Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1137

Utkom från trycket den 7 oktober 2014
Förordning om ändring i konkursförordningen (1987:916);
utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 15 § konkursförordningen (1987:916) ska ha följande lydelse.

1) Rätten ska genast skicka en kopia av ett beslut enligt konkurslagen (1987:672) om skyldighet för gäldenären eller någon annan att lämna ifrån sig sitt pass eller om förbud att utfärda pass till Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten och tillsynsmyndigheten. Myndigheterna ska också underrättas så snart ett sådant beslut hävs eller passet återlämnas enligt 6 kap. 8 § konkurslagen.

1)

Senaste lydelse 2006:766.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1137

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)