Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1922:133) om förbud mot utsläppande av bagge å samfälld betesmark

Utfärdad: 1922-04-07

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt :att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att bestämmelserna i lagen den 20 juni 1918 (nr 399) om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark skola äga tillämpning jämväl i fråga om bagge, som är över fyra månader.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1922:133

Denna lag skall träda i kraft d. 1 aug. 1922.