Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

5.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 382/2007

av den 4 april 2007

om ändring av förordning (EG) nr 753/2002 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller beteckning, benämning, presentation och skydd av vissa vinprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 53, och

av följande skäl:

(1)

Vissa tekniska ändringar behöver göras i kommissionens förordning (EG) nr 753/2002 (2) på grund av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

(2)

I artikel 28 i förordning (EG) nr 753/2002 föreskrivs särskilda bestämmelser för bordsviner med geografisk beteckning och där förtecknas också de benämningar som används i medlemsstaternas olika regioner för att beskriva sådana viner. Den förteckningen måste anpassas genom att de benämningar som används i Bulgarien och Rumänien läggs till.

(3)

Förteckningen över traditionella benämningar, som anges i artikel 29 i förordning (EG) nr 753/2002, och förteckningen över kompletterande traditionella benämningar, som det hänvisas till i artikel 23 i den förordningen, måste anpassas med de rätta benämningar som används i Bulgarien och Rumänien.

(4)

I bilaga II till förordning (EG) nr 753/2002 förtecknas druvsorter och synonymer till dessa som omfattar en geografisk beteckning och som kan förekomma i märkningen av viner. Denna bilaga måste anpassas med de rätta benämningar som var i bruk i Bulgarien och Rumänien vid det datum då den här förordningen börjar tillämpas.

(5)

Namnet ”Tokaj” betecknar ett ”kvalitetsvin som framställts i ett specificerat område” med ursprung i en gränsregion mellan Ungern och Slovakien och utgör även en del av de italienska och franska druvsortsbenämningarna ”Tocai italico”, ”Tocai friulano” och ”Tokay pinot gris”. Den samtidiga förekomsten av dessa tre druvsortsbenämningar och den geografiska beteckningen är tidsbegränsade till och med den 31 mars 2007 och följer av det bilaterala avtalet av den 23 november 1993 mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Ungern, som sedan den 1 maj 2004 har blivit en del av EU:s regelverk. Från och med den 1 april 2007 avförs dessa tre druvsortsbenämningar från bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 753/2002, och när det gäller druvsortsbenämningen ”Tocai friulano” har den nu ersatts av den nya druvsortsbenämningen ”Friulano”.

(6)

I bilaga III till förordning (EG) nr 753/2002 förtecknas slutligen de traditionella benämningar som förekommer eller kan tänkas förekomma på märkningen av viner. Den bilagan måste anpassas för att ta hänsyn till dels nya traditionella benämningar från Cypern, dels traditionella benämningar som används i Bulgarien och Rumänien.

(7)

Förordning (EG) nr 753/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 753/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 28 skall första stycket ändras på följande sätt:

a)

Den tionde strecksatsen skall ersättas med följande:

”—

’Τοπικός Οίνος’ eller ’(Regional Wine)’ i fråga om bordsviner med ursprung i Cypern”,

b)

Följande strecksatser skall läggas till:

”—

’регионално вино’ i fråga om bordsviner med ursprung i Bulgarien,

’Vin cu indicație geografică’ i fråga om bordsviner med ursprung i Rumänien.”

2.

Artikel 29 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall följande led läggas till:

”q)

För Bulgarien:

’Гарантирано наименование за произход’ eller ’ГНП’,

’Гарантирано и контролирано наименование за произход’ eller ’ГКНП’,

’Благородно сладко вино’ eller ’БСВ’.

r)

För Rumänien:

’Vin cu denumire de origine controlată – D.O.C.’, åtföljt av:

’Cules la maturitate deplină – C.M.D.’,

’Cules târziu – C.T.’,

’Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.’ ”

b)

I punkt 2 skall följande led läggas till:

”k)

För Bulgarien:

’Гарантирано наименование за произход’ eller ’ГНП’,

’Гарантирано и контролирано наименование за произход’ eller ’ГКНП’.

l)

För Rumänien:

’Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.’ ”

3.

