Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

4.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 118/4


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 118/05)

I enlighet med övergångsbestämmelsen i artikel 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (1) får medlemsstaterna inte förhindra tillhandahållande på marknaden eller ibruktagande av anordningar som omfattas av och är förenliga med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG (2) och som släppts ut på marknaden före den 21 april 2018. I enlighet med detta fortsätter harmoniserade standarder, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i enlighet med direktiv 2009/142/EG och som förtecknas i kolumn 2 i detta meddelande från kommissionen, att ge presumtion om överensstämmelse endast med det direktivet och endast till och med den 20 april 2018. Denna presumtion om överensstämmelse i enlighet med direktiv 2009/142/EG upphör den 21 april 2018.

ESO (3)

(Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse Anm.: 1

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN 26:1997

Gasutrustning-Varmvattenberedare av genomströmningstyp med atmosfärbrännare

EN 26:1997/AC:1998

EN 26:1997/A1:2000

Anmärkning 3

18.7.2001

EN 26:1997/A3:2006

Anmärkning 3

30.6.2007

EN 26:1997/A2:2004

Anmärkning 3

18.11.2009

CEN

EN 30-1-1:2008+A1:2010

Gasutrustning - Gasspisar - Del 1-1: Säkerhetskrav - Allmänt

EN 30-1-1:2008

Anmärkning 2.1

31.1.2011

CEN

EN 30-1-2:1999

Gasutrustning - Gasspisar - Del 1-2: Säkerhetskrav - Spis med fläktförsedd ugn och/eller grill

CEN

EN 30-1-3:2003+A1:2006

Gasutrustning - Gasspisar - Del 1-3: Säkerhetskrav - Spis med keramikhäll

EN 30-1-3:2003

Anmärkning 2.1

30.6.2007

CEN

EN 30-1-4:2002

Gasutrustning - Gasspisar - Del 1-4: Säkerhetskrav - Utrustning med en eller flera brännare och med automatiskt brännarkontrollsystem

EN 30-1-4:2002/A1:2006

Anmärkning 3

30.6.2007

CEN

EN 30-2-1:1998

Gasutrustning - Gasspisar - Del 2-1: Verkningsgrad - Allmänt

EN 30-2-1:1998/A1:2003

Anmärkning 3

10.12.2004

EN 30-2-1:1998/A2:2005

Anmärkning 3

11.11.2005

EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004

CEN

EN 30-2-2:1999

Gasutrustning - Gasspisar - Del 2-2: Verkningsgrad - Spis med fläktförsedd ugn och/eller grill

CEN

EN 88-1:2007

Gasutrustningar - Del 1: Tryckregulatorer för inloppstryck lägre än 500 mbar - Krav och provning

EN 88:1991

Anmärkning 2.1

31.5.2008

CEN

EN 88-2:2007

Gasutrustningar - Del 2: Tryckregulatorer för inkoppstryck mellan 0,5 bar och 5 bar

CEN

EN 89:1999

Gasutrustningar - Gaseldade förrådsberedare för tappvarmvatten

EN 89:1999/A4:2006

Anmärkning 3

30.6.2007

EN 89:1999/A3:2006

Anmärkning 3

30.6.2007

EN 89:1999/A2:2000

Anmärkning 3

18.7.2001

EN 89:1999/A1:1999

Anmärkning 3

17.10.2000

CEN

EN 125:2010

Gasutrustningar - Termoelektriska flamövervakningsutrustningar - Krav och provning

EN 125:1991

Anmärkning 2.1

22.12.2010

CEN

EN 126:2004

Gasutrustning - Reglerdon med flera funktioner

EN 126:1995

Anmärkning 2.1

10.12.2004

CEN

EN 161:2007

Gasapparater och gaseldade brännare - Automatiska avstängningsventiler

EN 161:2001

Anmärkning 2.1

31.7.2007

CEN

EN 203-1:2005+A1:2008

Gasutrustningar - Gaseldade utrustningar för storkök - Del 1: Allmänna säkerhetskrav

EN 203.1:2005

Anmärkning 2.1

18.11.2009

CEN

EN 203-2-1:2005

Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-1: Särskilda krav på öppna gasbrännare och woktillsatser

