Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning

Utfärdad: 1994-09-22

Statens jordbruksverk meddelar föreskrifter om avgifter vid sådan veterinär yrkesutövning som står under verkets tillsyn och som avser arbetsuppgifter som utförs

  1. av en distriktsveterinär, eller

  2. av en annan veterinär på grund av en föreskrift eller ett förordnande av en myndighet.

[har upphävts genom förordning (1995:1011).]

SFS 1995:1011

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1313

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1995 då veterinärtaxeförordningen (1975:539) skall upphöra att gälla.

SFS 1995:1011

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1995.

Särskild djursjukvårdsavgift skall inte betalas vid förrättningar som utförs av en distriktsveterinär efter utgången av juni 1995.