Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

18.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 87/1


Kommissionens meddelande i samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG av den 12 december 2006 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser

(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)

2011/C 87/01

ESO (1)

Titel på och hänvisning till standarden

(samt referens dokument)

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse

Anm. 1

Cenelec

EN 41003:1998

Utrustning för anslutning till telekommunikationsnät – Särskilda fordringar med avseende på säkerhet

EN 41003:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.1.2002)

EN 41003:1998/AC:1999

EN 41003:1998/AC:2000

Cenelec

EN 41003:2008

Utrustning för anslutning till data- och telenät – Särskilda fordringar med avseende på säkerhet

EN 41003:1998

Anmärkning 2.1

1.7.2011

Cenelec

EN 50063:1989

Elektriska svetsanläggningar – Säkerhet hos utrustningar för motståndssvetsning

EN 50063:1989/AC:1990

Cenelec

EN 50065-4-2:2001

Signalöverföring i lågspänningsinstallation i frekvensområdet 3 kHz till 148,5 kHz och 1,6 MHz till 30 MHz – Del 4–2: Avkopplingsfilter för lågspänning – Säkerhet

EN 50065-4-2:2001/A1:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2005)

EN 50065-4-2:2001/A2:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2008)

Cenelec

EN 50065-4-7:2005

Signalöverföring i lågspänningsinstallation i frekvensområdet 3 kHz till 148,5 kHz och 1,6 MHz till 30 MHz – Del 4–7: Flyttbara avkopplingsfilter för lågspänning – Säkerhet

EN 50065-4-7:2005/AC:2006

Cenelec

EN 50085-1:1997

Installationskanalsystem för elektriska installationer – Del 1: Allmänna fordringar

Cenelec

EN 50085-1:2005

Installationskanalsystem för elektriska installationer – Del 1: Allmänna fordringar

EN 50085-1:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.1999)

Cenelec

EN 50085-2-1:2006

Installationskanalsystem för elektriska installationer – Del 2–1: Särskilda fordringar på installationskanalsystem för vägg och tak

Cenelec

EN 50085-2-2:2008

Installationskanalsystem för elektriska installationer – Del 2–2: Särskilda fordringar på installationskanalsystem under golv, i golv eller på golv

Cenelec

EN 50085-2-3:1999

Installationskanalsystem för elektriska installationer – Del 2–3: Särskilda fordringar på öppna kanalsystem för installation i kopplingsutrustningar

Cenelec

EN 50085-2-3:2010

Installationskanalsystem för elektriska installationer – Del 2–3: Särskilda fordringar på slitsade kanaler för användning i kopplingsutrustningar

EN 50085-2-3:1999

Anmärkning 2.1

1.3.2013

Cenelec

EN 50085-2-4:2009

Installationskanalsystem för elektriska installationer – Del 2–4: Särskilda fordringar på servicestavar och serviceposter

Cenelec

EN 50086-1:1993

Elinstallationsrör med tillbehör – Del 1: Allmänna fordringar

EN 50086-1:1993/AC:2005

EN 50086-1:1993/AC:2001

Cenelec

EN 50086-2-4:1994

Elinstallationsrör med tillbehör – Del 2–4: Kabelskyddsrör för förläggning i mark

EN 50086-2-4:1994/A1:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2003)

EN 50086-2-4:1994/AC:2001

Cenelec

EN 50090-2-2:1996

Installationsbussar – Del 2–2: Systemöversikt – Allmänna tekniska fordringar

EN 50090-2-2:1996/A1:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2004)

EN 50090-2-2:1996/A2:2007

Anmärkning 3

1.11.2011

EN 50090-2-2:1996/AC:1997

Cenelec

EN 50106:1997

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Anvisningar för tillverkningskontroll

HD 289 S1:1990

+ A1:1992

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.1999)

EN 50106:1997/A1:1998

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.1999)

EN 50106:1997/A2:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2003)

Cenelec

EN 50106:2008

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Anvisningar för tillverkningskontroll

EN 50106:1997

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.6.2011

Cenelec

EN 50117-1:2002

Koaxialkablar – Del 1: Artspecifikation

EN 50117-1:2002/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2009)

Cenelec

EN 50117-2-1:2005

Koaxialkablar – Del 2–1: Gruppspecifikation för kablar i ledningsbundna distributionssystem – Fastighetsnätkablar för inomhusförläggning, 5 MHz–1 000 MHz

EN 50117-2-1:2005/A1:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2010)

Cenelec

EN 50117-2-2:2004

Koaxialkablar – Del 2–2: Gruppspecifikation för kablar i ledningsbundna distributionssystem – Fastighetsnätkablar för utomhusförläggning, 5 MHz–1 000 MHz

EN 50117-2-2:2004/A1:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2010)

Cenelec

EN 50117-2-3:2004

Koaxialkablar – Del 2–3: Gruppspecifikation för kablar i ledningsbundna distributionssystem – Basnätskablar, 5 MHz–1 000 MHz

EN 50117-2-3:2004/A1:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2010)

Cenelec

EN 50117-2-4:2004

Koaxialkablar – Del 2–4: Gruppspecifikation för kablar i ledningsbundna distributionssystem – Fastighetsnätkablar för inomhusförläggning, 5 MHz–3 000 MHz

EN 50117-2-4:2004/A1:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2010)

Cenelec

EN 50117-2-5:2004

Koaxialkablar – Del 2–5: Gruppspecifikation för kablar i ledningsbundna distributionssystem – Fastighetsnätkablar för utomhusförläggning, 5 MHz–3 000 MHz

EN 50117-2-5:2004/A1:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2010)

Cenelec

EN 50117-3-1:2002

Koaxialkablar – Del 3–1: Gruppspecifikation för kablar i telenät – Miniatyriserade kablar för digitala system

Cenelec

EN 50117-4-1:2008

Koaxialkablar – Del 4–1: Gruppspecifikation för kablar för generella kabelnät enligt EN 50173 – Fastighetsnätkablar för inomhusförläggning, 5 MHz–3 000 MHz

Cenelec

EN 50146:2000

Buntband för elinstallationer

Cenelec

EN 50156-1:2004

Elutrustning för ugnar och pannor som eldas med fasta, flytande eller gasformiga bränslen – Del 1: Val och användning

Cenelec

EN 50178:1997

Elektronikutrustning, inklusive kraftelektronik, i elektriska starkströmsinstallationer

Cenelec

EN 50194:2000

Elektriska apparater för detektering av brännbara gaser i hemmiljö (gasvarnare) – Del 1: Fordringar och provning

Cenelec

EN 50194-1:2009

Elektriska apparater för detektering av brännbara gaser i hemmiljö (gasvarnare) – Del 1: Fordringar och provning

EN 50194:2000

Anmärkning 2.1

1.9.2011

Cenelec

EN 50214:2006

Kablar – Flata PVC-mantlade flexibla kablar

HD 359 S2:1990

+ EN 50214:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2008)

EN 50214:2006/AC:2007

Cenelec

EN 50250:2002

Industriuttagsdon – Övergångsdon (adaptrar)

EN 50250:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2005)

EN 50250:2002/AC:2007

EN 50250:2002/AC:2002

Cenelec

EN 50262:1998

Kabelförskruvningar för elektriska installationer

EN 50262:1998/A1:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2003)

EN 50262:1998/A2:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2007)

EN 50262:1998/AC:1998

Cenelec

EN 50266-1:2001

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Del 1: Provningsutrustning

HD 405.3 S1:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2002)

EN 50266-1:2001/AC:2002

Cenelec

EN 50266-2-1:2001

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Del 2–1: Provning – Kategori A F/R

HD 405.3 S1:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2002)

EN 50266-2-1:2001/AC:2002

Cenelec

EN 50266-2-2:2001

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Del 2–2: Provning – Kategori A

HD 405.3 S1:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2002)

EN 50266-2-2:2001/AC:2002

Cenelec

EN 50266-2-3:2001

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Del 2–3: Provning – Kategori B

HD 405.3 S1:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2002)

EN 50266-2-3:2001/AC:2002

Cenelec

EN 50266-2-4:2001

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Del 2–4: Provning – Kategori C

HD 405.3 S1:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2002)

EN 50266-2-4:2001/AC:2002

Cenelec

EN 50266-2-5:2001

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Del 2–5: Provning – Kategori D

EN 50266-2-5:2001/AC:2002

Cenelec

EN 50267-1:1998

Allmänna provningsmetoder för kablar under brandförhållanden – Provning av gaser från förbränning av material i kablar – Del 1: Provningsutrustning

HD 602 S1:1992

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2000)

Cenelec

EN 50267-2-1:1998

Allmänna provningsmetoder för kablar under brandförhållanden – Provning av gaser från förbränning av material i kablar – Del 2–1: Provning Bestämning av mängden halogensyragas

Cenelec

EN 50267-2-2:1998

Allmänna provningsmetoder för kablar under brandförhållanden – Provning av gaser från förbränning av material i kablar – Del 2–2: Provning Bestämning av andelen sura gaser från material genom mätning av pH och elektrisk ledningsförmåga

Cenelec

EN 50267-2-3:1998

Allmänna provningsmetoder för kablar under brandförhållanden – Provning av gaser från förbränning av material i kablar – Del 2–3: Provning Bestämning av andelen sura gaser från material genom bestämning av vägt medelvärde av pH och elektrisk ledningsförmåga

HD 602 S1:1992

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2000)

Cenelec

EN 50274:2002

Kopplingsutrustning för lågspänning – Skydd mot elchock – Skydd mot oavsiktlig direkt beröring med farliga spänningsförande delar

EN 50274:2002/AC:2009

Cenelec

EN 50288-1:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 1: Artspecifikation

Cenelec

EN 50288-2-1:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 2–1: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 100 MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

Cenelec

EN 50288-2-2:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 2–2: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 100 MHz – Kablar för anslutning och korskoppling

Cenelec

EN 50288-3-1:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 3–1: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning upp till 100 MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

Cenelec

EN 50288-3-2:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 3–2: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning upp till 100 MHz – Kablar för anslutning och korskoppling

Cenelec

EN 50288-4-1:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 4–1: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 600 MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

Cenelec

EN 50288-4-2:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 4–2: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 600 MHz – Kablar för anslutning och korskoppling

Cenelec

EN 50288-5-1:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 5–1: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 250 MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

Cenelec

EN 50288-5-2:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 5–2: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 250 MHz – Kablar för anslutning och korskoppling

Cenelec

EN 50288-6-1:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 6–1: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning upp till 250 MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

Cenelec

EN 50288-6-2:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 6–2: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning upp till 250 MHz – Kablar för anslutning och korskoppling

Cenelec

EN 50288-7:2005

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 7: Gruppspecifikation för styrkablar

Cenelec

EN 50289-1-3:2001

Tele- och datakablar – Provning – Del 1–3: Elektrisk provning – Spänningshållfasthet

Cenelec

EN 50289-1-4:2001

Tele- och datakablar – Provning – Del 1–4: Elektrisk provning – Isolationsresistans

Cenelec

EN 50290-2-1:2005

Tele- och datakablar – Del 2–1: Konstruktion och utförande

Cenelec

EN 50290-2-20:2001

Tele- och datakablar – Del 2–20: Konstruktion och utförande – Allmänt

Cenelec

EN 50290-2-21:2001

Tele- och datakablar – Del 2–21: Konstruktion och utförande – PVC för ledarisolering

EN 50290-2-21:2001/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2010)

EN 50290-2-21:2001/AC:2003

Cenelec

EN 50290-2-22:2001

Tele- och datakablar – Del 2–22: Konstruktion och utförande – PVC-mantelmassa

EN 50290-2-22:2001/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50290-2-23:2001

Tele- och datakablar – Del 2–23: Konstruktion och utförande – PE för ledarisolering

Cenelec

EN 50290-2-24:2002

Tele- och datakablar – Del 2–24: Konstruktion och utförande – PE-mantelmassa

EN 50290-2-24:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.11.2011

Cenelec

EN 50290-2-25:2002

Tele- och datakablar – Del 2–25: Konstruktion och utförande – Polypropylen för ledarisolering

Cenelec

EN 50290-2-26:2002

Tele- och datakablar – Del 2–26: Konstruktion och utförande – Halogenfri flamskyddad isolermassa

EN 50290-2-26:2002/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50290-2-27:2002

Tele- och datakablar – Del 2–27: Konstruktion och utförande – Halogenfri flamskyddad mantelmassa av termoplast

EN 50290-2-27:2002/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50290-2-28:2002

Tele- och datakablar – Del 2–28: Konstruktion och utförande – Fyllmedel för längsvattentäta kablar

Cenelec

EN 50290-2-29:2002

Tele- och datakablar – Del 2–29: Konstruktion och utförande – Tvärbunden PE för ledarisolering

Cenelec

EN 50290-2-30:2002

Tele- och datakablar – Del 2–30: Konstruktion och utförande – Ledarisolering och mantel av FEP

Cenelec

EN 50290-4-1:2001

Tele- och datakablar – Del 4–1: Konstruktion och utförande – Miljöförhållanden och säkerhet

Cenelec

EN 50363-0:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 0: Inledning

Cenelec

EN 50363-1:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 1: Tvärbundna elastomeriska isolermaterial

Cenelec

EN 50363-2-1:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 2–1: Tvärbundna elastomeriska mantelmaterial

Cenelec

EN 50363-2-2:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 2–2: Tvärbundna elastomeriska material för höljen

Cenelec

EN 50363-3:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 3: Isolermaterial av PVC

Cenelec

EN 50363-4-1:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning Del 4–1: Mantelmaterial av PVC

Cenelec

EN 50363-4-2:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 4–2: Material för höljen av PVC

Cenelec

EN 50363-5:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 5: Halogenfria tvärbundna isolermaterial

Cenelec

EN 50363-6:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 6: Halogenfria tvärbundna mantelmaterial

Cenelec

EN 50363-7:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 7: Halogenfria termoplastiska isolermaterial

Cenelec

EN 50363-8:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 8: Halogenfria termoplastiska mantelmaterial

Cenelec

EN 50363-9-1:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 9–1: Diverse isolermaterial – Tvärbunden polyvinylklorid (XLPVC)

Cenelec

EN 50363-10-1:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 10–1: Diverse mantelmaterial – Tvärbunden polyvinylklorid (XLPVC)

Cenelec

EN 50363-10-2:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 10–2: Diverse mantelmaterial – Termoplastisk polyuretan

Cenelec

EN 50364:2001

Begränsning av exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz–10 GHz från utrustning för artikelövervakning (EAS), identifiering (RFID) och liknande

Cenelec

EN 50364:2010

Begränsning av exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz–300 GHz från utrustning för artikelövervakning (EAS), identifiering (RFID) och liknande

EN 50364:2001

Anmärkning 2.1

1.11.2012

Cenelec

EN 50366:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Mätning och bestämning av elektromagnetiska fält

EN 50366:2003/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2008)

Cenelec

EN 50368:2003

Kabelklammer

Cenelec

EN 50369:2005

Vätsketäta kabelförläggningssystem

Cenelec

EN 50371:2002

Generell standard för fastställande av elektroniska och elektriska lågeffektapparaters överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (10 MHz–300 GHz) – Allmänheten

Cenelec

EN 50395:2005

Kraftkablar för lågspänning – Elektrisk provning

HD 21.2 S3:1997

+ A1:2002

+ HD 22.2 S3:1997

+ A1:2002

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2008)

Cenelec

EN 50396:2005

Kraftkablar för lågspänning – Icke-elektrisk provning

HD 21.2 S3:1997

+ A1:2002

+ HD 22.2 S3:1997

+ A1:2002

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2008)

Cenelec

EN 50406-1:2004

Tele- och datakablar – Flerpariga abonnentkablar för digital överföring med hög bithastighet i telenät – Del 1: Kablar för förläggning på stolpar

Cenelec

EN 50406-2:2004

Tele- och datakablar – Flerpariga abonnentkablar för digital överföring med hög bithastighet i telenät – Del 2: Kablar för förläggning i rör och mark

Cenelec

EN 50407-1:2004

Tele- och datakablar – Flerpariga kablar för digital överföring med hög bithastighet i telenät – Del 1: Utomhuskablar

Cenelec

EN 50425:2008

Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande – Brandbrytare för skyltar och armaturer

Cenelec

EN 50428:2005

Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande – Tilläggsstandard – Strömställare med tillbehör för anslutning till installationsbuss

EN 50428:2005/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2010)

EN 50428:2005/A2:2009

Anmärkning 3

1.6.2012

Cenelec

EN 50441-1:2006

Telekablar – Kablar för förläggning i bostäder – Del 1: Oskärmade kablar – Klass 1

Cenelec

EN 50441-2:2006

Telekablar – Kablar för förläggning i bostäder – Del 2: Skärmade kablar – Klass 2

Cenelec

EN 50441-3:2006

Telekablar – Kablar för förläggning i bostäder – Del 3: Skärmade kablar – Klass 3

Cenelec

EN 50445:2008

Produktstandard för fastställande av motståndssvetsnings, bågsvetsnings och besläktade förfarandens överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och referensnivåerna avseende exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz)

Cenelec

EN 50491-3:2009

Allmänna fordringar för Installationsbussar – Del 3: Elektriska säkerhetsfordingar

EN 50090-2-2:1996

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.3.2012

Cenelec

EN 50497:2007

Kablar – Rekommenderad provningsmetod för bedömning av risk för utfällning av mjukgörare från PVC-isolerade och PVC-mantlade kablar

Cenelec

EN 50520:2009

Täckplattor och märkband för skydd och varselmärkning av platser med kablar och kabelkanaler under mark

Cenelec

EN 60034-1:2004

Roterande elektriska maskiner – Del 1: Märkdata och driftegenskaper

IEC 60034-1:2004

EN 60034-1:1998

+ A1:1998

+ A2:1999

+ A11:2002

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.6.2007)

Cenelec

EN 60034-1:2010

Roterande elektriska maskiner – Del 1: Märkdata och driftegenskaper

IEC 60034-1:2010 (Ändrad)

EN 60034-1:2004

Anmärkning 2.1

1.10.2013

EN 60034-1:2010/AC:2010

Cenelec

EN 60034-5:2001

Roterande elektriska maskiner – Del 5 Kapslingsklasser för elektriska maskiner (IP-beteckning)

IEC 60034-5:2000

EN 60034-5:1986

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2003)

EN 60034-5:2001/A1:2007

IEC 60034-5:2000/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2009)

Cenelec

EN 60034-6:1993

Roterande elektriska maskiner – Del 6: Kylmetoder

IEC 60034-6:1991

Cenelec

EN 60034-7:1993

Roterande elektriska maskiner – Del 7: Monteringssätt

IEC 60034-7:1992

EN 60034-7:1993/A1:2001

IEC 60034-7:1992/A1:2000

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2003)

Cenelec

EN 60034-8:2007

Roterande elektriska maskiner – Del 8: Uttagsmärkning och rotationsriktning

IEC 60034-8:2007

EN 60034-8:2002

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2010)

Cenelec

EN 60034-9:2005

Roterande elektriska maskiner – Del 9: Bullergränser

IEC 60034-9:2003 (Ändrad)

EN 60034-9:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2008)

EN 60034-9:2005/A1:2007

IEC 60034-9:2003/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2010)

Cenelec

EN 60034-11:2004

Roterande elektriska maskiner – Del 11: Termiskt skydd

IEC 60034-11:2004

Cenelec

EN 60034-12:2002

Roterande elektriska maskiner – Del 12 Startegenskaper hos kortslutna enhastighets trefas asynkronmotorer

IEC 60034-12:2002

EN 60034-12:1995

+ A2:1995

+ A11:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2005)

EN 60034-12:2002/A1:2007

IEC 60034-12:2002/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2010)

Cenelec

EN 60034-14:2004

Roterande elektriska maskiner – Del 14: Mekaniska vibrationer hos vissa maskiner med axelhöjd större än 56 mm – Mätmetoder, bedömning och gränsvärden

IEC 60034-14:2003

EN 60034-14:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2006)

EN 60034-14:2004/A1:2007

IEC 60034-14:2003/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2010)

Cenelec

EN 60051-1:1998

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga elektriska mätinstrument med tillbehör – Del 1: Definitioner och allmänna fordringar gemensamma för alla delar

IEC 60051-1:1997

EN 60051-1:1989

+ A1:1995

+ A2:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.1999)

Cenelec

EN 60051-2:1989

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga mätinstrument och tillbehör – Del 2: Särskilda krav på amperemetrar och voltmetrar

IEC 60051-2:1984

Cenelec

EN 60051-3:1989

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga mätinstrument och tillbehör – Del 3: Särskilda krav på wattmetrar och varmetrar

IEC 60051-3:1984

EN 60051-3:1989/A1:1995

IEC 60051-3:1984/A1:1994

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.1995)

Cenelec

EN 60051-4:1989

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga mätinstrument och tillbehör – Del 4: Särskilda krav på frekvensmetrar

IEC 60051-4:1984

Cenelec

EN 60051-5:1989

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga mätinstrument och tillbehör – Del 5: Särskilda fordringar på fasmetrar, effektfaktormetrar och synkronoskop

IEC 60051-5:1985

Cenelec

EN 60051-6:1989

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga mätinstrument och tillbehör – Del 6: Särskilda krav på ohmmetrar (impedansmetrar) och konduktansmetrar

IEC 60051-6:1984

Cenelec

EN 60051-7:1989

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör – Del 7: Särskilda fordringar på flerfunktionsinstrument

IEC 60051-7:1984

Cenelec

EN 60051-8:1989

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör – Del 8: Särskilda fordringar på tillbehör