Bilaga II skall ersättas med bilaga I till denna förordning.

4.

Bilaga III skall ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 april 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 april 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EGT L 118, 4.5.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2016/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 38).


BILAGA I

”BILAGA II

Druvsorter och synonymer till dessa som omfattar en geografisk beteckning (1) och som i enlighet med artikel 19.2 får förekomma i märkningen av viner

Druvsort eller synonymer till denna

Länder som får använda detta druvsortnamn eller en av dess synonymer (2)

1

Agiorgitiko

Grekland°

2

Aglianico

Italien°, Grekland°, Malta°

3

Aglianicone

Italien°

4

Alicante Bouschet

Grekland°, Italien°, Portugal°, Algeriet°, Tunisien°, Förenta staterna°, Cypern°, Sydafrika

Anmärkning: Namnet ’Alicante’ får inte användas utan annan angivelse som beteckning på ett vin.

5

Alicante Branco

Portugal°

6

Alicante Henri Bouschet

Frankrike°, Serbien (8), Montenegro (8)

7

Alicante

Italien°

8

Alikant Buse

Serbien (6), Montenegro (6)

9

Auxerrois

Sydafrika°, Australien°, Kanada°, Schweiz°, Belgien°, Tyskland°, Frankrike°, Luxemburg°, Nederländerna°, Förenade Kungariket°

10

Barbera Bianca

Italien°

11

Barbera

Sydafrika°, Argentina°, Australien°, Kroatien°, Mexiko°, Slovenien°, Uruguay°, Förenta staterna°, Grekland°, Italien°, Malta°

12

Barbera Sarda

Italien°

13

Blauburgunder

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (16-27-114), Österrike (14-16), Kanada (16-114), Chile (16-114), Italien (16-114)

14

Blauer Burgunder

Österrike (13-16), Serbien (24-114), Montenegro (24-114), Schweiz

15

Blauer Frühburgunder

Tyskland (57)

16

Blauer Spätburgunder

Tyskland (114), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (13-27-114), Österrike (13-14), Bulgarien (114), Kanada (13-114), Chile (13-114), Rumänien (114), Italien (13-114)

17

Blaufränkisch

Tjeckien (54), Österrike°, Tyskland, Slovenien (Modra frankinja, Frankinja), Ungern

18

Borba

Spanien°

19

Bosco

Italien°

20

Bragão

Portugal°

21

Budai

Ungern°

22

Burgundac beli

Serbien (135), Montenegro (135)

23

Burgundac Crni

Kroatien°

24

Burgundac crni

Serbien (14-114), Montenegro (14-114)

25

Burgundac sivi

Kroatien°, Serbien°, Montenegro°

26

Burgundec bel

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien°

27

Burgundec crn

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (13-16-114)

28

Burgundec siv

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien°

29

Busuioacă de Bohotin

Rumänien

30

Cabernet Moravia

Tjeckien°

31

Calabrese

Italien (89)

32

Campanário

Portugal°

33

Canari

Argentina°

34

Carignan Blanc

Frankrike°

35

Carignan

Sydafrika°, Argentina°, Australien (37), Chile (37), Kroatien°, Israel°, Marocko°, Nya Zeeland°, Tunisien°, Grekland°, Frankrike°, Portugal°, Malta°

36

Carignan Noir

Cypern°

37

Carignane

Australien (35), Chile (35), Mexiko, Turkiet, Förenta staterna

38

Carignano

Italien°

39

Chardonnay

Sydafrika°, Argentina (94), Australien (94), Bulgarien°, Kanada (94), Schweiz°, Chile (94), Tjeckien°, Kroatien°, Ungern (40), Indien, Israel°, Moldavien°, Mexiko (94), Nya Zeeland (94), Rumänien°, Ryssland°, San Marino°, Slovakien°, Slovenien°, Tunisien°, Förenta staterna (94), Uruguay°, Serbien, Montenegro, Zimbabwe°, Tyskland°, Frankrike, Grekland (94), Italien (94), Luxemburg° (94), Nederländerna (94), Förenade Kungariket, Spanien, Portugal, Österrike°, Belgien (94), Cypern°, Malta°

