Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:571

Utkom från trycket den 29 september 2015
Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder;
utfärdad den 17 september 2015.

Regeringen föreskriver att punkt 7 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska upphöra att gälla.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:571

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)