Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

24.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 185/3


Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2016/C 185/04)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”CULURGIONIS D’OGLIASTRA”

EU-nr: IT-PGI-0005-01307 – 2.2.2015

SUB ( ) SGB ( X )

1.   Namn

”Culurgionis d’Ogliastra”

2.   Medlemsstad eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 2.5 Pastaprodukter

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

”Culurginois d’Ogliastra” är en produkt av färsk pasta formad som små knyten som stängts med handen, fyllda med en blandning av färskpotatis eller torkade potatisflingor, ostar, vegetabiliska och/eller animaliska fetter och aromer. Förslutningen av knytet liknar ett stiliserat ax.

Vid försäljningen ska ”Culurginois d’Ogliastra” ha följande fysiska, kemiska och organoleptiska egenskaper:

Fysiska egenskaper:

—   Form: den färdiga produkten har formen av ett litet knyte och på den utbuktande delen har den en typisk förslutning som liknar ett veteax.

—   Vikt: minst 20 g och högst 33 g.

—   Viktförhållande mellan pasta/fyllning: minst 0,5 och högst 2,0.

—   Antal förslutningspunkter för pastan: ≥ 10.

Kemiska egenskaper:

Total proteinhalt: mellan 5,0 och 16,0 %.

Fetthalt: mellan 5 och 15 %.

Kolhydrater: mellan 20 och 40 %.

Stärkelse mellan 2,0 och 5,0 %.

Organoleptiska egenskaper:

—   Konsistens: mjuk, homogen blandning.

—   Färg på pastan: vit med gul nyans.

—   Färg på fyllningen: intensivare gul, eventuellt med grönaktiga ränder av mynta och/eller basilika.

Smak: aromatisk och syrlig smak. Mer eller mindre intensiv beroende på sammansättningen av ostar, lätt mildrad av den mjuka potatissmaken. Eftersmak av kryddor.

Arom: intensiv arom på grund av semolinagryn och mjöl och närvaron av aromatiska örter eller kryddor (mynta, basilika, vitlök, lök).

3.3   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

Framställningen av ”Culurgionis d’Ogliastra” görs i två delar: beredning av pastan och beredning av fyllningen. Följande ingredienser används:

1.   Ingredienser till pastan:

   Durumvete och vetemjöl. Proportionerna mellan dessa två ingredienser varierar och uppgår till mellan 15 till 70 % av pastans vikt. Den använda semolinan får inte ha längre proteinhalt än 11,5 %.

   Ister: mellan 0,5 och 6,0 % eller, vid avsaknad av det, smör eller extra jungfruolja, mellan 3,0 och 7,0 % av pastans vikt.

   Salt: nödvändig mängd.

   Vatten: nödvändig mängd.

2.   Ingredienser till fyllningen:

Potatis: mellan 60 och 80 % eller, i annat fall, potatisflingor, mellan 15 och 45 % av fyllningens vikt.

Ostblandning: casu axedu (synonymer: casu agedu, fruhe eller viscidu) och/eller pecorino (fårost) och/eller ovicaprino (får- och getost) och/eller vaccino (ko-ost) med varierande proportion mellan de olika ostarna som uppgår till 10–50 % av vikten av den sammalagda ostmängden. Ostblandningens del av det totala innehållet varierar mellan 10 till 25 % av fyllningens totalvikt.

Animaliska fetter (fett och/eller ister) och/eller extra jungfruolja av oliv i varierande proportioner som motsvarar 4 till 10 % av den totala fetthalten.

Vatten: nödvändig mängd.

Följande ingredienser kan också ingå i produktsammansättningen: mynta och/eller vitlök och/eller basilika och/eller lök.

3.4   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Framställningen av ”Culurgionis d’Ogliastra” innefattar beredning av pastan, beredning av fyllningen och förslutning av den fyllda produkten med typisk veteax-form. Alla delar av framställningen av ”Culurgionis d’Ogliastra” måste ske i det avgränsade geografiska tillverkningsområdet.

3.5   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

”Culurgionis d’Ogliastra” kan säljas antingen i emballage som motsvarar gällande bestämmelser, eller i lösvikt.

Produkten kan förpackas i färskt tillstånd, med modifierad atmosfär, eller fryst.

I lösvikt kan produkten endast säljas i färskt tillstånd.

3.6   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

Förpackningarna måste bära logotypen för produkten ”Culurgionis d’Ogliastra” som återges nedan, som garanterar produktens ursprung och gör det möjligt att identifera den. Utöver informationen som föreskrivs av lagen måste följande anvisningar med på etiketten, i tydliga och läsbara tryckbokstäver:

namnet ”CULURGIONIS D’OGLIASTRA”, följt av SGB:n i svart fetstil och av EU-symbolen.

tillverkarens namn, firmanamn och adress. Användning av firmanamn och privata märken är tillåten i den mån de inte har berömmande betydelse och inte kan vilseleda konsumenten.

angivelsen ”med potatis” eller ”med potatisflingor” beroende på vilken ingrediens som används i fyllningen.

Den skyddade geografiska beteckningen ”CULURGIONIS D’OGLIASTRA” måste finnas på etiketten skrivet med större bokstäver än andra beteckningar. Den ska vara tydlig och outplånlig, i en färg som tydligt skiljer sig från etikettens färg. Beteckningen måste gå att särskilja med lätthet från andra beteckningar som finns på etiketten, vilka får nämnas med två gånger mindre tecken än tecknen som används för SGB:n.