40

Chardonnay Blanc

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Ungern (39)

41

Chardonnay Musqué

Kanada°

42

Chelva

Spanien°

43

Corinto Nero

Italien°

44

Cserszegi fűszeres

Ungern°

45

Děvín

Tjeckien°

46

Devín

Slovakien

47

Duna gyöngye

Ungern

48

Dunaj

Slovakien

49

Durasa

Italien°

50

Early Burgundy

Förenta staterna°

51

Fehér Burgundi, Burgundi

Ungern (132)

52

Findling

Tyskland°, Förenade Kungariket°

53

Frâncușă

Rumänien

54

Frankovka

Tjeckien° (17), Slovakien (55)

55

Frankovka modrá

Slovakien (54)

56

Friulano

Italien

57

Frühburgunder

Tyskland (15), Nederländerna°

58

Galbenă de Odobești

Rumänien

59

Girgenti

Malta (60, 61)

60

Ghirgentina

Malta (59, 61)

61

Girgentina

Malta (59, 60)

62

Graciosa

Portugal°

63

Grasă de Cotnari

Rumänien

64

Grauburgunder

Tyskland, Bulgarien, Ungern°, Rumänien (65)

65

Grauer Burgunder

Kanada, Rumänien (64), Tyskland, Österrike

66

Grossburgunder

Rumänien

67

Iona

Förenta staterna°

68

Kanzler

Förenade Kungariket°, Tyskland

69

Kardinal

Tyskland°, Bulgarien°

70

Kékfrankos

Ungern

71

Kisburgundi kék

Ungern (114)

72

Korinthiaki

Grekland°

73

Leira

Portugal°

74

Limnio

Grekland°

75

Maceratino

Italien°

76

Maratheftiko (Μαραθεύτικο)

Cypern

77

Mátrai muskotály

Ungern°

78

Medina

Ungern°

79

Monemvasia

Grekland

80

Montepulciano

Italien°

81

Moravia dulce

Spanien°

82

Moravia agria

Spanien°

83

Moslavac

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (84), Serbien°, Montenegro°

84

Mozler

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (83)

85

Mouratón

Spanien°

86

Müller-Thurgau

Sydafrika°, Österrike°, Tyskland, Kanada, Kroatien°, Ungern°, Serbien°, Montenegro°, Tjeckien°, Slovakien°, Slovenien°, Schweiz°, Luxemburg, Nederländerna°, Italien°, Belgien°, Frankrike°, Förenade Kungariket, Australien°, Bulgarien°, Förenta staterna°, Nya Zeeland°, Portugal

87

Muškát moravský

Tjeckien°, Slovakien

88

Nagyburgundi

Ungern°

89

Nero d‘Avola

Italien (31)

90

Olivella nera

Italien°

91

Orange Muscat

Australien°, Förenta staterna°

92

Pálava

Tjeckien, Slovakien

93

Pau Ferro

Portugal°

94

Pinot Chardonnay

Argentina (39), Australien (39), Kanada (39), Chile (39), Mexiko (39), Nya Zeeland (39), Förenta staterna (39), Turkiet°, Belgien (39), Grekland (39), Nederländerna, Italien (39)

95

Pölöskei muskotály

Ungern°

96

Portoghese

Italien°

97

Pozsonyi

Ungern (98)

98

Pozsonyi Fehér

Ungern (97)

99

Radgonska ranina

Slovenien°

100

Rajnai rizling

Ungern (103)

101

Rajnski rizling

Serbien (102-105-108), Montenegro (102-105-108)

102

Renski rizling

Serbien (101-105-108), Montenegro (101-105-108), Slovenien° (103)

103

Rheinriesling

Bulgarien°, Österrike, Tyskland (105), Ungern (100), Tjeckien (111), Italien (105), Grekland, Portugal, Slovenien (102)