EN 203.2:1995

Anmärkning 2.1

31.12.2008

CEN

EN 203-2-2:2006

Gasutrustning – Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-2: Särskilda krav på ugnar

EN 203.2:1995

Anmärkning 2.1

31.12.2008

CEN

EN 203-2-3:2005

Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-3: Särskilda krav på kokgrytor

EN 203-2:1995

Anmärkning 2.1

31.12.2008

CEN

EN 203-2-4:2005

Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 4: Särskilda krav på fritöser

EN 203-2:1995

Anmärkning 2.1

31.12.2008

CEN

EN 203-2-6:2005

Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-6: Särskilda krav på tillsats för tillagning av drycker

EN 203-2:1995

Anmärkning 2.1

31.12.2008

CEN

EN 203-2-7:2007

Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-7: Särskilda krav för små och stora roterande grillspett

EN 203-2:1995

Anmärkning 2.1

31.12.2008

CEN

EN 203-2-8:2005

Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-8: Särskilda krav på stekpannor och paella pannor

EN 203-2:1995

Anmärkning 2.1

31.12.2008

CEN

EN 203-2-9:2005

Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-9: Särskilda krav på spishällar, värmehällar och stekhällar

EN 203-2:1995

Anmärkning 2.1

31.12.2008

CEN

EN 203-2-10:2007

Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-10: Särskilda krav på barbecuegrillar och gasgrillar

EN 203-2:1995

Anmärkning 2.1

31.12.2008

CEN

EN 203-2-11:2006

Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-1: Särskilda krav - Pastakokare

EN 203-2:1995

Anmärkning 2.1

31.12.2008

CEN

EN 203-3:2009

Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 3: Delar som kommer i kontakt med livsmedel samt andra hygienaspekter

CEN

EN 257:2010

Gasutrustningar - Mekaniska termostater

EN 257:1992

Anmärkning 2.1

31.12.2010

CEN

EN 297:1994

Gaseldade pannor av typ B11 och B11BS utrustade med atmosfäriska gasbrännare med nominell effekttillförsel ej överstigande 70 kW

EN 297:1994/A3:1996

Anmärkning 3

24.2.1998

EN 297:1994/A6:2003

Anmärkning 3

23.12.2003

EN 297:1994/A5:1998

Anmärkning 3

31.12.1998

EN 297:1994/A4:2004

Anmärkning 3

11.6.2005

EN 297:1994/A2:1996

Anmärkning 3

29.10.2002

EN 297:1994/A2:1996/AC:2006

CEN

EN 298:2003

Gasutrustningar - Automatiska styrsystem för gasbrännare och gastillbehör med eller utan fläktar

EN 298:1993

Anmärkning 2.1

30.9.2006

CEN

EN 303-3:1998

Värmepannor - Del 3: Gaseldade värmepannor - Aggregat bestående av panna och fläktbrännare

EN 303-3:1998/AC:2006

EN 303-3:1998/A2:2004

Anmärkning 3

11.6.2005

CEN

EN 303-7:2006

Värmepannor - Del 7: Hetvattenpannor med forcerat drag avsedda för centrala uppvärmningssystem, utrustade med gasbrännare för en nominell eldningseffekt ej överstigande 1 000 kW

CEN

EN 377:1993

Gasutrustningar - Smörjmedel för utrustningar till gasapparater förannat bruk än industriella processer - Ändring 1

EN 377:1993/A1:1996

Anmärkning 3

11.6.2005

CEN

EN 416-1:2009

Gasutrustningar - Gaseldade strålningsvärmare (ej lysande) med en brännare för montering vid tak - Del 1: Säkerhet

EN 416–1:1999

Anmärkning 2.1

18.11.2009

CEN

EN 416-2:2006

Gasutrustningar - Gaseldade strålningsvärmare (ej lysande) med en brännare för montering vid tak för andra ändamål än hushållsbruk - Del 2: Effektiv energianvändning

CEN

EN 419-1:2009

Gasutrustningar - Gaseldade strålningsvärmare (lysande) för montering vid tak för andra ändamål än hushållsbruk - Del 1: Säkerhet