IEC 60051-8:1984

Cenelec

EN 60051-9:1989

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör – Del 9: Rekommenderade provningsmetoder

IEC 60051-9:1988

EN 60051-9:1989/A2:1995

IEC 60051-9:1988/A2:1995

Anmärkning 3

Datum passerat

(15.2.1996)

EN 60051-9:1989/A1:1995

IEC 60051-9:1988/A1:1994

Anmärkning 3

Datum passerat

(15.2.1996)

Cenelec

EN 60061-1:1993

Belysningsmateriel – Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet – Del 1: Lampsocklar

IEC 60061-1:1969 (Ändrad) + IEC 60061-1L:1987 (Ändrad) + IEC 60061-1N:1992 (Ändrad)

EN 60061-1:1993/A1:1995

IEC 60061-1P:1994

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.1995)

EN 60061-1:1993/A23:1999

IEC 60061-1:1969/A23:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2006)

EN 60061-1:1993/A24:2000

IEC 60061-1:1969/A24:2000

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2007)

EN 60061-1:1993/A25:2001

IEC 60061-1:1969/A25:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2004)

EN 60061-1:1993/A26:2001

IEC 60061-1:1969/A26:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2004)

EN 60061-1:1993/A27:2001

IEC 60061-1:1969/A27:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2004)

EN 60061-1:1993/A28:2002

IEC 60061-1:1969/A28:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2005)

EN 60061-1:1993/A29:2002

IEC 60061-1:1969/A29:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2005)

EN 60061-1:1993/A30:2002

IEC 60061-1:1969/A30:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2005)

EN 60061-1:1993/A31:2003

IEC 60061-1:1969/A31:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2006)

EN 60061-1:1993/A32:2003

IEC 60061-1:1969/A32:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2006)

EN 60061-1:1993/A2:1995

IEC 60061-1Q:1994

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.1996)

EN 60061-1:1993/A33:2003

IEC 60061-1:1969/A33:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2006)

EN 60061-1:1993/A34:2004

IEC 60061-1:1969/A34:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2007)

EN 60061-1:1993/A35:2005

IEC 60061-1:1969/A35:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2007)

EN 60061-1:1993/A36:2005

IEC 60061-1:1969/A36:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2008)

EN 60061-1:1993/A37:2006

IEC 60061-1:1969/A37:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2009)

EN 60061-1:1993/A38:2007

IEC 60061-1:1969/A38:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2010)

EN 60061-1:1993/A39:2007

IEC 60061-1:1969/A39:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.5.2010)

EN 60061-1:1993/A40:2008

IEC 60061-1:1969/A40:2008

Anmärkning 3

1.8.2011

EN 60061-1:1993/A41:2009

IEC 60061-1:1969/A41:2009

Anmärkning 3

1.6.2012

EN 60061-1:1993/A42:2009

IEC 60061-1:1969/A42:2009

Anmärkning 3

1.9.2012

EN 60061-1:1993/A3:1995

IEC 60061-1R:1995

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.1996)

EN 60061-1:1993/A44:2010

IEC 60061-1:1969/A44:2010

Anmärkning 3

1.10.2013

EN 60061-1:1993/A43:2010

IEC 60061-1:1969/A43:2010

Anmärkning 3

1.10.2013

EN 60061-1:1993/A4:1996

IEC 60061-1S:1996

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.1996)

EN 60061-1:1993/A5:1996

IEC 60061-1T:1996

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.1997)

EN 60061-1:1993/A6:1996

IEC 60061-1U:1996

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.1997)

EN 60061-1:1993/A7:1997

IEC 60061-1-V:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.1998)

EN 60061-1:1993/A21:1998

IEC 60061-1:1969/A21:1998

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2005)

EN 60061-1:1993/A22:1999

IEC 60061-1:1969/A22:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2006)

Serien EN 60061-1, -2, -3 och -4 är uppbyggd på ett särskilt sätt och det datum som anger att standarden inte längre ger presumtion påverkar endast de typer som ändras genom de olika tilläggen.

Cenelec

EN 60061-2:1993

Belysningsmateriel – Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet – Del 2: Lamphållare

IEC 60061-2:1969 (Ändrad) + IEC 60061-2H:1987 (Ändrad) + IEC 60061-2I:1990 (Ändrad) + IEC 60061-2K:1992 (Ändrad)

EN 60061-2:1993/A1:1995

IEC 60061-2L:1994

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.1995)

EN 60061-2:1993/A20:1999

IEC 60061-2:1969/A20:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2006)

EN 60061-2:1993/A21:2000

IEC 60061-2:1969/A21:2000

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2007)

EN 60061-2:1993/A22:2001

IEC 60061-2:1969/A22:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2004)

EN 60061-2:1993/A23:2001

IEC 60061-2:1969/A23:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2004)

EN 60061-2:1993/A24:2001

IEC 60061-2:1969/A24:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2004)

EN 60061-2:1993/A25:2002

IEC 60061-2:1969/A25:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2005)

EN 60061-2:1993/A26:2002

IEC 60061-2:1969/A26:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2005)

EN 60061-2:1993/A27:2002

IEC 60061-2:1969/A27:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2005)

EN 60061-2:1993/A28:2003

IEC 60061-2:1969/A28:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2006)

EN 60061-2:1993/A29:2003

IEC 60061-2:1969/A29:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2006)

EN 60061-2:1993/A2:1995

IEC 60061-2M:1994

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.1996)

EN 60061-2:1993/A30:2003

IEC 60061-2:1969/A30:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2006)

EN 60061-2:1993/A31:2004

IEC 60061-2:1969/A31:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2007)

EN 60061-2:1993/A32:2005

IEC 60061-2:1969/A32:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2007)

EN 60061-2:1993/A33:2005

IEC 60061-2:1969/A33:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2008)

EN 60061-2:1993/A34:2006

IEC 60061-2:1969/A34:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2009)

EN 60061-2:1993/A35:2007

IEC 60061-2:1969/A35:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2010)

EN 60061-2:1993/A36:2007

IEC 60061-2:1969/A36:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.5.2010)

EN 60061-2:1993/A37:2008

IEC 60061-2:1969/A37:2008

Anmärkning 3

1.8.2011

EN 60061-2:1993/A38:2009

IEC 60061-2:1969/A38:2009

Anmärkning 3

1.6.2012

EN 60061-2:1993/A39:2009

IEC 60061-2:1969/A39:2009

Anmärkning 3

1.9.2012

EN 60061-2:1993/A3:1995

IEC 60061-2N:1995

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.1996)

EN 60061-2:1993/A41:2010

IEC 60061-2:1969/A41:2010

Anmärkning 3

1.10.2013

EN 60061-2:1993/A40:2010

IEC 60061-2:1969/A40:2010

Anmärkning 3

1.10.2013

EN 60061-2:1993/A4:1996

IEC 60061-2P:1996

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.1996)

EN 60061-2:1993/A5:1996

IEC 60061-2Q:1996

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.1997)

EN 60061-2:1993/A6:1996

IEC 60061-2R:1996

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.1997)

EN 60061-2:1993/A7:1997

IEC 60061-2S:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.1998)

EN 60061-2:1993/A18:1998

IEC 60061-2:1969/A18:1998

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2005)

EN 60061-2:1993/A19:1999

IEC 60061-2:1969/A19:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2006)

Serien EN 60061-1, -2, -3 och -4 är uppbyggd på ett särskilt sätt och det datum som anger att standarden inte längre ger presumtion påverkar endast de typer som ändras genom de olika tilläggen.

Cenelec

EN 60061-3:1993

Belysningsmateriel – Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet – Del 3: Mätdon

IEC 60061-3:1969 (Ändrad) + IEC 60061-3M:1992 (Ändrad)

EN 60061-3:1993/A1:1995

IEC 60061-3N:1994

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.1995)

EN 60061-3:1993/A22:1999

IEC 60061-3:1969/A22:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2006)

EN 60061-3:1993/A23:2000

IEC 60061-3:1969/A23:2000

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2007)

EN 60061-3:1993/A24:2001

IEC 60061-3:1969/A24:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2004)

EN 60061-3:1993/A25:2001

IEC 60061-3:1969/A25:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2004)

EN 60061-3:1993/A26:2001

IEC 60061-3:1969/A26:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2004)

EN 60061-3:1993/A27:2002

IEC 60061-3:1969/A27:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2005)

EN 60061-3:1993/A28:2002

IEC 60061-3:1969/A28:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2005)

EN 60061-3:1993/A29:2002

IEC 60061-3:1969/A29:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2005)

EN 60061-3:1993/A30:2003

IEC 60061-3:1969/A30:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2006)

EN 60061-3:1993/A31:2003

IEC 60061-3:1969/A31:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2006)

EN 60061-3:1993/A2:1995

IEC 60061-3P:1994

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.1996)

EN 60061-3:1993/A32:2003

IEC 60061-3:1969/A32:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2006)

EN 60061-3:1993/A33:2004

IEC 60061-3:1969/A33:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2007)

EN 60061-3:1993/A34:2005

IEC 60061-3:1969/A34:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2007)

EN 60061-3:1993/A35:2005

IEC 60061-3:1969/A35:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2008)

EN 60061-3:1993/A36:2006

IEC 60061-3:1969/A36:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2009)

EN 60061-3:1993/A37:2007

IEC 60061-3:1969/A37:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2010)

EN 60061-3:1993/A38:2007

IEC 60061-3:1969/A38:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.5.2010)

EN 60061-3:1993/A39:2009

IEC 60061-3:1969/A39:2009

Anmärkning 3

1.6.2012

EN 60061-3:1993/A40:2009

IEC 60061-3:1969/A40:2009

Anmärkning 3

1.9.2012

EN 60061-3:1993/A42:2010

IEC 60061-3:1969/A42:2010

Anmärkning 3

1.10.2013

EN 60061-3:1993/A3:1995

IEC 60061-3Q:1995

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.1996)

EN 60061-3:1993/A41:2010

IEC 60061-3:1969/A41:2010

Anmärkning 3

1.10.2013

EN 60061-3:1993/A4:1996

IEC 60061-3R:1996

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.1996)

EN 60061-3:1993/A5:1996

IEC 60061-3S:1996

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.1997)

EN 60061-3:1993/A6:1996

IEC 60061-3T:1996

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.1997)

EN 60061-3:1993/A7:1997

IEC 60061-3U:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.1998)

EN 60061-3:1993/A20:1998

IEC 60061-3:1969/A20:1998

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2005)

EN 60061-3:1993/A21:1999

IEC 60061-3:1969/A21:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2006)

Serien EN 60061-1, -2, -3 och -4 är uppbyggd på ett särskilt sätt och det datum som anger att standarden inte längre ger presumtion påverkar endast de typer som ändras genom de olika tilläggen.

Cenelec

EN 60061-4:1992

Belysningsmateriel – Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet – Del 4: Allmänna riktlinjer

IEC 60061-4:1990 (Ändrad)

EN 60061-4:1992/A1:1995

IEC 60061-4A:1992 + IEC 60061-4B:1994

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.1996)

EN 60061-4:1992/A11:2007

IEC 60061-4:1990/A11:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2010)

EN 60061-4:1992/A12:2009

IEC 60061-4:1990/A12:2009

Anmärkning 3

1.9.2012

EN 60061-4:1992/A2:1995

IEC 60061-4C:1994

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.1996)

EN 60061-4:1992/A3:1995

IEC 60061-4D:1995

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.1996)

EN 60061-4:1992/A5:1998

IEC 60061-4:1990/A5:1998

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2005)

EN 60061-4:1992/A6:2000

IEC 60061-4:1990/A6:2000

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2007)

EN 60061-4:1992/A7:2001

IEC 60061-4:1990/A7:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2004)

EN 60061-4:1992/A8:2003

IEC 60061-4:1990/A8:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2006)

EN 60061-4:1992/A9:2005

IEC 60061-4:1990/A9:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2007)

EN 60061-4:1992/A10:2006

IEC 60061-4:1990/A10:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2009)

Serien EN 60061-1, -2, -3 och -4 är uppbyggd på ett särskilt sätt och det datum som anger att standarden inte längre ger presumtion påverkar endast de typer som ändras genom de olika tilläggen.

Cenelec

EN 60065:2002

Audio-, video- och liknande elektronisk utrustning – Säkerhet

IEC 60065:2001 (Ändrad)

EN 60065:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2007)

EN 60065:2002/A1:2006

IEC 60065:2001/A1:2005 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2008)

EN 60065:2002/A11:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2010)

EN 60065:2002/A2:2010

IEC 60065:2001/A2:2010 (Ändrad)

Anmärkning 3

1.10.2013

EN 60065:2002/AC:2006

EN 60065:2002/AC:2007

Cenelec

EN 60110-1:1998

Kraftkondensatorer – Kondensatorer för induktionsugnar – Del 1: Allmänt

IEC 60110-1:1998

HD 207 S1:1977

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2001)

Cenelec

EN 60127-1:2006

Finsäkringar – Säkerhet – Del 1: Definitioner och allmänna fordringar

IEC 60127-1:2006

EN 60127-1:1991

+ A1:1999

+ A2:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2009)

Cenelec

EN 60127-2:2003

Finsäkringar – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på finsäkringar av patrontyp

IEC 60127-2:2003

EN 60127-2:1991

+ A1:1995

+ A2:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2006)

EN 60127-2:2003/A1:2003

IEC 60127-2:2003/A1:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2006)

EN 60127-2:2003/A2:2010

IEC 60127-2:2003/A2:2010

Anmärkning 3

1.7.2013

Cenelec

EN 60127-3:1996

Finsäkringar-Säkerhet – Del 3: Särskilda fordringar på miniatyrfinsäkringar

IEC 60127-3:1988 + A1:1991

EN 60127-3:1991

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.1996)

EN 60127-3:1996/A2:2003

IEC 60127-3:1988/A2:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2006)

EN 60127-3:1996/AC:1996

Cenelec

EN 60127-4:2005

Finsäkringar – Säkerhet – Del 4: Universella modulära miniatyrfinsäkringar (UMF) för hålmontering och ytmontering

IEC 60127-4:2005

EN 60127-4:1996

+ A1:2002

+ A2:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2008)

EN 60127-4:2005/A1:2009

IEC 60127-4:2005/A1:2008

Anmärkning 3

1.2.2012

Cenelec

EN 60127-6:1994

Finsäkringar- Säkerhet – Del 6: Säkringshållare för finsäkringar

IEC 60127-6:1994

EN 60127-6:1994/A1:1996

IEC 60127-6:1994/A1:1996

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.1996)

EN 60127-6:1994/A2:2003

IEC 60127-6:1994/A2:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60143-2:1994

Kraftkondensatorer – Seriekondensatorer för kraftanläggningar – Del 2: Skyddsutrustning för seriekondensatorer

IEC 60143-2:1994

Cenelec

EN 60155:1995

Tändare för lysrör

IEC 60155:1993

EN 60155:1995/A1:1995

IEC 60155:1993/A1:1995

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.1996)

EN 60155:1995/A2:2007

IEC 60155:1993/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2009)

Cenelec

EN 60204-1:2006

Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60204-1:2005 (Ändrad)

EN 60204-1:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.6.2009)

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

Anmärkning 3

1.2.2012

EN 60204-1:2006/AC:2010

Cenelec

EN 60215:1989

Radioutrustningar – Säkerhet hos radiosändare

IEC 60215:1987

EN 60215:1989/A1:1992

IEC 60215:1987/A1:1990

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.1993)

EN 60215:1989/A2:1994

IEC 60215:1987/A2:1993

Anmärkning 3

Datum passerat

(15.7.1995)

Cenelec

EN 60228:2005

Kraftkablar och installationskablar – Ledare

IEC 60228:2004

EN 60228:2005/AC:2005

Cenelec

EN 60238:2004

Lamphållare med edisongänga – Säkerhet – Allmänna fordringar och provning

IEC 60238:2004

EN 60238:1998

+ A1:1999

+ A2:2002

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2007)

EN 60238:2004/A1:2008

IEC 60238:2004/A1:2008

Anmärkning 3

1.8.2011

EN 60238:2004/AC:2005

Cenelec

EN 60252-1:2001

Kraftkondensatorer – Motorkondensatorer – Del 1: Allmänt, egenskaper, provning, märkdata, säkerhetsfordringar samt vägledning för installation och drift

IEC 60252-1:2001

EN 60252:1994

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2004)

Cenelec

EN 60252-2:2003

Kraftkondensatorer – Motorkondensatorer – Del 2: Motorstartkondensatorer

IEC 60252-2:2003

Cenelec

EN 60255-5:2001

Reläer – Del 5: Isolationskoordination för mätande av reläer och skyddsutrustning – Fordringar och provning

IEC 60255-5:2000

Cenelec

EN 60255-27:2005

Reläer – Mätande reläer och reläskydd – Del 27: Fordringar avseende produktsäkerhet

IEC 60255-27:2005

Cenelec

EN 60269-1:2007

Lågspänningssäkringar – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60269-1:2006

EN 60269-1:1998

+ A1:2005

+ EN 60269-2:1995

+ A1:1998

+ A2:2002

+ EN 60269-3:1995

+ A1:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2010)

EN 60269-1:2007/A1:2009

IEC 60269-1:2006/A1:2009

Anmärkning 3

1.7.2012

Cenelec

EN 60269-4:2007

Lågspänningssäkringar – Del 4: Tilläggsfordringar på säkringspatroner för skydd av halvledarkomponenter

IEC 60269-4:2006

EN 60269-4:1996

+ A1:1997

+ A2:2003

+ EN 60269-4-1:2002

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2010)

Cenelec

EN 60269-4:2009

Lågspänningssäkringar – Del 4: Tilläggsfordringar på säkringspatroner för skydd av halvledarkomponenter

IEC 60269-4:2009

EN 60269-4:2007

Anmärkning 2.1

1.9.2012

Cenelec

EN 60309-1:1999

Industriuttagsdon – Stickproppar, vägguttag och apparatanslutningsdon för industribruk – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60309-1:1999

EN 60309-1:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2002)

EN 60309-1:1999/A1:2007

IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2009)

Cenelec

EN 60309-2:1999

Industriuttagsdon – Stickproppar, vägguttag och apparatanslutningsdon för industribruk – Del 2: Fordringar på dimensionell oförväxelbarhet för uttagsdon med stift och kontakthylsor

IEC 60309-2:1999

EN 60309-2:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2002)

EN 60309-2:1999/A1:2007

IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2009)

Cenelec

EN 60309-4:2007

Industriuttagsdon – Stickproppar, vägguttag och apparatanslutningsdon för industribruk – Del 4: Uttag och skarvuttag med brytare med eller utan förregling

IEC 60309-4:2006 (Ändrad)

Cenelec

EN 60320-1:2001

Apparatanslutningsdon för allmänbruk – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60320-1:2001

EN 60320-1:1996

+ A1:1996

+ A2:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2004)

EN 60320-1:2001/A1:2007

IEC 60320-1:2001/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2010)

Cenelec

EN 60320-2-1:2000

Apparatanslutningsdon för allmänbruk – Del 2-1: Särskilda fordringar på apparatanslutningsdon för symaskiner

IEC 60320-2-1:2000

EN 60320-2-1:1987

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2003)

Cenelec

EN 60320-2-2:1998

Apparatanslutningsdon för allmänbruk – Del 2: Mellankopplingsdon för hushållsapparater och liknande bruksföremål

IEC 60320-2-2:1998

EN 60320-2-2:1991

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2001)

Cenelec

EN 60320-2-4:2006

Apparatkontakter til husholdningsbrug o.l. – Del 2-4: Apparatkontakter og apparatindtag afhængige af apparatets vægt for tilkobling

IEC 60320-2-4:2005

EN 60320-2-4:2006/A1:2009

IEC 60320-2-4:2005/A1:2009

Anmärkning 3

1.11.2012

Cenelec

EN 60332-1-1:2004

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för en ensam isolerad ledare eller kabel – Del 1-1: Provningsutrustning

IEC 60332-1-1:2004

EN 50265-1:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2007)

Cenelec

EN 60332-1-2:2004

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 1-2: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för en ensam isolerad ledare eller kabel – Provning med 1 kW låga med gas-luftblandning

IEC 60332-1-2:2004

EN 50265-2-1:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2007)

Cenelec

EN 60332-1-3:2004

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 1-3: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för en ensam isolerad ledare eller kabel – Bedömning av brinnande droppar och partiklar

IEC 60332-1-3:2004

Cenelec

EN 60332-2-1:2004

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 2-1: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för en ensam isolerad ledare eller kabel med liten diameter – Provningsutrustning

IEC 60332-2-1:2004

EN 50265-1:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2007)

Cenelec

EN 60332-2-2:2004

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 2-2: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för en ensam isolerad ledare eller kabel med liten diameter – Provning med diffus låga

IEC 60332-2-2:2004

EN 50265-2-2:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2007)

Cenelec

EN 60332-3-10:2009

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 3-10: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Provningsutrustning

IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008

EN 50266-1:2001

Anmärkning 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-21:2009

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 3-21: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Kategori A F/R

IEC 60332-3-21:2000 (Ändrad)

EN 50266-2-1:2001

Anmärkning 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-22:2009

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 3-22: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Kategori A

IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008

EN 50266-2-2:2001

Anmärkning 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-23:2009

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 3-23: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Kategori B

IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008

EN 50266-2-3:2001

Anmärkning 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-24:2009

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 3-24: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Kategori C

IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008

EN 50266-2-4:2001

Anmärkning 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-25:2009

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 3-25: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Kategori D

IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008

EN 50266-2-5:2001

Anmärkning 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60335-1:1994

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60335-1:1991 (Ändrad)

EN 60335-1:1988

+ A2:1988

+ A5:1989

+ A6:1989

+ A51:1991

+ A52:1992

+ A53:1992

+ A54:1992

+ A55:1993

+ A56:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2007)

EN 60335-1:1994/A11:1995

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2010)

EN 60335-1:1994/A12:1996

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.1999)

EN 60335-1:1994/A1:1996

IEC 60335-1:1991/A1:1994 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.1999)

EN 60335-1:1994/A13:1998

Anmärkning 3

Datum passerat

(01/12/2000)

EN 60335-1:1994/A14:1998

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2001)

EN 60335-1:1994/A15:2000

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2001)

EN 60335-1:1994/A2:2000

IEC 60335-1:1991/A2:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2007)

EN 60335-1:1994/A16:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2007)

EN 60335-1:1994/AC:1994

EN 60335-1:1994/AC:1995

EN 60335-1:1994/AC:2009

Cenelec

EN 60335-1:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60335-1:2001 (Ändrad)

EN 60335-1:1994

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2007)

EN 60335-1:2002/A11:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2006)

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2007)

EN 60335-1:2002/A12:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2007)

EN 60335-1:2002/A2:2006

IEC 60335-1:2001/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2009)

EN 60335-1:2002/A13:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2009)

EN 60335-1:2002/A14:2010

Anmärkning 3

1.5.2013

EN 60335-1:2002/AC:2009

EN 60335-1:2002/AC:2010

Cenelec

EN 60335-2-2:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål-Säkerhet – Del 2–2: Särskilda fordringar på dammsugare och vattensugare

IEC 60335-2-2:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-2:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2006)

EN 60335-2-2:2003/A1:2004

IEC 60335-2-2:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2007)

EN 60335-2-2:2003/A2:2006

IEC 60335-2-2:2002/A2:2006 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2009)

EN 60335-2-2:2003/A11:2010

Anmärkning 3

14.4.2013

Cenelec

EN 60335-2-2:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–2: Särskilda fordringar på dammsugare och vattensugare

IEC 60335-2-2:2009

EN 60335-2-2:2003

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-3:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–3: Särskilda fordringar på strykjärn

IEC 60335-2-3:2002

EN 60335-2-3:1995

+ A1:1999

+ A2:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2005)

EN 60335-2-3:2002/A1:2005

IEC 60335-2-3:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2008)

EN 60335-2-3:2002/A2:2008

IEC 60335-2-3:2002/A2:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

EN 60335-2-3:2002/A11:2010

Anmärkning 3

14.4.2013

Cenelec

EN 60335-2-4:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på centrifuger

IEC 60335-2-4:2002

EN 60335-2-4:1995

+ A1:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2007)

EN 60335-2-4:2002/A1:2004

IEC 60335-2-4:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2007)

EN 60335-2-4:2002/A2:2006

IEC 60335-2-4:2002/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2009)

EN 60335-2-4:2002/AC:2006

Cenelec

EN 60335-2-4:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–4: Särskilda fordringar på centrifuger

IEC 60335-2-4:2008 (Ändrad)

EN 60335-2-4:2002

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.11.2014

Cenelec

EN 60335-2-5:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–5: Särskilda fordringar på diskmaskiner

IEC 60335-2-5:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-5:1995

+ A1:1999

+ A2:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2006)

EN 60335-2-5:2003/A1:2005

IEC 60335-2-5:2002/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2008)

EN 60335-2-5:2003/A2:2008

IEC 60335-2-5:2002/A2:2008

Anmärkning 3

1.8.2013

EN 60335-2-5:2003/A11:2009

Anmärkning 3

1.11.2011

Cenelec

EN 60335-2-6:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål-Säkerhet – De l2–6: Särskilda fordringar på elspisar, kokhällar, ugnar och liknande bruksföremål förhus hållsbruk

IEC 60335-2-6:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-6:1999

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2006)

EN 60335-2-6:2003/A1:2005

IEC 60335-2-6:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2007)

EN 60335-2-6:2003/A2:2008

IEC 60335-2-6:2002/A2:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

EN 60335-2-6:2003/A11:2010

Anmärkning 3

14.4.2013

EN 60335-2-6:2003/AC:2007

Cenelec

EN 60335-2-7:2003

Elektriska hushållsapparater och liknandebruksföremål-Säkerhet – Del 2–7: Särskilda fordringar på tvättmaskiner

IEC 60335-2-7:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-7:2001

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2007)

EN 60335-2-7:2003/A1:2004

IEC 60335-2-7:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2007)

EN 60335-2-7:2003/A2:2006

IEC 60335-2-7:2002/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2009)

EN 60335-2-7:2003/A11:2010

Anmärkning 3

14.4.2013

EN 60335-2-7:2003/AC:2003

Cenelec

EN 60335-2-7:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–7: Särskilda fordringar på tvättmaskiner

IEC 60335-2-7:2008 (Ändrad)

EN 60335-2-7:2003

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.11.2014

Cenelec

EN 60335-2-8:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål-Säkerhet – Del 2–8: Särskilda fordringar på rakapparater,hårklippningsmaskiner och liknande bruksföremål

IEC 60335-2-8:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-8:1995

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2006)

EN 60335-2-8:2003/A1:2005

IEC 60335-2-8:2002/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2008)

EN 60335-2-8:2003/A2:2008

IEC 60335-2-8:2002/A2:2008

Anmärkning 3

1.8.2013

Cenelec

EN 60335-2-9:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–9: Särskilda fordringar på brödrostar, grillar, halsterapparater och liknande bruksföremål

IEC 60335-2-9:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-9:1995

+ A1:1998

+ A2:2000

+ A11:2000

+ A12:2002

+ A13:2002

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2006)

EN 60335-2-9:2003/A1:2004

IEC 60335-2-9:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2007)

EN 60335-2-9:2003/A2:2006

IEC 60335-2-9:2002/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2009)

EN 60335-2-9:2003/A12:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2010)

EN 60335-2-9:2003 täcker säkerhetskraven i direktivet 2006/95/EG endast om Kommissionens yttrande 2000/C 104/07 samtidigt beaktas.

Cenelec

EN 60335-2-10:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på maskiner för golvbehandling och våtrengöring

IEC 60335-2-10:2002

EN 60335-2-10:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2006)

EN 60335-2-10:2003/A1:2008

IEC 60335-2-10:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-11:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål-Säkerhet – Del 2–11: Särskilda fordringar på torktumlare

IEC 60335-2-11:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-11:2001

+ A1:2001

+ A11:2002

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2007)

EN 60335-2-11:2003/A1:2004

IEC 60335-2-11:2002/A1:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2007)

EN 60335-2-11:2003/A2:2006

IEC 60335-2-11:2002/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.5.2009)

EN 60335-2-11:2003/A11:2008

Anmärkning 3

1.7.2011

EN 60335-2-11:2003/AC:2003

Cenelec

EN 60335-2-11:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–11: Särskilda fordringar på torktumlare

IEC 60335-2-11:2008 (Ändrad)

EN 60335-2-11:2003

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.4.2015

Cenelec

EN 60335-2-12:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–12: Särskilda fordringar på värmehällar och liknande bruksföremål

IEC 60335-2-12:2002

EN 60335-2-12:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

IEC 60335-2-12:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-13:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på stekpannor, flottyrkokare och liknande bruksföremål

IEC 60335-2-13:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-13:1995

+ A2:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2006)

EN 60335-2-13:2003/A1:2004

IEC 60335-2-13:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2007)

EN 60335-2-13:2003/A2:2008

IEC 60335-2-13:2002/A2:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2011)

Cenelec

EN 60335-2-13:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–13: Särskilda fordringar på stekpannor, flottyrkokare och liknande bruksföremål

IEC 60335-2-13:2009

EN 60335-2-13:2003

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-14:2006

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på elektriska köksmaskiner

IEC 60335-2-14:2006 (Ändrad)

EN 60335-2-14:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2009)

EN 60335-2-14:2006/A1:2008

IEC 60335-2-14:2006/A1:2008

Anmärkning 3

1.8.2013

EN 60335-2-14:2006/AC:2007

Cenelec

EN 60335-2-15:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–15: Särskilda fordringar på bruksföremål för uppvärmning av vätskor

IEC 60335-2-15:2002

EN 60335-2-15:1996

+ A1:1999

+ A2:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2007)

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

IEC 60335-2-15:2002/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2008)

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

IEC 60335-2-15:2002/A2:2008

Anmärkning 3

1.8.2013

EN 60335-2-15:2002/AC:2006

Cenelec

EN 60335-2-16:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på avfallskvarnar

IEC 60335-2-16:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-16:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2006)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

IEC 60335-2-16:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-17:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–17: Särskilda fordringar på elektriskt värmda filtar, värmedynor och liknande böjliga värmeapparater för hembruk

IEC 60335-2-17:2002

EN 60335-2-17:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.11.2005)

EN 60335-2-17:2002/A1:2006

IEC 60335-2-17:2002/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2009)

EN 60335-2-17:2002/A2:2009

IEC 60335-2-17:2002/A2:2008 (Ändrad)

Anmärkning 3

1.9.2013

Cenelec

EN 60335-2-21:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksfõremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på ackumulerande vattenvärmare

IEC 60335-2-21:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-21:1999

+ A1:2000

+ A11:2002

+ A12:2002

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2006)

EN 60335-2-21:2003/A1:2005

IEC 60335-2-21:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2007)

EN 60335-2-21:2003/A2:2008

IEC 60335-2-21:2002/A2:2008

Anmärkning 3

1.10.2013

EN 60335-2-21:2003/AC:2010

EN 60335-2-21:2003/AC:2007

Cenelec

EN 60335-2-23:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–23: Särskilda fordringar på apparater för hudvård och hårvård

IEC 60335-2-23:2003

EN 60335-2-23:1996

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-23:2003/A1:2008

IEC 60335-2-23:2003/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

EN 60335-2-23:2003/A11:2010

Anmärkning 3

14.4.2013

Cenelec

EN 60335-2-24:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–24: Särskilda fordringar på kylar och frysar för livsmedel samt på glassmaskiner och ismaskiner

IEC 60335-2-24:2002

EN 60335-2-24:2000

+ A11:2004

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2007)

EN 60335-2-24:2003/A11:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2007)

EN 60335-2-24:2003/A1:2005

IEC 60335-2-24:2002/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2008)

EN 60335-2-24:2003/A2:2007

IEC 60335-2-24:2002/A2:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2010)

EN 60335-2-24:2003/A12:2009

Anmärkning 3

1.11.2012

EN 60335-2-24:2003/AC:2010

Cenelec

EN 60335-2-24:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–24: Särskilda fordringar på kylar och frysar för livsmedel samt på glassmaskiner och ismaskiner

IEC 60335-2-24:2010

EN 60335-2-24:2003

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.3.2015

Cenelec

EN 60335-2-25:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på mikrovågsugnar

IEC 60335-2-25:2002

EN 60335-2-25:1996

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2005)

EN 60335-2-25:2002/A1:2005

IEC 60335-2-25:2002/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2008)

EN 60335-2-25:2002/A2:2006

IEC 60335-2-25:2002/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2009)

EN 60335-2-25:2002/A11:2010

Anmärkning 3

1.10.2013

Cenelec

EN 60335-2-26:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–26: Särskilda fordringar på ur

IEC 60335-2-26:2002

EN 60335-2-26:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-26:2003/A1:2008

IEC 60335-2-26:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-27:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–27: Särskilda fordringar på bruksföremål för hudbehandling med ultraviolett och infraröd bestrålning för hemmabruk och liknande användning

IEC 60335-2-27:2002

EN 60335-2-27:1997

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-27:2003/A1:2008

IEC 60335-2-27:2002/A1:2004 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2009)

EN 60335-2-27:2003/A2:2008

IEC 60335-2-27:2002/A2:2007 (Ändrad)

Anmärkning 3

1.10.2011

EN 60335-2-27:1997 och EN 60335-2-27:2003 täcker säkerhetskraven i direktiv 2006/95/EG endast om kommissionens yttrande 2004/C 275/03 samtidigt beaktas.

Cenelec

EN 60335-2-27:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–27: Särskilda fordringar på bruksföremål för exponering av huden med ultraviolett och infraröd bestrålning

IEC 60335-2-27:2002 (Ändrad) + A1:2004 (Ändrad) + A2:2007 (Ändrad)

EN 60335-2-27:2003

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.10.2011

EN 60335-2-27:2010/AC:2010

Cenelec

EN 60335-2-28:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på symaskiner

IEC 60335-2-28:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-28:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2006)

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

IEC 60335-2-28:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-29:2004

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–29: Särskilda fordringar på batteriladdare

IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

EN 60335-2-29:1996

+ A11:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.6.2007)

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

IEC 60335-2-29:2002/A2:2009

Anmärkning 3

1.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-30:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på rumsuppvärmningsapparater

IEC 60335-2-30:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-30:1997

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2006)

EN 60335-2-30:2003/A1:2004

IEC 60335-2-30:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2007)

EN 60335-2-30:2003/A2:2007

IEC 60335-2-30:2002/A2:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.5.2010)

Cenelec

EN 60335-2-30:2009

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–30: Särskilda fordringar på rumsuppvärmningsapparater

IEC 60335-2-30:2009

EN 60335-2-30:2003

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.12.2014

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

Cenelec

EN 60335-2-31:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. – Sikkerhed – Del 2–31: Særlige bestemmelser for emhætter og andre udsugningsapparater for madlavning

IEC 60335-2-31:2002

EN 60335-2-31:1997

+ A1:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-31:2003/A1:2006

IEC 60335-2-31:2002/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.5.2009)

EN 60335-2-31:2003/A2:2009

IEC 60335-2-31:2002/A2:2008

Anmärkning 3

1.3.2014

EN 60335-2-31:2003/AC:2005

Cenelec

EN 60335-2-32:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på massageapparater

IEC 60335-2-32:2002

EN 60335-2-32:1995

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2006)

EN 60335-2-32:2003/A1:2008

IEC 60335-2-32:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.7.2013

Cenelec

EN 60335-2-34:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–34: Särskilda fordringar på motorkompressorer

IEC 60335-2-34:2002

EN 60335-2-34:2000

+ A11:2004

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2005)

EN 60335-2-34:2002/A11:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2006)

EN 60335-2-34:2002/A1:2005

IEC 60335-2-34:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2008)

EN 60335-2-34:2002/A2:2009

IEC 60335-2-34:2002/A2:2008

Anmärkning 3

1.12.2011

Cenelec

EN 60335-2-35:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–35: Särskilda fordringar på vattenvärmare av genomströmningstyp

IEC 60335-2-35:2002

EN 60335-2-35:1998

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.11.2005)

EN 60335-2-35:2002/A1:2007

IEC 60335-2-35:2002/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2009)

EN 60335-2-35:2002/AC:2005

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–36: Särskilda fordringar på spisar, ugnar och spisplattor för storkök

IEC 60335-2-36:2002

EN 60335-2-36:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2005)

EN 60335-2-36:2002/A1:2004

IEC 60335-2-36:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2007)

EN 60335-2-36:2002/A2:2008

IEC 60335-2-36:2002/A2:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2011)

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–37: Särskilda fordringar på flottyrkokare för storkök

IEC 60335-2-37:2002

EN 60335-2-37:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2005)

EN 60335-2-37:2002/A1:2008

IEC 60335-2-37:2002/A1:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2011)

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

Cenelec

EN 60335-2-38:2003

Elektriska hushållasapparater och liknande bruksfõremål – Säkerhet – Del 2–38: Särskilda fordringar på kontaktgrillar förstorkök

IEC 60335-2-38:2002

EN 60335-2-38:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2006)

EN 60335-2-38:2003/A1:2008

IEC 60335-2-38:2002/A1:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2011)

EN 60335-2-38:2003/AC:2007

Cenelec

EN 60335-2-39:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksfõremal – Säkerhet – Del 2–39: Särskilda fordringar på stekbord för storkök

IEC 60335-2-39:2002

EN 60335-2-39:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2006)

EN 60335-2-39:2003/A1:2004

IEC 60335-2-39:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2007)

EN 60335-2-39:2003/A2:2008

IEC 60335-2-39:2002/A2:2008

Anmärkning 3

1.7.2011

EN 60335-2-39:2003/AC:2007

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda och luftavfuktare

IEC 60335-2-40:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-40:1997

+ A1:2000

+ A11:2004

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2007)

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2007)

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2007)

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2008)

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Ändrad)

Anmärkning 3

1.3.2012

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

Cenelec

EN 60335-2-41:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–41: Särskilda fordringar på pumpar

IEC 60335-2-41:2002

EN 60335-2-41:1996

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-41:2003/A1:2004

IEC 60335-2-41:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2007)

EN 60335-2-41:2003/A2:2010

IEC 60335-2-41:2002/A2:2009

Anmärkning 3

1.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksfõremål – Säkerhet – Del 2–42: Särskilda fordringar på varmluftsugnar för storkök

IEC 60335-2-42:2002

EN 60335-2-42:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2006)

EN 60335-2-42:2003/A1:2008

IEC 60335-2-42:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.7.2011

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

Cenelec

EN 60335-2-43:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–43: Särskilda fordringar på elektriska kläd- och handdukstorkare

IEC 60335-2-43:2002

EN 60335-2-43:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-43:2003/A1:2006

IEC 60335-2-43:2002/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2008)

EN 60335-2-43:2003/A2:2008

IEC 60335-2-43:2002/A2:2008

Anmärkning 3

1.8.2013

Cenelec

EN 60335-2-44:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–44: Särskilda fordringar på strykmaskiner och manglar

IEC 60335-2-44:2002

EN 60335-2-44:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.11.2005)

EN 60335-2-44:2002/A1:2008

IEC 60335-2-44:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-45:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–45: Särskilda fordringar på elektriska värmeverktyg och liknande bruksföremål

IEC 60335-2-45:2002

EN 60335-2-45:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2005)

EN 60335-2-45:2002/A1:2008

IEC 60335-2-45:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del2–47: Särskilda fordringar på kokgrytor för storkök

IEC 60335-2-47:2002

EN 60335-2-47:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2006)

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

IEC 60335-2-47:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.6.2011

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–48: Särskilda fordringar på grillar och brödrostar för storkök

IEC 60335-2-48:2002

EN 60335-2-48:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2006)

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

IEC 60335-2-48:2002/A1:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2011)

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. – Sikkerhed – Del 2–49: Særlige bestemmelser for elektriske varmeskabe for fødevarer og service, til brug i storkøkkener

IEC 60335-2-49:2002

EN 60335-2-49:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2006)

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

IEC 60335-2-49:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.7.2011

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

Cenelec

EN 60335-2-50:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–50: Särskilda fordringar på elektriskt uppvärmda vattenbad för storkök

IEC 60335-2-50:2002

EN 60335-2-50:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2006)

EN 60335-2-50:2003/A1:2008

IEC 60335-2-50:2002/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2011)

EN 60335-2-50:2003/AC:2007

Cenelec

EN 60335-2-51:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–51: Särskilda fordringar på stationära cirkulationspumpar med max 300 W ineffekt

IEC 60335-2-51:2002

EN 60335-2-51:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-51:2003/A1:2008

IEC 60335-2-51:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-52:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–52: Särskilda fordringar på tandvårdsapparater

IEC 60335-2-52:2002

EN 60335-2-52:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

IEC 60335-2-52:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

Anmärkning 3

14.4.2013

Cenelec

EN 60335-2-53:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–53: Särskilda fordringar på elektriska bastuaggregat

IEC 60335-2-53:2002

EN 60335-2-53:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-53:2003/A1:2007

IEC 60335-2-53:2002/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2010)

Cenelec

EN 60335-2-54:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på ytrengöringsapparater innehållande vätskor

IEC 60335-2-54:2002

EN 60335-2-54:1997

+ A1:1999

+ A11:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-54:2003/A1:2004

IEC 60335-2-54:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2007)

EN 60335-2-54:2003/A11:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2008)

EN 60335-2-54:2003/A2:2007

IEC 60335-2-54:2002/A2:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2010)

Cenelec

EN 60335-2-54:2008

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–54: Särskilda fordringar på apparater för hushållsbruk för rengöring av ytor med hjälp av vätska eller ånga

IEC 60335-2-54:2008

EN 60335-2-54:2003

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.10.2013

Cenelec

EN 60335-2-55:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–55: Särskilda fordringar på utrustning för användning i akvarier och trädgårdsdammar

IEC 60335-2-55:2002

EN 60335-2-55:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

IEC 60335-2-55:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-56:2003

Elektriska hushållsapparater och liknandebruksföremål-Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på projektorer och liknande bruksföremål

IEC 60335-2-56:2002

EN 60335-2-56:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2006)

EN 60335-2-56:2003/A1:2008

IEC 60335-2-56:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-59:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–59: Särskilda fordringar på insektsbekämpare

IEC 60335-2-59:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-59:1997

+ A1:2001

+ A11:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

IEC 60335-2-59:2002/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2009)

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

IEC 60335-2-59:2002/A2:2009

Anmärkning 3

1.10.2014

Cenelec

EN 60335-2-60:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–60: Särskilda fordringar på bubbelbad och liknande utrustning

IEC 60335-2-60:2002

EN 60335-2-60:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-60:2003/A1:2005

IEC 60335-2-60:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2008)

EN 60335-2-60:2003/A2:2008

IEC 60335-2-60:2002/A2:2008

Anmärkning 3

1.8.2013

EN 60335-2-60:2003/A12:2010

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2010)

