Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:13

Utkom från trycket den 29 januari 2013
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;
utfärdad den 17 januari 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 34 §, av följande lydelse.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av ärenden om stöd enligt detta kapitel. Innan verket meddelar sådana föreskrifter ska det höra länsstyrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:13

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)