 574

Glukonsyra

quantum satis

E 575

Glukonsyrans deltalakton

quantum satis

E 576

Natriumglukonat

quantum satis

E 577

Kaliumglukonat

quantum satis

E 578

Kalciumglukonat

quantum satis

E 640

Glycin och natriumglycinat

quantum satis

E 920

L-cystein

quantum satis

E 938

Argon

quantum satis

E 939

Helium

quantum satis

E 941

Kväve

quantum satis

E 942

Dikväveoxid

quantum satis

E 948

Syre

quantum satis

E 949

Väte

quantum satis

E 1103

Invertas

quantum satis

E 1200

Polydextros

quantum satis

E 1404

Oxiderad stärkelse

quantum satis

E 1410

Monostärkelsefosfat

quantum satis

E 1412

Distärkelsefosfat

quantum satis

E 1413

Fosfaterat distärkelsefosfat

quantum satis

E 1414

Acetylerat distärkelsefosfat

quantum satis

E 1420

Stärkelseacetat

quantum satis

E 1422

Acetylerat distärkelseadipat

quantum satis

E 1440

Hydroxipropylstärkelse

quantum satis

E 1442

Hydroxipropyldistärkelsefosfat

quantum satis

E 1450

Natriumoktenylsuccinatstärkelse

quantum satis

E 1451

Acetylerad oxiderad stärkelse

quantum satis

E 620

Glutaminsyra

10 g/kg, var för sig eller i kombination, uttryckt som glutaminsyra

E 621

Mononatriumglutamat

E 622

Monokaliumglutamat

E 623

Kalciumdiglutamat

E 624

Monoammoniumglutamat

E 625

Magnesiumdiglutamat

E 626

Guanylsyra

500 mg/kg, var för sig eller i kombination, uttryckt som guanylsyra

E 627

Dinatriumguanylat

E 628

Dikaliumguanylat

E 629

Kalciumguanylat

E 630

Inosinsyra

E 631

Dinatriuminosinat

E 632

Dikaliuminosinat

E 633

Kalciuminosinat

E 634

Kalcium-5'-ribonukleotider

E 635

Dinatrium-5’-ribonukleotider

E 420

Sorbitoler

quantum satis (för annan användning än som sötningsmedel)

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitoler

E 966

Laktitol

E 967

Xylitol

E 968

Erytritol

(1)   Får inte användas i gelékonfektyr i minibägare.

(2)   Får inte användas vid framställning av torkade livsmedel som är avsedda att rehydreras direkt vid intag.

(3)   Får inte användas i geléprodukter.

(4)   Gäller från den 6 februari 2013.

(2)    Grupp II: Färgämnen som är godkända för quantum satis-användning

E-nummer

Namn

E 101

Riboflaviner

E 140

Klorofyller, klorofylliner

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

E 150 a

Sockerkulör

E 150 b

Sockerkulör, kaustiksulfitprocessen

E 150 c

Sockerkulör, ammoniakprocessen

E 150 d

Sockerkulör, ammoniaksulfitprocessen

E 153

Vegetabiliskt kol

E 160 a

Karotener

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

E 162

Rödbetsrött, betanin

E 163

Antocyaner

E 170

Kalciumkarbonat

E 171

Titandioxid

E 172

Järnoxider och järnhydroxider

3.    Grupp III: Färgämnen med kombinerad maximihalt

E-nummer

Namn

E 100

Kurkumin

E 102

Tartrazin

▼M6 —————

▼M2

E 120

Karmin, karminsyra

E 122

Azorubin, karmosin

▼M6 —————

▼M2

E 129

Allurarött AC

E 131

Patentblått V

E 132

Indigotin, indigokarmin

E 133

Briljantblått FCF

E 142

Grön S

▼M35

E 151

Briljantsvart PN

▼M2

E 155

Brun HT

E 160 e

Beta-apo-8'-karotenal (C 30)

E 161 b

Lutein

4.    Grupp IV: Polyoler

E-nummer

Namn

E 420

Sorbitoler

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitoler

E 966

Laktitol

E 967

Xylitol

E 968

Erytritol

5.    Andra tillsatser som får regleras tillsammans

a)  E 200–203: Sorbinsyra – sorbater (SA)

E-nummer

Namn

E 200

Sorbinsyra

E 202

Kaliumsorbat

E 203

Kalciumsorbat

b)  E 210–213: Bensoesyra – bensoater (BA)

E-nummer

Namn

E 210

Bensoesyra

E 211

Natriumbensoat

E 212

Kaliumbensoat

E 213

Kalciumbensoat

c)  E 200–213: Sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater (SA + BA)

E-nummer

Namn

E 200

Sorbinsyra

E 202

Kaliumsorbat

E 203

Kalciumsorbat

E 210

Bensoesyra

E 211

Natriumbensoat

E 212

Kaliumbensoat

E 213

Kalciumbensoat

d)  E 200–219: Sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater, p-hydroxibensoater (SA + BA + PHB)

E-nummer

Namn

E 200

Sorbinsyra

E 202

Kaliumsorbat

E 203

Kalciumsorbat

E 210

Bensoesyra

E 211

Natriumbensoat

E 212

Kaliumbensoat

E 213

Kalciumbensoat

E 214

p-Hydroxibensoesyreetylester

E 215

p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt

E 218

p-Hydroxibensoesyrametylester

E 219

p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt

e)  E 200–203, E 214–219: Sorbinsyra – sorbater, p-hydroxibensoater (SA + PHB)

E-nummer

Namn

E 200

Sorbinsyra

E 202

Kaliumsorbat

E 203

Kalciumsorbat

E 214

p-Hydroxibensoesyreetylester

E 215

p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt

E 218

p-Hydroxibensoesyrametylester

E 219

p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt

f)  E 214–219: p-hydroxibensoater (PHB)

E-nummer

Namn

E 214

p-Hydroxibensoesyreetylester

E 215

p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt

E 218

p-Hydroxibensoesyrametylester

E 219

p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt

g)  E 220–228: Svaveldioxid – sulfiter

E-nummer

Namn

E 220

Svaveldioxid

E 221

Natriumsulfit

E 222

Natriumvätesulfit

E 223

Natriumdisulfit

E 224

Kaliumdisulfit

E 226

Kalciumsulfit

E 227

Kalciumvätesulfit

E 228

Kaliumvätesulfit

h)  E 249–250: Nitriter

E-nummer

Namn

E 249

Kaliumnitrit

E 250

Natriumnitrit

i)  E 251–252: Nitrater

E-nummer

Namn

E 251

Natriumnitrat

E 252

Kaliumnitrat

j)  E 280–283: Propionsyra – propionater

E-nummer

Namn

E 280

Propionsyra

E 281

Natriumpropionat

E 282

Kalciumpropionat

E 283

Kaliumpropionat

k)  E 310–320: Gallater, TBHQ och BHA

E-nummer

Namn

E 310

Propylgallat

E 311

Oktylgallat

E 312

Dodecylgallat

E 319

Tertiär-butylhydrokinon (TBHQ)

E 320

Butylhydroxianisol (BHA)

l)  E 338–341, E 343 och E 450–452: Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

E-nummer

Namn

E 338

Fosforsyra

E 339

Natriumfosfater

E 340

Kaliumfosfater

E 341

Kalciumfosfater

E 343

Magnesiumfosfater

E 450

Difosfater (1)

E 451

Trifosfater

E 452

Polyfosfater

(1)   E 450 (ix) ingår inte

m)  E 355–357: Adipinsyra – adipater

E-nummer

Namn

E 355

Adipinsyra

E 356

Natriumadipat

E 357

Kaliumadipat

n)  E 432–436: Polysorbater

E-nummer

Namn

E 432

Polyoxietylensorbitanmonolaurat (Polysorbat 20)

E 433

Polyoxietylensorbitanmonooleat (Polysorbat 80)

E 434

Polyoxietylensorbitanmonopalmitat (Polysorbat 40)

E 435

Polyoxietylensorbitanmonostearat (Polysorbat 60)

E 436

Polyoxietylensorbitantristearat (Polysorbat 65)

o)  E 473–474: Sackarosestrar av fettsyror, sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

E-nummer

Namn

E 473

Sackarosestrar av fettsyror

E 474

Sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

p)  E 481–482: Stearoyl-2-laktylater

E-nummer

Namn

E 481

Natriumstearoyl-2-laktylat

E 482

Kalciumstearoyl-2-laktylat

q)  E 491–495: Sorbitaner

E-nummer

Namn

E 491

Sorbitanmonostearat

E 492

Sorbitantristearat

E 493

Sorbitanmonolaurat

E 494

Sorbitanmonooleat

E 495

Sorbitanmonopalmitat

r)  E 520–523: Aluminiumsulfater

E-nummer

Namn

E 520

Aluminiumsulfat

E 521

Aluminiumnatriumsulfat

E 522

Aluminiumkaliumsulfat

E 523

Aluminiumammoniumsulfat

▼M7

s 1) E 551–559: Kiseldioxid – silikater ( 7 )

E-nummer

Namn

E 551

Kiseldioxid

E 552

Kalciumsilikat

E 553 a

Magnesiumsilikat

E 553 b

Talk

E 554

Natriumaluminiumsilikat

E 555

Kaliumaluminiumsilikat

E 556

Kalciumaluminiumsilikat

E 559

Aluminiumsilikat (kaolin)

s 2) E 551–553: Kiseldioxid – silikater ( 8 )

E-nummer

Namn

E 551

Kiseldioxid

E 552

Kalciumsilikat

E 553 a

Magnesiumsilikat

E 553 b

Talk

▼M2

t)  E 620–625: Glutaminsyra – glutamater

E-nummer

Namn

E 620

Glutaminsyra

E 621

Mononatriumglutamat

E 622

Monokaliumglutamat

E 623

Kalciumdiglutamat

E 624

Monoammoniumglutamat

E 625

Magnesiumdiglutamat

u)  E 626–635: Ribonukleotider

E-nummer

Namn

E 626

Guanylsyra

E 627

Dinatriumguanylat

E 628

Dikaliumguanylat

E 629

Kalciumguanylat

E 630

Inosinsyra

E 631

Dinatriuminosinat

E 632

Dikaliuminosinat

E 633

Kalciuminosinat

E 634

Kalcium-5'-ribonukleotider

E 635

Dinatrium-5’-ribonukleotider

DEL D

LIVSMEDELSKATEGORIER

Nummer

Namn

0.