EN 60335-2-60:2003/A11:2010

Anmärkning 3

1.11.2012

Cenelec

EN 60335-2-61:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–61: Särskilda fordringar på ackumulerande rumsuppvärmningsapparater

IEC 60335-2-61:2002

EN 60335-2-61:1996

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

IEC 60335-2-61:2002/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.5.2008)

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

IEC 60335-2-61:2002/A2:2008

Anmärkning 3

1.8.2013

Cenelec

EN 60335-2-62:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–62: Särskilda fordringar på sköljbaljor för storkök

IEC 60335-2-62:2002

EN 60335-2-62:1997

+ A1:1999

+ A2:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2006)

EN 60335-2-62:2003/A1:2008

IEC 60335-2-62:2002/A1:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2011)

EN 60335-2-62:2003/AC:2007

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–65: Särskilda fordringar på luftreningsapparater

IEC 60335-2-65:2002

EN 60335-2-65:1995

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-65:2003/A1:2008

IEC 60335-2-65:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-66:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på värmeelement för vattenmadrasser

IEC 60335-2-66:2002

EN 60335-2-66:1995

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2006)

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

IEC 60335-2-66:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-71:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–71: Särskilda fordringar på elektriska värmeapparater för djuruppfödning

IEC 60335-2-71:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-71:1995

+ A1:1998

+ A2:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.6.2006)

EN 60335-2-71:2003/A1:2007

IEC 60335-2-71:2002/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2010)

Cenelec

EN 60335-2-73:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–73: Särskilda fordringar på stationära doppvärmare

IEC 60335-2-73:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-73:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-73:2003/A1:2006

IEC 60335-2-73:2002/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2009)

EN 60335-2-73:2003/A2:2009

IEC 60335-2-73:2002/A2:2009

Anmärkning 3

1.10.2014

Cenelec

EN 60335-2-74:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på flyttbara doppvärmare

IEC 60335-2-74:2002

EN 60335-2-74:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2006)

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

IEC 60335-2-74:2002/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2009)

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

IEC 60335-2-74:2002/A2:2009

Anmärkning 3

1.10.2014

Cenelec

EN 60335-2-75:2004

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–75: Särskilda fordringar på kommersiella varu- och dryckesautomater

IEC 60335-2-75:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-63:1993

+ EN 60335-2-75:2002

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2007)

EN 60335-2-75:2004/A1:2005

IEC 60335-2-75:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2007)

EN 60335-2-75:2004/A11:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2006)

EN 60335-2-75:2004/A2:2008

IEC 60335-2-75:2002/A2:2008

Anmärkning 3

1.8.2011

EN 60335-2-75:2004/A12:2010

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60335-2-78:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–78: Särskilda fordringar på grillar för utomhusbruk

IEC 60335-2-78:2002

EN 60335-2-78:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

IEC 60335-2-78:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-80:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på fläktar

IEC 60335-2-80:2002

EN 60335-2-80:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2006)

EN 60335-2-80:2003/A1:2004

IEC 60335-2-80:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2007)

EN 60335-2-80:2003/A2:2009

IEC 60335-2-80:2002/A2:2008

Anmärkning 3

1.3.2014

Cenelec

EN 60335-2-81:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på fotvärmare och värmemattor

IEC 60335-2-81:2002

EN 60335-2-81:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2006)

EN 60335-2-81:2003/A1:2007

IEC 60335-2-81:2002/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2010)

Cenelec

EN 60335-2-82:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–82: Särskilda fordringar på servicemaskiner och underhållningsmaskiner

IEC 60335-2-82:2002

EN 60335-2-82:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

IEC 60335-2-82:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-83:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–83: Särskilda fordringar på eluppvärmda dagvattenbrunnar för takavvattning

IEC 60335-2-83:2001

EN 60335-2-83:2002/A1:2008

IEC 60335-2-83:2001/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-84:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–84: Särskilda fordringar på elektriska toaletter

IEC 60335-2-84:2002

EN 60335-2-84:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

IEC 60335-2-84:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-85:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–85: Särskilda fordringar på ångbehandlingsapparater för textilier

IEC 60335-2-85:2002

EN 60335-2-85:1998

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

IEC 60335-2-85:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-86:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–86: Särskilda fordringar på elektriska fiskeapparater

IEC 60335-2-86:2002 (Ändrad)

EN 60335-2-86:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2007)

EN 60335-2-86:2003/A1:2005

IEC 60335-2-86:2002/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.5.2008)

Cenelec

EN 60335-2-87:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–87: Särskilda fordringar på elektriska djurbedövningsutrustningar

IEC 60335-2-87:2002

EN 60335-2-87:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2005)

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

IEC 60335-2-87:2002/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2010)

Cenelec

EN 60335-2-88:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–88: Särskilda fordringar på luftfuktare avsedda att användas i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem

IEC 60335-2-88:2002

EN 60335-2-88:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2005)

Cenelec

EN 60335-2-90:2006

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–90: Särskilda fordringar på mikrovågsugnar för storkök

IEC 60335-2-90:2006

EN 60335-2-90:2002

+ A1:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2009)

EN 60335-2-90:2006/A1:2010

IEC 60335-2-90:2006/A1:2010

Anmärkning 3

1.9.2013

Cenelec

EN 60335-2-96:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–96: Särskilda fordringar på värmefolier för rumsuppvärmning

IEC 60335-2-96:2002

EN 60335-2-96:2002/A1:2004

IEC 60335-2-96:2002/A1:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2006)

EN 60335-2-96:2002/A2:2009

IEC 60335-2-96:2002/A2:2008

Anmärkning 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60335-2-97:2006

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–97: Särskilda fordringar för drivanordningar till rulljalusier, markiser, persienner och liknande utrustning

IEC 60335-2-97:2002 (Ändrad) + A1:2004 (Ändrad)

EN 60335-2-97:2000

+ A11:2006

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2009)

EN 60335-2-97:2006/A11:2008

Anmärkning 3

1.10.2011

EN 60335-2-97:2006/A2:2010

IEC 60335-2-97:2002/A2:2008 (Ändrad)

Anmärkning 3

1.11.2012

Cenelec

EN 60335-2-98:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–98: Särskilda fordringar på luftfuktare

IEC 60335-2-98:2002

EN 60335-2-98:1997

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2006)

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

IEC 60335-2-98:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2007)

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

IEC 60335-2-98:2002/A2:2008

Anmärkning 3

1.8.2013

Cenelec

EN 60335-2-101:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–101: Särskilda fordringar på förångare

IEC 60335-2-101:2002

EN 60335-2-101:2002/A1:2008

IEC 60335-2-101:2002/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 60335-2-102:2006

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–102: Särskilda fordringar på elektriska apparater som eldas med fasta, flytande eller gasformiga bränslen

IEC 60335-2-102:2004 (Ändrad)

EN 50165:1997

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2009)

EN 60335-2-102:2006/A1:2010

IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 (Ändrad)

Anmärkning 3

1.11.2014

Cenelec

EN 60335-2-105:2005

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 105: Särskilda fordringar på duschkabiner med flera funktioner

IEC 60335-2-105:2004

EN 60335-2-105:2005/A1:2008

IEC 60335-2-105:2004/A1:2008

Anmärkning 3

1.5.2013

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60335-2-106:2007

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 106: Särskilda fordringar på värmemattor och enheter för golvvärme

IEC 60335-2-106:2007

Cenelec

EN 60335-2-108:2008

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–108: Särskilda fordringar på elektrolysatorer

IEC 60335-2-108:2008 (Ändrad)

Cenelec

EN 60335-2-109:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–109: Särskilda fordringar på apparater för vattenbehandling med UV-strålning

IEC 60335-2-109:2010

Cenelec

EN 60360:1998

Belysningsmateriel – Temperaturstegring hos lampsockel – Provningsmetod

IEC 60360:1998

EN 60360:1989

+ A1:1994

+ A2:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2001)

Cenelec

EN 60399:2004

Belysningsmateriel – Yttergänga på lamphållare med skärmring

IEC 60399:2004

EN 60399:1993

+ A1:1997

+ A2:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2007)

EN 60399:2004/A1:2008

IEC 60399:2004/A1:2008

Anmärkning 3

1.8.2011

Cenelec

EN 60400:2000

Lysrörshållare och tändarhållare – Säkerhet – Allmänna fordringar och provning

IEC 60400:1999 (Ändrad)

EN 60400:1996

+ A1:1997

+ A2:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.1.2007)

EN 60400:2000/A1:2002

IEC 60400:1999/A1:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.1.2007)

EN 60400:2000/A2:2004

IEC 60400:1999/A2:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2007)

Cenelec

EN 60400:2008

Lysrörshållare och tändarhållare – Säkerhet – Allmänna fordringar och provning

IEC 60400:2008

EN 60400:2000

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.8.2011

Cenelec

EN 60423:2007

Elinstallationsrör – Elinstallationsrör och tillbehör – Yttermått och gängor

IEC 60423:2007

Cenelec

EN 60432-1:2000

Glödlampor – Säkerhet – Del 1: Glödlampor för hushållsbruk och liknande användning

IEC 60432-1:1999 (Ändrad)

EN 60432-1:1994

+ A1:1997

+ A2:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.1.2003)

EN 60432-1:2000/A1:2005

IEC 60432-1:1999/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2008)

Cenelec

EN 60432-2:2000

Glödlampor – Säkerhet – Del 2: Halogenglödlampor för hushållsbruk och liknande användning

IEC 60432-2:1999 (Ändrad)

EN 60432-2:1994

+ A1:1996

+ A2:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.1.2003)

EN 60432-2:2000/A1:2005

IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2008)

Cenelec

EN 60432-3:2003

Glödlampor – Säkerhet – Del 3: Halogenglödlampor

IEC 60432-3:2002

EN 60432-3:2003/A1:2005

IEC 60432-3:2002/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2008)

EN 60432-3:2003/A2:2008

IEC 60432-3:2002/A2:2008

Anmärkning 3

1.5.2011

Cenelec

EN 60439-1:1999

Kopplingsutrustningar för högst 1 000 V växelspänning eller 500 V likspänning – Del 1: Fordringar på typkontrollerade och delvis typkontrollerade utrustningar

IEC 60439-1:1999

EN 60439-1:1994

+ A1:1995

+ A2:1997

+ A11:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2002)

EN 60439-1:1999/A1:2004

IEC 60439-1:1999/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2007)

Cenelec

EN 60439-2:2000

Kopplingsutrustningar för högst 1 000 V växelspänning eller 1 500 V likspänning – Del 2: Särskilda fordringar på kanalskenefördelningar

IEC 60439-2:2000

EN 60439-2:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2003)

EN 60439-2:2000/A1:2005

IEC 60439-2:2000/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2008)

Cenelec

EN 60439-3:1991

Kopplingsutrustningar för högst 1 000 V växelspänning eller 1 500 V likspänning – Del 3: Bostadscentraler – Särskilda fordringar för kopplingsutrustningar lågspänning, avsedda att installeras i lokaler där icke fackkunniga eller icke särskilt instruerade personer har tillträde för betjäning

IEC 60439-3:1990 (Ändrad)

EN 60439-3:1991/A1:1994

IEC 60439-3:1990/A1:1993

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.1994)

EN 60439-3:1991/A2:2001

IEC 60439-3:1990/A2:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.5.2004)

EN 60439-3:1991/AC:2005

EN 60439-3:1991/AC:2009

EN 60439-3:1991/AC:1994

Cenelec

EN 60439-4:2004

Kopplingsutrustningar för högst 1 000 V växelspänning eller 1 500 V likspänning – Del 4: Särskilda fordringar på kopplingsutrustningar för byggarbetsplatser (byggplatscentraler)

IEC 60439-4:2004

EN 60439-4:1991

+ A1:1995

+ A2:1999

+ A11:2004

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2007)

Cenelec

EN 60439-5:2006

Kopplingsutrustningar för högst 1 000 V växelspänning eller 1 500 V likspänning – Del 5: Särskilda fordringar på kabelskåp och lågspänningsfördelningar i nätstationer

IEC 60439-5:2006

EN 50300:2004

+ EN 60439-5:1996

+ A1:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2009)

Cenelec

EN 60446:2007

Gränssnitt människa–maskin (MMI) – Grundläggande regler för märkning av ledare med färger och alfanumeriska tecken

IEC 60446:2007

EN 60446:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.6.2010)

Cenelec

EN 60477:1997

Elektriska mätinstrument – Laboratoriemotstånd för likström

IEC 60477:1974

EN 60477:1997/A1:1997

IEC 60477:1974/A1:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.1998)

Cenelec

EN 60477-2:1997

Elektriska mätinstrument – Laboratoriemotstånd för växelström

IEC 60477-2:1979

EN 60477-2:1997/A1:1997

IEC 60477-2:1979/A1:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.1998)

Cenelec

EN 60519-1:2003

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60519-1:2003

EN 60519-1:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2006)

Cenelec

EN 60519-2:2006

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på motståndsugnar för direkt eller indirekt uppvärmning

IEC 60519-2:2006

EN 60519-2:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2009)

Cenelec

EN 60519-3:2005

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 3: Tilläggsfordringar för installationer med induktionsvärmning och resistiv värmning samt för induktionssmältanläggningar

IEC 60519-3:2005

EN 60519-3:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2008)

Cenelec

EN 60519-4:2006

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 4: Särskilda fordringar på ljusbågsugnar

IEC 60519-4:2006

EN 60519-4:1997

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2009)

Cenelec

EN 60519-6:2002

Industriella elvärmeanläggningar – Särskilda fordringar på mikrovågsanläggningar för uppvärmning

IEC 60519-6:2002

Cenelec

EN 60519-7:2008

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 7: Särskilda fordringar på installationer med elektronkanoner

IEC 60519-7:2008

Cenelec

EN 60519-8:2005

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 8: Särskilda fordringar på omsmältningsugnar med ledande slagg

IEC 60519-8:2005

Cenelec

EN 60519-9:2005

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 9: Tilläggsfordringar för högfrekvensinstallationer

IEC 60519-9:2005

EN 60519-9:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2008)

Cenelec

EN 60519-10:2005

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 10: Särskilda fordringar på installationer med värmefolier och värmekablar

IEC 60519-10:2005

Cenelec

EN 60519-21:1998

Industriella elvärmeanläggningar – Del 2: Särskilda fordringar på motståndsugnar för smältning av glas

IEC 60519-21:1998

Cenelec

EN 60519-21:2009

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 21: Särskilda fordringar på motståndsugnar för smältning av glas

IEC 60519-21:2008

EN 60519-21:1998

Anmärkning 2.1

1.12.2011

Cenelec

EN 60523:1993

Elektriska mätinstrument – Likströmskompensatorer

IEC 60523:1975 + A1:1979

EN 60523:1993/A2:1997

IEC 60523:1975/A2:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.1998)

Cenelec

EN 60524:1993

Elektriska mätinstrument – Resistiva spänningsdelare för likström

IEC 60524:1975 + A1:1981

EN 60524:1993/A2:1997

IEC 60524:1975/A2:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.1998)

Cenelec

EN 60529:1991

Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)

IEC 60529:1989

EN 60529:1991/A1:2000

IEC 60529:1989/A1:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.1.2003)

EN 60529:1991/AC:1993

Cenelec

EN 60564:1993

Elektriska mätinstrument – Likströmsbryggor för mätning av resistans

IEC 60564:1977 + A1:1981

EN 60564:1993/A2:1997

IEC 60564:1977/A2:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.1998)

Cenelec

EN 60570:2003

Elektriska kontaktskenesystem för ljusarmatur

IEC 60570:2003 (Ändrad)

EN 60570:1996

+ A1:1998

+ A2:2000

+ EN 60570-2-1:1994

+ A1:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2010)

Cenelec

EN 60598-1:2004

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning

IEC 60598-1:2003 (Ändrad)

EN 60598-1:2000

+ A11:2000

+ A12:2002

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2007)

EN 60598-1:2004/A1:2006

IEC 60598-1:2003/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.1.2010)

EN 60598-1:2004/AC:2007

Cenelec

EN 60598-1:2008

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning

IEC 60598-1:2008 (Ändrad)

EN 60598-1:2004

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

12.4.2012

EN 60598-1:2008/A11:2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2009)

Cenelec

EN 60598-2-1:1989

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på fast armatur för allmän användning

IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987

Cenelec

EN 60598-2-2:1996

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på infälld armatur

IEC 60598-2-2:1996

EN 60598-2-2:1989

+ A2:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.1997)

EN 60598-2-2:1996/A1:1997

IEC 60598-2-2:1996/A1:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.1997)

Cenelec

EN 60598-2-3:2003

Ljusarmatur-Säkerhet – Del 2–3: Särskilda fordringar på väg-och gatubelysning

IEC 60598-2-3:2002

EN 60598-2-3:1994

+ A1:1997

+ A2:2001

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2010)

EN 60598-2-3:2003/AC:2005

Cenelec

EN 60598-2-4:1997

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på flyttbar armatur för allmän användning

IEC 60598-2-4:1997

EN 60598-2-4:1989

+ A3:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.1998)

Cenelec

EN 60598-2-5:1998

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på strålkastare

IEC 60598-2-5:1998

EN 60598-2-5:1989

+ A2:1994

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2005)

EN 60598-2-5:1998/AC:1998

Cenelec

EN 60598-2-6:1994

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på glödlampsarmatur med inbyggd transformator

IEC 60598-2-6:1994

EN 60598-2-6:1989

+ A2:1991

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.1995)

EN 60598-2-6:1994/A1:1997

IEC 60598-2-6:1994/A1:1996

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.1997)

Cenelec

EN 60598-2-7:1989

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på trädgårdsbelysningar

IEC 60598-2-7:1982 (Ändrad) + A1:1987 (Ändrad)

EN 60598-2-7:1989/A2:1996

IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.1997)

EN 60598-2-7:1989/A13:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.1997)

Cenelec

EN 60598-2-8:1997

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2–8: Särskilda fordringar på handlampor

IEC 60598-2-8:1996 (Ändrad)

EN 60598-2-8:1989

+ A2:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.1998)

EN 60598-2-8:1997/A1:2000

IEC 60598-2-8:1996/A1:2000

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.5.2003)

EN 60598-2-8:1997/A2:2008

IEC 60598-2-8:1996/A2:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2011)

Cenelec

EN 60598-2-9:1989

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på armatur för fotografering och filmning (för icke professionellt bruk)

IEC 60598-2-9:1987

EN 60598-2-9:1989/A1:1994

IEC 60598-2-9:1987/A1:1993

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.1995)

Cenelec

EN 60598-2-10:2003

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2–10: Särskilda fordringar på flyttbar armatur för barn

IEC 60598-2-10:2003

EN 60598-2-10:2003/AC:2005

Cenelec

EN 60598-2-11:2005

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2–11: Särskilda fordringar på akvariebelysning

IEC 60598-2-11:2005

EN 60598-2-11:2005/AC:2005

Cenelec

EN 60598-2-12:2006

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2–12: Särskilda fordringar på ljuspluggar och liknande uttagsnattlampor

IEC 60598-2-12:2006

EN 60598-2-12:2006/AC:2006

Cenelec

EN 60598-2-13:2006

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2–13: Särskilda fordringar på armatur för infällning i mark, golv och liknade

IEC 60598-2-13:2006

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

Cenelec

EN 60598-2-14:2009

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2–14: Särskilda fordringar på ljusarmaturer för kallkatodrör (neonrör) och liknande

IEC 60598-2-14:2009

Cenelec

EN 60598-2-17:1989

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på armatur för scenbelysning och för TV-, film- och fotografiska studiorr (utomhus och inomhus)

IEC 60598-2-17:1984 + A1:1987

EN 60598-2-17:1989/A2:1991

IEC 60598-2-17:1984/A2:1990

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.1992)

Cenelec

EN 60598-2-19:1989

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på lysrörsarmatur för sambyggnad med ventilationssystem

IEC 60598-2-19:1981 (Ändrad) + A1:1987 (Ändrad)

EN 60598-2-19:1989/A2:1998

IEC 60598-2-19:1981/A2:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.1998)

EN 60598-2-19:1989/AC:2005

Cenelec

EN 60598-2-20:1997

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2–20: Särskilda fordringar på ljuskedjor

IEC 60598-2-20:1996 (Ändrad)

EN 60598-2-20:1991

+ A11:1992

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.1998)

EN 60598-2-20:1997/A1:1998

IEC 60598-2-20:1996/A1:1998 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2005)

EN 60598-2-20:1997/A2:2004

IEC 60598-2-20:1996/A2:2002 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60598-2-20:2010

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2–20: Särskilda fordringar på ljuskedjor

IEC 60598-2-20:2010 (Ändrad)

EN 60598-2-20:1997

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.4.2013

EN 60598-2-20:2010/AC:2010

Cenelec

EN 60598-2-22:1998

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på armatur för nödbelysning

IEC 60598-2-22:1997 (Ändrad)

EN 60598-2-22:1990

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2008)

EN 60598-2-22:1998/A1:2003

IEC 60598-2-22:1997/A1:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2009)

EN 60598-2-22:1998/A2:2008

IEC 60598-2-22:1997/A2:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2011)

EN 60598-2-22:1998/AC:2005

EN 60598-2-22:1998/AC:2007

EN 60598-2-22:1998/AC:1999

Cenelec

EN 60598-2-23:1996

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2–23: Särskilda fordringar på klenspänningsmatade belysningssystem för glödlampor

IEC 60598-2-23:1996

EN 60598-2-23:1996/A1:2000

IEC 60598-2-23:1996/A1:2000

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2007)