Produkten får säljas i lösvikt, i den mån den placerats i avdelningar eller behållare med en väl synlig etikett med samma information som ska finnas på förpackningar.

Logotypen för ”Culurgionis d’Ogliastra” har följande utseende:

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Produktionsområdet för ”Culurgionis d’Ogliastra” motsvaras av Ogiliastra-området, som utgörs av följande kommuner: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai och Villagrande Strisaili. Enligt en väletablerad tradition sträcker sig produktionsområdet för ”Culurgionis d’Ogliastra” även till gränskommuner i Ogliastra-provinsen, nämligen Esterzili, Sadali och Escalaplano som ligger i Cagliari-provinsen.

5.   Samband med det geografiska området

”Culurgionis d’Ogliastra” med formen av ett litet fyllt knyte och den karakteristiska förslutningen som liknar ett veteax, är bland de mest berömda och välkända pastaprodukterna från Sardinien, och framställningen av dem är anrik.

Från början var ”Culurgionis d’Ogliastra” fattigmansmat och återfanns bara i jordbrukarnas och boskapsuppfödarnas kultur, och fyllningen anpassades beroende på vilka råvaror som fanns tillgängliga i regionen. Eftersom potatisar är enkla att odla var de helt säkert en livsmedelsresurs som alla hade tillgång till. För att berika smaken smaksattes potatisarna med saltad ost, animaliskt och/eller vegetabiliskt fett och slutligen med vitlök och/eller basilika och/eller mynta och/eller lök och andra ostar som till exempel casu axedu under sommaren. Dessa ingredienser, som i blandning utgör fyllningen, har används för framställningen av ”Culurgionis d’Ogliastra” i flera årtionden. Det som främst förbinder produkten med området är förslutningen som liknar en ”spighetta” (litet ax). Den speciella förslutningen kommer från denna sardinska region där den, enligt traditionen, alltid bara utförts för hand. Denna typ av förslutning kräver precision och stor skicklighet. Resultatet påminner om stygn eller om broderi. Stängningen görs först på vänster och sedan på höger sida så att fyllningen blir helt innesluten i pastan, en uppgift som traditionellt varit förbehållen kvinnors skickliga händer.

Många lantliga fester, firanden och evenemang som prisar produkten anordnas i kommunerna inom produktionsområdet. Exempel på sådana är vissa religiösa fester som anordnas under de viktigaste turistmånaderna ”Sagra di Tortolì” i juli, ”Sagra di Barisardo” i augusti, ”Sagra di Sadali” i juni-juli och ”Sagra di Loceri” i september.

Man hittar även många referenser till beteckningen ”Culurgionis d’Ogliastra” i guider, kokböcker och publikationer, vilket bevisar beteckningens ryktbarhet och tillverkningstraditionen inom det geografiska området. I synnerhet följande:

Cucine di Sardegna av Giuseppina Perisi, Muzio editore, 1989.

La Sardegna dei cibi e dei vini av Riccardo Campanelli, Maggioli editore, 1990.

Buon appetito in Sardegna av Loredana Cicu Solinas, EDITAR, 1992.

Guida pratica della Sardegna av Salvatore Colomo, Editrice Archivio Fotografico Sardo, 1993.

I sapori della Sardegna – la cucina d’Autori Vari, Zonza Editori, 1999.

Sa Cuchina Sarda av Salvatore Colomo och Luciana Pala, Collana Guida della Sardegna, Editrice Archivio Fotografico Sardo, 2001.

Sa Cuchina Sarda av Salvatore Colomo och Luciana Pala, Collana Guida della Sardegna, Editrice Archivio Fotografico Sardo, 2003.

La bella selvaggia av Lello Caravano, Itinerari speciali Bell’Italia, juni 2003.

Sardegna – Le paste della tradizione, Regione Autonoma della Sardegna editore, 2006.

Pane e casu – Ricette della tradizione culinaria sarda, Condaghes editore, 2006.

I artikeln av Giacomo Mameli vid namn ”Tecnologia nei culurgionis per vendere Sardegna a Manhatan”, publicerad 2007 av centret för urbana studier på universitetet i Sassari definieras beteckningen ”Culurgionis d’Ogliastra” som ”en gastronomisk nobelmaträtt”.

”Culurgioni d’ogliastra: unici nel contenuto e nella forma” av M. A. Dessì, publicerad i tidskriften Premiata salumeria italiana, nr 4/2009.

Itinerari del gusto in Sardegna, Imago multimedia Editore, 2012.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

(Artikel 6.1 andra stycket i denna förordning)

Den konsoliderade texten av produktspecifikationen finns på hemsidan: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

eller

kan hittas genom att man går in på det italienska jordbruksministeriets hemsida (www.politicheagricole.it) och klickar på ”Prodotti DOP IGP” (SUB- och SGB-produkter) (uppe till höger på skärmen) och sedan på ”Prodotti DOP IGP STG” (SUB-, SGB- och GTS-produkter) (på skärmens vänstra sida) och slutligen på ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” (Produktspecifikationer granskade av den Europeiska unionen).


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.