Alla livsmedelskategorier

01.

Mjölkprodukter och motsvarande icke mjölkbaserade produkter

01.1

Ej smaksatt, pastöriserad och steriliserad (inklusive UHT-behandlad) mjölk

01.2

Ej smaksatta, syrade mjölkprodukter, inklusive ej smaksatt kärnmjölk (utom steriliserad kärnmjölk) som inte värmebehandlats efter syrning

01.3

Ej smaksatta, syrade mjölkprodukter som värmebehandlats efter syrning

01.4

Smaksatta, syrade mjölkprodukter, inklusive värmebehandlade produkter

01.5

Dehydratiserad mjölk enligt definitionen i direktiv 2001/114/EG

01.6

Grädde och gräddpulver

01.6.1

Ej smaksatt, pastöriserad grädde (utom grädde med reducerad fetthalt)

01.6.2

Ej smaksatta, syrade gräddprodukter med levande mikroorganismer och ersättningsprodukter med ett fettinnehåll under 20 %

01.6.3

Andra typer av grädde

01.7

Ost och ostprodukter

01.7.1

Icke mognadslagrad ost utom produkter som omfattas av kategori 16

01.7.2

Mognadslagrad ost

01.7.3

Ätlig ostskorpa

01.7.4

Vassleost

01.7.5

Smältost

01.7.6

Ostprodukter (utom produkter som omfattas av kategori 16)

01.8

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, inklusive mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

▼M65

01.9

Ätliga kaseinater

▼M2

02.

Fetter och oljor samt fett- och oljeemulsioner

02.1

Huvudsakligen vattenfria fetter och oljor (utom vattenfritt mjölkfett)

02.2

Fett- och oljeemulsioner huvudsakligen av typen vatten-i-olja

02.2.1

Smör, koncentrerat smör, smörolja och vattenfritt mjölkfett

02.2.2

Andra fett- och oljeemulsioner inklusive bredbara fetter enligt definitionerna i förordning (EG) nr 1234/2007 och flytande emulsioner

02.3

Vegetabilisk olja för sprejning av pannor, plåtar och formar

03.

Glassvaror

04.

Frukter, bär och grönsaker

04.1

Obearbetade frukter, bär och grönsaker

04.1.1

Hela färska frukter, bär och grönsaker

04.1.2

Skalade, skurna och hackade frukter, bär och grönsaker

04.1.3

Frysta frukter, bär och grönsaker

04.2

Bearbetade frukter, bär och grönsaker

04.2.1

Torkade frukter, bär och grönsaker

04.2.2

Frukter, bär och grönsaker inlagda i ättika, olja eller saltlake

04.2.3

Frukt, bär och grönsaker på burk eller i glas

04.2.4

Beredningar av frukt, bär och grönsaker, utom produkter som omfattas av 5.4

04.2.4.1

Beredningar av frukt, bär och grönsaker utom kompott

04.2.4.2

Kompott, utom produkter som omfattas av kategori 16

04.2.5

Sylt, gelé, marmelad och liknande produkter

04.2.5.1

Extra sylt, extra marmelad och extra gelé enligt direktiv 2001/113/EG

04.2.5.2

Sylt, gelé, marmelad och sötad kastanjepuré enligt direktiv 2001/113/EG

04.2.5.3

Andra liknande bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker

04.2.5.4

Nötsmör och nötbaserade bredbara pålägg

04.2.6

Bearbetade potatisprodukter

05.

Konfektyrvaror

05.1

Kakao- och chokladvaror som omfattas av direktiv 2000/36/EG

05.2

Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt

05.3

Tuggummi

05.4

Dekorationer, överdrag och fyllningar, utom frukt- och bärbaserade fyllningar som omfattas av kategori 4.2.4

06.

Spannmål och spannmålsprodukter

06.1

Hela, krossade eller pressade korn av spannmål

06.2

Mjöl och andra malda produkter samt stärkelse

06.2.1

Mjöl

06.2.2

Stärkelse

06.3

Frukostcerealier

06.4

Pasta

06.4.1

Färsk pasta

06.4.2

Torkad pasta

06.4.3

Färsk förkokt pasta

06.4.4

Potatisgnocchi

06.4.5

Fyllningar för fylld pasta (ravioli och liknande)

06.5

Nudlar

06.6

Smet

06.7

Förkokt eller bearbetad spannmål

07.

Bageriprodukter

07.1

Matbröd och portionsbröd

07.1.1

Matbröd endast tillverkat av vetemjöl, vatten, jäst eller surdeg samt salt

07.1.2

Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Finare bageriprodukter

▼M42

08.

Kött

08.1

Färskt kött utom köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004

08.2

Köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004

08.3

Köttprodukter

08.3.1

Icke värmebehandlade köttprodukter

08.3.2

Värmebehandlade köttprodukter

08.3.3

Naturtarm och ätliga överdrag och dekorationer till kött

08.3.4

Traditionella saltade köttprodukter som omfattas av särskilda bestämmelser avseende nitriter och nitrater

08.3.4.1

Traditionella produkter som saltats genom nedsänkning i bad (Köttprodukterna läggs i en saltnings-/rimningslösning som innehåller nitriter och/eller nitrater, salt och andra beståndsdelar)

08.3.4.2

Traditionella torrsaltade produkter (Torrsaltning innebär att en saltblandning som innehåller nitriter och/eller nitrater, salt och andra beståndsdelar torrappliceras på köttets yta, följt av en stabiliserings-/mognadsperiod)

08.3.4.3

Andra traditionellt saltade produkter (Bad i saltlösning och torrsaltning används i kombination, eller nitrit och/eller nitrat ingår i en sammansatt produkt, eller saltlösningen sprutas in i produkten före tillagning)

▼M2

09.

Fisk och fiskeriprodukter

09.1

Obearbetad fisk och obearbetade fiskeriprodukter

09.1.1

Obearbetad fisk

09.1.2

Obearbetade blöt- och kräftdjur

09.2

Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur

09.3

Fiskrom

10.

Ägg och äggprodukter

10.1

Obearbetade ägg

10.2

Bearbetade ägg och äggprodukter

11.

Sockerarter, olika former av sirap, honung och bordssötningsmedel

11.1

Sockerarter och olika former av sirap enligt definitionerna i direktiv 2001/111/EG

11.2

Andra former av sockerarter och sirap

11.3

Honung enligt definitionen i direktiv 2001/110/EG

11.4

Bordssötningsmedel

11.4.1

Bordssötningsmedel i flytande form

11.4.2

Bordssötningsmedel i pulverform

11.4.3

Bordssötningsmedel i tablettform

12.

Salt, kryddor, soppor, såser, sallader och proteinprodukter

12.1

Salt och saltersättningar

12.1.1

Salt

12.1.2

Saltersättningar

12.2

Örter, kryddor och smaksättningspreparat

12.2.1

Örter och kryddor

12.2.2

Smaksättningspreparat

▼M60

12.3

Ättika/vinäger och utspädd ättiksyra (utspädd med vatten till 4–30 volymprocent)

▼M2

12.4

Senap

12.5

Soppor och buljonger

12.6

Såser

12.7

Sallader och smakrika bredbara smörgåspålägg

12.8

Jäst och jästprodukter

12.9

Proteinprodukter, utom produkter som omfattas av kategori 1.8

13.

Livsmedel för särskilda näringsändamål enligt definitionen i direktiv 2009/39/EG

13.1

Livsmedel för spädbarn och småbarn

13.1.1

Modersmjölksersättning enligt definitionen i kommissionens direktiv 2006/141/EG (1)

13.1.2

Tillskottsnäring enligt definitionen i kommissionens direktiv 2006/141/EG

13.1.3

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn enligt definitionerna i direktiv 2006/125/EG (2)

13.1.4

Andra livsmedel för småbarn

13.1.5

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn och småbarn enligt definitionen i kommissionens direktiv 1999/21/EG (3) och specialprodukter för spädbarn

13.1.5.1

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn och specialprodukter för spädbarn

13.1.5.2

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål för bebisar och småbarn enligt definitionen i direktiv 1999/21/EG

13.2

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i direktiv 1999/21/EG (utom produkter som omfattas av kategori 13.1.5)

13.3

Dietprodukter för viktkontroll som är avsedda att ersätta hela det dagliga intaget av föda eller enstaka måltider (hela eller delar av den dagliga kosten)

13.4

Livsmedel för personer med glutenintolerans enligt definitionen i kommissionens förordning (EG) nr 41/2009 (4)

14.