EN 60598-2-23:1996/AC:1997

Cenelec

EN 60598-2-24:1998

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på armatur med begränsad yttemperatur

IEC 60598-2-24:1997 (Ändrad)

Cenelec

EN 60598-2-25:1994

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på armatur för användning i sjukhus och vårdinrättningar

IEC 60598-2-25:1994

EN 60598-2-25:1994/A1:2004

IEC 60598-2-25:1994/A1:2004

Anmärkning 3

1.11.2011

Cenelec

EN 60618:1997

Elektriska mätinstrument – Induktiva spänningsdelare

IEC 60618:1978 + A1:1981

EN 60618:1997/A2:1997

IEC 60618:1978/A2:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.1998)

Cenelec

EN 60645-1:2001

Elektroakustik – Audiometrar – Del 1: Tonaudiometrar

IEC 60645-1:2001

EN 60645-1:1994

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2004)

Cenelec

EN 60645-3:2007

Elektroakustik – Audiometrar – Del 3: Korta signaler för användning vid audiometri

IEC 60645-3:2007

EN 60645-3:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.6.2010)

Cenelec

EN 60645-4:1995

Akustik – Audiometrar – Del 4: Utrustning för högfrekvensaudiometri

IEC 60645-4:1994

Cenelec

EN 60645-6:2010

Elektroakustik – Audiometrar – Del 6: Utrustning för mätning av otoakustiska emissioner

IEC 60645-6:2009

Cenelec

EN 60645-7:2010

Elektroakustik – Audiometrar – Del 7: Utrustning för mätning av auditiva hjärnstamssvar

IEC 60645-7:2009

Cenelec

EN 60662:1993

Belysningsmateriel – Natriumlampor av högtryckstyp

IEC 60662:1980 (Ändrad) + A1:1986 (Ändrad) + A2:1987 (Ändrad) + A3:1990 (Ändrad)

EN 60662:1993/A4:1994

IEC 60662:1980/A4:1992

Anmärkning 3

Datum passerat

(15.3.1995)

EN 60662:1993/A6:1994

IEC 60662:1980/A6:1994

Anmärkning 3

Datum passerat

(15.7.1995)

EN 60662:1993/A5:1994

IEC 60662:1980/A5:1993

Anmärkning 3

Datum passerat

(15.7.1995)

EN 60662:1993/A7:1995

IEC 60662:1980/A7:1995

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.1996)

EN 60662:1993/A9:1997

IEC 60662:1980/A9:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.1998)

EN 60662:1993/A10:1997

IEC 60662:1980/A10:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.1998)

Cenelec

EN 60664-1:2007

Isolationsnivå för elektriska anläggningsdelar och utrustningar i lågspänningssystem – Del 1: Principer, fordringar och provning

IEC 60664-1:2007

EN 60664-1:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2010)

Cenelec

EN 60664-3:2003

Isolationsnivå för elektriska anläggningsdelar och utrustningar i lågspän ningssystem – Del 3: Användning av täckskikt för att erhålla erforderlig iso lationsgrad på kretskort

IEC 60664-3:2003

HD 625.3 S1:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2006)

EN 60664-3:2003/A1:2010

IEC 60664-3:2003/A1:2010

Anmärkning 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60664-4:2006

Isolationsnivå för elektriska anläggningsdelar och utrustningar i lågspänningssystem – Del 4: Överväganden beträffande påfrestningar till följd av högfrekventa spänningar

IEC 60664-4:2005

EN 60664-4:2006/AC:2006

Cenelec

EN 60664-5:2007

Isolationsnivå för elektriska anläggningsdelar och utrustningar i lågspänningssystem – Del 5: Detaljerad metod för bestämning av luftavstånd och krypavstånd som är högst 2 mm

IEC 60664-5:2007

EN 60664-5:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2010)

Cenelec

EN 60669-1:1999

Strömställare för fasta installationer – (installationsströmställare) i hushåll och liknande – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60669-1:1998 (Ändrad)

EN 60669-1:1995

+ A2:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2009)

EN 60669-1:1999/A1:2002

IEC 60669-1:1998/A1:1999 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2009)

EN 60669-1:1999/A2:2008

IEC 60669-1:1998/A2:2006 (Ändrad)

Anmärkning 3

1.10.2013

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande – Del 2–1: Särskilda fordringar på elektroniska strömställare

IEC 60669-2-1:2002 (Ändrad)

EN 60669-2-1:2000

+ A2:2001

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2009)

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Ändrad)

Anmärkning 3

1.4.2012

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

Anmärkning 3

1.6.2013

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

Cenelec

EN 60669-2-2:2006

Strömställare för fasta installationer i hushåll och liknande – Del 2–2: Särskilda fordringar på fjärrstyrda, elektromekaniska installationsströmställare (RCS)

IEC 60669-2-2:2006

EN 60669-2-2:1997

+ A1:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2009)

Cenelec

EN 60669-2-3:2006

Strömställare för fasta installationer i hushåll och liknande – Del 2–3: Särskilda fordringar på tidsfördröjda installationsströmställare (TDS)

IEC 60669-2-3:2006

EN 60669-2-3:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2009)

Cenelec

EN 60669-2-4:2005

Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande – Del 2–4: Särskilda fordringar på installationsströmställare med frånskiljningsegenskaper

IEC 60669-2-4:2004 (Ändrad)

Cenelec

EN 60670-1:2005

Dosor och kapslingar för elmateriel i fasta installationer i hushåll och liknande – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60670-1:2002 (Ändrad)

EN 60670-1:2005/AC:2010

EN 60670-1:2005/AC:2007

Cenelec

EN 60670-21:2007

Dosor och kapslingar för elmateriel i fasta installationer i hushåll och liknande – Del 21: Särskilda fordringar på dosor med upphängningsanordning (armaturdosor)

IEC 60670-21:2004 (Ändrad)

Cenelec

EN 60670-22:2006

Dosor och kapslingar för elmateriel i fasta installationer i hushåll och liknande – Del 22: Särskilda fordringar på installationsdosor

IEC 60670-22:2003 (Ändrad)

Cenelec

EN 60670-23:2008

Dosor och kapslingar för elmateriel i fasta installationer i hushåll och liknande – Del 23: Särskilda fordringar på dosor för installation i golv

IEC 60670-23:2006 (Ändrad)

Cenelec

EN 60691:2003

Termosäkringar – Fordringar och provningsmetoder

IEC 60691:2002

EN 60691:1995

+ A2:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2005)

EN 60691:2003/A1:2007

IEC 60691:2002/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2009)

EN 60691:2003/A2:2010

IEC 60691:2002/A2:2010

Anmärkning 3

1.3.2013

Cenelec

EN 60695-1-1:2000

Provning av brandegenskaper – Del 1: Vägledning för utarbetande av krav och provningsspecifikationer avseende brandfara hos produkter – Allmänna riktlinjer

IEC 60695-1-1:1999

EN 60695-1-1:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.1.2003)

Cenelec

EN 60695-2-10:2001

Provning av brandegenskaper – Del 2–10: Provning med glödtråd – Anordning för provning med glödtråd jämte allmänna provningsmetoder

IEC 60695-2-10:2000

EN 60695-2-1/0:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.11.2003)

Cenelec

EN 60695-2-11:2001

Provning av brandegenskaper – Del 2–11: Provning med glödtråd – Provning av färdiga produkter

IEC 60695-2-11:2000

EN 60695-2-1/1:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.11.2003)

Cenelec

EN 60695-2-12:2001

Provning av brandegenskaper – Del 2–12: Provningsmetoder – Provning av brännbarhet med glödtråd – Material

IEC 60695-2-12:2000

EN 60695-2-1/2:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.11.2003)

Cenelec

EN 60695-2-13:2001

Provning av brandegenskaper – Del 2–13: Provningsmetoder – Provning av med glödtråd – material

IEC 60695-2-13:2000

EN 60695-2-1/3:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.11.2003)

Cenelec

EN 60695-10-2:2003

Provning av brandegenskaper – Del 10–2: Onormal värme – Kultrycksprovning

IEC 60695-10-2:2003

Cenelec

EN 60695-10-3:2002

Provning av brandegenskaper – Del 10–3: Onormal värme – Deformation till föld av utjämning av spänningar

IEC 60695-10-3:2002

Cenelec

EN 60695-11-2:2003

Provning av brandegenskaper – Del 11–2: Provningslågor – 1 kW nominell förblandad låga – provningsapparater och arrangemang för bestämning av överensstämmelse samt riktlinjer

IEC 60695-11-2:2003

EN 60695-2-4/1:1993

+ A1:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2006)

Cenelec

EN 60695-11-5:2005

Provning av brandegenskaper – Del 11–5: Provningslågor – Provning med spetslåga – Provningsapparater och arrangemang för bestämning av överensstämmelse samt riktlinjer

IEC 60695-11-5:2004

EN 60695-2-2:1994

+ A1:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2008)

Cenelec

EN 60695-11-10:1999

Provning av brandegenskaper – Del 11–10: Provlågor – Provning med 50 W horisontell och vertikal låga

IEC 60695-11-10:1999

EN 60695-11-10:1999/A1:2003

IEC 60695-11-10:1999/A1:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2006)

Cenelec

EN 60695-11-20:1999

Provning av brandegenskaper – Del 11–20: Provlågor – Provning med 500 W låga

IEC 60695-11-20:1999

EN 60695-11-20:1999/A1:2003

IEC 60695-11-20:1999/A1:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2006)

Cenelec

EN 60702-1:2002

Mineralisolerade kablar och tillhörande avslutningar med märkspänning ej överstigande 750 V – Del 1: Kablar

IEC 60702-1:2002

HD 586.1 S1:1994

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2005)

Cenelec

EN 60702-2:2002

Mineralisolerade kablar och tillhörande avslutningar med märkspänning ej överstigande 750 V – Del 2: Avslutningar

IEC 60702-2:2002

HD 586.2 S1:1994

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2005)

Cenelec

EN 60715:2001

Elkopplare för högst 1 kV – Fästskenor

IEC 60715:1981 + A1:1995

Cenelec

EN 60719:1993

Installationskablar – Beräkning av minimi- och maximivärden för ytterdiametern för kablar med runda kopparledare och med märkspänning ej överstigande 450/750 V

IEC 60719:1992

Cenelec

EN 60728-11:2005

Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster – Del 1: Säkerhetsfordringar

IEC 60728-11:2005 (Ändrad)

EN 50083-1:1993

+ A2:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2008)

Cenelec

EN 60728-11:2010

Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster – Del 11: Säkerhetsfordringar

IEC 60728-11:2010

EN 60728-11:2005

Anmärkning 2.1

1.10.2013

Cenelec

EN 60730-1:1991

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60730-1:1986 (Ändrad)

EN 60730-1:1991/A1:1991

IEC 60730-1:1986/A1:1990

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.1995)

EN 60730-1:1991/A11:1991

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.1995)

EN 60730-1:1991/A12:1993

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.1995)

EN 60730-1:1991/A14:1995

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.1995)

EN 60730-1:1991/AC:1993

Cenelec

EN 60730-1:1995

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60730-1:1993 (Ändrad)

EN 60730-1:1991

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.1995)

EN 60730-1:1995/A11:1996

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.1.1998)

EN 60730-1:1995/A12:1996

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.1996)

EN 60730-1:1995/A1:1997

IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.1996)

EN 60730-1:1995/A2:1998

IEC 60730-1:1993/A2:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.1996)

EN 60730-1:1995/A14:1998

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.1996)

EN 60730-1:1995/A15:1998

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.1996)

EN 60730-1:1995/A16:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2000)

EN 60730-1:1995/A17:2000

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2002)

EN 60730-1:1995/A18:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2010)

EN 60730-1:1995/AC:1997

EN 60730-1:1995/AC:2007

Cenelec

EN 60730-1:2000

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60730-1:1999 (Ändrad)

EN 60730-1:1995

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.1995)

EN 60730-1:2000/A12:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2010)

EN 60730-1:2000/A1:2004

IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2010)

EN 60730-1:2000/A13:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2007)

EN 60730-1:2000/A14:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2010)

EN 60730-1:2000/A15:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2010)

EN 60730-1:2000/A2:2008

IEC 60730-1:1999/A2:2007 (Ändrad)

Anmärkning 3

1.6.2011

EN 60730-1:2000/AC:2007

Cenelec

EN 60730-2-2:2002

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2–2: Särskilda fordringar på termiska motorskydd

IEC 60730-2-2:2001 (Ändrad)

EN 60730-2-2:1991

+ A1:1997

+ A2:1997

+ A11:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2009)

EN 60730-2-2:2002/A11:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2009)

EN 60730-2-2:2002/A1:2006

IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2009)

Cenelec

EN 60730-2-3:2007

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2–3: Särskilda fordringar på termiska skydd för förkopplingsdon för lysrör

IEC 60730-2-3:2006 (Ändrad)

EN 60730-2-3:1992

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A11:2005

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2010)

Cenelec

EN 60730-2-4:2007

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2–4: Särskilda fordringar på termiska motorskydd för motorkompressorer

IEC 60730-2-4:2006 (Ändrad)

EN 60730-2-4:1993

+ A1:1998

+ A2:2002

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2010)

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2–5: Särskilda fordringar på styrsystem för brännare

IEC 60730-2-5:2000 (Ändrad)

EN 60730-2-5:1995

+ A1:1996

+ A2:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2008)

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2008)

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2008)

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Ändrad)

Anmärkning 3

1.3.2013

Cenelec

EN 60730-2-6:1995

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på automatiska tryckkännande reglerdon, inklusive mekaniska fordringar

IEC 60730-2-6:1991 (Ändrad)

EN 60730-2-6:1995/A1:1997

IEC 60730-2-6:1991/A1:1994 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(15.12.2003)

EN 60730-2-6:1995/A2:1998

IEC 60730-2-6:1991/A2:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.1.2004)

EN 60730-2-6:1995/AC:1997

EN 60730-2-6:1995/AC:2001

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på automatiska tryckkännande reglerdon, inklusive mekaniska fordringar

IEC 60730-2-6:2007 (Ändrad)

EN 60730-2-6:1995

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.7.2011

Cenelec

EN 60730-2-7:1991

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på tidströmställare och kopplingsur

IEC 60730-2-7:1990 (Ändrad)

EN 60730-2-7:1991/A12:1993

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.1.2004)

EN 60730-2-7:1991/A11:1994

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.1.2004)

EN 60730-2-7:1991/A1:1997

IEC 60730-2-7:1990/A1:1994 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.1.2004)

EN 60730-2-7:1991/A13:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2006)

EN 60730-2-7:1991/A14:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2010)

EN 60730-2-7:1991/AC:1997

EN 60730-2-7:1991/AC:2001

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2–7: Särskilda fordringar på tidströmställare och kopplingsur

IEC 60730-2-7:2008 (Ändrad)

EN 60730-2-7:1991

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.10.2013

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på elstyrda vattenventiler, inklusive mekaniska fordringar

IEC 60730-2-8:2000 (Ändrad)

EN 60730-2-8:1995

+ A1:1997

+ A2:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2008)

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2008)

Cenelec

EN 60730-2-9:2002

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2–9: Särskilda fordringar på temperaturkännande reglerdon

IEC 60730-2-9:2000 (Ändrad)

EN 60730-2-9:1995

+ A1:1996

+ A2:1997

+ A11:1997

+ A12:2001

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2008)

EN 60730-2-9:2002/A1:2003

IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2008)

EN 60730-2-9:2002/A11:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2008)

EN 60730-2-9:2002/A12:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2007)

EN 60730-2-9:2002/A2:2005

IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2007)

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på temperaturkännande reglerdon

IEC 60730-2-9:2008 (Ändrad)

EN 60730-2-9:2002

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.11.2013

Cenelec

EN 60730-2-10:2007

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2–10: Särskilda fordringar på motorstartreläer

IEC 60730-2-10:2006

EN 60730-2-10:1995

+ A1:1996

+ A2:2002

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2010)

Cenelec

EN 60730-2-11:2008

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på energiregulatorer

IEC 60730-2-11:2006

EN 60730-2-11:1993

+ A1:1997

+ A2:1998

+ A11:2005

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2010)

Cenelec

EN 60730-2-12:2006

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2–12: Särskilda fordringar på elmanövrerade dörrlås

IEC 60730-2-12:2005 (Ändrad)

EN 60730-2-12:1993

+ A1:1997

+ A11:2005

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2008)

EN 60730-2-12:2006/A11:2008

Anmärkning 3

1.4.2011

Cenelec

EN 60730-2-13:2008

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på fuktkännande reglerdon

IEC 60730-2-13:2006 (Ändrad)

EN 60730-2-13:1998

+ A1:1998

+ A2:2002

+ A11:2005

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2010)

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på styrdon

IEC 60730-2-14:1995 (Ändrad)

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2008)

EN 60730-2-14:1997/A11:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2008)

EN 60730-2-14:1997/A2:2008

IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (Ändrad)

Anmärkning 3

1.8.2011

Cenelec

EN 60730-2-15:1995

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2–15: Särskilda fordringar på vattennivågivare av flottör- eller elektrodtyp för användning i värmepannor och liknande

IEC 60730-2-15:1994

EN 60730-2-15:1995/A1:1998

IEC 60730-2-15:1994/A1:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.1.2004)

EN 60730-2-15:1995/A11:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2009)

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2–15: Särskilda fordringar på styr- och reglerdon för luftflöde, vattenflöde och vattennivå

IEC 60730-2-15:2008 (Ändrad)

EN 60730-2-15:1995

och dess tillägg

+ EN 60730-2-16:1997

och dess tillägg

+ EN 60730-2-18:1999

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.3.2013

Cenelec

EN 60730-2-16:1997

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på vattennivåreglerdon av flottörtyp för hushållsbruk och liknande användning

IEC 60730-2-16:1995 (Ändrad)

EN 60730-2-16:1997/A1:1998

IEC 60730-2-16:1995/A1:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2004)

EN 60730-2-16:1997/A2:2001

IEC 60730-2-16:1995/A2:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2008)

EN 60730-2-16:1997/A11:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2008)

Cenelec

EN 60730-2-18:1999

Automatiska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2–18: Särskilda fordringar på automatiska flödesgivare för vatten och luft, inklusive mekaniska fordringar

IEC 60730-2-18:1997 (Ändrad)

EN 60730-2-18:1999/A11:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2009)

Cenelec

EN 60730-2-19:2002

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2–19: Särskilda fordringar på elstyrda ventiler för flytande bränsle, inklusive mekaniska fordringar

IEC 60730-2-19:1997 (Ändrad) + A1:2000 (Ändrad)

EN 60730-2-19:2002/A11:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2008)

EN 60730-2-19:2002/A2:2008

IEC 60730-2-19:1997/A2:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2011)

Cenelec

EN 60799:1998

Sladdställ – Icke demonterbara apparatsladdställ

IEC 60799:1998

EN 60799:1987

+ A1:1994

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2001)

Cenelec

EN 60811-1-1:1995

Kablar – Allmänna provningsmetoder för material i isolering och mantlar – Del 1–1: Allmänt tillämpliga metoder – Mätning av väggtjocklekar och ytterdimensioner – Bestämning av mekaniska egenskaper

IEC 60811-1-1:1993

HD 505.1.1 S3:1991

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.1996)

EN 60811-1-1:1995/A1:2001

IEC 60811-1-1:1993/A1:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.5.2004)

Cenelec

EN 60811-1-2:1995

Kablar – Allmänna provningsmetoder för material i isolering och mantlar – Del 1–2: Allmänt tillämpliga metoder – Termisk åldring

IEC 60811-1-2:1985 + A1:1989

HD 505.1.2 S2:1991

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.1996)

EN 60811-1-2:1995/A2:2000

IEC 60811-1-2:1985/A2:2000

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2003)

Cenelec

EN 60811-1-3:1995

Kablar – Allmänna provningsmetoder för material i isolering och mantlar – Del 1: Allmänt tillämpliga metoder – Sektion 3: Bestämning av densitet – Bestämning av vattenabsorption – Krympprovning

IEC 60811-1-3:1993

HD 505.1.3 S2:1991

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.1996)

EN 60811-1-3:1995/A1:2001

IEC 60811-1-3:1993/A1:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2004)

Cenelec

EN 60811-1-4:1995

Kablar – Allmänna provningsmetoder för material i isolering och mantlar – Del 1: Allmänt tillämpliga metoder – Sektion 4: Provning vid låg temperatur

IEC 60811-1-4:1985 + A1:1993

HD 505.1.4 S1:1988

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.1996)

EN 60811-1-4:1995/A2:2001

IEC 60811-1-4:1985/A2:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2004)

Cenelec

EN 60811-2-1:1998

Kablar – Allmänna provningsmetoder för material i isolering och mantlar – Del 2–1: Speciella metoder för elastomeriska material – Provning av beständighet mot ozon, provning av tvärbindningsgrad och provning av beständighet mot olja

IEC 60811-2-1:1998

EN 60811-2-1:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2000)

EN 60811-2-1:1998/A1:2001

IEC 60811-2-1:1998/A1:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2004)

Cenelec

EN 60811-3-1:1995

Kablar – Allmänna provningsmetoder för material i isolering och mantlar – Del 3: Speciella metoder för PVC-kompounder – Sektion 1: Värmetryckprovning – Provning av beständighet mot sprickbildning

IEC 60811-3-1:1985

HD 505.3.1 S1:1988

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2000)

EN 60811-3-1:1995/A1:1996

IEC 60811-3-1:1985/A1:1994

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.1997)

