Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1330

Publicerad den 7 juli 2022
Förordning om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Utfärdad den 30 juni 2022

Regeringen föreskriver att det i konkursförordningen (1987:916) ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

Om företagsrekonstruktion pågår enligt lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion, ska rätten ge rekonstruktören tillfälle att yttra sig över ansökan om att försätta gäldenären i konkurs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1330

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)