Drycker

14.1

Alkoholfria drycker

14.1.1

Vatten, inklusive naturligt mineralvatten enligt definitionen i direktiv 2009/54/EG och källvatten samt alla former av buteljerat eller förpackat vatten

14.1.2

Fruktjuice enligt definitionen i direktiv 2001/112/EG och grönsaksjuice

14.1.3

Fruktnektar enligt definitionen i direktiv 2001/112/EG, grönsaksnektar och liknande produkter

14.1.4

Smaksatta drycker

14.1.5

Kaffe, te, örtte, fruktte, bärte, cikoria; extrakt av te, örtte, fruktte, bärte och cikoria; beredningar för te, plantte, fruktte, bärte och te av spannmål samt blandningar och instantblandningar av sådana produkter

14.1.5.1

Kaffe, kaffeextrakt

14.1.5.2

Övriga

14.2

Alkoholhaltiga drycker, inklusive motsvarande produkter som är alkoholfria eller har låg alkoholhalt

14.2.1

Öl och maltdrycker

14.2.2

Vin och andra produkter enligt definitionerna i förordning (EG) nr 1234/2007 samt motsvarande alkoholfria produkter

14.2.3

Äppelcider och päroncider

14.2.4

Fruktvin, bärvin och made wine

14.2.5

Mjöd

14.2.6

Spritdrycker enligt definitionen i förordning (EG) nr 110/2008

14.2.7

Aromatiserade vinbaserade produkter enligt definitionerna i förordning (EEG) nr 1601/91

14.2.7.1

Aromatiserat vin

14.2.7.2

Aromatiserade vinbaserade drycker

14.2.7.3

Aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter

14.2.8

Andra alkoholhaltiga drycker inklusive blandningar av alkoholhaltiga drycker med alkoholfria drycker och sprit med en alkoholhalt på mindre än 15 procent

15.

Konsumtionsfärdiga snacks

15.1

Snacks baserade på potatis, spannmål, mjöl eller stärkelse

15.2

Bearbetade nötter

16.

Desserter, utom produkter som omfattas av kategorierna 1, 3 och 4

17.

Kosttillskott enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (5), utom kosttillskott för spädbarn och småbarn

17.1

Kosttillskott i fast form, inklusive kapslar, tabletter och liknande, dock inte i tuggbar form

17.2

Kosttillskott i flytande form

17.3

Kosttillskott i sirapsliknande eller tuggbar form

18.

Bearbetade livsmedel som inte omfattas av kategorierna 1–17, utom livsmedel för spädbarn och småbarn

(1)   EUT L 401, 30.12.2006, s. 1.

(2)   EUT L 339, 6.12.2006, s. 16.

(3)   EGT L 91, 7.4.1999, s. 29.

(4)   EUT L 16, 21.1.2009, s. 3.

(5)   EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.

DEL E

GODKÄNDA LIVSMEDELSTILLSATSER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNINGEN AV DESSA I OLIKA LIVSMEDELSKATEGORIER

Kategorinummer

E-nummer

Namn

Maximihalt (mg/l resp. mg/kg)

Fotnoter

Begränsningar/undantag

▼M61

0

Livsmedelstillsatser som är tillåtna i alla livsmedelskategorier, utom livsmedel för spädbarn och småbarn, utom när detta uttryckligen anges

E 290

Koldioxid

quantum satis

Får användas i livsmedel för spädbarn och småbarn

E 938

Argon

quantum satis

Får användas i livsmedel för spädbarn och småbarn

E 939

Helium

quantum satis

Får användas i livsmedel för spädbarn och småbarn

E 941

Kväve

quantum satis

Får användas i livsmedel för spädbarn och småbarn

E 942

Dikväveoxid

quantum satis

Får användas i livsmedel för spädbarn och småbarn

E 948

Syre

quantum satis

Får användas i livsmedel för spädbarn och småbarn

E 949

Väte

quantum satis

Får användas i livsmedel för spädbarn och småbarn

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

10 000

(1) (4) (57)

Endast livsmedel i form av torkat pulver (dvs. livsmedel som torkats under produktionsprocessen och blandningar av dessa), utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

▼M7

E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1) (57)

Endast livsmedel i form av torkat pulver (dvs. livsmedel som torkats under produktionsprocessen och blandningar av dessa), utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

▼M61

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1) (57)

Endast livsmedel i form av torkat pulver (dvs. livsmedel som torkats under produktionsprocessen och blandningar av dessa), utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

E 459

Beta-cyklodextrin

quantum satis

Endast livsmedel i form av tabletter och dragéer, utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

▼M7

E 551–559

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

(1)

Endast livsmedel i form av tabletter och dragéer, utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

▼M61

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

(1)

Endast livsmedel i form av tabletter och dragéer, utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

▼M2

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(4):  Maximihalten uttryckt som P2O5.

(57):  Maximihalten gäller om det inte i punkterna 01–18 i denna bilaga har angivits en annan maximihalt för enskilda livsmedel eller livsmedelskategorier.

01

Mjölkprodukter och motsvarande icke mjölkbaserade produkter

01.1

Ej smaksatt, pastöriserad och steriliserad (inklusive UHT-behandlad) mjölk

E 331

Natriumcitrater

4 000

Endast UHT-behandlad getmjölk

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

1 000

(1) (4)

Endast steriliserad och UHT-behandlad mjölk

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(4):  Maximihalten uttryckt som P2O5.

01.2

Ej smaksatta, syrade mjölkprodukter, inklusive ej smaksatt kärnmjölk (utom steriliserad kärnmjölk) som inte värmebehandlats efter syrning

01.3

Ej smaksatta, syrade mjölkprodukter som värmebehandlats efter syrning

Grupp I

Tillsatser

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1) (2)

Endast koagulerad mjölk

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):  Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

01.4

Smaksatta, syrade mjölkprodukter, inklusive värmebehandlade produkter

Grupp I

Tillsatser

▼M7

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

(74)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

150

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

150

(74)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014

▼M2

Grupp IV

Polyoler

quantum satis

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

▼M6

E 104

Kinolingult

10

(61)

E 110

Para-orange

5

(61)

E 124

Nykockin

5

(61)

▼M2

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

10

E 160 d

Lykopen

30

E 200–213

Sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater

300

(1) (2)

Endast icke värmebehandlade desserter baserade på mjölkprodukter

E 297

Fumarsyra

4 000

Endast desserter med frukt- och bärsmak

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

3 000

(1) (4)

E 355–357

Adipinsyra – adipater

1 000

Endast desserter med frukt- och bärsmak

E 363

Bärnstenssyra

6 000

E 416

Karayagummi

6 000

E 427

Cassiagummi

2 500

E 432–436

Polysorbater

1 000

E 473–474

Sackarosestrar av fettsyror – sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

5 000

E 475

Polyglycerolestrar av fettsyror

2 000

E 477

1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror

5 000

E 481–482

Stearoyl-2-laktylater

5 000

E 483

Stearyltartrat

5 000

E 491–495

Sorbitaner

5 000

E 950

Acesulfam K

350

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 951

Aspartam

1 000

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 952

Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter

250

(51)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 954

Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter

100

(52)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 955

Sukralos

400

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 957

Taumatin

5

Endast som smakförstärkare

E 959

Neohesperidin DC

50

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

▼M5

E 960

Steviolglykosider

100

(60)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

▼M2

E 962

Salt av aspartam och acesulfam

350

(11)a (49) (50)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 961

Neotam

32

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

▼M39

E 969

Advantam

10

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

▼M2

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):  Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(4):  Maximihalten uttryckt som P2O5.

(11):  Gränsvärdena uttryckta som a) acesulfam K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.

(49):  Maximihalten beräknas på maximihalterna för dess beståndsdelar aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950).

(50):  Maximihalterna för aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950) får inte överskridas vid användning av saltet av aspartam och acesulfam, vare sig de används för sig eller i kombination med E 950 eller E 951.

(51):  Maximihalterna är uttryckta som fri syra.

(52):  Maximihalterna är uttryckta som fri imid.

▼M5

(60):  Uttryckt som steviolekvivalenter.

▼M6

(61):  Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

▼M7

(74):  Maximihalt för aluminium från alla substratpigment av aluminium: 15 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.

▼M2

01.5

Dehydratiserad mjölk enligt definitionen i direktiv 2001/114/EG

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Utom ej smaksatta produkter

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

E 301

Natriumaskorbat

quantum satis

E 304

Askorbinsyraestrar av fettsyror

quantum satis

E 310–320

Gallater, TBHQ och BHA

200

(1)

Endast mjölkpulver för användning i dryckesautomater

E 322

Lecitiner

quantum satis

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

1 000

(1) (4)

Endast delvis dehydratiserad mjölk med lägre torrsubstanshalt än 28 %

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

1 500

(1) (4)

Endast delvis dehydratiserad mjölk med högre torrsubstanshalt än 28 %.

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

2 500

(1) (4)

Endast torkad mjölk och torkad skummjölk

E 392

Extrakt av rosmarin

200

(41) (46)

Endast mjölkpulver för användning i dryckesautomater

E 392

Extrakt av rosmarin

30

(46)

Endast torkad mjölk för framställning av glass

E 407

Karragenan

quantum satis

E 500 (ii)

Natriumvätekarbonat

quantum satis

E 501 (ii)

Kaliumvätekarbonat

quantum satis

E 509

Kalciumklorid

quantum satis

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(4):  Maximihalten uttryckt som P2O5.