EN 60811-3-1:1995/A2:2001

IEC 60811-3-1:1985/A2:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2004)

Cenelec

EN 60811-3-2:1995

Kablar – Allmänna provningsmetoder för material i isolering och mantlar – Del 3: Speciella metoder för PVC-kompounder – Sektion 2: Mätning av viktförlust – Provning av termisk stabilitet

IEC 60811-3-2:1985 + A1:1993

HD 505.3.2 S1:1988

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.1996)

EN 60811-3-2:1995/A2:2004

IEC 60811-3-2:1985/A2:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2007)

Cenelec

EN 60811-4-1:2004

Kablar – Allmänna provningsmetoder för material i isolering och mantlar – Del 4–1: Speciella metoder för polyeten och polypropylen – Provning av beständighet mot spänningssprickor – Mätning av smältindex – Bestämning av sothalt och/eller mineralfyllnadsinnehåll i polyeten genom direkt förbränning – Mätning av sotinnehåll genom termogravimetrisk analys (TGA) – Bedömning av sotfördelningen i polyeten med hjälp av mikroskop

IEC 60811-4-1:2004

EN 60811-4-1:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2007)

Cenelec

EN 60811-4-2:2004

Kablar – Allmänna provningsmetoder för material i isolering och mantlar – Del 4–2: Speciella metoder för polyeten och polypropylen – Brottöjning efter konditionering vid förhöjd temperatur – Lindningsprov efter konditionering vid förhöjd temperatur – Lindningsprov efter åldring i luft – Mätning av viktökning – Prov av långtidsstabilitet – Mätmetod för kopparkatalyserad oxidativ nedbrytning

IEC 60811-4-2:2004

EN 60811-4-2:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2007)

Cenelec

EN 60811-5-1:1999

Kablar – Allmänna provningsmetoder för material i isolering och mantlar – Del 5: Mätmetoder för fyllmedel – Sektion 1: Droppunkt – Separation av olja – Köldhärdighet – Sprödhetspunkt – Syretal – Korrosivitet – Dielektricitetskonstant vid 23 C och 100 C

IEC 60811-5-1:1990 (Ändrad)

HD 505.5.1 S1:1992

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2001)

EN 60811-5-1:1999/A1:2004

IEC 60811-5-1:1990/A1:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2007)

Cenelec

EN 60825-1:1994

Laser – Säkerhet – Del 1: Klassificering av utrustning, fordringar och användarinstruktioner

IEC 60825-1:1993

EN 60825-1:1994/AC:1995

Cenelec

EN 60825-1:2007

Laser – Säkerhet – Del 1: Klassificering av utrustning samt fordringar

IEC 60825-1:2007

EN 60825-1:1994

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2010)

Cenelec

EN 60825-2:2004

Laser – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på kommunikationssystem med optokablar

IEC 60825-2:2004

EN 60825-2:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2007)

EN 60825-2:2004/A1:2007

IEC 60825-2:2004/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2010)

EN 60825-2:2004/A2:2010

IEC 60825-2:2004/A2:2010

Anmärkning 3

1.10.2013

Cenelec

EN 60825-4:2006

Laser – Säkerhet – Del 4: Skyddsskärmar för laser

IEC 60825-4:2006

EN 60825-4:1997

+ A1:2002

+ A2:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2009)

EN 60825-4:2006/A1:2008

IEC 60825-4:2006/A1:2008

Anmärkning 3

1.9.2011

Cenelec

EN 60825-12:2004

Laser – Säkerhet – Del 12: Särskilda fordringar på system för icke ledningsbunden optisk signalöverföring

IEC 60825-12:2004

Cenelec

EN 60831-1:1996

Kraftkondensatorer – Shuntkondensatorer av självläkande typ för högst 1 000 V – Del 1: Allmänt-Funktion, provning och märkning–Säkerhetsfordringar–A nvisningar för installation och användning

IEC 60831-1:1996

EN 60831-1:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.1997)

EN 60831-1:1996/A1:2003

IEC 60831-1:1996/A1:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60831-2:1996

Kraftkondensatorer – Shuntkondensatorer av självläkande typ för högst 1 000 V – Del 2: Åldrings- självläknings- och destruktionsprovning

IEC 60831-2:1995

EN 60831-2:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.1996)

Cenelec

EN 60838-1:2004

Speciella lamphållare – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning

IEC 60838-1:2004

EN 60838-1:1998

+ A1:1999

+ A2:2002

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2007)

EN 60838-1:2004/A1:2008

IEC 60838-1:2004/A1:2008

Anmärkning 3

1.8.2011

Cenelec

EN 60838-2-1:1996

Speciella lamphållare – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på lamphållare S14

IEC 60838-2-1:1994

EN 60838-2-1:1996/A1:1998

IEC 60838-2-1:1994/A1:1998

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2005)

EN 60838-2-1:1996/A2:2004

IEC 60838-2-1:1994/A2:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2007)

Cenelec

EN 60838-2-2:2006

Speciella lamphållare – Säkerhet – Del 2–2: Särskilda fordringar på anslutningsdon för lysdiodmoduler

IEC 60838-2-2:2006

Cenelec

EN 60898-1:2003

Installationsdvärgbrytare – Dvärgbrytare för överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande – Del 1: Dvärgbrytare för växelström

IEC 60898-1:2002 (Ändrad)

EN 60898:1991

+ A1:1991

+ A11:1994

+ A12:1995

+ A13:1995

+ A14:1995

+ A15:1995

+ A16:1996

+ A17:1998

+ A18:1998

+ A19:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2008)

EN 60898-1:2003/A1:2004

IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2008)

EN 60898-1:2003/A11:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.5.2010)

EN 60898-1:2003/AC:2004

Cenelec

EN 60898-2:2006

Installationsdvärgbrytare – Dvärgbrytare för överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande – Del 2: Dvärgbrytare för växelström och likström

IEC 60898-2:2000 (Ändrad) + A1:2003 (Ändrad)

EN 60898-2:2001

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.6.2010)

Cenelec

EN 60931-1:1996

Kraftkondensatorer – Shuntkondensatorer av icke självläkande typ för högst 1 000 V – Del 1: Allmänt-Funktion,provning och märkning–Säkerhetsfordringar–Anvisningar för installation och användning

IEC 60931-1:1996

EN 60931-1:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.1997)

EN 60931-1:1996/A1:2003

IEC 60931-1:1996/A1:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60931-2:1996

Kraftkondensatorer – Shuntkondensatorer av icke självläkande typ för högst 1 000 V – Del 2: Åldrings- självläknings- och destruktionsprovning

IEC 60931-2:1995

EN 60931-2:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.1996)

Cenelec

EN 60931-3:1996

Kraftkondensatorer – Shuntkondensatorer av icke självläkande typ för högst 1 kV – Del 3: Inre säkringar

IEC 60931-3:1996

Cenelec

EN 60934:2001

Överlastskydd för bruksföremål och liknande

IEC 60934:2000

EN 60934:1994

+ A1:1994

+ A2:1997

+ A11:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.11.2003)

EN 60934:2001/A1:2007

IEC 60934:2000/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2010)

Cenelec

EN 60947-1:2007

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60947-1:2007

EN 60947-1:2004

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2010)

Cenelec

EN 60947-2:2006

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 2: Effektbrytare

IEC 60947-2:2006

EN 60947-2:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2009)

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

Anmärkning 3

1.7.2012

Cenelec

EN 60947-3:1999

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 3: Lastbrytare, frånskiljare, lastfrånskiljare (i enheter) med och utan säkringar

IEC 60947-3:1999

EN 60947-3:1992

+ A1:1995

+ A2:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.1.2002)

EN 60947-3:1999/A1:2001

IEC 60947-3:1999/A1:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2004)

EN 60947-3:1999/A2:2005

IEC 60947-3:1999/A2:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2008)

Cenelec

EN 60947-3:2009

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 3: Lastbrytare, frånskiljare, lastfrånskiljare (i enheter) med och utan säkringar

IEC 60947-3:2008

EN 60947-3:1999

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.5.2012

Cenelec

EN 60947-4-1:2001

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 4–1: Kontaktorer och startkopplare – Elektromekaniska kontaktorer och startkopplare

IEC 60947-4-1:2000

EN 60947-4-1:1992

+ A1:1995

+ A2:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2003)

EN 60947-4-1:2001/A1:2002

IEC 60947-4-1:2000/A1:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2005)

EN 60947-4-1:2001/A2:2005

IEC 60947-4-1:2000/A2:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2008)

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 4–1: Kontaktorer och startkopplare – Elektromekaniska kontaktorer och startkopplare

IEC 60947-4-1:2009

EN 60947-4-1:2001

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.4.2013

Cenelec

EN 60947-4-2:2000

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 4: Kontaktorer och startkopplare – Halvledarbaserade startkopplare för växelströmsmotorer

IEC 60947-4-2:1999

HD 419.2 S1:1987

+ EN 60947-4-2:1996

+ A1:1997

+ A2:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2002)

EN 60947-4-2:2000/A1:2002

IEC 60947-4-2:1999/A1:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2005)

EN 60947-4-2:2000/A2:2006

IEC 60947-4-2:1999/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2009)

Cenelec

EN 60947-4-3:2000

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 4: Kontaktorer och startkopplare – Halvledarbaserade startkopplare för annat än motordrifter

IEC 60947-4-3:1999

HD 419.2 S1:1987

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2002)

EN 60947-4-3:2000/A1:2006

IEC 60947-4-3:1999/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2009)

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 5–1: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Elektromekaniska manöverkretsapparater

IEC 60947-5-1:2003

EN 60947-5-1:1997

+ A1:1999

+ A2:2000

+ A12:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2007)

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

Anmärkning 3

1.5.2012

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 5–2: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Beröringsfria lägesomkopplare

IEC 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2:1998

+ A1:1999

+ A2:2004

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Manöverkretsapparater och kopplingselement – Del 5–3: Fordringar för beröringsfria anordningar med definierat uppträdande vid fel (PDF)

IEC 60947-5-3:1999

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2008)

Cenelec

EN 60947-5-4:2003

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 5–4: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Verifiering av svagströmskontakters egenskaper

IEC 60947-5-4:2002

EN 60947-5-4:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2006)

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Kopplingsapparater för högst 1 000 V Del 5–5: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Elektriska nödstoppsanordningar med mekanisk låsning

IEC 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2008)

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 5–7: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Beröringsfria lägesomkopplare med analog utgång

IEC 60947-5-7:2003

EN 50319:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2006)

Cenelec

EN 60947-5-8:2006

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 5–8: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Acceptdon av trelägestyp

IEC 60947-5-8:2006

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 5–9: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Flödesvakter

IEC 60947-5-9:2006

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 6–1: Flerfunktionsapparater – Nätomkopplare

IEC 60947-6-1:2005

EN 60947-6-1:1991

+ A1:1994

+ A2:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2008)

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 6–2: Flerfunktionsapparater – Brytarkontaktor – Effektbrytande kontaktor med överströmsskydd

IEC 60947-6-2:2002

EN 60947-6-2:1993

+ A1:1997

+ A2:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2005)

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2010)

Cenelec

EN 60947-7-1:2002

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 7–1: Övrig hithörande materiel – Kopplingsplintar för kopparledare

IEC 60947-7-1:2002

EN 60947-7-1:1991

+ A1:1999

+ A11:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2005)

Cenelec

EN 60947-7-1:2009

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 7–1: Övrig hithörande materiel – Kopplingsplintar för kopparledare

IEC 60947-7-1:2009

EN 60947-7-1:2002

Anmärkning 2.1

1.6.2012

Cenelec

EN 60947-7-2:2002

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 7–2: Övrig hithörande materiel – Skyddsledarklämmor för kopparledare

IEC 60947-7-2:2002

EN 60947-7-2:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2005)

Cenelec

EN 60947-7-2:2009

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 7–2: Övrig hithörande materiel – Skyddsledarklämmor för kopparledare

IEC 60947-7-2:2009

EN 60947-7-2:2002

Anmärkning 2.1

1.6.2012

Cenelec

EN 60947-7-3:2002

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 7-3: Övrig hithörande materiel – Säkerhetsfordringar på plintar med säkring

IEC 60947-7-3:2002

Cenelec

EN 60947-7-3:2009

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 7–3: Övrig hithörande materiel – Säkerhetsfordringar på plintar med säkring

IEC 60947-7-3:2009

EN 60947-7-3:2002

Anmärkning 2.1

1.9.2012

Cenelec

EN 60947-8:2003

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Del 8: Styrenheter för inbyggt övertemperaturskydd för roterande elektriska maskiners

IEC 60947-8:2003

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60950-1:2006

Utrustning för informationsbehandling – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60950-1:2005 (Ändrad)

EN 60950-1:2001

+ A11:2004

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2010)

EN 60950-1:2006/A11:2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2010)

EN 60950-1:2006/A1:2010

IEC 60950-1:2005/A1:2009 (Ändrad)

Anmärkning 3

1.3.2013

Cenelec

EN 60950-21:2003

Utrustning för informationsbehandling–Säkerhet – Del 21: Fjärrmatning

IEC 60950-21:2002

Cenelec

EN 60950-22:2006

Utrustning för informationsbehandling – Säkerhet – Del 22: Utrustning för installation utomhus

IEC 60950-22:2005 (Ändrad)

EN 60950-22:2006/AC:2008

Cenelec

EN 60950-23:2006

Utrustning för informationsbehandling – Säkerhet – Del 23: Anläggningar för lagring av mycket stora datamängder

IEC 60950-23:2005

EN 60950-23:2006/AC:2008

Cenelec

EN 60968:1990

Belysningsmateriel – Lysrörslampor för allmänna belysningsändamål – Säkerhet

IEC 60968:1988 (Ändrad)

EN 60968:1990/A1:1993

IEC 60968:1988/A1:1991

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.1993)

EN 60968:1990/A2:1999

IEC 60968:1988/A2:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2002)

Cenelec

EN 60974-1:2005

Bågsvetsutrustning – Del 1. Säkerhet hos svetsströmkällor för industriellt och liknande bruk

IEC 60974-1:2005

EN 60974-1:1998

+ A1:2000

+ A2:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2008)

Cenelec

EN 60974-2:2003

Bågsvetsutrustning – Del 6: Strömkällor med begränsad belastningsförmåga för svetsning med belagd elektrod

IEC 60974-2:2002

Cenelec

EN 60974-2:2008

Bågsvetsutrustning – Del 2: Utrustning för vätskekylning

IEC 60974-2:2007

EN 60974-2:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2011)

Cenelec

EN 60974-3:2007

Bågsvetsutrustning – Del 3: Bågtändningsdon

IEC 60974-3:2007

EN 60974-3:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2010)

Cenelec

EN 60974-5:2002

Elektriska svetsanläggningar – Del 5: Trådmatarenheter

IEC 60974-5:2002

Cenelec

EN 60974-5:2008

Bågsvetsutrustning – Del 5: Trådmatarenheter

IEC 60974-5:2007

EN 60974-5:2002

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2011)

Cenelec

EN 60974-6:2003

Bågsvetsutrustning – Del 6: Strömkälla med begränsad belastningsförmåga för svetsning med belagd elektrod

IEC 60974-6:2003

EN 50060:1989

+ A1:1994

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2006)

EN 60974-6:2003/AC:2005

Cenelec

EN 60974-7:2005

Bågsvetsning – Del 7: Brännare

IEC 60974-7:2005

EN 60974-7:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2008)

Cenelec

EN 60974-8:2004

Bågsvetsutrustning – Del 8: Gaskonsoler

IEC 60974-8:2004

Cenelec

EN 60974-8:2009

Bågsvetsutrustning – Del 8: Gaskonsoler

IEC 60974-8:2009

EN 60974-8:2004

Anmärkning 2.1

1.3.2012

Cenelec

EN 60974-11:2004

Bågsvetsutrustningar – Del 11: Elektrodhållare

IEC 60974-11:2004

EN 60974-11:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2007)

Cenelec

EN 60974-11:2010

Bågsvetsutrustning – Del 11: Elektrodhållare

IEC 60974-11:2010

EN 60974-11:2004

Anmärkning 2.1

1.10.2013

Cenelec

EN 60974-12:2005

Bågsvetsutrustning – Del 12: Anslutningsdon för svetskablar

IEC 60974-12:2005

EN 60974-12:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2008)

Cenelec

EN 60998-1:2004

Kopplingsmateriel för lågspänningsinstallationer i bostäder och liknande – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60998-1:2002 (Ändrad)

EN 60998-1:1993

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2007)

Cenelec

EN 60998-2-1:2004

Kopplingsmateriel för lågspänningsinstallationer i bostäder och liknande – Del 2–1: Särskilda fordringar på anslutningsklämmor av skruvtyp

IEC 60998-2-1:2002 (Ändrad)

EN 60998-2-1:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2007)

Cenelec

EN 60998-2-2:2004

Kopplingsmateriel för lågspänningsinstallationer i bostäder och liknande – Del 2–2: Särskilda fordringar på skruvlösa anslutningsklämmor

IEC 60998-2-2:2002 (Ändrad)

EN 60998-2-2:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2007)

Cenelec

EN 60998-2-3:2004

Kopplingsmateriel för lågspänningsinstallationer i bostäder och liknande – Del 2–3: Särskilda fordringar på anslutningsklämmor avsedda att tränga igenom ledarisolering

IEC 60998-2-3:2002 (Ändrad)

EN 60998-2-3:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2007)

Cenelec

EN 60998-2-4:2005

Kopplingsmateriel för lågspänningsinstallationer i bostäder och liknande – Del 2–4: Särskilda fordringar på toppklämmor av vridtyp (vridklämmor)

IEC 60998-2-4:2004 (Ändrad)

EN 60998-2-4:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2008)

Cenelec

EN 60999-1:2000

Kopplingsmateriel – Anslutningsklämmor av skruvtyp och av skruvlös typ för anslutning av kopparledare – Säkerhetsfordringar – Del 1: Allmänna fordringar på klämmor för ledare med area 0,2 mm2 t o m 35 mm2

IEC 60999-1:1999

EN 60999-1:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.1.2003)

Cenelec

EN 60999-2:2003

Kopplingsmateriel – Anslutningsklämmor av skruvtyp och av skruvlös typ för anslutning av kopparledare – Säkerhetsfordringar – Del 2: Särskilda fordringar för klämmor för ledare med area från 35 mm2 till 300 mm2 sv

IEC 60999-2:2003

Cenelec

EN 61008-1:2004

Jordfelsbrytare utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCCB) – Del 1: Allmänna regler

IEC 61008-1:1996 (Ändrad) + A1:2002 (Ändrad)

EN 61008-1:1994

+ A2:1995

+ A11:1995

+ A12:1998

+ A13:1998

+ A14:1998

+ A17:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2009)

EN 61008-1:2004/A11:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2009)

EN 61008-1:2004/A12:2009

Anmärkning 3

1.12.2011

Cenelec

EN 61008-2-1:1994

Jordfelsbrytare utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCCB) – Del 2–1: Tillämpning av de allmänna reglerna för jordfelsbrytare som är funktionellt oberoende av nätspänningen

IEC 61008-2-1:1990

EN 61008-2-1:1994/A11:1998

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2001)

Cenelec

EN 61009-1:2004

Jordfelsbrytare med inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCBO) – Del 1: Allmänna regler

IEC 61009-1:1996 (Ändrad) + A1:2002 (Ändrad)

EN 61009-1:1994

+ A1:1995

+ A2:1998

+ A11:1995

+ A13:1998

+ A14:1998

+ A15:1998

+ A19:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2009)

EN 61009-1:2004/A11:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2009)

EN 61009-1:2004/A13:2009

Anmärkning 3

1.12.2011

EN 61009-1:2004/A12:2009

Anmärkning 3

1.12.2011

EN 61009-1:2004/AC:2006

Cenelec

EN 61009-2-1:1994

Jordfelsbrytare med inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCBO) – Del 2–1: Tillämpningen av de allmänna reglerna för jordfelsbrytare som är funktionellt oberoende av nätspänningen

IEC 61009-2-1:1991

EN 61009-2-1:1994/A11:1998

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2001)

Cenelec

EN 61010-1:2001

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61010-1:2001

EN 61010-1:1993

+ A2:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.1.2004)

EN 61010-1:2001/AC:2002

Cenelec

EN 61010-1:2010

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61010-1:2010

EN 61010-1:2001

Anmärkning 2.1

1.10.2013

Cenelec

EN 61010-2-010:2003

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2–010: Särskilda fordringar på värmeapparater för laboratoriebruk

IEC 61010-2-010:2003

EN 61010-2-010:1994

+ A1:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2006)

Cenelec

EN 61010-2-020:2006

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2–020: Särskilda fordringar på laboratoriecentrifuger

IEC 61010-2-020:2006

EN 61010-2-020:1994

+ A1:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2009)

Cenelec

EN 61010-2-030:2010

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2–020: Särskilda fordringar på kretsar för mätning och provning

IEC 61010-2-030:2010

Cenelec

EN 61010-2-032:2002

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2–032: Särskilda fordringar på strömtänger och tångamperemetrar

IEC 61010-2-032:2002

EN 61010-2-032:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.11.2005)

Cenelec

EN 61010-2-040:2005

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2–045: Särskilda fordringar på sterilisatorer och diskdesinfektorer för behandling av medicinsk utrustning

IEC 61010-2-040:2005

EN 61010-2-041:1996

+ EN 61010-2-042:1997

+ EN 61010-2-043:1997

+ EN 61010-2-045:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.6.2008)