EN 419–1:1999

Anmärkning 2.1

18.11.2009

CEN

EN 419-2:2006

Gasutrustningar - Gaseldade strålningsvärmare (lysande) för montering vid tak för andra ändamål än hushållsbruk - Del 2: Effektiv energianvändning

CEN

EN 437:2003+A1:2009

Referensgaser - Referenstryck - Apparatkategorier

EN 437:2003

Anmärkning 2.1

18.11.2009

CEN

EN 449:2002+A1:2007

Gasutrustningar - Gasolkaminer utan skorstensanslutning för bostäder - Krav och provningsmetoder

EN 449:2002

Anmärkning 2.1

23.12.2008

CEN

EN 461:1999

Gasutrustningar - Varmluftsaggregat för gasol, max. 10 kW, utan skorstensanslutning, för andra ändamål än bostäder - Fordringar

EN 461:1999/A1:2004

Anmärkning 3

10.12.2004

CEN

EN 483:1999

Gaseldade värmepannor - Typ C pannor med effekt ej överstigande 70 kW

EN 483:1999/A2:2001/AC:2006

EN 483:1999/A2:2001

Anmärkning 3

31.1.2002

CEN

EN 484:1997

Gasutrustningar - Gasolutrustning - Gasolkök med eller utan grill för utomhusbruk - Fordringar

CEN

EN 497:1997

Gasutrustning - Gasolutrustning - Brännare för olika ändamål för utomhusbruk

CEN

EN 498:1997

Gasapparater - Gasolgrillar för utomhusbruk

EN 498:1997/AC:2000

CEN

EN 509:1999

Gasutrustningar - Värmeutrustning - Konstgjorda brasor

EN 509:1999/A1:2003

Anmärkning 3

31.12.2003

EN 509:1999/A2:2004

Anmärkning 3

30.6.2005

CEN

EN 521:2006

Gasutrustning - Bärbara gasolutrustningar - Säkerhetskrav och provning

EN 521:1998

Anmärkning 2.1

31.8.2006

Varning (1):

Detta offentliggörande gäller inte platta bärbara gasspisar (2).

(1)

I enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2414 av den 17 december 2015 om offentliggörande med begränsningar i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG av hänvisningen till den harmoniserade standarden EN 521:2006 Gasutrustning – Bärbara gasolutrustningar – Säkerhetskrav och provning (EUT L 333, 19.12.2015, s. 120).

(2)

Platta gasspisar består av en brännare monterad på en horisontell enhet med ett utrymme för en gasbehållare bredvid brännaren.

CEN

EN 525:2009

Gasutrustning - Gaseldade varmluftsaggregat med tvångscirkulation för annan rumsuppvärmning än bostadsuppvärmning, max 300 kW

EN 525:1997

Anmärkning 2.1

30.11.2009

CEN

EN 549:1994

Gasutrustning - Gummimaterial för tätningar och membran för andraändamål än industriella processer

EN 279:1991

EN 291:1992

Anmärkning 2.1

31.12.1995

CEN

EN 613:2000

Gasutrustningar - Gaseldade konvektorer

EN 613:2000/A1:2003

Anmärkning 3

23.12.2003

CEN

EN 621:2009

Gasutrustning - Varmluftsaggregat, max 300 kW, för andra ändamål än bostäder, utan rökgasfläkt

EN 621:1998

Anmärkning 2.1

31.5.2010

CEN

EN 624:2000

Gasutrustningar - Specifikation för LPG- anordningar - Gasolbrännare i fordon och båtar

EN 624:2000/A2:2007

Anmärkning 3

5.6.2009

CEN

EN 625:1995

Gaseldade pannor - Särskilda krav för kombinationspannor för hushållsändamål med effekt max 70 kW

CEN

EN 656:1999

Gaseldade värmepannor - Typ B pannor med effekt över 70 kW men ej överstigande 300 kW

EN 656:1999/A1:2006

Anmärkning 3

18.11.2009

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Gasutrustning - Fläktbrännare för gas

