Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

6.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 400/14


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 400/08)

I enlighet med artikel 15.4 i direktiv 2014/68/EU offentliggörs hänvisningen till följande europeiska materialgodkännande:

Nummer

Kort beteckning

Fullständig beteckning

0879-1:2001/05

EAM Nickel 201-1

EAM Nickel 201 – Hot and cold rolled plates, sheets and strips (pure nickel with low carbon for pressure equipment) – Varm och kallvalsade plattor, skivor och remsor (ren nickel med låg kolhalt för tryckbärande anordningar)

0879-2:2001/05

EAM Nickel 201-2

EAM Nickel 201 – Forgings (pure nickel with low carbon for pressure equipment) – Smidesämnen (ren nickel med låg kolhalt för tryckbärande anordningar)

0879-3:2001/05

EAM Nickel 201-3

EAM Nickel 201 – Bars (pure nickel with low carbon for pressure equipment) – Stänger (ren nickel med låg kolhalt för tryckbärande anordningar)

0879-4:2001/05

EAM Nickel 201-4

EAM Nickel 201 – Seamless Tubes (pure nickel with low carbon for pressure equipment) – Sömlösa rör (ren nickel med låg kolhalt för tryckbärande anordningar)

Anmärkning:

Originalexemplar av detta europeiska materialgodkännande kan beställas från TÜV UK LIMITED, AMP House Suites 27–29 Fifth Floor Dingwall Road, Croydon CR0 2LX, Storbritannien, tfn +44 2086807711, fax +44 2086804035, e-post: enquiries.uk@tuv-nord.co.uk. mot en administrationsavgift på 80 euro. Dokumentet kan också laddas ner gratis från företagets webbplats.