(41):  Uttryckt i förhållande till fettmängden.

(46):  Som summan av karnosol och karnosolsyra.

01.6

Grädde och gräddpulver

01.6.1

Ej smaksatt, pastöriserad grädde (utom grädde med reducerad fetthalt)

E 401

Natriumalginat

quantum satis

E 402

Kaliumalginat

quantum satis

E 407

Karragenan

quantum satis

▼M35

E 466

Natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi

quantum satis

▼M2

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

quantum satis

01.6.2

Ej smaksatta, syrade gräddprodukter med levande mikroorganismer och ersättningsprodukter med ett fettinnehåll under 20 %

E 406

Agar

quantum satis

E 407

Karragenan

quantum satis

E 410

Fruktkärnmjöl

quantum satis

E 412

Guarkärnmjöl

quantum satis

E 415

Xantangummi

quantum satis

E 440

Pektiner

quantum satis

E 460

Cellulosa

quantum satis

▼M35

E 466

Natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi

quantum satis

▼M2

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

quantum satis

E 1404

Oxiderad stärkelse

quantum satis

E 1410

Monostärkelsefosfat

quantum satis

E 1412

Distärkelsefosfat

quantum satis

E 1413

Fosfaterat distärkelsefosfat

quantum satis

E 1414

Acetylerat distärkelsefosfat

quantum satis

E 1420

Stärkelseacetat

quantum satis

E 1422

Acetylerat distärkelseadipat

quantum satis

E 1440

Hydroxipropylstärkelse

quantum satis

E 1442

Hydroxipropyldistärkelsefosfat

quantum satis

E 1450

Natriumoktenylsuccinatstärkelse

quantum satis

E 1451

Acetylerad oxiderad stärkelse

quantum satis

01.6.3

Andra typer av grädde

Grupp I

Tillsatser

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Endast smaksatt grädde

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

150

Endast smaksatt grädde

▼M6

E 104

Kinolingult

10

(61)

Endast smaksatt grädde

E 110

Para-orange

5

(61)

Endast smaksatt grädde

E 124

Nykockin

5

(61)

Endast smaksatt grädde

▼M2

E 234

Nisin

10

Endast clotted cream

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

5 000

(1) (4)

Endast steriliserad, pastöriserad och UHT-behandlad grädde och vispgrädde

E 473–474

Sackarosestrar av fettsyror – sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

5 000

(1)

Endast steriliserad grädde och steriliserad grädde med reducerad fetthalt

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(4):  Maximihalten uttryckt som P2O5.

▼M6

(61):  Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

▼M2

01.7

Ost och ostprodukter

01.7.1

Icke mognadslagrad ost utom produkter som omfattas av kategori 16

▼M23

Grupp I

Tillsatser

Utom mozzarella

▼M2

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Endast smaksatt icke mognadslagrad ost

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

150

Endast smaksatt icke mognadslagrad ost

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1) (2)

E 234

Nisin

10

Endast mascarpone

E 260

Ättiksyra

quantum satis

Endast mozzarella

E 270

Mjölksyra

quantum satis

Endast mozzarella

E 330

Citronsyra

quantum satis

Endast mozzarella.

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

2 000

(1) (4)

Utom mozzarella

E 460 (ii)

Cellulosapulver

quantum satis

Endast riven och skivad mozzarella

E 575

Glukonsyrans deltalakton

quantum satis

Endast mozzarella

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):  Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(4):  Maximihalten uttryckt som P2O5.

01.7.2

Mognadslagrad ost

E 1105

Lysozym

quantum satis

▼M49

E 120

Karmin, karminsyra

125

(83)

Endast rödmarmorerad ost och röd pesto-ost

▼M2

E 140

Klorofyller, klorofylliner

quantum satis

Endast sage derby-ost

▼M49

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

quantum satis

Endast sage derby-ost, grön och röd pesto-ost, wasabi-ost och grönmarmorerad örtost

▼M2

E 153

Vegetabiliskt kol

quantum satis

Endast morbier-ost

E 160 a

Karotener

quantum satis

Endast mognadslagrad orange, gul och vitaktig ost

▼M49

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

15

Endast mognadslagrad orange, gul och vitaktig ost samt grön och röd pesto-ost

▼M2

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

50

Endast red Leicester-ost

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

35

Endast Mimolette-ost

▼M49

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

Endast mognadslagrad orange, gul och vitaktig ost samt röd pesto-ost

▼M2

E 163

Antocyaner

quantum satis

Endast rödmarmorerad ost

E 170

Kalciumkarbonat

quantum satis

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1) (2)

Endast färdigförpackad ost, i skivor eller skuren; ost i lager och ost som tillförts livsmedel

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

quantum satis

Endast ytbehandling av mognadslagrade produkter

E 234

Nisin

12,5

(29)

▼M53

E 235

Natamycin

1 mg/dm2 yta (finns inte på 5 mm djup)

Endast ytbehandling av odelad hård, halvhård och halvmjuk ost

▼M2

E 239

Hexametylentetramin

25 mg/kg som restmängd, uttryckt som formaldehyd

Endast Provolone-ost

E 251–252

Nitrater

150

(30)

Endast hård, halvhård och halvmjuk ost

E 280–283

Propionsyra – propionater

quantum satis

Endast ytbehandling

E 460

Cellulosapulver

quantum satis

Endast skivad och riven mognadslagrad ost.

E 500 (ii)

Natriumvätekarbonat

quantum satis

Endast surmjölksost

E 504

Magnesiumkarbonater

quantum satis

E 509

Kalciumklorid

quantum satis

▼M7

E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Endast skivad eller riven hårdost eller halvhård ost

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Endast skivad eller riven hårdost eller halvhård ost

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014

▼M2

E 575

Glukonsyrans deltalakton

quantum satis

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):  Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

▼M53 —————

▼M2

(29):  Detta ämne kan finnas naturligt i vissa ostar som resultat av syrningsprocessen.

(30):  I ystmjölken eller motsvarande halt om tillfört efter borttagande av vassle och tillsats av vatten.

▼M44

(83):  Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 3,2 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.

▼M2

01.7.3

Ätlig ostskorpa

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

▼M7

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

quantum satis

(67)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014

▼M6

E 104

Kinolingult

10

(62)

▼M2

E 160 d

Lykopen

30

▼M7

E 180

Litolrubin BK

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

E 180

Litolrubin BK

quantum satis

(67)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014

▼M2

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

20

▼M6

(62):  Den samlade mängden E 104 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

▼M53

(67):  Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra och E 180 litolrubin BK: 10 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.

▼M2

01.7.4

Vassleost

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1), (2)

Endast färdigförpackad ost i skivor; ost i lager och ost som tillförts livsmedel

E 251–252

Nitrater

150

(30)

Endast ystmjölk till hård, halvhård och halvmjuk ost

E 260

Ättiksyra

quantum satis

E 270

Mjölksyra

quantum satis

E 330

Citronsyra

quantum satis

E 460 (ii)

Cellulosapulver

quantum satis

Endast riven och skivad ost

E 575

Glukonsyrans deltalakton

quantum satis

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):  Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(30):  I ystmjölken eller motsvarande halt om tillfört efter borttagande av vassle och tillsats av vatten.

01.7.5

Smältost

Grupp I

Tillsatser

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Endast smaksatt smältost

E 100

Kurkumin

100

(33)

Endast smaksatt smältost

E 102

Tartrazin

100

(33)

Endast smaksatt smältost

▼M6 —————

▼M7

E 120

Karmin, karminsyra

100

(33)

Endast smaksatt smältost

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

E 120

Karmin, karminsyra

100

(33) (66)

Endast smaksatt smältost

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014

▼M2

E 122

Azorubin, karmosin

100

(33)

Endast smaksatt smältost

▼M6 —————

▼M2

E 160 e

Beta-apo-8'-karotenal (C 30)

100

(33)

Endast smaksatt smältost

E 161 b

Lutein

100

(33)

Endast smaksatt smältost

E 160 d

Lykopen

5

Endast smaksatt smältost

E 160 a

Karotener

quantum satis

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

15

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

2 000

(1) (2)

E 234

Nisin

12,5

(29)

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

20 000

(1) (4)

E 427

Cassiagummi

2 500

▼M7

E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014

▼M2

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):  Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(4):  Maximihalten uttryckt som P2O5.

(29):  Detta ämne kan finnas naturligt i vissa ostar som resultat av syrningsprocessen.

▼M6

(33):  Maximihalten var för sig eller en kombination av E 100, E 102, E 120, E 122, E 160 e och E 161 b.

▼M53

(66):  Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 1,5 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.