EN 676:2003

Anmärkning 2.1

30.6.2010

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

CEN

EN 677:1998

Gaseldade värmepannor - Särskilda krav för kondenspannor med effekt max 70 kW

CEN

EN 732:1998

Gasutrustningar - Gasolutrustningar - Absorptionskylskåp

CEN

EN 751-1:1996

Gasutrustningar - Tätningsmaterial för gängade anslutningar i kontakt med gasfamiljerna 1, 2 och 3 eller varmvatten - Del 1: Anaeroba tätningsmedel

CEN

EN 751-2:1996

Gasutrustningar - Tätningsmaterial för gängade anslutningar i kontakt med gasfamiljerna 1, 2 och 3 eller varmvatten - Del 2: Icke-härdade tätningsmedel

CEN

EN 751-3:1996

Gasutrustningar - Tätningsmaterial för gängade anslutningar i kontakt med gasfamiljerna 1, 2 och 3 eller varmvatten - Del 3: Osintrade PTFE(polytetrafluoreten) band

EN 751-3:1996/AC:1997

CEN

EN 777-1:2009

Gasutrustningar - Gaseldade strålningsvärmare med flera brännare för montering vid tak för andra ändamål än hushållsbruk - Del 1: System D - Säkerhet

EN 777-1:1999

Anmärkning 2.1

18.11.2009

CEN

EN 777-2:2009

Gasutrustningar - Gaseldade strålningsvärmare med flera brännare för montering vid tak för andra ändamål än hushållsbruk - Del 2: System E - Säkerhet

EN 777-2:1999

Anmärkning 2.1

18.11.2009

CEN

EN 777-3:2009

Gasutrustningar - Gaseldade strålningsvärmare med flera brännare för montering vid tak för andra ändamål än hushållsbruk - Del 3: System F - Säkerhet

EN 777-3:1999

Anmärkning 2.1

18.11.2009

CEN

EN 777-4:2009

Gasutrustningar - Gaseldade strålningsvärmare med flera brännare för montering vid tak för andra ändamål än hushållsbruk - Del 4: System H - Säkerhet

EN 777-4:1999

Anmärkning 2.1

18.11.2009

CEN

EN 778:2009

Gasutrustning - Varmluftsaggregat, max 70 kW, för bostadsuppvärmning, utan rökgasfläkt

EN 778:1998

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN 1020:2009

Gasutrustning - Varmluftsaggregat, max 300 kW, för andra ändamål än bostäder, med rökgasfläkt

EN 1020:1997

Anmärkning 2.1

31.5.2010

CEN

EN 1106:2010

Gasutrustningar - Handmanövrerade ventiler - Krav och provning

EN 1106:2001

Anmärkning 2.1

22.12.2010

CEN

EN 1196:1998

Gasapparater - Varmluftsaggregat med kondensation - Krav och provning

CEN

EN 1266:2002

Gasapparater - Gaseldade konvektorer med fläkt för transport av förbränningsluft och/eller avgaser

EN 1266:2002/A1:2005

Anmärkning 3

28.2.2006

CEN

EN 1319:2009

Gasutrustning - Varmluftsaggregat max 70 kW, med tvångscirkulation för bostadsuppvärmning, med fläktbrännare

EN 1319:1998

Anmärkning 2.1

30.6.2010

CEN

EN 1458–1:1999

Gasutrustningar - Torktumlare för hushållsbruk med direkt gasuppvärmning med max effekt 6 kW, av typ B22D och B23D - Del 1: Säkerhet

CEN

EN 1458–2:1999

Gasutrustningar - Gaseldade torktumlare för hushåll - Del 2: Verkningsgrad

CEN

EN 1596:1998

Gasutrustning - Flyttbara gasoleldade värmare för andra ändamål än hushållsbruk - Fordringar

EN 1596:1998/A1:2004

Anmärkning 3

10.12.2004

CEN

EN 1643:2000

Gasutrustning - Övervakningssystem för automatiska stängventiler för gasbrännare och gastillbehör

CEN

EN 1854:2010

Gasutrustning - Anordningar för tryckavkänning för gasapparater och gastillbehör

EN 1854:2006

Anmärkning 2.1

31.5.2012

CEN

EN 12067-1:1998

Gasutrustning - Utrustning för reglering av förhållandet gas/luft för gasbrännare och gasapparater - Del 1: Pneumatiskt utförande