104

Rhine Riesling

Sydafrika°, Australien°, Chile (106), Moldavien°, Nya Zeeland°, Cypern, Ungern°

105

Riesling renano

Tyskland (103), Serbien (101-102-108), Montenegro (101-102-108), Italien (103)

106

Riesling Renano

Chile (104), Malta°

107

Riminèse

Frankrike°

108

Rizling rajnski

Serbien (101-102-105), Montenegro (101-102-105)

109

Rizling Rajnski

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien°, Kroatien°

110

Rizling rýnsky

Slovakien°

111

Ryzlink rýnský

Tjeckien (103)

112

Santareno

Portugal°

113

Sciaccarello

Frankrike°

114

Spätburgunder

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (13-16-27), Serbien (14-24), Montenegro (14-24), Bulgarien (16), Kanada (13-16), Chile, Ungern (71), Moldavien°, Rumänien (16), Italien (13-16), Förenade Kungariket, Tyskland (16)

115

Štajerska Belina

Kroatien°, Slovenien°

116

Subirat

Spanien

117

Terrantez do Pico

Portugal°

118

Tintilla de Rota

Spanien°

119

Tinto de Pegões

Portugal°

120

Torrontés riojano

Argentina°

121

Trebbiano

Sydafrika°, Argentina°, Australien°, Kanada°, Cypern°, Kroatien°, Uruguay°, Förenta staterna, Israel, Italien, Malta

122

Trebbiano Giallo

Italien°

123

Trigueira

Portugal

124

Verdea

Italien°

125

Verdeca

Italien

126

Verdelho

Sydafrika°, Argentina, Australien, Nya Zeeland, Förenta staterna, Portugal

127

Verdelho Roxo

Portugal°

128

Verdelho Tinto

Portugal°

129

Verdello

Italien°, Spanien°

130

Verdese

Italien°

131

Verdejo

Spanien°

132

Weißburgunder

Sydafrika (134), Kanada, Chile (133), Ungern (51), Tyskland (133, 134), Österrike (133), Förenade Kungariket°, Italien

133

Weißer Burgunder

Tyskland (132, 134), Österrike (132), Chile (132), Schweiz°, Slovenien, Italien

134

Weissburgunder

Sydafrika (132), Tyskland (132, 133), Förenade Kungariket, Italien

135

Weisser Burgunder

Serbien (22), Montenegro (22)

136

Zalagyöngye

Ungern°

FÖRKLARING:

:

Inom parentes

:

synonym för druvsorten.

:

”°”

:

synonym saknas.

:

Fetstil

:

Kolumn 2

:

namn på druvsort.

Kolumn 3

:

land i vilket namnet motsvarar en druvsort och en hänvisning till druvsorten.

:

Normal stil

:

Kolumn 2

:

namn på synonym till en druvsort.

Kolumn 3

:

namn på land som använder synonymen till en druvsort.”


(1)  Dessa namn eller deras synonymer motsvarar helt eller delvis, i översättning eller med en adjektivform, geografiska beteckningar som används för att beteckna ett vin.

(2)  För de berörda staterna medges undantagen enligt denna bilaga endast för viner med geografisk beteckning som framställs i de administrativa enheter i vilka odling av de berörda druvsorterna är tillåten vid den tidpunkt då den här förordningen träder i kraft och enligt de villkor för framställning och presentation av dessa viner som fastställts av de berörda medlemsstaterna.

FÖRKLARING:

:

Inom parentes

:

synonym för druvsorten.

:

”°”

:

synonym saknas.

:

Fetstil

:

Kolumn 2

:

namn på druvsort.

Kolumn 3

:

land i vilket namnet motsvarar en druvsort och en hänvisning till druvsorten.

:

Normal stil

:

Kolumn 2

:

namn på synonym till en druvsort.

Kolumn 3

:

namn på land som använder synonymen till en druvsort.”