▼M2

01.7.6

Ostprodukter (utom produkter som omfattas av kategori 16)

Grupp I

Tillsatser

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Endast smaksatta icke mognadslagrade produkter

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

100

Endast smaksatta icke mognadslagrade produkter

E 1105

Lysozym

quantum satis

Endast mognadslagrade produkter

E 120

Karmin, karminsyra

125

Endast rödmarmorerade produkter

E 160 a

Karotener

quantum satis

Endast mognadslagrade orange, gula och vitaktiga produkter

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

15

Endast mognadslagrade orange, gula och vitaktiga produkter

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

Endast mognadslagrade orange, gula och vitaktiga produkter

E 163

Antocyaner

quantum satis

Endast rödmarmorerade produkter

E 170

Kalciumkarbonat

quantum satis

Endast mognadslagrade produkter

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1) (2)

Endast icke mognadslagrade produkter, färdigförpackade mognadslagrade produkter i skivor, mognadslagrade produkter i lager och mognadslagrade produkter som tillförts livsmedel

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

quantum satis

Endast ytbehandling av mognadslagrade produkter

E 234

Nisin

12,5

(29)

Endast mognadslagrade och bearbetade produkter

▼M53

E 235

Natamycin

1 mg/dm2 yta (finns inte på 5 mm djup)

Endast ytbehandling av odelade hårda, halvhårda och halvmjuka produkter

▼M2

E 251–252

Nitrater

150

(30)

Endast hårda, halvhårda och halvmjuka mognadslagrade produkter

E 280–283

Propionsyra – propionater

quantum satis

Endast ytbehandling av mognadslagrade produkter

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

2 000

(1) (4)

Endast icke mognadslagrade produkter

E 460

Cellulosapulver

quantum satis

Endast rivna eller skivade mognadslagrade eller icke mognadslagrade produkter

E 504

Magnesiumkarbonater

quantum satis

Endast mognadslagrade produkter

E 509

Kalciumklorid

quantum satis

Endast mognadslagrade produkter

▼M7

E 551–559

Kiseldioxid, kalciumsilikat, magnesiumsilikat, talk

10 000

(1)

Endast skivade eller rivna hårda och halvhårda produkter

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Endast skivade eller rivna hårda och halvhårda produkter

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014

▼M2

E 575

Glukonsyrans deltalakton

quantum satis

Endast mognadslagrade produkter

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):  Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(4):  Maximihalten uttryckt som P2O5.

(29):  Detta ämne kan finnas naturligt i vissa produkter som resultat av syrningsprocessen.

(30):  I ystmjölken eller motsvarande halt om tillfört efter borttagande av vassle och tillsats av vatten.

01.8

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, inklusive mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

Grupp I

Tillsatser

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

quantum satis

(1) (2)

Endast icke mjölkbaserade ostliknande produkter (endast ytbehandling)

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

2 000

(1) (2)

Endast proteinbaserade ostliknande produkter

E 251–252

Nitrater

150

(30)

Endast mjölkbaserade ostliknande produkter

E 280–283

Propionsyra – propionater

quantum satis

Endast icke mjölkbaserade ostliknande produkter (endast ytbehandling)

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

5 000

(1) (4)

Endast vispgräddsliknande produkter

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

20 000

(1) (4)

Endast smältostliknande produkter

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

30 000

(1) (4)

Endast mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

50 000

(1) (4)

Endast mjölk- och gräddersättningsmedel för användning i dryckesautomater

E 432–436

Polysorbater

5 000

(1)

Endast mjölk- och gräddliknande produkter

E 473–474

Sackarosestrar av fettsyror – sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

5 000

(1)

Endast gräddliknande produkter

E 473–474

Sackarosestrar av fettsyror – sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

20 000

(1)

Endast mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

E 475

Polyglycerolestrar av fettsyror

5 000

Endast mjölk- och gräddliknande produkter

E 475

Polyglycerolestrar av fettsyror

500

Endast mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

E 477

1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror

1 000

Endast mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

E 477

1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror

5 000

Endast mjölk- och gräddliknande produkter

E 481–482

Stearoyl-2-laktylater

3 000

(1)

Endast mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

E 491–495

Sorbitaner

5 000

(1)

Endast mjölk- och gräddliknande produkter, mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

▼M7

E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Endast skivade eller rivna ost- och smältostliknande produkter, mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Endast skivade eller rivna ost- och smältostliknande produkter, mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014

▼M2

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):  Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(4):  Maximihalten uttryckt som P2O5.

(30):  I ystmjölken eller motsvarande halt om tillfört efter borttagande av vassle och tillsats av vatten.

▼M65

01.9

Ätliga kaseinater

E 170

Kalciumkarbonat

quantum satis

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

E 380

Triammoniumcitrat

quantum satis

E 500

Natriumkarbonater

quantum satis

E 501

Kaliumkarbonater

quantum satis

E 503

Ammoniumkarbonater

quantum satis

E 504

Magnesiumkarbonater

quantum satis

E 524

Natriumhydroxid

quantum satis

E 525

Kaliumhydroxid

quantum satis

E 526

Kalciumhydroxid

quantum satis

E 527

Ammoniumhydroxid

quantum satis

E 528

Magnesiumhydroxid

quantum satis

▼M2

02

Fetter och oljor samt fett- och oljeemulsioner

02.1

Huvudsakligen vattenfria fetter och oljor (utom vattenfritt mjölkfett)

E 100

Kurkumin

quantum satis

Endast fetter

E 160 a

Karotener

quantum satis

Endast fetter

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

10

Endast fetter

▼M53

E 270

Mjölksyra

quantum satis

Endast för matlagning och/eller stekning eller för tillredning av sky, utom jungfruoljor och olivoljor

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

Endast för matlagning och/eller stekning eller för tillredning av sky, utom jungfruoljor och olivoljor

▼M2

E 304

Askorbinsyraestrar av fettsyror

quantum satis

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 306

Tokoferolrika extrakt

quantum satis

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 307

Alfa-tokoferol

200

Endast raffinerade olivoljor, inklusive olja av olivpressrester

E 308

Gamma-tokoferol

quantum satis

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 310–320

Gallater, TBHQ och BHA, var för sig eller i kombination

200

(1) (41)

Endast fetter och oljor för yrkesmässig framställning av värmebehandlade livsmedel; stekolja och stekfett (utom olja av olivpressrester), ister, fiskolja, fett från nöt, fjäderfä och får

E 321

Butylhydroxitoluen (BHT)

100

(41)

Endast fetter och oljor för yrkesmässig framställning av värmebehandlade livsmedel; stekolja och stekfett (utom olja av olivpressrester), ister, fiskolja, fett från nöt, fjäderfä och får

E 322

Lecitiner

30 000

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 330

Citronsyra

quantum satis

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

Utom jungfruoljor och olivoljor

E 392

Extrakt av rosmarin

30

(41) (46)

Endast vegetabiliska oljor (utom jungfruoljor och olivoljor) och fett med ett innehåll av fleromättade fettsyror på över 15 viktprocent av det totala fettsyrainnehållet, för användning i icke värmebehandlade livsmedel

E 392

Extrakt av rosmarin

50

(41) (46)

Endast fiskolja och algolja, ister, fett från nöt, fjäderfä, får och svin, fett och oljor för yrkesmässig framställning av värmebehandlade livsmedel, stekolja och stekfett, utom olja av olivpressrester

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

10 000

Utom jungfruoljor och olivoljor

▼M53

E 472 c

Mono- och diglyceriders citronsyraestrar

quantum satis

Endast för matlagning och/eller stekning eller för tillredning av sky, utom jungfruoljor och olivoljor

▼M2

E 900

Dimetylpolysiloxan

10

Endast stekoljor och -fetter

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(41):  Uttryckt i förhållande till fettmängden.

(46):  Som summan av karnosol och karnosolsyra.

02.2

Fett- och oljeemulsioner huvudsakligen av typen vatten-i-olja

02.2.1

Smör, koncentrerat smör, smörolja och vattenfritt mjölkfett

E 160 a

Karotener

quantum satis

Utom smör av får- och getmjölk

E 500

Natriumkarbonater

quantum satis

Endast smör av syrad grädde

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

2 000

(1) (4)

Endast smör av syrad grädde

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(4):  Maximihalten uttryckt som P2O5.

02.2.2

Andra fett- och oljeemulsioner inklusive bredbara fetter enligt definitionerna i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 och flytande emulsioner

Grupp I

Tillsatser

E 100

Kurkumin

quantum satis

Utom smör med reducerad fetthalt

E 160 a

Karotener

quantum satis

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

10

Utom smör med reducerad fetthalt

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1) (2)

Endast fettemulsioner (utom smör) med en fetthalt på minst 60 %

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

2 000

(1) (2)

Endast fettemulsioner med en fetthalt på under 60 %

E 310–320

Gallater, TBHQ och BHA, var för sig eller i kombination

200

(1) (2)

Endast stekfett

E 321

Butylhydroxitoluen (BHT)

100

Endast stekfett

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

5 000

(1) (4)

Endast bredbara fetter

E 385

Kalciumdinatriumetylendiamintetraacetat (kalciumdinatrium-EDTA)

100

Endast bredbara fetter enligt definitionen i artikel 115 i bilaga XV till förordning (EG) nr 1234/2007 och med en fetthalt på högst 41 %

▼M59

E 392

Extrakt av rosmarin

100

(41) (46)

Endast bredbara fetter med en fetthalt på under 80 %

▼M2

E 405

1,2-Propylenglykolalginat

3 000

E 432–436

Polysorbater

10 000

(1)

Endast fettemulsioner för bakning

E 473–474

Sackarosestrar av fettsyror – sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

10 000

(1)

Endast fettemulsioner för bakning

E 475

Polyglycerolestrar av fettsyror

5 000

E 476

Polyglycerolpolyricinoleat

4 000

Endast bredbara fetter enligt definitionen i artikel 115 i bilaga XV till förordning (EG) nr 1234/2007 och med en fetthalt på högst 41 % och liknande bredbara produkter med en fetthalt på under 10 %

E 477

1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror

10 000

Endast fettemulsioner för bakning

E 479 b

Termiskt oxiderad sojabönsolja som reagerat med mono- och diglycerider av fettsyror

5 000

Endast fettemulsioner för stekning

E 481–482

Stearoyl-2-laktylater

10 000

(1)

E 491–495

Sorbitaner

10 000

(1)

▼M7

E 551–559

Kiseldioxid – silikater

30 000

(1)

Endast produkter för infettning av formar

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

30 000

(1)

Endast produkter för infettning av formar

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014

▼M2

E 900

Dimetylpolysiloxan

10

Endast stekolja och -fett

E 959

Neohesperidin DC

5

Endast som smakförstärkare och i fettgrupperna B och C i bilaga XV till förordning (EG) nr 1234/2007

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):  Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(4):  Maximihalten uttryckt som P2O5.