Cenelec

EN 61010-2-051:2003

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2–051: Särskilda fordringar på mekaniska blandare och omrörare för laboratorieändamål

IEC 61010-2-051:2003

EN 61010-2-051:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2006)

Cenelec

EN 61010-2-061:2003

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2–061: Särskilda fordringar på atomspektrometrar för laboratoriebruk med termisk atomisering och jonisering

IEC 61010-2-061:2003

EN 61010-2-061:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2006)

Cenelec

EN 61010-2-081:2002

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2–010: Särskilda fordringar på hel- och halvautomatiska laboratorieutrustningar för analys och liknande ändamål

IEC 61010-2-081:2001

EN 61010-2-081:2002/A1:2003

IEC 61010-2-081:2001/A1:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2006)

Cenelec

EN 61010-031:2002

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2–031: Särskilda fordringar på handhållna elektriska sonder för mätning och provning

IEC 61010-031:2002

EN 61010-2-031:1994

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2005)

EN 61010-031:2002/A1:2008

IEC 61010-031:2002/A1:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2011)

Cenelec

EN 61028:1993

Elektrisk mätutrustning – X–Y-skrivare

IEC 61028:1991

EN 61028:1993/A2:1997

IEC 61028:1991/A2:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.1998)

Cenelec

EN 61034-1:2005

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Mätning av röktäthet – Del 1: Provningsutrustning

IEC 61034-1:2005

EN 50268-1:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.6.2008)

Cenelec

EN 61034-2:2005

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Mätning av röktäthet – Del 2: Fordringar och provning

IEC 61034-2:2005

EN 50268-2:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.6.2008)

Cenelec

EN 61048:2006

Kondensatorer för användning i kretsar med lysrör och andra urladdningslampor – Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar

IEC 61048:2006

EN 61048:1993

+ A1:1996

+ A2:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2009)

Cenelec

EN 61050:1992

Transformatorer med tomgångsspänning som överstiger 1 000 V avsedda för direkttändande urladdningsrör (neontransformatorer) – Säkerhet – Allmänna fordringar

IEC 61050:1991 (Ändrad)

EN 61050:1992/A1:1995

IEC 61050:1991/A1:1994 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.1996)

Cenelec

EN 61058-1:2002

Strömställare för bruksföremål – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61058-1:2000 (Ändrad) + A1:2001

EN 61058-1:1992

+ A1:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2009)

EN 61058-1:2002/A2:2008

IEC 61058-1:2000/A2:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2010)

Cenelec

EN 61058-2-1:1993

Strömställare för bruksföremål – Del 2: Särskilda fordringar på sladdströmställare

IEC 61058-2-1:1992

EN 61058-2-1:1993/A1:1996

IEC 61058-2-1:1992/A1:1995

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.1996)

EN 61058-2-1:1993/A11:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2009)

Cenelec

EN 61058-2-4:2005

Strömställare för bruksföremål – Del 2–4: Särskilda fordringar på fristående monterade strömställare

IEC 61058-2-4:1995 + A1:2003

Cenelec

EN 61058-2-5:1994

Strömställare för bruksföremål – Del 2–5: Särskilda fordringar på omkopplare

IEC 61058-2-5:1994

EN 61058-2-5:1994/A11:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2009)

Cenelec

EN 61071:2007

Kondensatorer för kraftelektronik

IEC 61071:2007

EN 61071-1:1996

+ EN 61071-2:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2010)

Cenelec

EN 61095:1993

Elektromekaniska kontaktorer för hushållsändamål och liknande

IEC 61095:1992

EN 61095:1993/A1:2000

IEC 61095:1992/A1:2000

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2003)

EN 61095:1993/AC:1993

Cenelec

EN 61095:2009

Elektromekaniska kontaktorer för hushållsändamål och liknande

IEC 61095:2009

EN 61095:1993

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.3.2012

Cenelec

EN 61131-2:2007

Programmerbara styrsystem – Del 2: Utrustning – Fordringar och provning

IEC 61131-2:2007

EN 61131-2:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2010)

Cenelec

EN 61138:2007

Kablar – Kablar för bärbar utrustning för jordning och kortslutning

IEC 61138:2007 (Ändrad)

EN 61138:1997

+ A11:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2009)

Cenelec

EN 61140:2002

Beröringsskydd – Allmänna synpunkter för installation och utrustning

IEC 61140:2001

EN 61140:2002/A1:2006

IEC 61140:2001/A1:2004 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.5.2009)

Cenelec

EN 61143-1:1994

Elektrisk mätutrustning – X-t-skrivare – Del 1: Definitioner och fordringar

IEC 61143-1:1992

EN 61143-1:1994/A1:1997

IEC 61143-1:1992/A1:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.1998)

Cenelec

EN 61143-2:1994

Elektrisk mätutrustning – X-t-skrivare – Del 2: Ytterligare provningar

IEC 61143-2:1992

Cenelec

EN 61167:1994

Belysningsmateriel – Metallhalogenlampor

IEC 61167:1992

EN 61167:1994/A1:1995

IEC 61167:1992/A1:1995

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.1996)

EN 61167:1994/A2:1997

IEC 61167:1992/A2:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.1998)

EN 61167:1994/A3:1998

IEC 61167:1992/A3:1998

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2001)

Cenelec

EN 61184:1997

Bajonettlamphållare – Säkerhet – Allmänna fordringar och provning

IEC 61184:1997

EN 61184:1994

+ A1:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.1998)

EN 61184:1997/A1:2001

IEC 61184:1997/A1:2000

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2007)

EN 61184:1997/A2:2004

IEC 61184:1997/A2:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2007)

Cenelec

EN 61184:2008

Bajonettlamphållare – Säkerhet – Allmänna fordringar och provning

IEC 61184:2008

EN 61184:1997

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.8.2011

Cenelec

EN 61187:1994

Elektrisk och elektronisk mätutrustning – Dokumentation

IEC 61187:1993 (Ändrad)

EN 61187:1994/AC:1995

Cenelec

EN 61195:1999

Belysningsmateriel – Tvåsocklade lysrör – Säkerhet

IEC 61195:1999

EN 61195:1994

+ A1:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2002)

Cenelec

EN 61199:1999

Belysningsmateriel – Ensocklade lysrör – Säkerhet

IEC 61199:1999

EN 61199:1994

+ A1:1997

+ A2:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2002)

Cenelec

EN 61204:1995

Strömförsörjningsdon med likströmsutgång, för anslutning till lågspänning – Funktionsegenskaper

IEC 61204:1993 (Ändrad)

Cenelec

EN 61204-7:2006

Strömförsörjningsdon med likströmsutgång, för anslutning till lågspänning – Del 7: Säkerhetsfordringar

IEC 61204-7:2006

EN 61204-7:2006/A11:2009

Anmärkning 3

1.6.2012

Cenelec

EN 61210:1995

Kopplingsmateriel – Flatstiftskontakter för kopparledare – Säkerhetsfordringar

IEC 61210:1993 (Ändrad)

Cenelec

EN 61210:2010

Kopplingsmateriel – Flatstiftskontakter för kopparledare – Säkerhetsfordringar

IEC 61210:2010 (Ändrad)

EN 61210:1995

Anmärkning 2.1

1.11.2013

Cenelec

EN 61230:1995

Utrustning för arbete under spänning – Bärbar utrustning för jordning och för jordning och kortslutning

IEC 61230:1993 (Ändrad)

EN 61230:1995/A11:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2002)

Cenelec

EN 61230:2008

Arbete med spänning – Bärbar utrustning för jordning och för jordning och kortslutning

IEC 61230:2008

EN 61230:1995

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.10.2011

Cenelec

EN 61236:1995

Utrustning för arbete under spänning – Sadlar och stångklämmor med tillbehör

IEC 61236:1993 (Ändrad)

Cenelec

EN 61242:1997

Sladdvindor för allmänbruk

IEC 61242:1995 (Ändrad)

EN 61242:1997/A1:2008

IEC 61242:1995/A1:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2011)

EN 61242:1997 täcker säkerhetskraven i direktivet 2006/95/EG endast om kommissionens yttrande 2003/C 297/06 samtidigt beaktas.

Cenelec

EN 61243-3:1998

Utrustning för arbete under spänning – Spänningsprovare – Del 3: Tvåpolig, för lågspänning (resistiv typ)

IEC 61243-3:1998

EN 61243-3:1998/AC:2002

Cenelec

EN 61243-3:2010

Arbete med spänning – Spänningsprovare – Del 3: Tvåpoliga spänningsprovare för lågspänning

IEC 61243-3:2009

EN 61243-3:1998

Anmärkning 2.1

1.5.2013

Cenelec

EN 61270-1:1996

Kraftkondensatorer – Kondensatorer för mikrovågsugnar – Del 1: Allmänt

IEC 61270-1:1996

Cenelec

EN 61293:1994

Elutrustning – Märkning med avseende på matning – Säkerhet

IEC 61293:1994

Cenelec

EN 61310-1:2008

Maskinsäkerhet – Principer för indikering, märkning och manövrering – Del 1: Synliga, hörbara och förnimbara signaler

IEC 61310-1:2007

EN 61310-1:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2010)

Cenelec

EN 61310-2:2008

Maskinsäkerhet – Principer för indikering, märkning och manövrering – Del 2: Märkning

IEC 61310-2:2007

EN 61310-2:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2010)

Cenelec

EN 61310-3:2008

Maskinsäkerhet – Principer för indikering, märkning och manövrering – Del 3: Manöverdons placering och funktion

IEC 61310-3:2007

EN 61310-3:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2010)

Cenelec

EN 61316:1999

Sladdvindor för industribruk

IEC 61316:1999

Cenelec

EN 61347-1:2001

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61347-1:2000

EN 61347-1:2001/A1:2008

IEC 61347-1:2000/A1:2003 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.1.2011)

EN 61347-1:2001/AC:2003

Cenelec

EN 61347-1:2008

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Del 1: Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar

IEC 61347-1:2007 (Ändrad)

EN 61347-1:2001

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.5.2011

Cenelec

EN 61347-2-2:2001

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2–2: Särskilda fordringar på elektroniska spänningsomvandlare för glödlampor

IEC 61347-2-2:2000

EN 61046:1994

+ A1:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2006)

EN 61347-2-2:2001/A1:2006

IEC 61347-2-2:2000/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2009)

EN 61347-2-2:2001/A2:2006

IEC 61347-2-2:2000/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2009)

EN 61347-2-2:2001/AC:2010

EN 61347-2-2:2001/AC:2003

Cenelec

EN 61347-2-3:2001

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2–3: Särskilda fordringar på växelströmsmatade elektroniska förkopplingsdon för lysrör

IEC 61347-2-3:2000

EN 60928:1995

+ A1:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2006)

EN 61347-2-3:2001/A1:2004

IEC 61347-2-3:2000/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2007)

EN 61347-2-3:2001/A2:2006

IEC 61347-2-3:2000/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2009)

EN 61347-2-3:2001/AC:2003

EN 61347-2-3:2001/AC:2010

Cenelec

EN 61347-2-4:2001

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2–4: Särskilda fordringar på likströmsmatade elektroniska förkopplingsdon för allmänna belysningsändamål

IEC 61347-2-4:2000

EN 60924:1991

+ A1:1994

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2006)

EN 61347-2-4:2001/AC:2010

EN 61347-2-4:2001/AC:2003

Cenelec

EN 61347-2-7:2006

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2–7: Särskilda fordringar på likströmsmatade elektroniska förkopplingsdon för nödbelysning

IEC 61347-2-7:2006

EN 61347-2-7:2001

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.11.2009)

EN 61347-2-7:2006/AC:2010

Cenelec

EN 61347-2-8:2001

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2–8: Särskilda fordringar på förkopplingsdon för lysrör

IEC 61347-2-8:2000

EN 60920:1991

+ A1:1993

+ A2:1996

+ A11:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2006)

EN 61347-2-8:2001/A1:2006

IEC 61347-2-8:2000/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2009)

EN 61347-2-8:2001/AC:2010

EN 61347-2-8:2001/AC:2003

Cenelec

EN 61347-2-9:2001

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2–9: Särskilda fordringar på förkopplingsdon för urladdningslampor andra än lysrör

IEC 61347-2-9:2000

EN 60922:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2006)

EN 61347-2-9:2001/A1:2003

IEC 61347-2-9:2000/A1:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2010)

EN 61347-2-9:2001/A2:2006

IEC 61347-2-9:2000/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2009)

EN 61347-2-9:2001/AC:2003

EN 61347-2-9:2001/AC:2010

Cenelec

EN 61347-2-10:2001

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2–10: Särskilda fordringar på elektroniska omformare och växelriktare för kallkatodrör (neonrör) som matas med högfrekvent spänning

IEC 61347-2-10:2000

EN 61347-2-10:2001/A1:2009

IEC 61347-2-10:2000/A1:2008

Anmärkning 3

1.12.2011

EN 61347-2-10:2001/AC:2010

Cenelec

EN 61347-2-11:2001

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2–11: Särskilda fordringar på speciella elektroniska kretsar för användning i ljusarmatur

IEC 61347-2-11:2001

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

Cenelec

EN 61347-2-12:2005

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2–12: Särskilda fordringar på elektroniska förkopplingsdon för urladdningslampor andra än lysrör

IEC 61347-2-12:2005

EN 61347-2-12:2005/A1:2010

IEC 61347-2-12:2005/A1:2010

Anmärkning 3

1.11.2013

EN 61347-2-12:2005/AC:2010

Cenelec

EN 61347-2-13:2006

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2–13: Särskilda fordringar på elektroniska driftdon för lysdiodmoduler

IEC 61347-2-13:2006

EN 61347-2-13:2006/AC:2010

Cenelec

EN 61386-1:2004

Elinstallationsrör med tillbehör – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61386-1:1996 + A1:2000

EN 50086-1:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2009)

EN 61386-1:2004/AC:2004

Cenelec

EN 61386-1:2008

Elinstallationsrör med tillbehör – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61386-1:2008

EN 61386-1:2004

Anmärkning 2.1

1.6.2011

Cenelec

EN 61386-21:2004

Elinstallationsrör med tillbehör – Del 21: Särskilda fordringar på styva rör med tillbehör

IEC 61386-21:2002

EN 50086-2-1:1995

+ A11:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2008)

EN 61386-21:2004/AC:2004

Cenelec

EN 61386-22:2004

Elinstallationsrör med tillbehör – Del 22: Särskilda fordringar på böjliga rör med tillbehör

IEC 61386-22:2002

EN 50086-2-2:1995

+ A11:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2008)

EN 61386-22:2004/AC:2004

Cenelec

EN 61386-23:2004

Elinstallationsrör med tillbehör – Del 23: Särskilda fordringar på flexibla rör med tillbehör

IEC 61386-23:2002

EN 50086-2-3:1995

+ A11:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2008)

EN 61386-23:2004/AC:2004

Cenelec

EN 61386-24:2010

Elinstallationsrör med tillbehör – Del 24: Särskilda fordringar på rör för förläggning i mark

IEC 61386-24:2004

EN 50086-2-4:1994

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.10.2013

Cenelec

EN 61439-1:2009

Kopplingsutrustningar för högst 1 000 V växelspänning eller 1 500 V likspänning – Del 1: Allmänt

IEC 61439-1:2009 (Ändrad)

EN 60439-1:1999

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.11.2014

Cenelec

EN 61439-2:2009

Kopplingsutrustningar för högst 1 000 V växelspänning eller 1 500 V likspänning – Del 2: Utrustning för generell användning som inte betjänas av lekmän

IEC 61439-2:2009

Cenelec

EN 61534-1:2003

Installationsskensystem – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61534-1:2003

Cenelec

EN 61534-21:2006

Installationsskensystem – Del 21: Särskilda fordringar på installationsskensystem för vägg och tak

IEC 61534-21:2006

Cenelec

EN 61534-22:2009

Installationsskensystem – Del 22: Särskilda fordringar på installationsskensystem för golv

IEC 61534-22:2009

Cenelec

EN 61535:2009

Snabbkopplingar för permanent anslutning i den fasta installationen

IEC 61535:2009 (Ändrad)

Cenelec

EN 61537:2007

Kabelrännor och kabelstegar

IEC 61537:2006

EN 61537:2001

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2009)

Cenelec

EN 61549:2003

Belysningsmateriel – Speciella lampor

IEC 61549:2003

EN 61549:1996

+ A1:1997

+ A2:2001

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.6.2006)

EN 61549:2003/A1:2005

IEC 61549:2003/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2008)

EN 61549:2003/A2:2010

IEC 61549:2003/A2:2010

Anmärkning 3

1.5.2013

Cenelec

EN 61557-1:2007

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 1: Allmänt

IEC 61557-1:2007

EN 61557-1:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2010)

Cenelec

EN 61557-2:2007

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 2: Isolationsmotstånd

IEC 61557-2:2007

EN 61557-2:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2010)

Cenelec

EN 61557-3:2007

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 3: Slingimpedans

IEC 61557-3:2007

EN 61557-3:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2010)

Cenelec

EN 61557-4:2007

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 4: Jordförbindning och spänningsutjämning – Resistans

IEC 61557-4:2007

EN 61557-4:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2010)

Cenelec

EN 61557-5:2007

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 5: Jordresistans

IEC 61557-5:2007

EN 61557-5:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2010)

Cenelec

EN 61557-6:2007

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 6: Jordfelsövervakning i TT-, TN- och IT-system

IEC 61557-6:2007

EN 61557-6:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2010)

Cenelec

EN 61557-7:2007

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 7: Fasföljd

IEC 61557-7:2007

EN 61557-7:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2010)

Cenelec

EN 61557-8:2007

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 8: Isolationsövervakning i IT-system

IEC 61557-8:2007

EN 61557-8:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.5.2010)

Cenelec

EN 61557-9:1999

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 9: Lokalisering av isolationsfel i IT-system

IEC 61557-9:1999

Cenelec

EN 61557-9:2009

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 9: Lokalisering av isolationsfel i IT-system

IEC 61557-9:2009

EN 61557-9:1999

Anmärkning 2.1

1.2.2012

Cenelec

EN 61557-10:2001

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 10: Kombinationsutrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder

IEC 61557-10:2000

Cenelec

EN 61557-11:2009

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 11: Apparater för jordfelsövervakning av typerna A och B i TT-, TN- och IT-system

IEC 61557-11:2009

Cenelec

EN 61557-12:2008

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 12: Utrustning för mätning och övervakning av prestanda (PMD)

IEC 61557-12:2007

Cenelec

EN 61558-1:1997

Transformatorer,strömförsörjningsdon och liknande-Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning

IEC 61558-1:1997 (Ändrad)

EN 60742:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2005)

EN 61558-1:1997/A1:1998

IEC 61558-1:1997/A1:1998

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.1.2001)

EN 61558-1:1997/A11:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2005)

EN 61558-1:1997/AC:2003

Cenelec

EN 61558-1:2005

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning

IEC 61558-1:2005

EN 61558-1:1997

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2005)

EN 61558-1:2005/A1:2009

IEC 61558-1:2005/A1:2009

Anmärkning 3

1.3.2012

EN 61558-1:2005/AC:2006

Cenelec

EN 61558-2-1:2007

Särskilda fordringar på skiljetransformatorer och strömförsörjningsenheter med skiljetransformatorer för allmän användning

IEC 61558-2-1:2007

EN 61558-2-1:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2010)

Cenelec

EN 61558-2-2:2007

Särskilda fordringar på manövertransformatorer och strömförsörjningsenheter med manövertransformatorer för allmän användning

IEC 61558-2-2:2007

EN 61558-2-2:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2010)

Cenelec

EN 61558-2-3:2000

Transformatorer – strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–3: Särskilda fordringar på tändtransformatorer för gas- och oljebrännare

IEC 61558-2-3:1999

Cenelec

EN 61558-2-3:2010

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–3: Särskilda fordringar på tändtransformatorer för gas- och oljebrännare

IEC 61558-2-3:2010

EN 61558-2-3:2000

Anmärkning 2.1

1.7.2013

Cenelec

EN 61558-2-4:1997

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–4: Särskilda fordringar på isolertransformatorer för allmän användning

IEC 61558-2-4:1997

EN 60742:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2000)

Cenelec

EN 61558-2-4:2009

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–4: Särskilda fordringar på isolertransformatorer och strömförsörjningsenheter med isoleratransformatorer

IEC 61558-2-4:2009

EN 61558-2-4:1997

Anmärkning 2.1

1.3.2012

Cenelec

EN 61558-2-5:1998

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–5: Särskilda fordringar på transformatorer och strömförsörjningsdon för rakapparater

IEC 61558-2-5:1997

EN 60742:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.1.2002)

EN 61558-2-5:1998/A11:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2007)

Cenelec

EN 61558-2-5:2010

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–5: Särskilda fordringar på transformatorer och strömförsörjningsdon för rakapparater

IEC 61558-2-5:2010

EN 61558-2-5:1998

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.7.2013

Cenelec

EN 61558-2-6:1997

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–6: Särskilda fordringar på skyddstransformatorer för allmän användning

IEC 61558-2-6:1997

EN 60742:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2000)

Cenelec

EN 61558-2-6:2009

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande för högst 1 100 V matningsspänning – Säkerhet – Del 2–6: Särskilda fordringar på skyddstransformatorer och strömförsörjningsenheter med skyddstransformatorer

IEC 61558-2-6:2009

EN 61558-2-6:1997

Anmärkning 2.1

1.7.2012

Cenelec

EN 61558-2-7:2007

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–7: Särskilda fordringar på transformatorer och strömförsörjningsenheter för leksaker

IEC 61558-2-7:2007 (Ändrad)