BILAGA II

Bilaga III till förordning (EG) nr 753/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

Följande rader skall införas före raderna som avser Tjeckien:

”BULGARIEN

Särskilda traditionella benämningar enligt artikel 29

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

(guaranteed appellation of origin)

Alla

Kvalitetsvin fso, pärlande kvalitetsvin fso, mousserande kvalitetsvin fso och kvalitetslikörvin fso

bulgariskt

2007

”Гарантирано и контролирано наименование за произход” eller ”ГКНП”,

(guaranteed appellation of origin)

Alla

Kvalitetsvin fso, pärlande kvalitetsvin fso, mousserande kvalitetsvin fso och kvalitetslikörvin fso

bulgariskt

2007

Благородно сладко вино (БСВ)

(noble sweet wine)

Alla

Kvalitetslikörvin fso

bulgariskt

2007

Termer enligt artikel 28

регионално вино

(Regional wine)

Alla

Bordsvin med geografisk beteckning

bulgariskt

2007

Kompletterande traditionella benämningar enligt artikel 23

Ново

(young)

Alla

Kvalitetsvin fso

Bordsvin med geografisk beteckning

bulgariskt

2007

Премиум

(premium)

Alla

Bordsvin med geografisk beteckning

bulgariskt

2007

Резерва

(reserve)

Alla

Kvalitetsvin fso

Bordsvin med geografisk beteckning

bulgariskt

2007

Премиум резерва

(premium reserve)

Alla

Bordsvin med geografisk beteckning

bulgariskt

2007

Специална резерва

(special reserve)

Alla

Kvalitetsvin fso

bulgariskt

2007

Специална селекция

(special selection)

Alla

Kvalitetsvin fso

bulgariskt

2007

Колекционно

(collection)

Alla

Kvalitetsvin fso

bulgariskt

2007

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

Alla

Kvalitetsvin fso

bulgariskt

2007

Беритба на презряло грозде

(vintage of overripe grapes)

Alla

Kvalitetsvin fso

bulgariskt

2007

Розенталер

(Rosenthaler)

Alla

Kvalitetsvin fso

bulgariskt

2007”

2.

De rader som avser Cypern skall ersättas med följande:

”CYPERN

Särskilda traditionella benämningar enligt artikel 29

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

(ΟΕΟΠ)

Alla

Kvalitetsvin fso

grekiskt

Termer enligt artikel 28

Τοπικός Οίνος

(Regional Wine)

Alla

Bordsvin med geografisk beteckning

grekiskt

Kompletterande traditionella benämningar enligt artikel 23

Μοναστήρι (Monastiri)

Alla

Kvalitetsvin fso och bordsvin med geografisk beteckning

grekiskt

Κτήμα (Ktima)

Alla

Kvalitetsvin fso och bordsvin med geografisk beteckning

grekiskt

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

Alla

Kvalitetsvin fso och bordsvin med geografisk beteckning

grekiskt

2006

Μονή (Moni)

Alla

Kvalitetsvin fso och bordsvin med geografisk beteckning

grekiskt

2006”

3.

Följande rader skall införas efter raderna som avser Portugal:

”RUMÄNIEN

Särskilda traditionella benämningar enligt artikel 29

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)

Alla

Kvalitetsvin fso

rumänskt

2007

Cules la maturitate deplină

(C.M.D.)

Alla

Kvalitetsvin fso

rumänskt

2007

Cules târziu (C.T.)

Alla

Kvalitetsvin fso

rumänskt

2007

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

Alla

Kvalitetsvin fso

rumänskt

2007

Termer enligt artikel 28

Vin cu indicație geografică

Alla

Bordsvin med geografisk beteckning

rumänskt

2007

Kompletterande traditionella benämningar enligt artikel 23

Rezervă

Alla

Kvalitetsvin fso

rumänskt

2007

Vin de vinotecă

Alla

Kvalitetsvin fso

rumänskt

2007”