▼M59

(41)  Uttryckt i förhållande till fettmängden.

(46)  Som summan av karnosol och karnosolsyra.

▼M2

02.3

Vegetabilisk olja för sprejning av pannor, plåtar och formar

Grupp I

Tillsatser

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

30 000

(1) (4)

Endast vattenbaserade emulsionssprejer för infettning av bakformar

E 392

Extrakt av rosmarin

50

(41) (46)

Endast fetter och oljor för yrkesmässig framställning av värmebehandlade livsmedel

▼M7

E 551–559

Kiseldioxid – silikater

30 000

(1)

Endast produkter för infettning av formar

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

30 000

(1)

Endast produkter för infettning av formar

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014

▼M2

E 943 a

Butan

quantum satis

Endast vegetabilisk olja för sprejning av pannor, plåtar och formar (endast för yrkesmässig användning) samt vattenbaserad emulsionssprej

E 943 b

Isobutan

quantum satis

Endast vegetabilisk olja för sprejning av pannor, plåtar och formar (endast för yrkesmässig användning) samt vattenbaserad emulsionssprej

E 944

Propan

quantum satis

Endast vegetabilisk olja för sprejning av pannor, plåtar och formar (endast för yrkesmässig användning) samt vattenbaserad emulsionssprej

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(4):  Maximihalten uttryckt som P2O5.

(41):  Uttryckt i förhållande till fettmängden.

(46):  Som summan av karnosol och karnosolsyra.

03

Glassvaror

Grupp I

Tillsatser

▼M7

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

(75)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014

▼M2

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

150

(25)

Grupp IV

Polyoler

quantum satis

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 160 b

Annattoextrakt, bixin, norbixin

20

E 160 d

Lykopen

40

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

1 000

(1) (4)

E 405

1,2-Propylenglykolalginat

3 000

Endast vattenbaserad glass

E 427

Cassiagummi

2 500

E 432–436

Polysorbater

1 000

(1)

E 473–474

Sackarosestrar av fettsyror – sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

5 000

(1)

E 477

1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror

3 000

E 491–495

Sorbitaner

500

(1)

E 901

Bivax, vitt och gult

quantum satis

Endast färdigförpackade rån innehållande glass

E 950

Acesulfam K

800

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 951

Aspartam

800

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 954

Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter

100

(52)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 955

Sukralos

320

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 957

Taumatin

50

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 959

Neohesperidin DC

50

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

▼M5

E 960

Steviolglykosider

200

(60)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

▼M2

E 961

Neotam

26

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 962

Salt av aspartam och acesulfam

800

(11)b (49) (50)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

▼M14

E 964

Polyglycitolsirap

200 000

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

Tillämpningsperiod:

Från och med den 29 november 2012

▼M39

E 969

Advantam

10

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

▼M2

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):  Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(4):  Maximihalten uttryckt som P2O5.

(11):  Gränsvärdena uttryckta som a) acesulfam K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.

▼M6

(25):  Mängden av vart och ett av färgämnena E 122 och E 155 får inte överstiga 50 mg/kg eller mg/l.

▼M2

(49):  Maximihalten beräknas på maximihalterna för dess beståndsdelar aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950).

(50):  Maximihalterna för aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950) får inte överskridas vid användning av saltet av aspartam och acesulfam, vare sig de används för sig eller i kombination med E 950 eller E 951.

(51):  Maximihalterna är uttryckta som fri syra.

(52):  Maximihalterna är uttryckta som fri imid.

▼M5

(60):  Uttryckt som steviolekvivalenter.

▼M7

(75):  Maximihalt för aluminium från alla substratpigment av aluminium: 30 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.

▼M2

04

Frukter, bär och grönsaker

04.1

Obearbetade frukter, bär och grönsaker

04.1.1

Hela färska frukter, bär och grönsaker

▼M25

E 172

Järnoxider och järnhydroxider

6

Endast som kontrastförstärkare för märkning av citrusfrukter, meloner och granatäpplen för att

— upprepa alla eller vissa obligatoriska uppgifter som krävs enligt unionslagstiftningen och/eller nationell lagstiftning,

— och/eller

— på frivillig grund, ange varumärke, produktionsmetod, PLU-kod, QR-kod och/eller streckkod.

Tillämpningsperiod:

Från och med den 24 juni 2013

▼M2

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

20

Endast ytbehandling av oskalade färska citrusfrukter

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

10

(3)

Endast bordsdruvor, färska litchifrukter (uppmätt i ätbara delar) och blåbär (Vaccinium corymbosum)

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

100

(3)

Endast vakuumförpackad sockermajs

E 445

Glycerolestrar av trähartser

50

Endast ytbehandling av citrusfrukter

▼M25

E 464

Hydroxipropylmetylcellulosa

10

Endast för citrusfrukter, meloner och granatäpplen för att

— upprepa alla eller vissa obligatoriska uppgifter som krävs enligt unionslagstiftningen och/eller nationell lagstiftning,

— och/eller

— på frivillig grund, ange varumärke, produktionsmetod, PLU-kod, QR-kod och/eller streckkod.

Tillämpningsperiod:

Från och med den 24 juni 2013

▼M2

E 473–474

Sackarosestrar av fettsyror – sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

quantum satis

(1)

Endast ytbehandling av färska frukter och bär

▼M16

E 901

Bivax, vitt och gult

quantum satis

Endast ytbehandling av frukter och bär: citrusfrukter, meloner, äpplen, päron, persikor, ananas, bananer, mango, avokado och granatäpplen och som ytbehandlingsmedel på nötter

Tillämpningsperiod när det gäller bananer, mango, avokado och granatäpplen:

Från och med den 25 december 2012

▼M2

E 902

Kandelillavax

quantum satis

Endast ytbehandling av citrusfrukter, meloner, äpplen, päron, persikor och ananas och som ytbehandlingsmedel på nötter

▼M16

E 903

Karnaubavax

200

Endast ytbehandling av frukter och bär: citrusfrukter, meloner, äpplen, päron, persikor, ananas, granatäpplen, mango, avokado och papaya och som ytbehandlingsmedel på nötter

Tillämpningsperiod när det gäller granatäpplen, mango, avokado och papaya:

Från och med den 25 december 2012

E 904

Shellack

quantum satis

Endast ytbehandling av frukter och bär: citrusfrukter, meloner, äpplen, päron, persikor, ananas, granatäpplen, mango, avokado och papaya och som ytbehandlingsmedel på nötter

Tillämpningsperiod när det gäller granatäpplen, mango, avokado och papaya:

Från och med den 25 december 2012

E 905

Mikrokristallint vax

quantum satis

Endast ytbehandling av frukter och bär: meloner, papaya, mango, avokado och ananas

Tillämpningsperiod när det gäller ananas:

Från och med den 25 december 2012

▼M45 —————

▼M2

E 914

Oxiderat polyetylenvax

quantum satis

Endast ytbehandling av citrusfrukter, meloner, papaya, mango, avokado och ananas

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(3):  Maximihalten uttryckt som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.

04.1.2

Skalade, skurna och hackade frukter, bär och grönsaker

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

50

(3)

Endast skalad potatis

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

300

(3)

Endast lök-, vitlöks- och schalottenlökspulp

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

800

(3)

Endast pepparrotspulp

E 296

Äppelsyra

quantum satis

Endast färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

▼M23

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 301

Natriumaskorbat

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 302

Kalciumaskorbat

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 330

Citronsyra

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

▼M46

E 401

Natriumalginat

2 400

(82)

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker som är avsedda att säljas till slutkonsumenter

▼M71

E 501

Kaliumkarbonat

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

▼M2

(3):  Maximihalten uttryckt som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.

▼M46

(82):  Får endast användas som ytbehandlingsmedel i kombination med E 302 och med en maximihalt på 800 mg/kg av E 302 i det slutliga livsmedlet.

▼M2

04.1.3

Frysta frukter, bär och grönsaker

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

50

(3)

Endast vita grönsaker inklusive svamp och vita baljfrukter

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

100

(3)

Endast fryst och djupfryst potatis

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

E 301

Natriumaskorbat

quantum satis

E 302

Kalciumaskorbat

quantum satis

E 330

Citronsyra

quantum satis

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

(3):  Maximihalten uttryckt som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.