EN 61558-2-7:1997

+ A11:2002

Datum passerat

(1.9.2010)

Cenelec

EN 61558-2-8:1998

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–8: Särskilda fordringar på ringlednings- och klockspelstransformatorer

IEC 61558-2-8:1998

EN 60742:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2001)

Cenelec

EN 61558-2-8:2010

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–8: Särskilda fordringar på ringlednings- och klockspelstransformatorer

IEC 61558-2-8:2010

EN 61558-2-8:1998

Anmärkning 2.1

1.7.2013

Cenelec

EN 61558-2-9:2003

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–9: Särskilda fordringar på transformatorer för handlampor av klass III för glödlampor

IEC 61558-2-9:2002

EN 60742:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2005)

Cenelec

EN 61558-2-12:2001

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–12: Särskilda fordringar på konstantspänningstransformatorer

IEC 61558-2-12:2001

Cenelec

EN 61558-2-13:2000

Transformatorer – strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–13: Särskilda fordringar på sparkopplade transformatorer

IEC 61558-2-13:1999

Cenelec

EN 61558-2-13:2009

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–13: Särskilda fordringar på sparkopplade transformatorer och strömförsörjningsenheter med sparkopplade transformatorer

IEC 61558-2-13:2009

EN 61558-2-13:2000

Anmärkning 2.1

1.3.2012

Cenelec

EN 61558-2-15:2001

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–15: Särskilda fordringar på isolertransformatorer för matning av medicinska utrymmen

IEC 61558-2-15:1999 (Ändrad)

EN 61558-2-15:2001/AC:2004

EN 61558-2-15:2001/AC:2003

Cenelec

EN 61558-2-16:2009

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–16: Särskilda fordringar på switchade strömförsörjningsenheter och transformatorer för switchade strömförsörjningsenheter

IEC 61558-2-16:2009

EN 61558-2-17:1997

Anmärkning 2.1

1.10.2012

Cenelec

EN 61558-2-17:1997

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–17: Särskilda fordringar på transformatorer för switchade nätaggregat

IEC 61558-2-17:1997

Cenelec

EN 61558-2-20:2000

Transformatorer – strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–20: Särskilda fordringar på små reaktorer

IEC 61558-2-20:2000

Cenelec

EN 61558-2-23:2000

Transformatorer – strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–23: Särskilda fordringar på transformatorer för byggarbetsplatser

IEC 61558-2-23:2000

Cenelec

EN 61558-2-23:2010

Transformatorer – Strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2–23: Särskilda fordringar på transformatorer och strömförsörjningsenheter för byggarbetsplatser

IEC 61558-2-23:2010

EN 61558-2-23:2000

Anmärkning 2.1

1.10.2013

Cenelec

EN 61643-11:2002

Överspänningsskydd för lågspänning – Del 11: Överspänningsskydd anslutna till lågspänningsnät – Prestanda och provningsmetoder

IEC 61643-1:1998 (Ändrad)

EN 61643-11:2002/A11:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2009)

Cenelec

EN 61643-21:2001

Överspänningsskydd anslutna till tele- och signalledningar – Del 21: Prestanda och provningsmetoder

IEC 61643-21:2000

EN 61643-21:2001/A1:2009

IEC 61643-21:2000/A1:2008 (Ändrad)

Anmärkning 3

1.3.2012

Cenelec

EN 61730-1:2007

Solceller – Säkerhetsfordringar på solcellsmoduler – Del 1: Utförande

IEC 61730-1:2004 (Ändrad)

Cenelec

EN 61730-2:2007

Solceller – Säkerhetsfordringar på solcellsmoduler – Del 2: Provning

IEC 61730-2:2004 (Ändrad)

Cenelec

EN 61770:1999

Vattenanslutning av elektriska apparater – Skydd mot återsugning och vid fel på slang eller slangkoppling

IEC 61770:1998

EN 50084:1992

+ A1:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2002)

EN 61770:1999/A1:2004

IEC 61770:1998/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2007)

EN 61770:1999/A2:2006

IEC 61770:1998/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2009)

EN 61770:1999/AC:2005

EN 61770:1999/AC:2007

Cenelec

EN 61770:2009

Vattenanslutning av elektriska apparater – Skydd mot återsugning och vid fel på slang eller slangkoppling

IEC 61770:2008

EN 61770:1999

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.5.2012

Cenelec

EN 61800-5-1:2007

Varvtalsstyrda elektriska drivsystem – Del 5–1: Elektrisk, termisk och mekanisk säkerhet

IEC 61800-5-1:2007

EN 61800-5-1:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2010)

Cenelec

EN 61812-1:1996

Tidreläer för industribruk – Del 1: Fordringar och provning

IEC 61812-1:1996

EN 61812-1:1996/A11:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.1.2002)

EN 61812-1:1996/AC:1999

Cenelec

EN 61851-1:2001

Elfordon – Konduktiv laddning – Del 1: Allmänt

IEC 61851-1:2001

Cenelec

EN 61851-21:2002

Elbilsdrift – Konduktiv laddning – Del 21: Fordringar på fordonet

IEC 61851-21:2001

Cenelec

EN 61851-22:2002

Elbilsdrift – Konduktiv laddning – Del 22: Laddningsstation för växelström

IEC 61851-22:2001

Cenelec

EN 61869-1:2009

Mättransformatorer – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61869-1:2007 (Ändrad)

Cenelec

EN 61914:2009

Kabelklammer

IEC 61914:2009

EN 50368:2003

Anmärkning 2.1

1.4.2012

EN 61914:2009/AC:2009

Cenelec

EN 61921:2003

Kraftkondensatorer – Kondensatorbatterier för faskompensering, för lågspänning

IEC 61921:2003

Cenelec

EN 61995-1:2008

Lampanslutningsdon för bostäder och liknande – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61995-1:2005 (Ändrad)

Cenelec

EN 61995-2:2009

Lampanslutningsdon för bostäder och liknande – Del 2: Dimensioner

IEC 61995-2:2009

Cenelec

EN 62020:1998

Apparater för jordfelsövervakning i bostadsinstallationer och liknande (RCM)

IEC 62020:1998

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2008)

Cenelec

EN 62026-1:2007

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Nätverk för styrning avapparater (CDI) – Del 1: Allmänt

IEC 62026-1:2007

Cenelec

EN 62026-3:2009

Kopplingsapparater för högst 1 000 V – Nätverk för styrning av apparater (CDI) – Del 3: DeviceNet

IEC 62026-3:2008

Cenelec

EN 62031:2008

Belysningsmateriel – Lysdiodmoduler (LED) för allmänna belysningsändamål – Säkerhet

IEC 62031:2008

Cenelec

EN 62035:2000

Belysningsmateriel – Urladdningslampor (förutom lysrör) – Säkerhet

IEC 62035:1999 (Ändrad)

EN 62035:2000/A1:2003

IEC 62035:1999/A1:2003 (Ändrad)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2006)

Cenelec

EN 62040-1:2008

Utrustning för avbrottsfri elförsörjning (UPS) – Del 1: Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar

IEC 62040-1:2008

EN 62040-1-1:2003

+ EN 62040-1-2:2003

Anmärkning 2.1

1.9.2011

EN 62040-1:2008/AC:2009

Cenelec

EN 62040-1-1:2003

Utrustning för avbrottsfri elförsörjning (UPS) – Del 1–1: Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar för UPS i andra utrymmen än driftrum

IEC 62040-1-1:2002

EN 50091-1-1:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.11.2005)

EN 62040-1-1:2003/AC:2004

Cenelec

EN 62040-1-2:2003

Utrustning för avbrottsfri elförsörjning (UPS) – Del 1–2: Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar på UPS i driftrum

IEC 62040-1-2:2002

EN 50091-1-2:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.11.2005)

EN 62040-1-2:2003/AC:2004

Cenelec

EN 62080:2009

Ljudsignalanordningar för allmänbruk

IEC 62080:2001 + A1:2008

Cenelec

EN 62094-1:2003

Indikeringsljus för fasta installationer i hushåll och liknande – Del 1: Allmänt

IEC 62094-1:2002

EN 62094-1:2003/A11:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2006)

Cenelec

EN 62109-1:2010

Omformare för solcellsanläggningar – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 62109-1:2010

Cenelec

EN 62135-1:2008

Utrustning för motståndssvetsning – Del 1: Säkerhetsfordringar för konstruktion, tillverkning och installation

IEC 62135-1:2008

EN 50063:1989

Anmärkning 2.1

1.10.2011

Cenelec

EN 62196-1:2003

Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon – Del 1: Laddning med högst 150 A AC eller 400 A DC

IEC 62196-1:2003

Cenelec

EN 62208:2003

Tomkapslingar för kopplingsutrustningar för högst 1 000 V AC eller 1 500 V DC – Allmänna fordringar

IEC 62208:2002

EN 50298:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2006)

Cenelec

EN 62233:2008

Hushållsapparater och liknande bruksföremål – Mätning av elektromagnetiska fält med avseende på exponering

IEC 62233:2005 (Ändrad)

EN 50366:2003

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.12.2012

EN 62233:2008/AC:2008

Cenelec

EN 62275:2009

Buntband för elinstallationer

IEC 62275:2006 (Ändrad)

EN 50146:2000

Anmärkning 2.1

1.7.2012

Cenelec

EN 62282-3-1:2007

Bränsleceller – Del 3–1: Stationära system – Säkerhet

IEC 62282-3-1:2007

Cenelec

EN 62282-3-3:2008

Bränsleceller – Del 3–3: Stationära system – Installation

IEC 62282-3-3:2007

Cenelec

EN 62310-1:2005

Statiska nätomkopplingsutrustningar (STS) – Del 1: Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar

IEC 62310-1:2005

Cenelec

EN 62310-3:2008

Statiska nätomkopplingsutrustningar (STS) – Del 3: Metod för angivande av prestanda och provningsmetoder

IEC 62310-3:2008

Cenelec

EN 62311:2008

Bestämning av elektroniska och elektriska apparaters överensstämmelse med begränsningar avseende exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz)

IEC 62311:2007 (Ändrad)

Cenelec

EN 62395-1:2006

Värmekablar, värmefolier och liknande för industriell användning – Del 1: Allmänna fordringar och provning

IEC 62395-1:2006

Cenelec

EN 62423:2009

Jordfelsbrytare av typ B med eller utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCCB och RCBO)

IEC 62423:2007 (Ändrad)

Cenelec

EN 62471:2008

Fotobiologisk säkerhet hos lampor och lampsystem

IEC 62471:2006 (Ändrad)

EN 60825-1:1994

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

1.9.2011

Cenelec

EN 62479:2010

Bedömning av elektrisk och elektronisk lågeffektutrustnings överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (10 MHz till 300 GHz)

IEC 62479:2010 (Ändrad)

EN 50371:2002

Anmärkning 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 62493:2010

Bedömning av belysningsutrustning med avseende på exponering för elektromagnetiska fält

IEC 62493:2009

Cenelec

HD 21.1 S4:2002

Installationskablar – Termoplastisolerade kablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 1: Allmänna fordringar

HD 21.1 S3:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2003)

Cenelec

HD 21.3 S3:1995

Installationskablar – PVC-isolerade kablar – Märkspänning högst 450/750 V – Del 3: Enledarkabel för fast förläggning

IEC 60227-3:1993 (Ändrad)

HD 21.3 S3:1995/A1:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2001)

HD 21.3 S3:1995/A2:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2010)

Cenelec

HD 21.4 S2:1990

Installationskablar – PVC-isolerade kablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 4: Mantlad installationskabel

IEC 60227-4:1979 (Ändrad)

Cenelec

HD 21.5 S3:1994

Installationskablar – PVC-isolerade kablar – Märkspänning högst 450/750 V – Del 5: Anslutningskabel

IEC 60227-5:1979 (Ändrad)

HD 21.5 S3:1994/A1:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2001)

HD 21.5 S3:1994/A2:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.4.2003)

Cenelec

HD 21.7 S2:1996

Installationskablar – PVC-isolerade kablar – Märkspänning högst 450/750 V – Del 7: Enledarkabel för inre kopplingar och för högst 90 °C ledartemperatur

HD 21.7 S1:1990

+ A1:1992

+ A2:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.1996)

HD 21.7 S2:1996/A1:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2001)

Cenelec

HD 21.8 S2:1999

Installationskablar – PVC-isolerade kablar – Märkspänning högst 450/750 V – Del 8: Kabel för ljuskedjor

HD 21.8 S1:1990

+ A2:1994

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2001)

Cenelec

HD 21.9 S2:1995

Installationskablar – PVC-isolerade kablar – Märkspänning högst 450/750 V – Del 9: Enledarkabel för installation vid låg temperatur

HD 21.9 S2:1995/A1:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2001)

Cenelec

HD 21.10 S2:2001

Installationskablar – PVC-isolerade kablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 10: Spiraliserad kabel

HD 21.10 S1:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2003)

Cenelec

HD 21.11 S1:1995

Installationskablar – PVC-isolerade kablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 11: Kabel för ljusarmaturer

HD 21.11 S1:1995/A1:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2003)

Cenelec

HD 21.12 S1:1994

Installationskablar – PVC-isolerade kablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 12: Värmeresistent kabel för högst 90 C ledartemperatur

HD 21.12 S1:1994/A1:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2003)

Cenelec

HD 21.13 S1:1995

Installationskablar – PVC-isolerade kablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 13: Oljebeständig, PVC-mantlad styrkabel med 2 eller flera parter

HD 21.13 S1:1995/A1:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2003)

Cenelec

HD 21.14 S1:2003

Kablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 14: Flexibla kablar (anslutningskablar), isolerade och mantlade med halogenfria termoplastiska material

Cenelec

HD 21.15 S1:2006

Installationskablar – PVC-isolerade kablar – Märkspänning 750 V – Del 15: Halogenfri enledarkabel för fast förläggning

Cenelec

HD 22.1 S4:2002

Installationskablar – Kablar med tvärbunden isolering och märkspänning högst 450/750 V – Del 1: Allmänna fordringar

HD 22.1 S3:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.9.2003)

Cenelec

HD 22.3 S4:2004

Installationskablar – Kablar med tvärbunden isolering och märkspänning högst 450/750 V – Del 3: Värmebeständiga silikongummiisolerade kablar

HD 22.3 S3:1995

+ A1:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2006)

HD 22.3 S4:2004/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2007)

Cenelec

HD 22.4 S4:2004

Installationskablar – Kablar med tvärbunden isolering och märkspänning högst 450/750 V

HD 22.4 S3:1995

+ A1:1999

+ A2:2002

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2006)

Cenelec

HD 22.6 S2:1995

Installationskablar – Kablar med tvärbunden isolering och märkspänning högst 450/750 V – Del 6: Svetskabel

HD 22.6 S1:1990

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.1996)

HD 22.6 S2:1995/A1:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2000)

HD 22.6 S2:1995/A2:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2006)

HD 22.6 S2:1995/AC:1995

Cenelec

HD 22.7 S2:1995

Installationskablar – Kablar med tvärbunden isolering och märkspänning högst 450/750 V – Del 7: Värmeresistent kabel för inre kopplingar och för högst 110 °C ledartemperatur

HD 22.7 S1:1992

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.1996)

HD 22.7 S2:1995/A1:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2000)

HD 22.7 S2:1995/A2:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2006)

Cenelec

HD 22.8 S2:1994

Installationskablar – Kablar med tvärbunden isolering och märkspänning högst 450/750 V – Del 8: Kabel för ljuskedjor

HD 22.8 S2:1994/A1:1999

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2000)

HD 22.8 S2:1994/A2:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2006)

Cenelec

HD 22.9 S3:2007

Installationskablar – Kablar med tvärbunden isolering och märkspänning högst 450/750 V – Del 9: Omantlad enledarkabel för fast förläggning och med speciella egenskaper vid brand

HD 22.9 S2:1995

+ A1:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2008)

Cenelec

HD 22.10 S2:2007

Insllationskablar – Kablar med tvärbunden isolering och märkspänning högst 450/750 V – Del 10: EPR-isolerade och PUR-mantlade flexibla kablar

HD 22.10 S1:1994

+ A1:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2008)

Cenelec

HD 22.11 S2:2007

Installationskablar – Kablar med tvärbunden isolering och märkspäning högst 450/750 V – Del 11: Sladdar och flexibla kablar med EVA-isolering

HD 22.11 S1:1995

+ A1:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2008)

Cenelec

HD 22.12 S2:2007

Installationskablar – Kablar med tvärbunden isolering och märkspänning högst 450/750 V – Del 12: Värmeresistenta EPR-isolerade sladdar och flexibla kablar

HD 22.12 S1:1996

+ A1:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2008)

Cenelec

HD 22.13 S2:2007

Installationskablar – Kablar med tvärbunden isolering och märkspänning högst 450/750 V – Halogenfria flexibla kablar med speciella egenskaper vid brand

HD 22.13 S1:1996

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2008)

Cenelec

HD 22.15 S2:2007

Installationskablar – Kablar med tvärbunden isolering och märkspänning högst 450/750 V – Del 15: Värmebeständiga flexibla flerledarkablar med isolering och mantel av silikongummi

HD 22.15 S1:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2008)

Cenelec

HD 308 S2:2001

Kraftkablar och installationskablar – Partmärkning och mantelmärkning

HD 308 S1:1976

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2006)

Cenelec

HD 361 S3:1999

Kraftkablar och installationskablar – Typbeteckningar (nyare)

HD 361 S3:1999/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2009)

HD 361 S3:1999/AC:1999

Cenelec

HD 368 S1:1978

Elektriska mätinstrument – Direktskrivande instrument jämte mättillbehör

IEC 60258:1968 + A1:1976

Cenelec

HD 516 S2:1997

Vägledning vid användning av harmoniserade lågspänningskablar

HD 516 S2:1997/A1:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2005)

HD 516 S2:1997/A2:2008

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2010)

Cenelec

HD 549 S1:1989

Ljudanläggningar – Särskilda fordringar på konferenssystem

IEC 60914:1988

Cenelec

HD 597 S1:1992

Kraftkondensatorer – Kopplingskondensatorer och kondensatorer för spänningsdelare

IEC 60358:1990

HD 597 S1:1992/AC:1992

Cenelec

HD 603 S1:1994

Kraftkablar med märkspänning 0,6/1 kV – Konstruktion och provning

HD 603 S1:1994/A1:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.1998)

HD 603 S1:1994/A2:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2006)

HD 603 S1:1994/A3:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2009)

Cenelec

HD 604 S1:1994

Kraftkablar med märkspänning 0,6/1 kV – Kablar med särskilda egenskaper vid brand eller för användning i kärnkraftverk

HD 604 S1:1994/A1:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.1997)

HD 604 S1:1994/A2:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2005)

HD 604 S1:1994/A3:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2008)

Cenelec

HD 605 S2:2008

Kraftkablar – Kompletterande provningar

HD 605 S1:1994

+ A1:1996

+ A2:2001

+ A3:2002

+ A4:2004

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2009)

HD 605 S2:2008/AC:2010

Cenelec

HD 626 S1:1996

Kraftkablar – PE-isolerad hängspiralkabel med märkspänning 0,6/1 kV – Konstruktion och provning

HD 626 S1:1996/A1:1997

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.1997)

HD 626 S1:1996/A2:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2003)

Cenelec

HD 627 S1:1996

Styrkablar – Flerledarkablar och mångpariga kablar för installation över och i mark – Konstruktion och provning

HD 627 S1:1996/A1:2000

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2001)

HD 627 S1:1996/A2:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2008)

Cenelec

HD 639 S1:2002

Flyttbara jordfelsbrytare utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (PRCD)

IEC 61540:1997 (Ändrad) + A1:1998 (Ändrad)

HD 639 S1:2002/A1:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2005)

HD 639 S1:2002/A2:2010

Anmärkning 3

1.9.2013

HD 639 S1:2002/AC:2003

Cenelec

HD 60269-2:2007

Lågspänningssäkringar – Del 2: Särskilda fordringar på säkringar som betjänas av fackutbildade eller särskilt instruerade personer

IEC 60269-2:2006 (Ändrad)

EN 60269-2:1995

+ A1:1998

+ A2:2002

+ HD 60269-2-1:2005

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2010)

Cenelec

HD 60269-2:2010

Lågspänningssäkringar – Del 2: Särskilda fordringar på säkringar som betjänas av fackutbildade eller särskilt instruerade personer

IEC 60269-2:2010 (Ändrad)

HD 60269-2:2007

Anmärkning 2.1

1.9.2013

Cenelec

HD 60269-3:2007

Lågspänningssäkringar – Del 3: Särskilda fordringar på säkringar för allmänbruk

IEC 60269-3:2006 (Ändrad)

EN 60269-3:1995

+ A1:2003

+ HD 60269-3-1:2004

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2010)

Cenelec

HD 60269-3:2010

Lågspänningssäkringar – Del 3: Särskilda fordringar på säkringar för allmänbruk

IEC 60269-3:2010 (Ändrad)

HD 60269-3:2007

Anmärkning 2.1

1.9.2013

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av det europeiska standardiseringsorganet. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Den ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Den ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att gälla för de produkter som omfattas av den nya standarden. De produkter som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, skall även fortsättningsvis anses uppfylla de väsentliga kraven i direktivet.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att gälla.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella standardiseringsorgan som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (2), ändrat genom direktiv 98/48/EG (3).

Harmoniserade standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på de harmoniserade standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen skall fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information återfinns på Europa-servern på Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europeiskt standardiseringsorgan:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tfn +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tfn +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tfn +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

(2)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.