Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1096

Utkom från trycket den 7 september 2010
Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:901) om ändring i fiskelagen (1993:787);
utfärdad den 26 augusti 2010.

Regeringen föreskriver att lagen (2010:901) om ändring i fiskelagen (1993:787) ska träda i kraft den 1 oktober 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)