04.2

Bearbetade frukter, bär och grönsaker

04.2.1

Torkade frukter, bär och grönsaker

Grupp I

Tillsatser

E 410, E 412, E 415 och E 417 får inte användas vid framställning av torkade livsmedel som är avsedda att rehydreras direkt vid intag

E 101

Riboflaviner

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 120

Karmin, karminsyra

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 122

Azorubin, karmosin

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

▼M6 —————

▼M2

E 129

Allurarött AG

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 131

Patentblått V

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 133

Briljantblått FCF

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 140

Klorofyller, klorofylliner

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 150 a–d

Sockerkulör

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 160 a

Karotener

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 162

Rödbetsrött, betanin

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 163

Antocyaner

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1) (2)

Endast torkade frukter och bär

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

50

(3)

Endast torkad kokosnöt

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

50

(3)

Endast bearbetade vita grönsaker inklusive baljfrukter

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

100

(3)

Endast torkad svamp

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

150

(3)

Endast torkad ingefära

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

200

(3)

Endast torkade tomater

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

400

(3)

Endast torkade vita grönsaker

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

500

(3)

Endast torkade frukter, bär och nötter med skal utom torkade äpplen, päron, bananer, aprikoser, persikor, druvor, plommon och fikon

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

600

(3)

Endast torkade äpplen och päron

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

1 000

(3)

Endast torkade bananer

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

2 000

(3)

Endast torkade aprikoser, persikor, druvor, plommon och fikon

E 907

Hydrogenerat poly-1-deken

2 000

Endast som ytbehandlingsmedel till torkade frukter och bär

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):  Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(3):  Maximihalten uttryckt som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.

▼M6

(34):  Maximihalt var för sig eller en kombination av E 120, E 122, E 129, E 131 och E 133.

▼M2

04.2.2

Frukter, bär och grönsaker inlagda i ättika, olja eller saltlake

Grupp I

Tillsatser

E 101

Riboflaviner

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 120

Karmin, karminsyra

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 122

Azorubin, karmosin

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

▼M6 —————

▼M2

E 129

Allurarött AG

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 131

Patentblått V

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 133

Briljantblått FCF

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 140

Klorofyller, klorofylliner

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 150 a–d

Sockerkulör

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 160 a

Karotener

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 162

Rödbetsrött, betanin

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 163

Antocyaner

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 101

Riboflaviner

quantum satis

Endast grönsaker (utom oliver)

E 140

Klorofyller, klorofylliner

quantum satis

Endast grönsaker (utom oliver)

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

quantum satis

Endast grönsaker (utom oliver)

E 150 a–d

Sockerkulör

quantum satis

Endast grönsaker (utom oliver)

E 160 a

Karotener

quantum satis

Endast grönsaker (utom oliver)

E 162

Rödbetsrött, betanin

quantum satis

Endast grönsaker (utom oliver)

E 163

Antocyaner

quantum satis

Endast grönsaker (utom oliver)

E 200–213

Sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater

2 000

(1) (2)

Endast grönsaker (utom oliver)

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1) (2)

Endast oliver och olivbaserade beredningar

E 210–213

Bensoesyra – bensoater

500

(1) (2)

Endast oliver och olivbaserade beredningar

E 200–213

Sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater

1 000

(1) (2)

Endast oliver och olivbaserade beredningar

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

100

(3)

Utom oliver och pepperoni i saltlake

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

500

(3)

Endast pepperoni i saltlake

E 579

Järnglukonat

150

(56)

Endast oliver som mörknar vid oxidation

E 585

Järnlaktat

150

(56)

Endast oliver som mörknar vid oxidation

E 950

Acesulfam K

200

Endast sötsura frukt-, bär- och grönsakskonserver

E 951

Aspartam

300

Endast sötsura frukt-, bär- och grönsakskonserver

E 954

Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter

160

(52)

Endast sötsura frukt-, bär- och grönsakskonserver

E 955

Sukralos

180

Endast sötsura frukt-, bär- och grönsakskonserver

E 959

Neohesperidin DC

100

Endast sötsura frukt-, bär- och grönsakskonserver

▼M5

E 960

Steviolglykosider

100

(60)

Endast sötsura frukt-, bär- och grönsakskonserver

▼M2

E 961

Neotam

10

Endast sötsura frukt-, bär och grönsakskonserver

E 962

Salt av aspartam och acesulfam

200

(11)a (49) (50)

Endast sötsura frukt-, bär och grönsakskonserver

▼M39

E 969

Advantam

3

Endast sötsura frukt-, bär och grönsakskonserver

▼M2

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):  Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(3):  Maximihalten uttryckt som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.

(11):  Gränsvärdena uttryckta som a) acesulfam K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.

▼M6

(34):  Maximihalt var för sig eller en kombination av E 120, E 122, E 129, E 131 och E 133.

▼M2

(49):  Maximihalten beräknas på maximihalterna för dess beståndsdelar aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950).

(50):  Maximihalterna för aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950) får inte överskridas vid användning av saltet av aspartam och acesulfam, vare sig de används för sig eller i kombination med E 950 eller E 951.

(52):  Maximihalterna är uttryckta som fri imid.

(56):  Uttryckt som Fe.

▼M5

(60):  Uttryckt som steviolekvivalenter.

▼M2

04.2.3

Frukt, bär och grönsaker på burk eller i glas

E 101

Riboflaviner

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 120

Karmin, karminsyra

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 122

Azorubin, karmosin

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

▼M6 —————

▼M2

E 129

Allurarött AG

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 131

Patentblått V

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 133

Briljantblått FCF

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 140

Klorofyller, klorofylliner

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 150 a–d

Sockerkulör

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 160 a

Karotener

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 162

Rödbetsrött, betanin

quantum satis

Endast grönsaker (utom oliver)

E 163

Antocyaner

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 102

Tartrazin

100

Endast bearbetade mushy peas och trädgårdsärter (på burk)

E 133

Briljantblått FCF

20

Endast bearbetade mushy peas och trädgårdsärter (på burk)

E 142

Grön S

10

Endast bearbetade mushy peas och trädgårdsärter (på burk)

E 127

Erytrosin

200

Endast cocktailbär och kanderade körsbär

E 127

Erytrosin

150

Endast bigarråer i sockerlag och i fruktcocktail

▼M53

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

50

(3)

Endast vita grönsaker inklusive baljfrukter och bearbetad svamp

▼M2

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

250

(3)

Endast citronskivor i glas

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

100

(3)

Endast bigarråer i glas, vakuumförpackad sockermajs

E 260

Ättiksyra

quantum satis

▼M20

E 261

Kaliumacetater

quantum satis

Gäller från den 6 februari 2013

▼M2

E 262

Natriumacetater

quantum satis

E 263

Kalciumacetat

quantum satis

E 270

Mjölksyra

quantum satis

E 296

Äppelsyra

quantum satis

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

E 301

Natriumaskorbat

quantum satis

E 302

Kalciumaskorbat

quantum satis

E 325

Natriumlaktat

quantum satis

E 326

Kaliumlaktat

quantum satis

E 327

Kalciumlaktat

quantum satis

E 330

Citronsyra

quantum satis

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

E 334

L(+)-Vinsyra

quantum satis

E 335

Natriumtartrater

quantum satis

E 336

Kaliumtartrater

quantum satis

E 337

Kaliumnatriumtartrat

quantum satis

E 385

Kalciumdinatriumetylendiamintetraacetat (kalciumdinatrium-EDTA)

250

Endast baljfrukter, grönsaker, svamp och kronärtskockor

E 410

Fruktkärnmjöl

quantum satis

Endast kastanjer i lag

E 412

Guarkärnmjöl

quantum satis

Endast kastanjer i lag

E 415

Xantangummi

quantum satis

Endast kastanjer i lag

E 509

Kalciumklorid

quantum satis

E 512

Tennklorid

25

(55)

Endast vit sparris

E 575

Glukonsyrans deltalakton

quantum satis

E 579

Järnglukonat

150

(56)

Endast oliver som mörknar vid oxidation

E 585

Järnlaktat

150

(56)

Endast oliver som mörknar vid oxidation

E 900

Dimetylpolysiloxan

10

E 950

Acesulfam K

350

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 951

Aspartam

1 000

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 952

Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter

1 000

(51)

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 954

Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter

200

(52)

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 955

Sukralos

400

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 959

Neohesperidin DC

50

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 961

Neotam

32

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 962

Salt av aspartam och acesulfam

350

(11)a (49) (50)

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

▼M39

E 969

Advantam

10

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

▼M2

(3):  Maximihalten uttryckt som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.

(11):  Gränsvärdena uttryckta som a) acesulfam K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.

▼M6

(34):  Maximihalt var för sig eller en kombination av E 120, E 122, E 129, E 131 och E 133.

▼M2

(49):  Maximihalten beräknas på maximihalterna för dess beståndsdelar aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950).

(50):  Maximihalterna för aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950) får inte överskridas vid användning av saltet av aspartam och acesulfam, vare sig de används för sig eller i kombination med E 950 eller E 951.

(51):  Maximihalterna är uttryckta som fri syra.

(52):  Maximihalterna är uttryckta som fri imid.

(55):  Uttryckt som Sn.

(56):  Uttryckt som Fe.