EN 12067-1:1998/A1:2003

Anmärkning 3

23.12.2003

CEN

EN 12067-2:2004

Gasutrustning - Utrustning för reglering av förhållandet gas/luft för gasbrännare och gasapparater - Del 2: Elektroniskt utförande

CEN

EN 12078:1998

Gasutrustning - Nolltrycksregulator - Krav och provning

CEN

EN 12244-1:1998

Gasapparater - Tvättmaskiner för hushållsbruk meddirekt gasuppvärmning med max effekt 20 kW - Del 1: Säkerhet

CEN

EN 12244-2:1998

Gasapparater - Tvättmaskiner för hushållsbruk meddirekt gasuppvärmning med max effekt 20 kW - Del 2: Verkningsgrad

CEN

EN 12309-1:1999

Gaseldade absorptions- och adsorptionsvärmepumpar för luftkonditionering med högsta effekt 70 kW - Del 1: Säkerhet

CEN

EN 12309-2:2000

Gaseldade absorptions- och adsorptionsvärmepumpar för luftkonditionering med effekt högst 70 kW - Del 2: Bestämning av verkningsgrad och energiförbrukning

CEN

EN 12669:2000

Gasutrustningar - Gaseldade varmluftsfläktar för användning i växthus och som tillsatsvärme för andra ändamål än hushållsbruk

CEN

EN 12752-1:1999

Gasutrustningar - Gaseldade torktumlare av typ B, max 20 kW - Del 1: Säkerhet

CEN

EN 12752-2:1999

Gasutrustningar - Gaseldade torktumlare av typ B, max 20 kW - Del 2: Bestämning av verkningsgrad och energiförbrukning

CEN

EN 12864:2001

Gasutrustningar - Icke justerbara lågtrycksregulatorer med max utloppstryck 200 mbar, och max kapacitet 4 kg/h, med ingående säkerhetsdon för butan, propan jämte blandningar

EN 12864:2001/A1:2003

Anmärkning 3

10.12.2004

EN 12864:2001/A2:2005

Anmärkning 3

28.2.2006

EN 12864:2001/A3:2009

Anmärkning 3

28.2.2010

CEN

EN 13278:2003

Gaseldade kaminer med öppen förbränningskammare för rumsuppvärmning

CEN

EN 13611:2007

Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör - Allmänna krav

EN 13611:2000

Anmärkning 2.1

31.5.2008

CEN

EN 13785:2005+A1:2008

Regulatorer med max kapacitet 100 kg/h och med max utloppstryck 4 bar, andra än de som beskrivs i EN 12864 med ingående säkerhetsdon för butan, propan jämte blandningar

EN 13785:2005

Anmärkning 2.1

5.6.2009

CEN

EN 13786:2004+A1:2008

Gasutrustningar - Automatiska omkastare med max utloppstryck 4 bar, och max kapacitet 100 kg/h, med ingående säkerhetsdon för butan, propan jämte blandningar

EN 13786:2004

Anmärkning 2.1

5.6.2009

CEN

EN 13836:2006

Gaseldade värmepannor - Typ B pannor med effect över 300 kW, men ej överstigande 1 000 kW

CEN

EN 14438:2006

Gaseldade insatser för uppvärmning av flera rum

CEN

EN 14543:2005+A1:2007

Gasutrustningar - Gasolvärmare utan skorstensanslutning för användning utomhus och i välventilerade rum

EN 14543:2005

Anmärkning 2.1

24.5.2008

CEN

EN 14829:2007

Gasutrustningar - Gaseldade rumsuppvärmare utan skorstensanslutning för max 6 kW tillförd värme

CEN

EN 15033:2006

Gaseldade varmvattenberedare för fordon och båtar

EN 15033:2006/AC:2008

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (4).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  EUT L 81, 31.3.2016, s. 99.

(2)  EUT L 330, 16.12.2009, s. 10.

(3)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel. Tfn +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel. Tfn +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

Etsi: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrike. Tfn+33 492944200. Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(4)  EGT C 338, 27.9.2014, s. 31.