Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förteckning över medlemsstaternas tillstånd för behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning (enligt artikel 4.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning)(Denna text upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 43 av den 16 februari 2002, sidan 18)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 174 , 20/07/2002 s. 0003 - 0003Förteckning över medlemsstaternas tillstånd för behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning

(enligt artikel 4.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning)

(Denna text upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 43 av den 16 februari 2002, sidan 18)

(2002/C 174/03)

>Plats för tabell>