Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:630

Utkom från trycket den 17 november 2015
Förordning om ändring i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling;
utfärdad den 5 november 2015.

Regeringen föreskriver att 37 § förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling ska ha följande lydelse.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om

  1. de lokala aktionsgruppernas handläggning,

  2. stödmottagare,

  3. stödvillkor, och

  4. avdrag på stöd och upphävande av stöd på grund av att villkoren för stödet inte har följts.

Jordbruksverket får även meddela föreskrifter om stödberättigande utgifter och om lägsta och högsta stödbelopp.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:630

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)