Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31983R1220.pdf

31983R1220

Council Regulation (EEC) No 1220/83 of 17 May 1983 amending Regulation (EEC) No 1117/78 on the common organization of the market in dried fodderOfficial Journal L 132 , 21/05/1983 P. 0029 - 0029+++++

( 1 ) OJ NO C 32 , 7 . 2 . 1983 , P . 22 .

( 2 ) OJ NO C 96 , 11 . 4 . 1983 , P . 54 .

( 3 ) OJ NO C 81 , 24 . 3 . 1983 , P . 6 .

( 4 ) OJ NO L 142 , 30 . 5 . 1978 , P . 1 .

( 5 ) OJ NO L 162 , 12 . 4 . 1982 , P . 32 .

COUNCIL REGULATION ( EEC ) NO 1220/83 OF 17 MAY 1983 AMENDING REGULATION ( EEC ) NO 1117/78 ON THE COMMON ORGANIZATION OF THE MARKET IN DRIED FODDER

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ,

HAVING REGARD TO THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY , AND IN PARTICULAR ARTICLES 42 AND 43 THEREOF ,

HAVING REGARD TO THE PROPOSAL FROM THE COMMISSION ( 1 ) ,

HAVING REGARD TO THE OPINION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT ( 2 ) ,

HAVING REGARD TO THE OPINION OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE ( 3 ) ,

WHEREAS THE COMMISSION HAS SUBMITTED TO THE COUNCIL A PROPOSAL FOR A REGULATION ON THE COMMON ORGANIZATION OF THE MARKET IN POTATOES , PROVIDING IN PARTICULAR FOR A SYSTEM OF AID FOR THE DEHYDRATED POTATOES REFERRED TO IN ARTICLE 1 OF COUNCIL REGULATION ( EEC ) NO 1117/78 OF 22 MAY 1978 ON THE COMMON ORGANIZATION OF THE MARKET IN DRIED FODDER ( 4 ) , AS LAST AMENDED BY REGULATION ( EEC ) NO 1433/82 ( 5 ) ; WHEREAS IT IS ENVISAGED THAT THE PROPOSED REGULATION WILL NOT ENTER INTO FORCE ON 1 JULY 1983 ; WHEREAS , IN ORDER NOT TO JEOPARDIZE THE CONTINUITY OF THE SYSTEM OF AID FOR DEHYDRATED POTATOES , THE EXISTING ARRANGEMENTS SHOULD BE CONTINUED FOR THE 1983/84 MARKETING YEAR ,

HAS ADOPTED THIS REGULATION :

ARTICLE 1

IN THE THIRD PARAGRAPH OF ARTICLE 17 OF REGULATION ( EEC ) NO 1117/78 , " 30 JUNE 1983 " IS HEREBY REPLACED BY " 30 JUNE 1984 " .

ARTICLE 2

THIS REGULATION SHALL ENTER INTO FORCE ON THE THIRD DAY FOLLOWING ITS PUBLICATION IN THE OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES .

IT SHALL APPLY FROM 1 JULY 1983 .

THIS REGULATION SHALL BE BINDING IN ITS ENTIRETY AND DIRECTLY APPLICABLE IN ALL MEMBER STATES .

DONE AT BRUSSELS , 17 MAY 1983 .

FOR THE COUNCIL

THE PRESIDENT

I . KIECHLE