Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

01995D0538-20070501.pdf

1995D0538 — SV — 01.05.2007 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 december 1995

om särskilda importvillkor för fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Japan

(Text av betydelse för EES)

(95/538/EG)

(EGT L 304, 16.12.1995, p.52)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1664/2006 av den 6 november 2006

L 320

13

18.11.2006