Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

10.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 268/33


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 510/2006 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2007/C 268/15)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs genom artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningarna måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTNING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”CHOURIÇA DOCE DE VINHAIS”

EG nr: PT/PGI/005/0461/20.04.2005

SUB ( ) SGB ( X )

Denna sammanfattning innehåller information om de viktigaste delarna av produktspecifikationen.

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten

Namn:

Gabinete de Planeamento e Políticas

Adress:

Rua Padre António Vieira, n.o 1-8o

P-1099-073 Lisboa

Tfn

(351) 213 819 300

Fax

(351) 213 876 635

E-postadress:

gppaa@gppaa.min-agricultura.pt

2.   Ansökande grupp

Namn:

ANCSUB — Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara

Adress:

Edifício da Casa do Povo — Largo do Toural

P-5320-311 Vinhais

Tfn

(351) 273 771 340

Fax

(351) 273 770 048

E-postadress:

ancsub@bisaro.info

Sammansättning:

Producenter/bearbetningsföretag ( X ) andra ( )

3.   Produkttyp

Klass 1.2: Köttprodukter (kokade, saltade, rökta)

4.   Produktspecifikation

(Sammanfattning av kraven enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 510/2006)

4.1

   Benämning ”Chouriça Doce de Vinhais”

4.2

   Beskrivning Rökt korv framställd av kött från grisar av rasen Bísara eller av blandraser som till 50 % består av Bísarogrisar (F1-djur som erhållits genom att korsa renrasiga stamboksregistrerade Bísarogrisar med djur från andra raser), lokalt bröd och olivolja från Trás-os-Montes (vilka är oumbärliga för produktens karaktäristiska smak och konsistens), grisblod, honung och valnötter eller mandlar, som är instoppat i tunntarm från nöt eller gris. Korven har formen av en hästsko med en längd av 20–25 cm och en diameter på 2–3 centimeter. Färgen är svart men inte homogen, liksom fyllningen, med ljusare områden där köttstyckena och valnötterna eller mandlarna kan urskiljas. Fyllningen är tätt omsluten av tunntarmen, och bitarna av kött, valnötter eller mandlar är synliga utifrån. Den har en slutvikt på ca 150 g.

4.3

   Geografiskt område Den traditionella produktionen är förbunden med sakkunskap om hanteringen och utfodringen av djuren och de markförhållanden som krävs för att utveckla den foderbas som behövs för att erhålla råvaror med en obestridlig karaktäristisk kvalitet. Av ovannämnda skäl är det geografiska område där uppfödning och gödning, slakt och styckning av de grisar av rasen Bísaro och blandraser som används i produktionen av Chouriça Doce de Vinhais därför begränsat till kommunerna Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda de Anciães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso och Vinhais i distriktet Bragança och till kommunerna Alijó, Boticas, Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto, Montalegre, Murça, Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar och Vila Real i distriktet Vila Real. Endast detta område har nämligen den foderbas och den djurhållningskunskap som erfordras.

Med tanke på de särskilda klimatförhållanden som krävs för att producera Chouriça Doce de Vinhais, människornas sakkunskap och de oföränderliga lokala produktionsmetoder som används, begränsas det geografiska bearbetningsområdet till kommunerna Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso och Vinhais i distriktet Bragança.

4.4

   Bevis på ursprung Chouriça doce de Vinhais får endast framställas i licensierade bearbetningsanläggningar som är belägna i det nämnda bearbetningsområdet. Alla led i processen kontrolleras rigoröst, vilket ger garantier för produktens fullständiga spårbarhet. Råvarorna kommer från grisar av rasen Bísaro som är registrerade i rasens avelstekniska register eller grisar som har uppstått genom korsningar (F1) mellan djur där en av föräldrarna är av Bísaroras och finns med i det avelstekniska registret över vuxna djur. De är uppfödda på jordbruksföretag som har marker som är förenliga med traditionell, halvextensiv produktion och som har kapacitet att tillhandahålla traditionella källor för djurfoder. Det bör påpekas att grisarna äter betydande mängder kastanjer som ger dess kött mycket typiska organoleptiska egenskaper. Grisarna slaktas i godkända slakterier och styckas i godkända anläggningar som i båda fallen ska ligga i det geografiska produktionsområdet. Bearbetningen får bara göras på anläggningar godkända av gruppen efter det att kontrollorganet har givit sitt godkännande. Varje enhet ska förses med ett numrerat kontrollmärke som ska göra det möjligt att spåra produkten ända tillbaka till det jordbruksföretag den kommer från. Ursprunget kan när som helst styrkas i alla produktionsled, genom det serienummer som obligatoriskt ingår i kontrollmärket.

4.5

   Framställningsmetod Det magra köttet och köttet från huvudet, slaksidan och sidan ska styckas i medelstora bitar, läggas i en behållare med saltat vatten och kokas till dess att köttet är välkokt. Brödet ska skäras i tunna skivor med skorpan kvar och mjukas upp i köttbuljongen. Smaktillsatserna, köttstyckena, olivoljan, blodet, honungen och mandlarna eller valnötterna läggs till denna blandning. När smaken är rätt ska blandningen omedelbart läggas i gristarmar. Rökningen görs under svag eld med ved från ek eller kastanj, och därefter torkas eller stabiliseras korven under en tidsperiod som överstiger 15 dagar. Chouriça doce de Vinhais marknadsförs som hela korvar och alltid i sina ursprungsförpackningar. På grund av produktens egenskaper och sammansättning får den inte skäras i skivor. Som förpackning används ett särskilt material som är oskadligt och inert. Korven kan förpackas i normal eller modifierad atmosfär eller i vakuum. För att säkerställa spårbarheten och kontrollmöjligheterna och för att undvika förändringar av produktens smak och mikrobiologiska egenskaper får packningen bara ske i det geografiska beredningsområdet.

4.6

   Samband Svinuppfödningen i regionen har varit viktig sedan långt tillbaka, vilket styrks av olika djurskulpturer och olika hänvisningar i municipala handlingar till avgifter på svinen och deras produkter. Produktens samband med det geografiska området beror på djurrasen (lokal ras), de lokala foderprodukterna, den kunskap som krävs för att välja rätt styckningsdelar av grisen, den långsamma rökningen med trä från regionen och torkningen i mycket kalla och torra miljöer i regionen.

4.7

   Kontrollorgan

Namn:

Tradição e Qualidade — Associação Interprofissional para Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes

Adress:

Av. 25 de Abril, 273 S/L

P-5370-202 Mirandela

Tfn

(351) 278 261 410

Fax

(351) 278 261 410

E-postadress:

tradição-qualidade@clix.pt

”Tradição e Qualidade” uppfyller standarden 45011:2001.

4.8

   Märkning Följande uppgift ska alltid anges: ”Alheira de Vinhais – Indicação Geográfica Protegida”, gemenskapens egen logotyp samt logotypen för produkter från Vinhais (se nedan). Märkningen måste även inkludera kontrollmärket, där produktens namn, kontrollorganets namn och serienumret (den numeriska eller alfanumeriska kod som gör det möjligt att spåra produkten) måste anges.

(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.