04.2.4

Beredningar av frukt, bär och grönsaker, utom produkter som omfattas av 5.4

04.2.4.1

Beredningar av frukt, bär och grönsaker utom kompott

Grupp I

Tillsatser

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Endast mostarda di frutta

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

200

Endast mostarda di frutta

Grupp IV

Polyoler

quantum satis

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker, utom produkter för framställning av fruktjuicebaserade drycker

▼M27

E 100

Kurkumin

50

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

▼M2

E 101

Riboflaviner

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

▼M27

E 101

Riboflaviner

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

▼M6

E 104

Kinolingult

30

(61)

Endast mostarda di frutta

E 110

Para-orange

35

(61)

Endast mostarda di frutta

▼M27

E 120

Koschenill, karminsyra, karminer

100

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

▼M2

E 120

Karmin, karminsyra

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 122

Azorubin, karmosin

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

▼M6 —————

▼M6

E 124

Nykockin

20

(61)

Endast mostarda di frutta

▼M2

E 129

Allurarött AG

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 131

Patentblått V

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 133

Briljantblått FCF

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

E 140

Klorofyller, klorofylliner

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

▼M27

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 150a

Sockerkulör

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

▼M2

E 150 a–d

Sockerkulör

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

▼M27

E 153

Vegetabiliskt kol

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

▼M2

E 160 a

Karotener

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

▼M27

E 160a

Karotener

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

▼M2

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

▼M27

E 160c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 160e

Beta-apo-8’-karotenal (C 30)

100

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

▼M2

E 162

Rödbetsrött, betanin

quantum satis

Endast grönsaker (utom oliver)

▼M27

E 162

Rödbetsrött, betanin

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

▼M2

E 163

Antocyaner

quantum satis

Endast konserverade röda frukter och bär

▼M27

E 163

Antocyaner

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 171

Titandioxid

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

E 172

Järnoxider och järnhydroxider

quantum satis

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

▼M2

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater

1 000

(1) (2)

Endast beredningar av frukter, bär och grönsaker, inklusive beredningar av alger, fruktbaserade såser, aladåb, utom puré, mousse, kompott, sallader och liknande produkter, på burk eller i glas

E 210–213

Bensoesyra – bensoater

500

(1) (2)

Endast beredningar av alger, oliver och olivbaserade beredningar

E 210–213

Bensoesyra – bensoater

2 000

(1) (2)

Endast kokt rödbeta

E 200–213

Sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater

1 000

(1) (2)

Endast olivbaserade beredningar

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

50

(3)

Endast bearbetade vita grönsaker och bearbetad svamp

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

100

(3)

Endast rehydrerade torkade frukter och bär och litchifrukter, mostarda di frutta

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

300

(3)

Endast lök-, vitlöks- och schalottenlökspulp

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

800

(3)

Endast pepparrotspulp

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

800

(3)

Endast gelébildande frukt- och bärextrakt, flytande pektin för försäljning till slutkonsument

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

800

(1) (4)

Endast beredningar av frukter och bär

▼M27

E 338-452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

1 000

(1) (4)

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

▼M2

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

4 000

(1) (4)

Endast glaseringslag för vegetabiliska produkter

▼M27

E 392

Extrakt av rosmarin

200

(46)

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

▼M2

E 405

1,2-Propylenglykolalginat

5 000

▼M12

E 432–436

Polysorbater

500

(1)

Endast kokosmjölk

Tillämpningsperiod:

Från och med den 23 juli 2012

▼M2

E 481–482

Stearoyl-2-laktylater

2 000

(1)

Endast mostarda di frutta

E 950

Acesulfam K

350

Endast energireducerade produkter

E 951

Aspartam

1 000

Endast energireducerade produkter

E 952

Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter

250

(51)

Endast energireducerade produkter

▼M27

E 954

Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter

50

(52)

Endast algbaserade fiskromliknande produkter

▼M2

E 954

Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter

200

(52)

Endast energireducerade produkter

E 955

Sukralos

400

Endast energireducerade produkter

E 959

Neohesperidin DC

50

Endast energireducerade produkter

▼M5

E 960

Steviolglykosider

200

(60)

Endast energireducerade produkter

▼M2

E 961

Neotam

32

Endast energireducerade produkter

E 962

Salt av aspartam och acesulfam

350

(11)a (49) (50)

Endast energireducerade produkter

▼M39

E 969

Advantam

10

Endast energireducerade produkter

▼M2

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):  Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(3):  Maximihalten uttryckt som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.

(4):  Maximihalten uttryckt som P2O5.

(11):  Gränsvärdena uttryckta som a) acesulfam K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.

▼M6

(34):  Maximihalt var för sig eller en kombination av E 120, E 122, E 129, E 131 och E 133.

▼M27

(46):  Som summan av karnosol och karnosolsyra.

▼M2

(49):  Maximihalten beräknas på maximihalterna för dess beståndsdelar aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950).

(50):  Maximihalterna för aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950) får inte överskridas vid användning av saltet av aspartam och acesulfam, vare sig de används för sig eller i kombination med E 950 eller E 951.

(51):  Maximihalterna är uttryckta som fri syra.

(52):  Maximihalterna är uttryckta som fri imid.

▼M5

(60):  Uttryckt som steviolekvivalenter.

▼M6

(61):  Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

▼M2

04.2.4.2

Kompott, utom produkter som omfattas av kategori 16

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

E 301

Natriumaskorbat

quantum satis

E 302

Kalciumaskorbat

quantum satis

E 330

Citronsyra

quantum satis

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

E 440

Pektiner

quantum satis

Endast kompotter av andra frukter och bär än äpple

E 509

Kalciumklorid

quantum satis

Endast kompotter av andra frukter och bär än äpple

04.2.5

Sylt, gelé, marmelad och liknande produkter

04.2.5.1

Extra sylt, extra marmelad och extra gelé enligt direktiv 2001/113/EG

Grupp IV

Polyoler

quantum satis

Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad eller utan tillfört socker

E 200–213

Sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater

1 000

(1) (2)

Endast produkter med låg sockerhalt eller liknande produkter med lågt kaloriinnehåll eller sockerfria produkter, mermeladas

E 210–213

Bensoesyra – bensoater

500

(1) (2)

Endast produkter med låg sockerhalt eller liknande produkter med lågt kaloriinnehåll eller sockerfria produkter, mermeladas

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

100

(3)

Endast sylt, marmelad, gelé och marmelades av sulfitbehandlade frukter och bär

E 270

Mjölksyra

quantum satis

E 296

Äppelsyra

quantum satis

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

E 327

Kalciumlaktat

quantum satis

E 330

Citronsyra

quantum satis

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

E 334

L(+)-Vinsyra

quantum satis

E 335

Natriumtartrater

quantum satis

E 350

Natriummalater

quantum satis

E 440

Pektiner

quantum satis

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

quantum satis

E 950

Acesulfam K

1 000

Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad

E 951

Aspartam

1 000

Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad

E 952

Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter

1 000

Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad

E 954

Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter

200

(51)

Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad

E 955

Sukralos

400

(52)

Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad

E 959

Neohesperidin DC

50

Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad

▼M5

E 960

Steviolglykosider

200

(60)

Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad

▼M2

E 961

Neotam

32

Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad

E 961

Neotam

2

Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad, som smakförstärkare

E 962

Salt av aspartam och acesulfam

1 000

(11)b (49) (50)

Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad

▼M14

E 964

Polyglycitolsirap

500 000

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

Tillämpningsperiod:

Från och med den 29 november 2012

▼M39

E 969

Advantam

10

Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad

▼M2

(1):  Tillsatserna får tillföras var för sig eller i kombination.

(2):  Maximihalten gäller för summan och halterna är uttryckta som fri syra.

(11):  Gränsvärdena uttryckta som a) acesulfam K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.

(49):  Maximihalten beräknas på maximihalterna för dess beståndsdelar aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950).

(50):  Maximihalterna för aspartam (E 951) och acesulfam K (E 950) får inte överskridas vid användning av saltet av aspartam och acesulfam, vare sig de används för sig eller i kombination med E 950 eller E 951.

(51):  Maximihalterna är uttryckta som fri syra.

(52):  Maximihalterna är uttryckta som fri imid.

▼M5

(60):  Uttryckt som steviolekvivalenter.

▼M2

04.2.5.2

Sylt, gelé, marmelad och sötad kastanjepuré enligt direktiv 2001/113/EG

Grupp IV

Polyoler

quantum satis

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

E 100

Kurkumin

quantum satis

Utom kastanjepuré

▼M6 —————

▼M7

E 120

Karmin, karminsyra

100

(31)

Utom kastanjepuré

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

E 120

Karmin, karminsyra

100

(31) (66)

Utom kastanjepuré

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014

▼M6 —————

▼M2

E 140

Klorofyller, klorofylliner

quantum satis

Utom kastanjepuré

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

quantum satis

Utom kastanjepuré

E 142

Grön S

100

(31)

Utom kastanjepuré

E 150 a–d

Sockerkulör

quantum satis

Utom kastanjepuré

E 160 a

Karotener

quantum satis

Utom kastanjepuré

E 160 c

Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

Utom kastanjepuré

E 160 d

Lykopen

10

(31)

Utom kastanjepuré

E 161 b

Lutein

100

(31)

Utom kastanjepuré

E 162

Rödbetsrött, betanin

quantum satis

Utom kastanjepuré

E 163

Antocyaner

quantum satis

Utom kastanjepuré

E 200–213

Sorbinsyra – sorbater, bensoesyra – bensoater

1 000

(1) (2)

Endast pålägg med låg sockerhalt eller liknande produkter som har lågt kaloriinnehåll eller är sockerfria, mermeladas

E 210–213

Bensoesyra – bensoater

500

(1) (2)

Endast produkter med låg sockerhalt eller liknande som har lågt kaloriinnehåll eller är sockerfria, mermeladas

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

50

(3)

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

100

(3)

Endast sylt, gelé och marmelad av sulfitbehandlade frukter och bär

E 270

Mjölksyra

quantum satis

E 296

Äppelsyra

quantum satis

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

E 327

Kalciumlaktat

quantum satis

E 330

Citronsyra

quantum satis