Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

01995D0173-20070501.pdf

1995D0173 — SV — 01.05.2007 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 7 mars 1995

om särskilda villkor för import av fiskprodukter och produkter från vattenbruk med ursprung i Peru

(Text av betydelse för EES)

(95/173/EG)

(EGT L 116, 23.5.1995, p.41)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1664/2006 av den 6 november 2006

L 320

13

18.11.2006