Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1933:270) om säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred

Utfärdad: 1933-06-02

Har vid betesreglering enligt lagen om ägofred blivit bestämt, att ersättning jämlikt 16 § sagda lag skall årligen gäldas av ägare till fastighet, äge den ersättningsberättigade, där hans fordran ej stått inne längre än ett år efter förfallodagen, att ur fastigheten, ändå att den kommit i annans hand, njuta betalning med enahanda förmånsrätt, som enligt 17 kap. 6 § handelsbalken tillkommer enskild ränteägare för avgäld av fast egendom.

Hänvisad författning:

Lagen (1933:269) om ägofred inf. vid BB 5: – Se Förmånsrättslag (1970:979) övergångsbest. p. 2 ovan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1933:270

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1934.